People

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

authors
Maier, K. - Klápště, P. - Klápšťová, E. - Peltan, T. - Bečka, M. - Franke, D. - Novotný, V., - Wranová, A
published in
In: GIS v plánování měst a regionů. Sborník abstraktů konference konané dne 15. září 2016 na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze. Praha: Vysoká škola regionálního rozvoje., 2016. ISBN 978-80-87174-56-2.
year
2016
subcategory
Abstract in Proceedings
authors
Maier, K. - Felcman, J. - Klápště, P. - Řezáč, V. - Šindlerová, V. - Vorel, J., - Vozáb, J.
published in
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2015. ISBN 978-80-01-05701-8.
year
2015
subcategory
Book
authors
Maier, K. - Řezáč, V. - Klápště, P. - Vorel, J. - Vozáb, J. - Felcman, J., - Šindlerová, V.
published in
In: Metodika zadávání územních plánů - Analýzy vrstev a procesů. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. p. 306-357. Metodika zadávání územních plánů. vol. 3. ISBN 978-80-01-05704-9.
year
2015
subcategory
Chapter in the book
authors
Klápště, P.
published in
Veřejná správa. 2014,(8), 18-21. ISSN 1213-6581.
year
2014
subcategory
Article
authors
Klápště, P.
published in
Zahrada - Park - Krajina. 2014, 24(3/2014), 20-23. ISSN 1211-1678.
year
2014
subcategory
Article
authors
Klápšťová, E. - Klápště, P., - Říha, M.
published in
In: Sub urbs: krajina, sídla a lidé. Praha: Academia, 2013. p. 175-199. ISBN 978-80-200-2226-4.
year
2013
subcategory
Chapter in the book
authors
Klápště, P. - Bečka, M., - Klápšťová, E.
published in
Urbanismus a územní rozvoj. 2012, 15(5), 49-54. ISSN 1212-0855.
year
2012
subcategory
Article
authors
Peltan, T. - Klápště, P. - Hainc, J. - Jaroš, J. - Bečka, M., - Tuček, I.
published in
In: Workshop W4-2012.Proceedings of Workshop W4 - 2012/ Sborník příspěvků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, pp. 106-113. ISBN 978-80-01-05174-0.
year
2012
subcategory
Treatise in proceedings
authors
Maier, K. - Vorel, J. - Vozáb, J. - Bečka, M. - Čtyroký, J. - Klápště, P. - Peltan, T. - Svobodová, K. - Dodoková, A. - Klápšťová, E., - Cach, J.
published in
Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4198-7.
year
2012
subcategory
Book
authors
Klápště, P.
published in
Architekt. 2010, 56(5), 98-99. ISSN 0862-7010.
year
2010
subcategory
Article

For the content of this site is responsible: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.