Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Zaměřuje se na průmyslovou a poválečnou architekturu. Od roku 2008 pracuje ve Výzkumném centru průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT. Člen pracovních skupin Českého národního komitétu ICOMOS pro průmyslové dědictví a poválečnou architekturu, české sekce Docomomo International a mezioborové platformy Industriální stopy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.