Harmonogram akademického roku 2020/2021 a 2021/2022

Harmonogram AR 2020/2021 ke stažení

Harmonogram AR 2021/2022 ke stažení

 

28/6 - 29/8/2021

Letní prázdniny

6/9/2021

Termín pro vyvěšení témat ateliérových prací na ZS 2021/2022

6/9 - 27/9/2021 09:00

Zápis předmětů do KOSu (uzavření zápisu 27. 9. v 9.00)

13/9 13:00 - 13/9/2021 16:50

Společná prezentace ateliérových zadání na ZS 2021/2022

Prezentaci můžete sledovat také na

13/9 17:00 - 24/9/2021

Zápis do ateliérů – písemná dohoda s vedoucím ateliéru

16/9/2021

Termín pro zápis na bakalářskou a diplomovou práci ZS 2021/2022

19/9/2021

Konec akademického roku

19/9/2021

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2020/2021

19/9/2021

Termín pro kontrolu splněných kreditů za AR 2020/2021 v KOSu

20/9 - 20/9/2021 23:45

Zimní semestr

Výuka probíhá od 20. 9. 2021 do 19. 12. 2021

23/9/2021

Promoce absolventů bakalářského studia za LS AR 2020/2021

28/9/2021

Výuka odpadá

28/10/2021

Výuka odpadá

29/10/2021

Děkanský den

1/11 - 30/11/2021

Přihlášky Erasmus

Termín pro podání přihlášek bude upřesněn.

17/11/2021

Výuka odpadá

20/12 - 2/1/2022

Zimní prázdniny

Budova Fakulty architektury ČVUT bude uzavřena ve dnech 24., 25., 26. 12. 2021 a 1. 1. 2022. Ostatní dny bude otevřeno podle

3/1 - 13/2/2022

Zimní zkouškové období

3/1 - 10/1/2022 12:00

Ateliérový týden – denně do půlnoci

Tradiční ateliérový týden FA NONSTOP se po loňské přestávce vrací v omezené podobě na FA!

Kvůli protiepidemickým opatřením...

7/1/2022 12:00

Termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací ZS

10/1 - 21/1/2022

Výstava ateliérových prací

Srdečně zveme všechny zájemce o architekturu na výstavu ateliérových prací vytvořených v zimním semestru akademického roku 2021/2022....

10/1/2022 12:00

Termín pro odevzdání ateliérových prací ZS

31/1/2022

Termín pro vyvěšení témat ateliérových prací na LS 2021/2022

31/1 - 22/2/2022 09:00

Zápis předmětů do KOSu (uzavření zápisu 22. 2. v 9.00)

7/2/2022

Společná prezentace ateliérových zadání na LS 2021/2022

7/2 - 25/2/2022

Zápis do ateliérů – písemná dohoda s vedoucím ateliéru.

10/2/2022

Termín pro zápis na bakalářskou a diplomovou práci LS 2021/2022

11/2/2022

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v ZS 2021/2022

11/2/2022

Kontrola splnění kreditů pro 1. ročník Bc. a Mgr. studia v KOSu

14/2 - 26/6/2022

Letní semestr

Výuka probíhá od 14. 2. 2022 do 15. 5. 2022.

17/2/2022

Výběrové řízení Erasmus+ studentů FA pro akademický rok 2022/2023

8/3/2022

Obhajoba bakalářských prací ZS

11/3/2022

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2021/2022

15/4/2022

Výuka odpadá (Velikonoce)

18/4/2022

Výuka odpadá (Velikonoce)

11/5/2022

Rektorský den

16/5 - 23/5/2022

Ateliérový týden – FA NONSTOP

16/5 - 26/6/2022

Letní zkouškové období

1. týden – ateliérový

16/5 - 10/6/2022

Letní zkouškové období pro studenty obhajující bakalářskou práci

20/5/2022 12:00

Termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací

23/5 - 3/6/2022

Výstava ateliérových prací LS

23/5/2022 12:00

Termín pro odevzdání ateliérových prací

16/6/2022

Obhajoba bakalářských prací LS

17/6/2022

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 1. kolo

22/6 - 24/6/2022

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 2. kolo

26/6/2022

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2021/2022

27/6 - 31/8/2021

Letní prázdniny

1/9 - 6/9/2022

Kontrola splněných kreditů za AR 2021/2022 v KOSu

18/9/2022

Konec akademického roku

18/9/2022

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2021/2022

22/9/2022

Promoce absolventů bakalářského studia za AR 2021/2022

28/6 - 29/8/2021

Letní prázdniny

6/9/2021

Termín pro vyvěšení témat ateliérových prací na ZS 2021/2022

6/9 - 27/9/2021 09:00

Zápis předmětů do KOSu (uzavření zápisu 27. 9. v 9.00)

13/9 13:00 - 13/9/2021 16:50

Společná prezentace ateliérových zadání na ZS 2021/2022

Prezentaci můžete sledovat také na

13/9 17:00 - 24/9/2021

Zápis do ateliérů – písemná dohoda s vedoucím ateliéru

14/9/2021

Společná prezentace ateliérových zadání v angličtině na ZS 2021/2022

14/9/2021

Zápis Mgr. EN studentů a zápis Erasmus+ & Exchange studentů na ZS 2021/2022

16/9/2021

Termín pro podání přihlášky na SZ Mgr. studia v ZS 2021/2022

16/9/2021

Termín pro zápis na bakalářskou a diplomovou práci ZS 2021/2022

19/9/2021

Konec akademického roku

19/9/2021

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2020/2021

19/9/2021

Termín pro kontrolu splněných kreditů za AR 2020/2021 v KOSu

20/9 - 20/9/2021 23:45

Zimní semestr

Výuka probíhá od 20. 9. 2021 do 19. 12. 2021

28/9/2021

Výuka odpadá

29/9/2021

Otevření zápisu na SZ pro Mgr. program do KOSu

18/10 - 31/10/2021

Výstava ateliérových prací ze zahraničních pobytů Erasmus+ & Exchange

28/10/2021

Výuka odpadá

29/10/2021

Děkanský den

1/11 - 30/11/2021

Přihlášky Erasmus

Termín pro podání přihlášek bude upřesněn.

17/11/2021

Výuka odpadá

20/12 - 2/1/2022

Zimní prázdniny

Budova Fakulty architektury ČVUT bude uzavřena ve dnech 24., 25., 26. 12. 2021 a 1. 1. 2022. Ostatní dny bude otevřeno podle

3/1 - 10/1/2022 12:00

Ateliérový týden – denně do půlnoci

Tradiční ateliérový týden FA NONSTOP se po loňské přestávce vrací v omezené podobě na FA!

Kvůli protiepidemickým opatřením...

3/1 - 13/2/2022

Zimní zkouškové období

7/1/2022 12:00

Termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací ZS

10/1 - 21/1/2022

Výstava ateliérových prací

Srdečně zveme všechny zájemce o architekturu na výstavu ateliérových prací vytvořených v zimním semestru akademického roku 2021/2022....

10/1/2022 12:00

Termín pro odevzdání ateliérových prací ZS

31/1/2022

Termín pro vyvěšení témat ateliérových prací na LS 2021/2022

31/1 - 22/2/2022 09:00

Zápis předmětů do KOSu (uzavření zápisu 22. 2. v 9.00)

1/2/2022

Obhajoby diplomových prací ZS

1/2 - 10/3/2022

Výstava diplomových prací ZS

7/2/2022

Společná prezentace ateliérových zadání na LS 2021/2022

7/2 - 25/2/2022

Zápis do ateliérů – písemná dohoda s vedoucím ateliéru.

