Lidé
© Jiří Ryszawy

Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

Vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví

Zaměřuje se na průmyslovou a poválečnou architekturu. Od roku 2008 pracuje ve Výzkumném centru průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT. Člen pracovních skupin Českého národního komitétu ICOMOS pro průmyslové dědictví a poválečnou architekturu, české sekce Docomomo International a mezioborové platformy Industriální stopy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.