Harmonogram akademického roku 2019/2020 a 2020/2021

Harmonogram AR 2020/2021 ke stažení

 

7/9 - 29/9/2020 09:00

Zápis předmětů do KOSu

14/9/2020 10:00

Zápis do bakalářského studia z mimořádného přijímacího řízení a zároveň náhradní termín zápisu

Jedná se o zápis do bakalářského studia programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura z mimořádného...

14/9 17:00 - 25/9/2020

Zápis do ateliérů - písemná dohoda s vedoucím ateliéru

15/9/2020

Zrušeno! Společná prezentace ateliérových zadání v aj

17/9/2020

Termín zápisu na bakalářskou a diplomovou práci ZS 2020/2021

20/9/2020

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2019/2020

20/9/2020 23:59

Konec akademického roku

21/9/2020

Začátek zimního semestru

28/9/2020

Výuka odpadá

28/10/2020

Výuka odpadá

13/11/2020

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2019/2020

Na základě rozhodnutí vedení fakulty ze dne 14. 10. 2020 byl původní konečný termín pro zkoušky z předmětů z LS prodloužen na 13....

16/11/2020

Děkanský den

17/11/2020

Výuka odpadá

19/11/2020

Učí se jako v pondělí

21/12 - 3/1/2021

Zimní prázdniny

4/1 - 11/1/2021

Zrušeno! FA NONSTOP (ateliérový týden)

Ateliérový týden se vzhledem k epidemické situaci konat nebude. Dle aktuální lednové situace bude...

4/1 - 14/2/2021

Zimní zkouškové období

8/1/2021 12:00

Konečný termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací za ZS 2020/2021

11/1 - 22/1/2021

Výstava ateliérových prací

V sekci Galerie na webu Fakulty architektury ČVUT v Praze najdete nejen

11/1/2021 12:00

Konečný termín pro odevzdání ateliérových prací za ZS 2020/2021

1/2/2021

Termín pro vyvěšení ateliérových zadání LS 2020/21 na webu FA

Pedagogové ateliérů zveřejní svá ateliérová zadání na webových stránkách FA u svých ateliérů. Nevíte-li si rady, pročtěte náš...

1/2 - 23/2/2021 09:00

Zápis předmětů do KOSu

8/2 13:00 - 8/2/2021 17:00

Společná prezentace ateliérových zadání

Společná hromadná prezentace ateliérových zadání se koná v pondělí 8. 2. 2021 od 13 h dle

8/2 17:00 - 28/2/2021

Zápis do ateliérů - písemná dohoda s vedoucím ateliéru

Přihlašování do ateliéru probíhá zasláním vyplněné a naskenované

9/2 13:30 - 9/2/2021 17:00

Společná prezentace ateliérových zadání v angličtině

11/2/2021

Termín pro zápis na bakalářskou a diplomovou práci LS 2020/2021

12/2/2021

Kontrola splnění kreditů pro 1. ročník bakalářského a magisterského studia v KOSu

12/2/2021

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v ZS 2020/2021

15/2/2021

Začátek letního semestru

1/4/2021

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2020/2021

2/4/2021

Výuka odpadá (Velikonoce)

5/4/2021

Výuka odpadá (Velikonoce)

8/4/2021

Obhajoba bakalářských prací ZS

Obhajoby bakalářských prací se uskuteční v termínu 8. 4. 2021 polodistanční formou (předseda + tajemník + student prezenčně ve...

12/5/2021

Rektorský den

17/5 - 24/5/2021

Zrušeno! FA NONSTOP

17/5 - 27/6/2021

Letní zkouškové období

17/5 - 11/6/2021

Letní zkouškové období pro studenty obhajující bakalářskou práci

21/5/2021 12:00

Konečný termín pro elektronické odevzdání bakalářských prací do KOSu

24/5 - 4/6/2021

Výstava ateliérových prací

I tentokrát pouze online v naší Galerii na webu

Chcete-li se podívat na práce ateliérů ZAN (ateliérové práce studentů 1....