8/2/2022

Společná prezentace ateliérových zadání EN na LS 2021/2022

8/2/2022

Zápis Erasmus+ & Exchange studentů na LS 2021/2022

10/2/2022

Termín pro odevzdání přihlášky na SZ Mgr. studia v LS 2021/2022

10/2/2022

Termín pro zápis na bakalářskou a diplomovou práci LS 2021/2022

11/2/2022

Kontrola splnění kreditů pro 1. ročník Bc. a Mgr. studia v KOSu

11/2/2022

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v ZS 2021/2022

14/2 - 26/6/2022

Letní semestr

Výuka probíhá od 14. 2. 2022 do 15. 5. 2022.

17/2/2022

Výběrové řízení Erasmus+ studentů FA pro akademický rok 2022/2023

23/2/2022

Otevření zápisu na SZ pro Mgr. program do KOSu

10/3/2022

Promoce absolventů magisterského studia

11/3/2022

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2021/2022

15/4 - 31/5/2022

Podání přihlášek do magisterských studijních programů

Více informací v naší zprávě

15/4/2022

Výuka odpadá (Velikonoce)

18/4/2022

Výuka odpadá (Velikonoce)

11/5/2022

Rektorský den

16/5 - 23/5/2022

Ateliérový týden – FA NONSTOP

16/5 - 26/6/2022

Letní zkouškové období

1. týden – ateliérový

20/5/2022 12:00

Termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací

23/5 - 3/6/2022

Výstava ateliérových prací LS

23/5/2022 12:00

Termín pro odevzdání ateliérových prací

8/6 - 29/6/2022

Výstava diplomových prací LS

8/6/2022

Obhajoba diplomových prací LS

15/6/2022

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

17/6/2022

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 1. kolo

22/6 - 24/6/2022

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 2. kolo

26/6/2022

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2021/2022

27/6 - 31/8/2021

Letní prázdniny

29/6/2022

Promoce absolventů magisterského studia

1/9 - 6/9/2022

Kontrola splněných kreditů za AR 2021/2022 v KOSu

18/9/2022

Konec akademického roku

18/9/2022

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2021/2022

28/6 - 29/8/2021

Letní prázdniny

9/9/2021

Zápis do doktorského studia včetně odevzdání sebehodnocení doktoranda za uplynulý semestr

15/9/2021

Přihláška na SDZ a obhajobu DDP v ZS 2021/22

16/9/2021

Náhradní termín zápisu do doktorského studia

16/9/2021

Termín pro podání přihlášky na SDZ a obhajobu DSP v 2021/2022

16/9/2021

Náhradní termín zápisu do doktorského studia

19/9/2021

Konec akademického roku

20/9 - 20/9/2021 23:45

Zimní semestr

Výuka probíhá od 20. 9. 2021 do 19. 12. 2021

28/9/2021

Výuka odpadá

28/10/2021

Výuka odpadá

29/10/2021

Děkanský den

17/11/2021

Výuka odpadá

20/12 - 2/1/2022

Zimní prázdniny

Budova Fakulty architektury ČVUT bude uzavřena ve dnech 24., 25., 26. 12. 2021 a 1. 1. 2022. Ostatní dny bude otevřeno podle

18/1 - 20/1/2022

Obhajoba doktorských disertačních prací a doktorských státních zkoušek pro DSP v ZS

10/2/2022

Termín pro odevzdání přihlášky na SDZ a obhajobu DSP v LS 2021/2022

11/2/2022

Termín pro odevzdání sebehodnocení doktoranda za uplynulý semestr

14/2 - 26/6/2022

Letní semestr

Výuka probíhá od 14. 2. 2022 do 15. 5. 2022.

31/3/2022

Termín zveřejnění okruhů témat pro přijímací řízení do doktorského studijního programu

30/4/2022

Termín pro podání přihlášek do doktorského studijního programu

11/5/2022

Rektorský den

16/5 - 26/6/2022

Letní zkouškové období

1. týden – ateliérový

31/5 - 2/6/2022

Obhajoba doktorských disertačních prací a doktorských státních zkoušek pro DSP v LS

15/6/2022

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

27/6 - 31/8/2021

Letní prázdniny

18/9/2022

Konec akademického roku

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková