Nejbližší události

Zprávy

"Při hodnocení obnovy památky se často věnuje pozornost především úspěšnosti zvládnutí novotvarů. Dostatečná zřetelnost a kvalita „přidané hodnoty“ se stala hlavním kritériem. Komplexní posouzení úspěšnosti výsledků obnovy památky samotné ale zůstává většinou stranou. Mělo by jít přitom o pozornost věnovanou nejen „přidané hodnotě“, ale také, a nikoliv okrajově, o ověření šetrného přístupu k památce a ve výsledku zvládnutí souboru stavebně restaurátorských zásahů a jejich spojení v přesvědčivě propojený, harmonicky komponovaný výtvarný celek."

Václav Girsa

Český památkový architekt a pedagog

Studujte v mezinárodním prostředí

Ne každá škola je jako ta naše. Citlivá i technická. Přísná i lidská. Přemýšlivá i praktická. Betonová, přesto hřejivá. Ctí minulost, ale vítá budoucnost. Málokde se navíc můžete tak intenzivně setkávat s osobnostmi, které určují směr naší architektury a designu.

Přidejte se mezi více než 1100 českých a 400 zahraničních studentů ze 40 zemí světa!

Výzkum a spolupráce

Fakulta architektury spojuje výzkumníky, učitele i odborníky z praxe, kteří se zabývají architekturou, urbanismem, územním plánováním, krajinou a designem. 

Výzkum na FA

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.