With regard to the current government regulation in an emergency, all CONTACT teaching at the FA CTU is interrupted until 1. 11. 2020.

People

Ing. arch. Magdalena Biedermanová

authors
Biedermanová, M. - Cejpová, M.
published in
Castellologica bohemica. 2017, 17(1), 99-133. ISSN 1211-6831.
year
2017
subcategory
Article
authors
Biedermanová, M.
published in
In: Svorník 15/2017. Praha 6: •Sdružení pro stavebně historický průzkum, 2017. ISSN 1802-8128. ISBN 978-80-906326-1-5.
year
2017
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Biedermanová, M. - Poloprutský, Z., - Semerád, M.
published in
In: DIGI 2016: Digitální technologie a kulturní dědictví. Omnium z.s., 2016. pp. 36-50. ISBN 978-80-88191-01-8.
year
2016
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Hauserová, M. - Biedermanová, M. - Uhlík, J. - Šelerová, Julie - Cuřínová, H. - Stočes, Martin - Poloprutský, Z. - Černý, Vojtěch, - Schmidová, Barbora
published in
In: Dějiny staveb 2016. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, 2016. p. 7-16. ISSN 1803-0777. ISBN 978-80-87170-48-9.
year
2016
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Biedermanová, M.
published in
In: Svorník 13/2015. Praha: Sdružení pro stavebně historický průzkum, 2015, pp. 129-136. ISSN 1802-8128. ISBN 978-80-906326-0-8.
year
2015
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Hauserová, M. - Poláková, J. - Stočes, M. - Rákosníková, A. - Poloprutský, Z. - Janoušková, P., - Biedermanová, M.
published in
In: Svorník : sborník příspěvků z 13. specializované konference stavebněhistorického průzkumu uspořádané 17.-20. června 2014 ve Slaném. Otisk života v historických stavbách.. Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2015. pp. 155-170. ISBN 978-80-906326-0-8.
year
2015
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Rykl, M. - Matys, M. - Chejn, J. - Hájek, V. - Biedermanová, M. - Knotová, K., - Fanta, V.
published in
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2014. ISBN 978-80-01-05675-2.
year
2014
subcategory
Book

For the content of this site is responsible: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.