Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Harmonogram 2018/2019

7/9/2018 00:00

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v letním sem. 2017/18

10/9 - 14/9/2018

Kontrola splněných kreditů za akademický rok 2017/18 v KOS

17/9/2018 20:00

Vyvěšení témat ateliérových prací – zimní semestr 2018/19

Přehled ateliérových zadání najdete na stránkách v sekci

24/9 - 5/10/2018

Zápis do ateliérů – písemná dohoda s vedoucím ateliéru

24/9 - 9/10/2018 09:00

Zápis předmětů do KOS

Uzavření zápisu v 9 hodin.

26/9/2018 00:00

Promoce absolventů bakalářského studia z AR 2017/18

26/9/2018 00:00

Poslední termín zápisu na bakalářskou práci – zimní semestr 2018/19

28/9/2018 00:00

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v letním semestru 2017/18

1/10/2018 00:00

Začátek zimního semestru

22/10/2018 00:00

Imatrikulace studentů 1. ročníku

26/10/2018 00:00

Děkanský den

8/11/2018 00:00

Den otevřených dveří

30/11/2018 00:00

Poslední termín příjmu přihlášek do bakalářského studia

6/12/2018 23:00

Poslední termín přihlášek do programu ERASMUS+

Od 6.11. do 6.12.2018 mají studenti FA ČVUT možnost se přihlásit na studijní pobyt 2019/2020 v rámci programu ERASMUS+. Všichni zájemci o...

24/12 - 1/1/2019

Zimní prázdniny

7/1 - 14/1/2019

Ateliérový týden – FA nonstop

7/1 - 17/2/2019

Zimní zkouškové období

11/1/2019 12:00

Odevzdání bakalářských prací – zimní semestr

Do 12 hodin.

14/1 - 25/1/2019

Výstava ateliérových prací

14/1/2019 12:00

Odevzdání ateliérových prací – zimní semestr

Do 12 hodin.

21/1 - 28/1/2019

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů – 1. kolo

4/2/2019 00:00

Vyvěšení témat ateliérových prací na letní semestr 2018/19

11/2 - 26/2/2019

Zápis předmětů do KOS

Uzavření zápisu v 9 hodin.

11/2 - 22/2/2019

Zápis do ateliérů – písemná dohoda s vedoucím ateliéru

14/2/2019 00:00

Poslední termín zápisu na bakalářskou práci v letním semestru 2018/19

15/2/2019 00:00

Kontrola splněných kreditů pro 1. ročník bakalářského studia v KOS

15/2/2019 00:00

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v zimním semestru 2018/19

18/2/2019 00:00

Začátek letního semestru

4/3 - 8/3/2019

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů – 2. kolo

12/3/2019 00:00

Obhajoba bakalářských prací – zimní semestr

15/3/2019 00:00

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v zimním semestru 2018/19

29/3/2019 00:00

Výuka odpadá

19/4/2019 00:00

Výuka odpadá

22/4/2019 00:00

Výuka odpadá

30/4/2019 00:00

Učí se jako ve středu

1/5/2019 00:00

Výuka odpadá

8/5/2019 00:00

Výuka odpadá

9/5/2019 00:00

Učí se jako ve středu

15/5/2019 00:00

Rektorský den

20/5 - 28/6/2019

Letní zkouškové období

20/5 - 14/6/2019

Letní zkouškové období pro studenty obhajující bakalářskou práci

20/5 - 27/5/2019

Ateliérový týden – FA nonstop

24/5/2019 00:00

Odevzdání bakalářských prací

Do 12 hodin.

27/5/2019 00:00

Odevzdání ateliérových prací

Do 12 hodin.

27/5 - 7/6/2019

Výstava ateliérových prací – letní semestr

20/6/2019 00:00

Obhajoba bakalářských prací – letní semestr

28/6/2019 00:00

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v letním semestru 2018/19

1/7 - 1/9/2019

Letní prázdniny

9/9 - 13/9/2019

Kontrola splněných kreditů za akademický rok 2018/19 v KOS

24/9/2019 00:00

Promoce absolventů bakalářského studia v akademickém roce 2018/19

28/9/2019 00:00

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v letním semestru 2018/19

30/9/2019 00:00

Konec akademického roku

7/9/2018 00:00

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v letním sem. 2017/18

10/9 - 14/9/2018

Kontrola splněných kreditů za akademický rok 2017/18 v KOS

17/9/2018 20:00

Vyvěšení témat ateliérových prací – zimní semestr 2018/19

Přehled ateliérových zadání najdete na stránkách v sekci

24/9 - 5/10/2018

Zápis do ateliérů – písemná dohoda s vedoucím ateliéru

24/9 - 9/10/2018 09:00

Zápis předmětů do KOS

Uzavření zápisu v 9 hodin.

26/9/2018 00:00

Poslední termín přihlášky na SZ magisterského studia v zimním semestru 2018/19

26/9/2018 00:00

Poslední termín zápisu na diplomovou práci – zimní semestr 2018/19

28/9/2018 00:00

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v letním semestru 2017/18

1/10/2018 00:00

Začátek zimního semestru

10/10/2018 00:00

Otevření zápisu na SZ pro magisterský program do KOS

26/10/2018 00:00

Děkanský den

29/10 - 9/11/2018

Výstava ateliérových prací ze zahraničních pobytů

8/11/2018 00:00

Den otevřených dveří

6/12/2018 23:00

Poslední termín přihlášek do programu ERASMUS+

Od 6.11. do 6.12.2018 mají studenti FA ČVUT možnost se přihlásit na studijní pobyt 2019/2020 v rámci programu ERASMUS+. Všichni zájemci o...

24/12 - 1/1/2019

Zimní prázdniny

7/1 - 14/1/2019

Ateliérový týden – FA nonstop

7/1 - 17/2/2019

Zimní zkouškové období

11/1/2019 12:00

Odevzdání diplomových prací – zimní semestr

Do 12 hodin.

14/1 - 25/1/2019

Výstava ateliérových prací

14/1/2019 12:00

Odevzdání ateliérových prací – zimní semestr

Do 12 hodin.

4/2/2019 00:00

Vyvěšení témat ateliérových prací na letní semestr 2018/19

5/2/2019 00:00

Obhajoba diplomových prací – zimní semestr

6/2 - 6/3/2019

Výstava diplomových prací – zimní semestr

11/2 - 22/2/2019

Zápis do ateliérů – písemná dohoda s vedoucím ateliéru

11/2 - 26/2/2019

Zápis předmětů do KOS

Uzavření zápisu v 9 hodin.

14/2/2019 00:00

Poslední termín přihlášky na SZ magisterského studia v letním semestru 2018/19

14/2/2019 00:00

Poslední termín zápisu na diplomovou práci v letním semestru 2018/19

15/2/2019 00:00

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v zimním semestru 2018/19

15/2/2019 00:00

Kontrola splněných kreditů pro 1. ročník magisterského studia v KOS

18/2/2019 00:00

Začátek letního semestru

28/2/2019 00:00

Otevření zápisu na SZ pro magisterský program do KOS

6/3/2019 00:00

Promoce absolventů magisterského studia

15/3/2019 00:00

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v zimním semestru 2018/19

29/3/2019 00:00

Výuka odpadá

19/4/2019 00:00

Výuka odpadá

22/4/2019 00:00

Výuka odpadá

30/4/2019 00:00

Učí se jako ve středu

1/5/2019 00:00

Výuka odpadá

8/5/2019 00:00

Výuka odpadá

9/5/2019 00:00

Učí se jako ve středu

15/5/2019 00:00

Rektorský den

20/5 - 28/6/2019

Letní zkouškové období

20/5 - 27/5/2019

Ateliérový týden – FA nonstop

24/5/2019 00:00

Odevzdání diplomových prací

Do 12 hodin.

27/5/2019 00:00

Odevzdání ateliérových prací

Do 12 hodin.

27/5 - 7/6/2019

Výstava ateliérových prací – letní semestr

31/5/2019 00:00

Poslední termín příjmu přihlášek do magisterského studia

12/6/2019 00:00

Obhajoba diplomových prací – letní semestr

12/6 - 26/6/2019

Výstava diplomových prací – letní semestr

21/6/2019 00:00

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 1. kolo

24/6 - 28/6/2019

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 2. kolo

26/6/2019 00:00

Promoce absolventů magisterského studia

28/6/2019 00:00

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v letním semestru 2018/19

1/7 - 1/9/2019

Letní prázdniny

9/9 - 13/9/2019

Kontrola splněných kreditů za akademický rok 2018/19 v KOS

28/9/2019 00:00

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v letním semestru 2018/19

30/9/2019 00:00

Konec akademického roku

20/9/2018 00:00

Zápis do doktorského studia

26/9/2018 00:00

Poslední termín přihlášky na SDZ a obhajobu DSP v zimním semestru 2018/19

27/9/2018 00:00

Náhradní termín zápisu do doktorského studia

1/10/2018 00:00

Začátek zimního semestru

26/10/2018 00:00

Děkanský den

24/12 - 1/1/2019

Zimní prázdniny

22/1 - 24/1/2019

Obhajoba disertačních prací a SDZ – zimní semestr

14/2/2019 00:00

Poslední termín přihlášky na SDZ a obhajobu DSP v letním semestru 2018/19

18/2/2019 00:00

Začátek letního semestru

29/3/2019 00:00

Výuka odpadá

31/3/2019 00:00

Zveřejnění okruhů témat doktorského studia

19/4/2019 00:00

Výuka odpadá

22/4/2019 00:00

Výuka odpadá

30/4/2019 00:00

Poslední termín příjmu přihlášek do doktorského studia

1/5/2019 00:00

Výuka odpadá

8/5/2019 00:00

Výuka odpadá

15/5/2019 00:00

Rektorský den

20/5 - 28/6/2019

Letní zkouškové období

4/6 - 6/6/2019

Obhajoba disertačních prací a SDZ – letní semestr

19/6/2019 00:00

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

1/7 - 1/9/2019

Letní prázdniny

30/9/2019 00:00

Konec akademického roku

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková