Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Lidé

Ing. arch. Magdaléna Biedermanová

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.