S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

Zaměřuje se na průmyslovou a poválečnou architekturu. Od roku 2008 pracuje ve Výzkumném centru průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT. Člen pracovních skupin Českého národního komitétu ICOMOS pro průmyslové dědictví a poválečnou architekturu, české sekce Docomomo International a platformy Industriální stopy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.