Harmonogram akademického roku

Harmonogram AR 2021/2022 ke stažení

Harmonogram AR 2022/2023 ke stažení 

Fakultní harmonogram vychází ze schváleného harmonogramu ČVUT.

 

27/6 - 31/8/2022

Letní prázdniny

1/9 - 6/9/2022

Kontrola splněných kreditů za AR 2021/2022 v KOSu

5/9/2022

Vyvěšení témat ateliérových prací na ZS 2022/23

web FA, nástěnka 1.NP

5/9 - 26/9/2022 09:00

Zápis předmětů do KOSu

12/9 - 23/9/2022

Zápis do ateliérů

písemná dohoda s vedoucím ateliéru

12/9/2022 13:00

Společná prezentace ateliérových zadání na ZS 2022/23

V pondělí 12. září se koná od 13.00 do 16.50 hodin v posluchárně 105 Kotěra společná...

15/9/2022

Zápis na bakalářskou a diplomovou práci ZS 2022/23

18/9/2022

Konec akademického roku 2021/2022

18/9/2022

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2021/2022

18/9/2022

Kontrola splněných kreditů za AR 2021/22 v KOSu

19/9/2022

Začátek akademického roku 2022/2023

19/9 - 9/2/2023

Zimní semestr

22/9/2022

Promoce absolventů bakalářského studia za LS AR 2021/22

23/9/2022

Odevzdání zadání bakalářské a diplomové práce

28/9/2022

Výuka odpadá

10/10/2022

Imatrikulace studentů 1. ročníku bakalářských s.p.

 (pro tyto studenty odpadá odpolední výuka)

28/10/2022

Výuka odpadá

1/11/2022

Termín pro podání přihlášky Erasmus - výjezdy studenti

11/11/2022

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří je určený všem zájemcům o bakalářské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Kromě základních...

15/11/2022

Učí se podle pátečního rozvrhu

17/11/2022

Výuka odpadá

18/11/2022

Děkanský den

19/12 - 8/1/2023

Zimní prázdniny

9/1 - 19/2/2023

Zimní zkouškové období (1. týden - ateliérový)

9/1 - 15/1/2022

Ateliérový týden - FA NONSTOP

13/1/2023

Odevzdání bakalářských a diplomových prací zimní semestr

16/1/2023

Odevzdání ateliérových prací zimní semestr

16/1 - 10/2/2023

Výstava ateliérových prací

16/1 - 27/1/2023

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 1.kolo

19/1/2023

Odevzdání tištěné verze BP

(BP + portfolio)

3/2/2023

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří je určený všem zájemcům o bakalářské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Kromě základních...

6/2 - 28/2/2022 09:00

Zápis předmětů do KOSu

13/2/2023

Společná prezentace ateliérových zadání na LS 2022/23

13/2 - 3/3/2023

Zápis do ateliérů

písemná dohoda s vedoucím ateliéru

15/2 - 31/3/2023

Podání přihlášek do magisterských studijních programů - non EU v anglickém jazyce

Tento termín se týká uchazečů, kteří neabsolvovali v ČR akreditovaný bakalářský studijní program nebo nemají nostrifikované...

16/2/2023

Výběrové řízení Erasmus+ studentů FA pro akademický rok 2023/24

16/2/2023

Zápis na bakalářskou a diplomovou práci LS 2022/23

16/2/2023

SZ pro Bc. SP Architektura a urbanismus (testy) ZS

(pro přihlášky podané do 13. 2. 2023) 

17/2/2023

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v ZS 2022/23

17/2/2023

Kontrola splnění kreditů pro 1.ročník Bc. a Mgr. studia v KOSu

20/2 - 2/7/2023

Letní semestr

3/3/2023

Odevzdání zadání bakalářské a diplomové práce

6/3 - 10/3/2023

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 2.kolo

14/3/2023

Obhajoba bakalářských prací ZS

17/3/2023

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2022/23

6/4/2023

Učí se jako v pondělí

7/4/2023

Výuka odpadá (Velikonoce)

10/4/2023

Výuka odpadá (Velikonoce)

1/5/2023

Výuka odpadá

8/5/2023

Výuka odpadá

10/5/2023

Rektorský den

22/5 - 16/6/2023

Letní zkouškové období pro studenty obhajující bakalářskou práci

22/5 - 2/7/2023

Letní zkouškové období (1. týden - ateliérový)

22/5 - 28/5/2023

Ateliérový týden - FA NONSTOP

26/5/2023

Odevzdání bakalářských a diplomových prací

29/5 - 23/6/2023

Výstava ateliérových prací LS

29/5/2023

Odevzdání ateliérových prací

1/6 12:00 - 1/6/2023 12:00

Odevzdání tištěné verze bakalářské práce + portfólio

15/6/2023

SZ pro Bc. SP Architektura a urbanismus, letní semestr

(pro přihlášky podané do 12. 6. 2023)

22/6/2023

Obhajoba bakalářských prací, letní semestr

23/6/2023

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 1.kolo

28/6 - 30/6/2023

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 2.kolo

2/7/2023

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2022/23

3/7 - 3/9/2023

Letní prázdniny

4/9 - 7/9/2023

Kontrola splněných kreditů za AR 2022/23 v KOSu

24/9/2023

Konec akademického roku

24/9/2023

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2022/23

4/10/2023

Promoce absolventů bakalářského studia za AR 2022/23

27/6 - 31/8/2022

Letní prázdniny

1/9 - 6/9/2022

Kontrola splněných kreditů za AR 2021/2022 v KOSu

5/9/2022

Vyvěšení témat ateliérových prací na ZS 2022/23

web FA, nástěnka 1.NP

5/9 - 26/9/2022 09:00

Zápis předmětů do KOSu

12/9 - 23/9/2022

Zápis do ateliérů

písemná dohoda s vedoucím ateliéru

12/9/2022 13:00

Společná prezentace ateliérových zadání na ZS 2022/23

V pondělí 12. září se koná od 13.00 do 16.50 hodin v posluchárně 105 Kotěra společná...

15/9/2022

Konečný termín podání přihlášek na SZ Mgr. studia v ZS 2022/23

15/9/2022

Zápis na bakalářskou a diplomovou práci ZS 2022/23

18/9/2022

Konec akademického roku 2021/2022

18/9/2022

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2021/2022

18/9/2022

Kontrola splněných kreditů za AR 2021/22 v KOSu

19/9/2022

Začátek akademického roku 2022/2023

19/9 - 9/2/2023

Zimní semestr

23/9/2022

Odevzdání zadání bakalářské a diplomové práce

28/9/2022

Výuka odpadá

28/10/2022

Výuka odpadá

1/11/2022

Termín pro podání přihlášky Erasmus - výjezdy studenti

15/11/2022

Učí se podle pátečního rozvrhu

17/11/2022

Výuka odpadá

18/11/2022

Děkanský den

19/12 - 8/1/2023

Zimní prázdniny

9/1 - 19/2/2023

Zimní zkouškové období (1. týden - ateliérový)

9/1 - 15/1/2022

Ateliérový týden - FA NONSTOP

13/1/2023

Odevzdání bakalářských a diplomových prací zimní semestr

16/1/2023

Odevzdání ateliérových prací zimní semestr

16/1 - 10/2/2023

Výstava ateliérových prací

20/1/2023

Odevzdání tištěné verze DP včetně modelu

3/2/2023

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří je určený všem zájemcům o bakalářské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Kromě základních...

6/2 - 28/2/2022 09:00

Zápis předmětů do KOSu

7/2/2023

Obhajoby diplomových prací ZS

7/2 - 16/3/2023

Výstava diplomových prací zimní semestr

13/2/2023

Společná prezentace ateliérových zadání na LS 2022/23

13/2 - 3/3/2023

Zápis do ateliérů

písemná dohoda s vedoucím ateliéru

15/2 - 31/3/2023

Podání přihlášek do magisterských studijních programů - non EU v anglickém jazyce

Tento termín se týká uchazečů, kteří neabsolvovali v ČR akreditovaný bakalářský studijní program nebo nemají nostrifikované...

16/2/2023

Konečný termín podání přihlášek na SZ Mgr. studia v LS 2022/23

16/2/2023

Výběrové řízení Erasmus+ studentů FA pro akademický rok 2023/24

16/2/2023

Zápis na bakalářskou a diplomovou práci LS 2022/23

17/2/2023

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v ZS 2022/23

17/2/2023

Kontrola splnění kreditů pro 1.ročník Bc. a Mgr. studia v KOSu

20/2 - 2/7/2023

Letní semestr

1/3/2023

Otevření zápisu na SZ pro Mgr. program do KOSu

3/3/2023

Odevzdání zadání bakalářské a diplomové práce

9/3/2023

Promoce absolventů magisterského studia

17/3/2023

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2022/23

6/4/2023

Učí se jako v pondělí

7/4/2023

Výuka odpadá (Velikonoce)

10/4/2023

Výuka odpadá (Velikonoce)

15/4 - 31/5/2023

Podání přihlášek do magisterských studijních programů - EU v anglickém jazyce

Tento termín se týká uchazečů, kteří absolvují v ČR akreditovaný bakalářský studijní program nebo mají nostrifikované předchozí...

1/5/2023

Výuka odpadá

8/5/2023

Výuka odpadá

10/5/2023

Rektorský den

22/5 - 2/7/2023

Letní zkouškové období (1. týden - ateliérový)

22/5 - 28/5/2023

Ateliérový týden - FA NONSTOP

26/5/2023

Odevzdání bakalářských a diplomových prací

29/5 - 23/6/2023

Výstava ateliérových prací LS

29/5/2023

Odevzdání ateliérových prací

2/6/2023 12:00

Odevzdání tištěné verze DP včetně modelu

13/6/2023

Obhajoba diplomových prací letního semestru

14/6 - 30/6/2023

Výstava diplomových prací, letní semestr

23/6/2023

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 1.kolo

26/6/2023

Promoce absolventů magisterského studia

28/6 - 30/6/2023

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 2.kolo

2/7/2023

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2022/23

3/7 - 3/9/2023

Letní prázdniny

4/9 - 7/9/2023

Kontrola splněných kreditů za AR 2022/23 v KOSu

24/9/2023

Konec akademického roku

24/9/2023

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2022/23

27/6 - 31/8/2022

Letní prázdniny

8/9/2022

Zápis do doktorského studia včetně odevzdání hodnocení doktoranda za uplynulý semestr

15/9/2022

Přihláška na státní doktorské zkoušky a obhajobu disertačních prací v zimním semestru 2022/23

15/9/2022

Náhradní termín zápisu do doktorského studia

19/9 - 9/2/2023

Zimní semestr

22/9/2022

Zahájení výuky v doktorském studiu - zimní semestr

28/9/2022

Výuka odpadá

28/10/2022

Výuka odpadá

15/11/2022

Učí se podle pátečního rozvrhu

17/11/2022

Výuka odpadá

18/11/2022

Děkanský den

19/12 - 8/1/2023

Zimní prázdniny

9/1 - 19/2/2023

Zimní zkouškové období (1. týden - ateliérový)

24/1 - 26/1/2023

Obhajoby doktorských disertačních prací a doktorské státní zkoušky

16/2/2023

Přihláška na státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce v LS 2022/23

17/2/2023

Odevzdání hodnocení doktoranda za uplynulý semestr

20/2 - 2/7/2023

Letní semestr

23/2/2023

Zahájení výuky v doktorském studiu – letní semestr

31/3/2023

Zveřejnění tématických okruhů pro přijímací řízení do doktorského studia

3/4 - 28/4/2023

Přijímání přihlášek do doktorského studia

6/4/2023

Učí se jako v pondělí

7/4/2023

Výuka odpadá (Velikonoce)

10/4/2023

Výuka odpadá (Velikonoce)

1/5/2023

Výuka odpadá

8/5/2023

Výuka odpadá

10/5/2023

Rektorský den

31/5/2023

Odevzdání přihlášek na doktorský workshop

6/6 - 8/6/2023

Obhajoby doktorských disertačních prací a doktorské státní zkoušky

23/6/2023

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

23/6/2023

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 1.kolo

3/7 - 3/9/2023

Letní prázdniny

24/9/2023

Konec akademického roku

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.