Zprávy

Inventura urbanismu 2024

Letošní konference je speciální. Je trochu ohlédnutím, trochu vyhlédnutím. Máme za sebou deset ročníků. Starý vedoucí ústavu urbanismu odchází, nová přichází. Název první konference v roce 2010 byl "O co opravdu jde?" Téma se ve spirále vrací. Proto je třeba porozumět tomu, co bylo (nejen) řečeno a tomu, co řečeno (nejen) bude. To je vzdělání. Ve škole i v díle.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík