Harmonogram 2019/20

 

 

Harmonogram AR 2019/20 ke stažení

 

2/9 - 6/9/2019

Kontrola splněných kreditů za akademický rok 2018/19 v KOS

9/9/2019

Vyvěšení témat ateliérových prací na ZS 2019/20

Každý ateliér zveřejní téma ateliérových prací pro zimní semestr na fakultním webu u svého ateliéru. Oddělení vnějších vztahů...

9/9 - 30/9/2019 09:00

Zápis předmětů do KOSu

16/9/2019 13:00

Společná prezentace ateliérových zadání na ZS 2019/20

16/9 17:00 - 27/9/2019 19:00

Zápis do ateliérů - písemná dohoda s vedoucím ateliéru

17/9/2019 10:00

Náhradní zápis do bakalářských a magisterských studijních programů

Zápis pro přijaté uchazeče, kteří se nedostavili k řádnému zápisu.

17/9/2019 13:30

Společná prezentace ateliérových zadání EN na ZS 2019/20

19/9/2019

Termín zápisu na bakalářskou a diplomovou práci ZS 2019/20

22/9/2019 23:59

Konec akademického roku 2018/2019

23/9/2019

Začátek zimního semestru 2019/2020

24/9/2019

Promoce absolventů bakalářského studia v akademickém roce 2018/19

28/9/2019

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v letním semestru 2018/19

7/10/2019

Imatrikulace studentů 1. ročníku

15/10 - 30/11/2019

Podání přihlášek do bakalářských studijních programů

23/12 - 5/1/2020

Zimní prázdniny

6/1 - 16/2/2020

Zimní zkouškové období

Týden od 6. do 13. 1. je FA NONSTOP, ateliérový týden.

6/1 - 13/1/2020

FA NONSTOP (ateliérový týden)

10/1/2020 12:00

Odevzdání bakalářských a diplomových prací ZS

13/1 - 24/1/2020

Výstava ateliérových prací

13/1/2020 12:00

Odevzdání ateliérových prací ZS

20/1 - 30/1/2020

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 1. kolo

3/2/2020

Vyvěšení témat ateliérových prací na LS 2019/20

3/2 - 25/2/2020 09:00

Zápis předmětů do KOSu

10/2 - 21/2/2020

Zápis do ateliérů - písemná dohoda s vedoucím ateliéru

10/2/2020

Společná prezentace ateliérových zadání na LS 2019/20

13/2/2020

Termín pro zápis na bakalářskou a diplomovou práci LS 2019/20

14/2/2020

Kontrola splnění kreditů pro 1. ročník Bc. a Mgr. studia v KOSu

14/2/2020

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v ZS 2019/20

17/2/2020

Začátek letního semestru

2/3 - 6/3/2020

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 2. kolo

10/3/2020

Obhajoba bakalářských prací ZS

13/3/2020

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2019/20

31/3/2020

Zveřejnění okruhů témat pro doktorský studijní program

Přihlášky do 30. 4. 2029 a přijímací řízení 17. 6. 2020.

10/4/2020

Výuka odpadá (Velikonoce)

13/4/2020

Výuka odpadá (Velikonoce)

15/4 - 31/5/2020

Podání přihlášek do magisterských studijních programů

30/4/2020

Podání přihlášek do doktorského studijního programu

30/4/2020

Učí se jako v pátek

1/5/2020

Výuka odpadá (státní svátek)

8/5/2020

Výuka odpadá (státní svátek)

12/5/2020

Učí se jako v pátek

13/5/2020

Rektorský den

18/5 - 25/5/2020

FA NONSTOP (ateliérový týden)

18/5 - 30/6/2020

Letní zkouškové období

1. týden (18. 5. - 25. 5.) - FA NONSTOP (ateliérový týden)

18/5 - 20/6/2020

Letní zkouškové období pro studenty obhajující bakalářskou práci

22/5/2020 12:00

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací

25/5 - 5/6/2020

Výstava ateliérových prací LS

25/5/2020 12:00

Termín odevzdání ateliérových prací

18/6/2020

Obhajoby bakalářských prací LS

29/6 - 30/8/2020

Letní prázdniny

31/8 - 4/9/2020

Kontrola splněných kreditů za AR 2019/20 v KOSu

20/9/2020

Konec akademického roku

20/9/2020

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2019/20

19/10/2020

Imatrikulace studentů 1. ročníku 2020/21

21/6/2019

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 1. kolo

24/6 - 28/6/2019

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 2. kolo

26/6/2019

Promoce absolventů magisterského studia

28/6/2019

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2019/20

1/7 - 1/9/2019

Letní prázdniny

17/7/2019 10:00

Zápis do magisterských studijních programů

2/9 - 6/9/2019

Kontrola splněných kreditů za akademický rok 2018/19 v KOS

9/9 - 30/9/2019 09:00

Zápis předmětů do KOSu

9/9/2019

Vyvěšení témat ateliérových prací na ZS 2019/20

Každý ateliér zveřejní téma ateliérových prací pro zimní semestr na fakultním webu u svého ateliéru. Oddělení vnějších vztahů...

16/9/2019 13:00

Společná prezentace ateliérových zadání na ZS 2019/20

16/9 17:00 - 27/9/2019 19:00

Zápis do ateliérů - písemná dohoda s vedoucím ateliéru

17/9/2019

Zápis Mgr. EN studentů a zápis Erasmus+ & Exchange studentů na ZS 2019/20

17/9/2019 10:00

Náhradní zápis do bakalářských a magisterských studijních programů

Zápis pro přijaté uchazeče, kteří se nedostavili k řádnému zápisu.

17/9/2019 13:30

Společná prezentace ateliérových zadání EN na ZS 2019/20

19/9/2019

Přihláška na SZ Mgr. studia v ZS 2019/20

19/9/2019

Přihláška na SDZ a obhajobu SP v ZS 2019/20

22/9/2019 23:59

Konec akademického roku 2018/2019

23/9/2019

Začátek zimního semestru 2019/2020

28/9/2019

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v letním semestru 2018/19

2/10/2019

Otevření zápisu na SZ pro Mgr. program do KOSu

21/10 18:00 - 31/10/2019

Výstava ateliérových prací ze zahraničních pobytů Erasmus+ & Exchange

Vernisáž výstavy proběhne 21. října od 18 hodin v atriu u Jelena.

 

1/11 - 30/11/2019

Podávání přihlášek na výjezdy Erasmus (studenti)

Konkrétní termín podání přihlášek bude upřesněn.

23/12 - 5/1/2020

Zimní prázdniny

6/1 - 13/1/2020

FA NONSTOP (ateliérový týden)

6/1 - 16/2/2020

Zimní zkouškové období

Týden od 6. do 13. 1. je FA NONSTOP, ateliérový týden.

10/1/2020 12:00

Odevzdání bakalářských a diplomových prací ZS

13/1 - 24/1/2020

Výstava ateliérových prací

13/1/2020 12:00

Odevzdání ateliérových prací ZS

3/2/2020

Vyvěšení témat ateliérových prací na LS 2019/20

3/2 - 25/2/2020 09:00

Zápis předmětů do KOSu

5/2/2020

Obhajoby diplomových prací ZS

5/2 - 11/3/2020

Výstava diplomových prací ZS

10/2/2020

Společná prezentace ateliérových zadání na LS 2019/20

10/2 - 21/2/2020

Zápis do ateliérů - písemná dohoda s vedoucím ateliéru

11/2/2020

Zápis Erasmus+ & Exchange studentů na LS 2019/20

11/2/2020

Společná prezentace ateliérových zadání EN na LS 2019/20

Společná prezentace v angličtině.

13/2/2020

Přihláška na SZ Mgr. studia v LS 2019/20

13/2/2020

Výběrové řízení Erasmus+ studentů FA pro akademický rok 2020/21

13/2/2020

Termín pro zápis na bakalářskou a diplomovou práci LS 2019/20

13/2/2020

Termín podání přihlášek na SDZ a obhajobu DSP v LS 2019/20

14/2/2020

Kontrola splnění kreditů pro 1. ročník Bc. a Mgr. studia v KOSu

14/2/2020

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v ZS 2019/20

17/2/2020

Začátek letního semestru

26/2/2020

Otevření zápisu na SZ pro Mgr. program do KOSu

11/3/2020

Promoce absolventů magisterského studia

13/3/2020

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2019/20

31/3/2020

Zveřejnění okruhů témat pro doktorský studijní program

Přihlášky do 30. 4. 2029 a přijímací řízení 17. 6. 2020.

10/4/2020

Výuka odpadá (Velikonoce)

13/4/2020

Výuka odpadá (Velikonoce)

30/4/2020

Učí se jako v pátek

1/5/2020

Výuka odpadá (státní svátek)

8/5/2020

Výuka odpadá (státní svátek)

13/5/2020

Rektorský den

18/5 - 30/6/2020

Letní zkouškové období

1. týden (18. 5. - 25. 5.) - FA NONSTOP (ateliérový týden)

18/5 - 25/5/2020

FA NONSTOP (ateliérový týden)

25/5 - 5/6/2020

Výstava ateliérových prací LS

25/5/2020 12:00

Termín odevzdání ateliérových prací

10/6 - 29/6/2020

Výstava diplomových prací LS

10/6/2020

Obhajoba diplomových prací LS

19/6/2020

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 1. kolo

22/6 - 26/6/2020

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 2. kolo

29/6 - 30/8/2020

Letní prázdniny

29/6/2020

Promoce absolventů magisterského studia

31/8 - 4/9/2020

Kontrola splněných kreditů za AR 2019/20 v KOSu

20/9/2020

Konec akademického roku

20/9/2020

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2019/20

22/9/2020

Promoce absolventů bakalářského studia AR 2019/20

19/6/2019

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

1/7 - 1/9/2019

Letní prázdniny

12/9/2019

Zápis do doktorského studia

22/9/2019 23:59

Konec akademického roku 2018/2019

23/9/2019

Začátek zimního semestru 2019/2020

23/12 - 5/1/2020

Zimní prázdniny

14/2/2020

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v ZS 2019/20

17/2/2020

Začátek letního semestru

10/4/2020

Výuka odpadá (Velikonoce)

13/4/2020

Výuka odpadá (Velikonoce)

30/4/2020

Učí se jako v pátek

30/4/2020

Podání přihlášek do doktorského studijního programu

1/5/2020

Výuka odpadá (státní svátek)

12/5/2020

Učí se jako v pátek

13/5/2020

Rektorský den

18/5 - 30/6/2020

Letní zkouškové období

1. týden (18. 5. - 25. 5.) - FA NONSTOP (ateliérový týden)

2/6 - 4/6/2020

Obhajoba disertačních prací a SDZ LS

17/6/2020

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

29/6 - 30/8/2020

Letní prázdniny

20/9/2020

Konec akademického roku

20/9/2020

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2019/20

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková