Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.