Harmonogram akademického roku

Harmonogram AR 2023/24 ke stažení

 

Harmonogram AR 2022/2023 ke stažení

Fakultní harmonogram vychází ze schváleného harmonogramu ČVUT.

 

 

11/9/2023

Vyvěšení témat ateliérových prací na ZS 2023/24

11/9 - 2/10/2023 09:00

Zápis předmětů do KOSu

18/9 - 29/9/2023

Zápis do ateliérů – písemná dohoda s vedoucím ateliéru

18/9/2023 13:00

Společná prezentace ateliérových zadání na ZS 2023/24

V pondělí 18. září se koná od 13.00 do 16.55 hodin v posluchárně 105 Kotěra společná prezentace ateliérových zadání podle

18/9/2023 19:00

FA RESTART

Přijďte si užít svělý start nového akademického roku na tradiční party FA RESTART. Čeká vás večer plný hudby a dobrého...

21/9/2023

Zápis na bakalářskou a diplomovou práci ZS 2023/24

22/9/2023

Odevzdání zadání BP a DP pro ZS 2023/24

24/9/2023

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2022/23

24/9/2023

Kontrola splněných kreditů za AR 2022/23 v KOSu

25/9/2023

Začátek zimního semestru

28/9/2023

Výuka odpadá

4/10/2023 09:30

Promoce absolventů bakalářského studia za AR 2022/23

Promoce proběhnou od 9.30 a 11.00. Podrobné informace o časech viz. pozvánka.

9/10/2023 15:00

Imatrikulace studentů a studentek 1. ročníku bakalářských studijních programů

Imatrikulace bude probíhat od 15 h v Betlémské kapli.

Výuka je pro studující zrušena od 14 h.

1/11/2023

Přihlášky Erasmus - výjezdy studenti

17/11/2023

Výuka odpadá

14/12/2023 18:00

Vánoční setkání studujících a vyučujících

Zveme vás na Vánoční setkání všech studentek, studentů, vyučujících, zaměstnanců a zaměstnankyň a přátel naší fakulty. Sejdeme...

25/12 - 7/1/2024

Zimní prázdniny

5/1 - 18/2/2024

Zimní zkouškové období

8/1 - 14/1/2024

Ateliérový týden

Během ateliérového týdne bude budova fakulty otevřena 24 hodin denně, a to včetně počítačových učeben a dílen (centrální dílna,...

12/1/2024

Odevzdání bakalářských a diplomových prací ze ZS (KOS)

15/1/2024

Odevzdání ateliérových prací ZS

15/1 - 9/2/2024

Výstava ateliérových prací

Fakulta architektury ČVUT zve výstavu ateliérových prací zimního semestru. Nabídne projekty téměř sedmdesáti ateliérů studentek a...

18/1 18:00 - 18/1/2024 23:30

Vernisáž výstavy ateliérových prací

Zveme na vernisáž výstavy ateliérových prací zimního semestru. Nabízí pestrou sondu do výuky na FA ČVUT i ucelený pohled na současné...

19/1/2024

Odevzdání tištěné verze BP (BP + portfolio) a DP včetně modelu

5/2/2024

Vyvěšení témat ateliérových prací na LS 2023/24

5/2 - 27/2/2024 09:00

Zápis předmětů do KOSu

12/2 - 1/3/2024

Zápis do ateliérů – písemná dohoda s vedoucím ateliéru

12/2 12:30 - 12/2/2024 16:30

Společná prezentace ateliérových zadání na LS 2023/24

Společná prezentace ateliérových zadání proběhne v pondělí 12. 2. 2024 od 12.30 do 16.30 hodin v posluchárně 105 Kotěra a na

15/2/2024

SZ pro Bc. SP Architektura a urbanismus (testy) ZS

Pro přihlášky podané do 13. 2. 2023.

15/2/2024

Zápis na bakalářskou a diplomovou práci LS 2023/24

16/2/2024

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v ZS 2023/24

16/2/2024

Kontrola splnění kreditů pro 1.ročník Bc. a Mgr. studia v KOSu

16/2/2024

Odevzdání zadání BP a DP pro LS 2023/24

19/2/2024

Začátek letního semestru

12/3/2024

Obhajoba bakalářských prací ZS

15/3/2024

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2023/24

29/3/2024

Výuka odpadá

1/4/2024

Výuka odpadá

1/5/2024

Výuka odpadá

2/5/2024

Učí se jako ve středu

8/5/2024

Výuka odpadá

14/5/2024

Rektorský den

20/5 - 26/5/2024

Ateliérový týden

24/5/2024

Odevzdání bakalářských a diplomových prací z LS (v KOS)

27/5 - 30/6/2024

Letní zkouškové období

27/5 - 16/6/2024

Letní zkouškové období pro studenty obhajující bakalářskou práci

27/5 - 28/6/2024

Výstava ateliérových prací LS

27/5/2024

Odevzdání ateliérových prací

30/5/2024

Vernisáž výstavy ateliérových prací

31/5/2024

Odevzdání tištěné verze BP (BP + portfolio) a DP včetně modelu

20/6/2024

Obhajoba bakalářských prací LS

30/6/2024

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2023/24

1/7 - 31/8/2024

Letní prázdniny

2/9 - 5/9/2024

Kontrola splněných kreditů za AR 2023/24 v KOSu

22/9/2024

Konec akademického roku

22/9/2024

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2023/24

26/9/2024

Promoce absolventů bakalářského studia za AR 2023/24

11/9/2023

Vyvěšení témat ateliérových prací na ZS 2023/24

11/9 - 2/10/2023 09:00

Zápis předmětů do KOSu

18/9 - 29/9/2023

Zápis do ateliérů – písemná dohoda s vedoucím ateliéru

18/9/2023 13:00

Společná prezentace ateliérových zadání na ZS 2023/24

V pondělí 18. září se koná od 13.00 do 16.55 hodin v posluchárně 105 Kotěra společná prezentace ateliérových zadání podle

18/9/2023 19:00

FA RESTART

Přijďte si užít svělý start nového akademického roku na tradiční party FA RESTART. Čeká vás večer plný hudby a dobrého...

19/9/2023

Zápis Mgr. EN studentů a zápis Erasmus+ & Exchange studentů na ZS 2023/24

21/9/2023

Přihláška na SZ Mgr. studia v ZS 2023/24

21/9/2023

Zápis na bakalářskou a diplomovou práci ZS 2023/24

22/9/2023

Odevzdání zadání BP a DP pro ZS 2023/24

24/9/2023

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2022/23

24/9/2023

Kontrola splněných kreditů za AR 2022/23 v KOSu

25/9/2023

Začátek zimního semestru

28/9/2023

Výuka odpadá

1/11/2023

Přihlášky Erasmus - výjezdy studenti

17/11/2023

Výuka odpadá

15/1/2024

Odevzdání ateliérových prací ZS

15/1 - 9/2/2024

Výstava ateliérových prací

Fakulta architektury ČVUT zve výstavu ateliérových prací zimního semestru. Nabídne projekty téměř sedmdesáti ateliérů studentek a...

18/1 18:00 - 18/1/2024 23:30

Vernisáž výstavy ateliérových prací

Zveme na vernisáž výstavy ateliérových prací zimního semestru. Nabízí pestrou sondu do výuky na FA ČVUT i ucelený pohled na současné...

19/1/2024

Odevzdání tištěné verze BP (BP + portfolio) a DP včetně modelu

5/2/2024

Vyvěšení témat ateliérových prací na LS 2023/24

5/2 - 27/2/2024 09:00

Zápis předmětů do KOSu

6/2/2024

Obhajoby diplomových prácí ZS

6/2 18:00 - 3/3/2024

Výstava diplomových prací ZS

Zveme na výstavu diplomových prací čerstvých absolventů a absolventek programů Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a...

12/2 - 1/3/2024

Zápis do ateliérů – písemná dohoda s vedoucím ateliéru

12/2 12:30 - 12/2/2024 16:30

Společná prezentace ateliérových zadání na LS 2023/24

Společná prezentace ateliérových zadání proběhne v pondělí 12. 2. 2024 od 12.30 do 16.30 hodin v posluchárně 105 Kotěra a na

13/2/2024

Zápis Erasmus+ & Exchange studentů na LS 2023/24

15/2/2024

Přihláška na SZ Mgr. studia v LS 2023/24

15/2/2024

Výběrové řízení Erasmus+ studentů FA pro akademický rok 2023/24

15/2/2024

Zápis na bakalářskou a diplomovou práci LS 2023/24

15/2 - 31/3/2024

Podání přihlášek do magisterských studijních programů - non EU v anglickém jazyce

Tento termín se týká uchazečů, kteří neabsolvovali v ČR akreditovaný bakalářský studijní program nebo nemají nostrifikované...

16/2/2024

Kontrola splnění kreditů pro 1.ročník Bc. a Mgr. studia v KOSu

16/2/2024

Odevzdání zadání BP a DP pro LS 2023/24

16/2/2024

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v ZS 2023/24

19/2/2024

Začátek letního semestru

15/3/2024

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2023/24

28/3/2024

Zveřejnění tématických okruhů pro přijímací řízení do doktorského studia

29/3/2024

Výuka odpadá

1/4 - 30/4/2024

Přijímání přihlášek do doktorského studia

1/4/2024

Výuka odpadá

15/4 - 31/5/2024

Podání přihlášek do magisterských studijních programů – EU v anglickém jazyce

Tento termín se týká uchazečů, kteří absolvují v ČR akreditovaný bakalářský studijní program nebo mají nostrifikované předchozí...

18/4/2024

Přijímací řízení do Mgr. EN studijních programů /mimo EU – online ústní pohovory

1/5/2024

Výuka odpadá

2/5/2024

Učí se jako ve středu

8/5/2024

Výuka odpadá

14/5/2024

Rektorský den

20/5 - 26/5/2024

Ateliérový týden

24/5/2024

Odevzdání bakalářských a diplomových prací z LS (v KOS)

27/5 - 30/6/2024

Letní zkouškové období

27/5/2024

Odevzdání ateliérových prací

27/5 - 28/6/2024

Výstava ateliérových prací LS

30/5/2024

Vernisáž výstavy ateliérových prací

31/5/2024

Odevzdání tištěné verze BP (BP + portfolio) a DP včetně modelu

11/6/2024

Obhajoba diplomových prací LS

12/6 - 28/6/2024

Výstava diplomových prací LS

20/6/2024

Přijímací řízení do Mgr. EN studijních programů / EU – online ústní pohovory

27/6/2024

Promoce absolventů magisterského studia

30/6/2024

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2023/24

1/7 - 31/8/2024

Letní prázdniny

2/9 - 5/9/2024

Kontrola splněných kreditů za AR 2023/24 v KOSu

22/9/2024

Konec akademického roku

22/9/2024

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2023/24

14/9/2023

Přihláška na státní doktorské zkoušky a obhajobu disertačních prací v ZS 2023/24

14/9/2023

Zápis do doktorského studia

Dne 14. září probíhá v místnosti 150 zápis doktorandů a doktorandek do akademického roku 2023/24. Studující vyšších ročníků...

14/9/2023

Zápis do doktorského studia pro stávající studující, včetně odevzdání hodnocení doktoranda za LS 2022/23

18/9/2023 19:00

FA RESTART

Přijďte si užít svělý start nového akademického roku na tradiční party FA RESTART. Čeká vás večer plný hudby a dobrého...

21/9/2023

Náhradní termín zápisu do doktorského studia

5/10/2023

Zahájení výuky v doktorském studiu - zimní semestr

15/2/2024

Odevzdání hodnocení doktoranda za ZS 2023/24

15/2/2024

Přihláška na státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce v LS 2023/24

22/2/2024

Zahájení výuky v doktorském studiu v LS 2023/24

28/3/2024

Zveřejnění tématických okruhů pro přijímací řízení do doktorského studia

1/4 - 30/4/2024

Přijímání přihlášek do doktorského studia

1/4/2024

Výuka odpadá

1/5/2024

Výuka odpadá

2/5/2024

Učí se jako ve středu

8/5/2024

Výuka odpadá

14/5/2024

Rektorský den

31/5/2024

Odevzdání přihlášek na doktorský workshop

2/6 - 4/6/2024

Obhajoby doktorských disertačních prací a doktorské státní zkoušky

19/6/2024

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

22/9/2024

Konec akademického roku

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.