Lidé

doc. mgr Hubert Kamil Guzik, Ph.D.

pedagogický a vědecký pracovník, předseda Disciplinární komise a člen Komise pro rovné příležitosti FA ČVUT

Hubert Guzík je historikem architektury, absolventem Varšavské univerzity a Univerzity Karlovy v Praze.

Středem jeho zájmu jsou dějiny architektury 20. století v sociologickém kontextu a feministická i genderová kritika architektury. V letech 2006–2009 byl redaktorem architektonického časopisu Stavba a od roku 2009 pracuje jako odborný asistent na Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze. Publikoval v odborných časopisech v České republice, Polsku a Velké Británii. V poslední době se věnuje tématu kolektivního bydlení.
V roce 2014 vydal knihu Čtyři cesty ke koldomu: Kolektivní bydlení, utopie české architektury 1900–1989.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.