24/5/2021 12:00

Konečný termín pro odevzdání ateliérových prací za LS 2020/2021

27/5 09:00 - 27/5/2021 12:00

Odevzdání tištěné verze bakalářských prací na ústavech

17/6/2021

Obhajoba bakalářských prací LS

18/6/2021

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 1. kolo

23/6 - 25/6/2021

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 2. kolo

27/6/2021

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2020/2021

28/6 - 29/8/2021

Letní prázdniny

30/8 - 3/9/2021

Kontrola splněných kreditů za AR 2020/21 v KOSu

19/9/2021

Konec akademického roku

19/9/2021

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2020/21

23/9/2021

Promoce absolventů bakalářského studia AR 2020/21

7/9 - 29/9/2020 09:00

Zápis předmětů do KOSu

11/9/2020 10:00

Zápis do navazujícího magisterského studia

Zápis platí pro pozvané (již absolventy bakalářského cyklu) z obhajob 10. 9. 2020.

14/9/2020 10:00

Zápis do bakalářského studia z mimořádného přijímacího řízení a zároveň náhradní termín zápisu

Jedná se o zápis do bakalářského studia programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura z mimořádného...

14/9 17:00 - 25/9/2020

Zápis do ateliérů - písemná dohoda s vedoucím ateliéru

15/9 - 19/10/2020

Výstava diplomových prací LS 2019/2020

15/9/2020

Termín zápisu Mgr. En studentů a zápis Erasmus+ & Exchange studentů na ZS 2020/2021

15/9/2020

Zrušeno! Společná prezentace ateliérových zadání v aj

17/9/2020

Termín podání přihlášky na státní zkoušku magisterského studia v ZS 2020/2021

17/9/2020

Termín zápisu na bakalářskou a diplomovou práci ZS 2020/2021

20/9/2020

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2019/2020

21/9/2020

Začátek zimního semestru

22/9/2020

Zrušeno! Promoce absolventů magisterského studia z února 2020

Vážení absolventi,

je nám velice líto, ale z rozhodnutí vedení Fakulty architektury na základě doporučení rektora ČVUT vám...

28/9/2020

Výuka odpadá

30/9/2020

Otevření zápisu na státní zkoušku pro magisterský program do KOSu

5/10 - 6/12/2020

Přihlášky Erasmus+ výjezdy pro studenty v AR 2021/2022 - 1. kolo

Studenti se mohou přihlásit přes aplikaci

19/10/2020

Zrušeno! Promoce absolventů magisterského studia z června 2020

Vážení absolventi,

je nám velice líto, ale z rozhodnutí vedení Fakulty architektury na základě doporučení rektora ČVUT vám...

28/10/2020

Výuka odpadá

13/11/2020

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2019/2020

Na základě rozhodnutí vedení fakulty ze dne 14. 10. 2020 byl původní konečný termín pro zkoušky z předmětů z LS prodloužen na 13....

16/11/2020

Děkanský den

17/11/2020

Výuka odpadá

18/11/2020 17:30

Vernisáž online výstavy ateliérových prací Erasmus+ & Exchange

Z důvodu pandemie COVID-19 se letošní výstava ateliérových prací ze zahraničních pobytů uskuteční v online podobě v naší Galerii na...

19/11/2020

Učí se jako v pondělí

26/11/2020

Zrušeno! Promoce absolventů magisterského studia ze září 2020

Vážení absolventi,

je nám velice líto, ale z rozhodnutí vedení Fakulty architektury na základě doporučení rektora ČVUT vám...

21/12 - 3/1/2021

Zimní prázdniny

4/1 - 14/2/2021

Zimní zkouškové období

4/1 - 11/1/2021

Zrušeno! FA NONSTOP (ateliérový týden)

Ateliérový týden se vzhledem k epidemické situaci konat nebude. Dle aktuální lednové situace bude...

8/1/2021 12:00

Konečný termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací za ZS 2020/2021

11/1 - 22/1/2021

Výstava ateliérových prací

V sekci Galerie na webu Fakulty architektury ČVUT v Praze najdete nejen

11/1/2021 12:00

Konečný termín pro odevzdání ateliérových prací za ZS 2020/2021

1/2/2021

Termín pro vyvěšení ateliérových zadání LS 2020/21 na webu FA

Pedagogové ateliérů zveřejní svá ateliérová zadání na webových stránkách FA u svých ateliérů. Nevíte-li si rady, pročtěte náš...

