V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Harmonogram akademického roku 2019/2020 a 2020/2021

 

Harmonogram AR 2020/2021 ke stažení

 

25/5 - 20/9/2020

Letní zkouškové období

25/5 - 3/9/2020

Letní zkouškové období pro studenty obhajující bakalářskou práci 10. 9. 2020

Platí pro studenty, kteří budou bakalářskou práci obhajovat 10. 9. 2020.

25/5 - 23/6/2020

Letní zkouškové období pro studenty obhajující bakalářskou práci 25. 6. 2020

Platí pro studenty, kteří budou bakalářskou práci obhajovat 25. 6. 2020.

2/6/2020

Výstava ateliérových prací LS na webu FA

Výstava k vidění v Galerii na webu www.fa.cvut.cz/cs/galerie/atelierove-prace

10/6/2020 12:00

Odevzdání vytištěných bakalářských prací a portfolií

Platí pro obhajoby BP dne 25. 6. 2020.

15/6 - 20/7/2020

Podání přihlášek do mimořádného přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy

Více informací v sekci Uchazeči

26/6/2020 12:00

Odevzdání vytištěných bakalářských prací a portfolií

Platí pro obhajoby BP dne 10. 9. 2020.

3/7/2020

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2019/2020

6/7 - 30/8/2020

Letní prázdniny

14/7/2020 09:30

Zápis do bakalářského studia – program Architektura

Zápis platí pro pozvané z řádného přijímacího řízení (A – L)

14/7/2020 14:00

Zápis do bakalářského studia – program Architektura

Zápis platí pro pozvané z řádného přijímacího řízení (M – Ž)

15/7/2020 10:00

Zápis do bakalářského studia – program Krajinářská architektura

Zápis platí pro pozvané z řádného přijímacího řízení.

15/7/2020 10:00

Zápis do bakalářského studia – program Design

Zápis platí pro pozvané z řádného přijímacího řízení.

31/8 - 14/9/2020

Mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů

7/9/2020

Termín pro vyvěšení ateliérových zadání ZS 2020/21 na webu FA

7/9 - 29/9/2020 09:00

Zápis předmětů do KOSu

10/9/2020

Obhajoby bakalářských prací LS

Zářijový termín obhajob bakalářských prací platí pro studenty, kteří v červnovém termínu ještě neměli splněn studijní...

14/9 - 25/9/2020

Zápis do ateliérů - písemná dohoda s vedoucím ateliéru

14/9/2020 10:00

Zápis do bakalářského studia z mimořádného přijímacího řízení a zároveň náhradní termín zápisu

Jedná se o zápis do bakalářského studia programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura z mimořádného...

14/9 13:00 - 14/9/2020 17:00

Společná prezentace ateliérových zadání

15/9/2020

Společná prezentace ateliérových zadání EN ZS 2020/2021

17/9/2020

Termín zápisu na bakalářskou a diplomovou práci ZS 2020/2021

20/9/2020

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2019/2020

20/9/2020

Konečný termín pro zápočty z předmětů zapsaných v LS 2019/20

20/9/2020

Kontrola splněných kreditů za AR 2019/20 v KOSu

20/9/2020 23:59

Konec akademického roku

21/9/2020

Začátek zimního semestru

28/9/2020

Výuka odpadá

19/10/2020

Promoce absolventů bakalářského studia z března a června 2020

20/10/2020

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2019/2020

28/10/2020

Výuka odpadá

16/11/2020

Děkanský den

17/11/2020

Výuka odpadá

19/11/2020

Učí se jako v pondělí

26/11/2020

Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia ze září 2020

21/12 - 3/1/2021

Zimní prázdniny

4/1 - 14/2/2021

Zimní zkouškové období

4/1 - 11/1/2021

FA NONSTOP (ateliérový týden)

8/1/2021 12:00

Konečný termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací za ZS 2020/2021

11/1 - 22/1/2021

Výstava ateliérových prací

11/1/2021 12:00

Konečný termín pro odevzdání ateliérových prací za ZS 2020/2021

1/2 - 23/2/2021 09:00

Zápis předmětů do KOSu

8/2 - 28/2/2021

Zápis do ateliérů - písemná dohoda s vedoucím ateliéru

8/2 13:00 - 8/2/2021 17:00

Společná prezentace ateliérových zadání

9/2 13:00 - 14/9/2020 17:00

Společná prezentace ateliérových zadání EN LS 2020/2021

11/2/2021

Termín pro zápis na bakalářskou a diplomovou práci LS 2020/2021

12/2/2021

Kontrola splnění kreditů pro 1. ročník bakalářského a magisterského studia v KOSu

12/2/2021

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v ZS 2020/2021

15/2/2021

Začátek letního semestru

11/3/2021

Obhajoba bakalářských prací ZS

12/3/2021

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2020/2021

2/4/2021

Výuka odpadá (Velikonoce)

5/4/2021

Výuka odpadá (Velikonoce)

12/5/2021

Rektorský den

17/5 - 24/5/2021

FA NONSTOP (ateliérový týden)

17/5 - 11/6/2021

Letní zkouškové období pro studenty obhajující bakalářskou práci

17/5 - 27/6/2021

Letní zkouškové období

21/5/2021 12:00

Konečný termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací

24/5 - 4/6/2021

Výstava ateliérových prací

24/5/2021 12:00

Konečný termín pro odevzdání ateliérových prací za LS 2020/2021

17/6/2021

Obhajoba bakalářských prací LS

25/5 - 20/9/2020

Letní zkouškové období

2/6/2020

Výstava ateliérových prací LS na webu FA

Výstava k vidění v Galerii na webu www.fa.cvut.cz/cs/galerie/atelierove-prace

30/6/2020

Obhajoba diplomových prací LS

Platí pro studenty, kteří do 15. 6. 2020 do 12 h na příslušných ústavech odevzdají tištěné verze (výkresy, portfolio) + CD +...

3/7/2020

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2019/2020

6/7 - 30/8/2020

Letní prázdniny

22/7/2020 10:00

Zápis do navazujícího magisterského studia

Zápis platí pro pozvané (již absolventy bakalářského cyklu).

31/8/2020 12:00

Odevzdání diplomových prací – tištěné verze, modelu a CD

Diplomanti odevzdávají elektronickou verzi svých diplomových prací do 1. 6. 2020 do 12 hodin prostřednictvím systému KOS (pdf plachet do...

6/9/2020

Odevzdání fotografie modelu DP pro studenty programu Design

Diplomanti studijního programu Design, kteří se chystají na obhajoby 15. 9. 2020, zašlou fotografii modelu diplomové práce Veronice...

7/9 - 29/9/2020 09:00

Zápis předmětů do KOSu

7/9/2020

Termín pro vyvěšení ateliérových zadání ZS 2020/21 na webu FA

11/9/2020 10:00

Zápis do navazujícího magisterského studia

Zápis platí pro pozvané (již absolventy bakalářského cyklu) z obhajob 10. 9. 2020.

14/9 - 25/9/2020

Zápis do ateliérů - písemná dohoda s vedoucím ateliéru

14/9/2020 10:00

Zápis do bakalářského studia z mimořádného přijímacího řízení a zároveň náhradní termín zápisu

Jedná se o zápis do bakalářského studia programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura z mimořádného...

14/9 13:00 - 14/9/2020 17:00

Společná prezentace ateliérových zadání

15/9/2020

Termín zápisu Mgr. En studentů a zápis Erasmus+ & Exchange studentů na ZS 2020/2021

15/9/2020

Obhajoba diplomových prací LS 2019/2020

15/9/2020

Společná prezentace ateliérových zadání EN ZS 2020/2021

15/9 - 19/10/2020

Výstava diplomových prací LS 2019/2020

15/9 17:00 - 30/9/2020

Výstava diplomových prací LS

17/9/2020

Termín zápisu na bakalářskou a diplomovou práci ZS 2020/2021

17/9/2020

Termín podání přihlášky na státní zkoušku magisterského studia v ZS 2020/2021

20/9/2020

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2019/2020

20/9/2020

Konečný termín pro zápočty z předmětů zapsaných v LS 2019/20

20/9/2020

Kontrola splněných kreditů za AR 2019/20 v KOSu

20/9/2020 23:59

Konec akademického roku

21/9/2020

Začátek zimního semestru

22/9/2020

Promoce absolventů magisterského studia z února a června 2020

28/9/2020

Výuka odpadá

30/9/2020

Otevření zápisu na státní zkoušku pro magisterský program do KOSu

19/10/2020

Promoce absolventů bakalářského studia z března a června 2020

20/10/2020

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2019/2020

26/10 - 6/11/2020

Výstava ateliérových prací ze zahraničních pobytů Erasmus+ & Exchange

28/10/2020

Výuka odpadá

1/11 - 30/11/2020

Přihlášky Erasmus+ - výjezdy studenty

Uzávěrka přihlášek bude upřesněna. V případě nejasností se obracejte na

16/11/2020

Děkanský den

17/11/2020

Výuka odpadá

19/11/2020

Učí se jako v pondělí

26/11/2020

Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia ze září 2020

21/12 - 3/1/2021

Zimní prázdniny

4/1 - 14/2/2021

Zimní zkouškové období

4/1 - 11/1/2021

FA NONSTOP (ateliérový týden)

8/1/2021 12:00

Konečný termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací za ZS 2020/2021

11/1 - 22/1/2021

Výstava ateliérových prací

11/1/2021 12:00

Konečný termín pro odevzdání ateliérových prací za ZS 2020/2021

1/2 - 23/2/2021 09:00

Zápis předmětů do KOSu

8/2 - 28/2/2021

Zápis do ateliérů - písemná dohoda s vedoucím ateliéru

8/2 13:00 - 8/2/2021 17:00

Společná prezentace ateliérových zadání

9/2 13:00 - 14/9/2020 17:00

Společná prezentace ateliérových zadání EN LS 2020/2021

11/2/2021

Termín pro zápis na bakalářskou a diplomovou práci LS 2020/2021

12/2/2021

Kontrola splnění kreditů pro 1. ročník bakalářského a magisterského studia v KOSu

12/2/2021

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v ZS 2020/2021

15/2/2021

Začátek letního semestru

24/2/2021

Otevření zápisu na státní zkoušku pro magisterský program do KOSu

10/3/2021

Promoce absolventů magisterského studia

12/3/2021

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2020/2021

2/4/2021

Výuka odpadá (Velikonoce)

5/4/2021

Výuka odpadá (Velikonoce)

12/5/2021

Rektorský den

17/5 - 27/6/2021

Letní zkouškové období

17/5 - 24/5/2021

FA NONSTOP (ateliérový týden)

21/5/2021 12:00

Konečný termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací

24/5 - 4/6/2021

Výstava ateliérových prací

24/5/2021 12:00

Konečný termín pro odevzdání ateliérových prací za LS 2020/2021

9/6/2021

Obhajoba diplomových prací LS 2020/2021

9/6 - 25/6/2021

Výstava diplomových prací LS 2020/2021

25/5 - 20/9/2020

Letní zkouškové období

6/7 - 30/8/2020

Letní prázdniny

17/9/2020

Termín zápisu do doktorského studia

17/9/2020

Termín podání přihlášky na SDZ a obhajobu DSP v ZS 2020/2021

17/9 08:00 - 17/9/2020 16:00

Zápis do doktorského studia

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 8.00 do 16.00 h se koná zápis do doktorského studia pro AR 2020/2021 v místnosti 150. Ve stejný den proběhne v...

17/9 10:00 - 17/8/2020 11:00

Informační schůzka nejen pro studenty prvního ročníku doktorského studia

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 proběhne od 10.00h v akváriu 112–113 informační schůzka pro nové doktorandy. Studenti se dozví základní...

20/9/2020

Konečný termín pro zápočty z předmětů zapsaných v LS 2019/20

20/9/2020

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2019/2020

20/9/2020 23:59

Konec akademického roku

21/9/2020

Začátek zimního semestru

24/9/2020

Náhradní termín zápisu do doktorského studia

24/9 08:00 - 24/9/2020 16:00

Náhradní termín zápisu do doktorského studia

Náhradní termín zápisu do doktorského studia proběhne ve čtvrtek 24. 9. 2020 v místnosti 150.

19/1 - 21/1/2021

Obhajoba disertačních prací a SDZ ZS 2020/2021

9/2/2021

Zápis Mgr. EN studentů a zápis Erasmus+ & Exchange studentů na ZS 2020/2021

15/2/2021

Začátek letního semestru

2/4/2021

Výuka odpadá (Velikonoce)

5/4/2021

Výuka odpadá (Velikonoce)

12/5/2021

Rektorský den

17/5 - 27/6/2021

Letní zkouškové období

1/6 - 3/6/2021

Obhajoba disertačních prací a SDZ LS 2020/2021

16/6/2021

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková