Harmonogram akademického roku 2020/2021 a 2021/2022

Harmonogram AR 2021/2022 ke stažení

 

14/2 - 26/6/2022

Letní semestr

Výuka probíhá od 14. 2. 2022 do 15. 5. 2022.

8/3/2022

Obhajoba bakalářských prací ZS

11/3/2022

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2021/2022

15/4/2022

Výuka odpadá (Velikonoce)

18/4/2022

Výuka odpadá (Velikonoce)

11/5/2022 08:00

Rektorský den

Tradiční sportovní den, který pro Vás pořádá Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze je po 2 letech opět tady!

16/5 - 23/5/2022

Ateliérový týden – FA NONSTOP

Tradiční ateliérový týden FA NONSTOP začíná v pondělí 16. 5. 2022. Veškeré potřebné informace uveřejňujeme v přiloženém rozpisu...

16/5 - 26/6/2022

Letní zkouškové období

1. týden – ateliérový

16/5 - 10/6/2022

Letní zkouškové období pro studenty obhajující bakalářskou práci

20/5/2022 12:00

Termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací

23/5 - 5/6/2022 20:00

Výstava ateliérových prací LS

23/5/2022 12:00

Termín pro odevzdání ateliérových prací

13/6 - 1/7/2022

Mimořádné přijímací řízení do bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus

Řádný termín I. kola mimořádných přijímacích zkoušek je stanoven na 13. 6. a 14. 6. 2022,
řádné termíny II....

16/6/2022

Obhajoba bakalářských prací LS

17/6/2022

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 1. kolo

22/6 - 24/6/2022

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 2. kolo

26/6/2022

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2021/2022

27/6 - 31/8/2022

Letní prázdniny

1/9 - 6/9/2022

Kontrola splněných kreditů za AR 2021/2022 v KOSu

18/9/2022

Konec akademického roku

18/9/2022

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2021/2022

22/9/2022

Promoce absolventů bakalářského studia za AR 2021/2022

14/2 - 26/6/2022

Letní semestr

Výuka probíhá od 14. 2. 2022 do 15. 5. 2022.

23/2/2022

Otevření zápisu na SZ pro Mgr. program do KOSu

10/3/2022 10:00

Promoce absolventů magisterského studia

11/3/2022

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2021/2022

15/4 - 31/5/2022

Podání přihlášek do magisterských studijních programů

Více informací v naší zprávě

15/4/2022

Výuka odpadá (Velikonoce)

18/4/2022

Výuka odpadá (Velikonoce)

11/5/2022 08:00

Rektorský den

Tradiční sportovní den, který pro Vás pořádá Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze je po 2 letech opět tady!

16/5 - 23/5/2022

Ateliérový týden – FA NONSTOP

Tradiční ateliérový týden FA NONSTOP začíná v pondělí 16. 5. 2022. Veškeré potřebné informace uveřejňujeme v přiloženém rozpisu...

16/5 - 26/6/2022

Letní zkouškové období

1. týden – ateliérový

20/5/2022 12:00

Termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací

23/5 - 5/6/2022 20:00

Výstava ateliérových prací LS

23/5/2022 12:00

Termín pro odevzdání ateliérových prací

8/6/2022

Obhajoba diplomových prací LS

Zajímá vás, kdy proběhnou jednotlivé obhajoby diplomových prací a kdo bude ve zkušební komisi? Podívejte se na

8/6 - 29/6/2022

Výstava diplomových prací LS

Až do 29. 6. máte možnost navštívit v přízemí budovy Fakulty architektury ČVUT výstavu diplomových prací letního...

15/6/2022

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

17/6/2022

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 1. kolo

22/6 - 24/6/2022

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 2. kolo

26/6/2022

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2021/2022

27/6 - 31/8/2022

Letní prázdniny

29/6/2022 09:30

Promoce

Celkem 120 diplomů převezmou v Betlémské kapli absolventi a absolventky bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a...

1/9 - 6/9/2022

Kontrola splněných kreditů za AR 2021/2022 v KOSu

18/9/2022

Konec akademického roku

18/9/2022

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2021/2022

14/2 - 26/6/2022

Letní semestr

Výuka probíhá od 14. 2. 2022 do 15. 5. 2022.

31/3/2022

Termín zveřejnění okruhů témat pro přijímací řízení do doktorského studijního programu

Více informací najdete na stránkách

30/4/2022

Termín pro podání přihlášek do doktorského studijního programu

Více informací najdete na stránkách

31/5/2022

Termín odevzdání přihlášek na doktorský workshop

15/6/2022

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

27/6 - 31/8/2022

Letní prázdniny

8/9/2022

Zápis do doktorského studia včetně odevzdání hodnocení doktoranda za uplynulý rok

22/9/2022

Doktorandský workshop

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.