1/2 - 23/2/2021 09:00

Zápis předmětů do KOSu

2/2 - 10/3/2021

Zrušeno! Výstava diplomových prací ZS 2020/2021

2/2/2021

Obhajoba diplomových prací ZS 2020/2021

Složení komisí pro obhajoby diplomových prací na 2. únor 2021 včetně časů obhajob jednotlivých studentů najdete

8/2 13:00 - 8/2/2021 17:00

Společná prezentace ateliérových zadání

Společná hromadná prezentace ateliérových zadání se koná v pondělí 8. 2. 2021 od 13 h dle

8/2 17:00 - 28/2/2021

Zápis do ateliérů - písemná dohoda s vedoucím ateliéru

Přihlašování do ateliéru probíhá zasláním vyplněné a naskenované

9/2 13:30 - 9/2/2021 17:00

Společná prezentace ateliérových zadání v angličtině

11/2/2021

Termín pro podání přihlášky na SZ Mgr. studia v LS 2020/21

11/2/2021

Termín pro zápis na bakalářskou a diplomovou práci LS 2020/2021

12/2/2021

Kontrola splnění kreditů pro 1. ročník bakalářského a magisterského studia v KOSu

12/2/2021

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v ZS 2020/2021

15/2/2021

Začátek letního semestru

24/2/2021

Otevření zápisu na státní zkoušku pro magisterský program do KOSu

10/3/2021

Zrušeno! Promoce absolventů magisterského studia

1/4/2021

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v ZS 2020/2021

2/4/2021

Výuka odpadá (Velikonoce)

5/4/2021

Výuka odpadá (Velikonoce)

12/5/2021

Rektorský den

17/5 - 24/5/2021

Zrušeno! FA NONSTOP

17/5 - 27/6/2021

Letní zkouškové období

21/5/2021 12:00

Konečný termín pro elektronické odevzdání diplomových prací do KOSu

24/5/2021 12:00

Konečný termín pro odevzdání ateliérových prací za LS 2020/2021

28/5 09:00 - 28/5/2021 12:00

Odevzdání fyzické verze diplomových prací (plachty, model, CD) na ústavech

9/6 - 25/6/2021

Výstava diplomových prací LS 2020/2021

9/6/2021

Obhajoba diplomových prací LS 2020/2021

Rozpis komisí najdete

18/6/2021

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 1. kolo

23/6 - 25/6/2021

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 2. kolo

25/6/2021

Promoce absolventů magisterského studia

27/6/2021

Konečný termín uzavření předmětů Z a KLZ zapsaných v LS 2020/2021

28/6 - 29/8/2021

Letní prázdniny

30/8 - 3/9/2021

Kontrola splněných kreditů za AR 2020/21 v KOSu

19/9/2021

Konec akademického roku

19/9/2021

Konečný termín pro zkoušky z předmětů zapsaných v LS 2020/21

17/9/2020

Termín podání přihlášky na SDZ a obhajobu DDP v ZS 2020/2021

17/9 08:00 - 17/9/2020 16:00

Termín zápisu do doktorského studia

Ve čtvrtek 17. 9. 2020 od 8.00 do 16.00 h se koná zápis do doktorského studia pro AR 2020/2021 v místnosti 150. Ve stejný den proběhne v...

21/9/2020

Začátek zimního semestru

24/9/2020

Náhradní termín zápisu do doktorského studia

19/1 - 21/1/2021

Obhajoba disertačních prací a SDZ ZS 2020/2021

11/2/2021

Termín pro podání přihlášky na SDZ a obhajobu DDP v LS 2020/2021

15/2/2021

Začátek letního semestru

31/3/2021

Zveřejnění tematických okruhů pro přijímací řízení 2021/22

1/4 - 30/4/2021

Příjem přihlášek do DSP 2021/22

Děkan Fakulty architektury vyhlašuje v souladu s čl. 4 Řádu přijímacího řízení ČVUT, Přílohou 2 Statutu ČVUT přijímací řízení...

17/5 - 27/6/2021

Letní zkouškové období

1/6 - 3/6/2021

Obhajoba disertačních prací a SDZ LS 2020/2021

16/6/2021

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

28/6 - 29/8/2021

Letní prázdniny

9/9/2021

Zápis do doktorského studia

15/9/2021

Přihláška na SDZ a obhajobu DDP v ZS 2021/22

16/9/2021

Náhradní termín zápisu do doktorského studia

19/9/2021

Konec akademického roku

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková