People

Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

authors
Vorlík, P. - Brůhová, K. - Zikmund, J. - Guzik, H. - Hoffmannová, A. - Popelová, L. - Vicherková, V. - Horáček, M., - Kracík, M.
published in
Zprávy památkové péče. 2017, 77(4), 456-462. ISSN 1210-5538.
year
2017
subcategory
Article
authors
Fragner, B. - Vonka, M. - Hofman, M. - Kaňka, M. - Zikmund, J. - Kučerová, Z. - Kubjátová, E. - Mácha, V. - Cestrová, E. - Přibil, M. - Rous, I. - Kořínek, R. - Urbánek, R. - Jákl, P. - Starec, M. - Zlámaný, M. - Šimoník, Z. - Sodomková, Š. - Chmelenský, J. - Beran, L. - et al.
published in
Praha: CTU FA. Research Centre for Industrial Heritage, 2017. ISBN 978-80-01-06327-9.
year
2017
subcategory
Book
authors
Boudová, P. ed. - Fragner, B. ed. - Kastlová, V. ed. - Poláček, V. ed. - Skřivan, T. ed. - Vorlík, P. ed., - Zikmund, J. ed.
published in
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2016. ISBN 978-80-01-06059-9.
year
2016
subcategory
Book - chapters
authors
Zikmund, J. - Potůček, J. - Fragner, B., - Šenberger, T.
published in
Praha: CTU FA. Research Centre for Industrial Heritage, 2016. ISBN 978-80-01-06041-4.
year
2016
subcategory
Book
authors
Zikmund, J.
published in
In: Architektura v perspektivě 2016. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Archiv VŠB-TUO, 2016. p. 203-206. ISBN 978-80-248-3940-0.
year
2016
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Boudová, P. ed. - Bacík, J. ed. - Kastlová, V. ed. - Vorlík, P. ed. - Zikmund, J. ed. - Fragner, B. ed., - Beran, L. ed.
published in
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. ISBN 978-80-01-05855-8.
year
2015
subcategory
Book - chapters
authors
Fragner, B. - Valchářová, V. - Zikmund, J. - Beran, L. - Skřivan, T., - Vorlík, P.
published in
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05592-2.
year
2014
subcategory
Book
authors
Zikmund, J. - Červinka, J. - Droppa, T. - Zlámaný, M. - Jákl, P. - Brůhová, K. - Řepa, T. - Šubrtová, A. - Bacík, J. - Sedláček, J. - Beran, L. - Doležal, L. - Drahotušská, Z. - Fousková, V. - Fragner, B. - Hašpica, A. - Hoffmann, P. - Krákorová, J. - Kužel, T. - Jiroušková, Š. - et al.
published in
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05551-9.
year
2014
subcategory
Book
authors
Beran, L. - Zikmund, J. - Valchářová, V. - Fragner, B. - Řepa, T. - Zlámaný, M. - Starec, M. - Jákl, P. - Hlušičková, H. - Mácha, V. - Bacík, J. - Lehkoživová, I. - Kamp, M. - Kořínek, R., - Pavel, M.
published in
Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014. ISBN 978-80-01-05544-1.
year
2014
subcategory
Book

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.