S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

FAQ

K čemu slouží průkaz studenta a kde si ho mohu vyřídit? Jak mám postupovat, když mě nepřijmou do ateliéru, který by mě nejvíc zajímal? Co všechno je potřeba k tomu, aby bylo možné uzavřít ročník? Je na fakultě wi-fi připojení? Jak to chodí v knihovně? Odpovědi na nejběžnější dotazy najdete níže; pokud potřebujete řešit nějaký složitější problém, obraťte se na na studijní oddělení, kde vám určitě poradí.

Kdy je škola otevřená?

Ve všední dny od 6.30 do 22 hodin. Pracovat na fakultu můžeš přijít i v sobotu a v neděli od 8 do 20 hodin, nepotřebuješ k tomu žádný souhlas ani žádost, musíš se ale zapsat na vrátnici.

O svátcích a mimo otevírací dobu je vstup do školy možný pouze na základě povolení tajemnice fakulty.

Pozor, otevírací doba modelářských dílen je jiná. Velká dílna (S113) je k dispozici od pondělí do pátku od 8.30 do 17 hodin. Malá dílna se stroji, modelárna a sádrovna jsou otevřené pondělí až čtvrtek 9–17 hodin (s výjimkou středy, kdy se zavírá již v 15 hodin). V ateliérovém týdnu jsou všechny dílny otevřené nonstop.

Kde najdu studijní oddělení?

Studijní oddělení nalezneš v přízemí v místnostech 146, 147, 148, 149 a 150.

Jak dlouho se studuje na FA?

Standardní doba studia bakalářských studijních programů je 3 roky a magisterských studijních programů 2 roky. Maximální doba studia se rovná dvojnásobku standardní doby, pro bakaláře je to tedy maximálně 6 let a pro magistry 4 roky.

Započítávají se ale všechna přerušení a bezplatně můžeš studovat jen o jeden rok déle, čili bakalářský studijní program 4 roky a magisterský studijní program 3 roky.

Kolik zaplatím, pokud studuji déle, než je standardní doba?

Poplatky za delší studium se každý rok upravují. V akademickém roce 2017/2018 zaplatili studenti programů architektura a urbanismus a krajinářská architektura 33 200 Kč a studenti programu design 51 700 Kč. Platí se za každých dalších započatých 6 měsíců studia.

Je možné poplatky za delší studium prominout?

Ano, poplatky lze z vážných důvodů prominout, snížit, odložit splatnost nebo rozložit na splátky. Veškeré informace najdeš na webu ČVUT.

Kolik kreditů musím získat, abych mohl pokračovat ve studiu?

Minimální počet kreditů u bakalářského studijního programu je 15 za první semestr studia, za první akademický rok (2 semestry) 30, za každý další akademický rok studia 40.

U magisterského studijního programu je minimální počet kreditů za první semestr 20, za první akademický rok (2 semestry) 40 a za každý další akademický rok studia 40 kreditů. Pozor, nepočítají se kredity uznané z dřívějšího studia!

Kdy mohu studium přerušit?

Studium lze přerušit nejdříve po úspěšném ukončení prvního akademického roku. Minimální doba přerušení je jeden semestr; v té době nejsi studentem a ztrácíš studentské výhody. Ze závažných (zdravotních) důvodů lze studium přerušit i v průběhu prvního ročníku.

Jaký je rozdíl mezi povinně volitelným a volitelným předmětem?

Za povinně volitelný předmět získáš kredity, za volitelný předmět kredity nedostaneš. Volitelný předmět je například tělesná výchova.

Pořadí předmětů je doporučené. Mohu je tedy absolvovat v libovolném sledu?

Ano, ale v některých předmětech je třeba dodržet povinnou návaznost. Jde o deskriptivní geometrii (DG I, DG II), pozemní stavitelství (PS I, PS II), statiku a nosné konstrukce (ST I, ST II, NK I), stavebněhistorický průzkum (SHP I, SHP II) a dendrologii (DEN I, DEN II).

Kdy mohu jít k obhajobě bakalářské práce?

Obhajobou bakalářské práce končí studium bakalářského studijního programu, je proto nutné mít hotové všechny povinné a povinně volitelné předměty (získat 180 kreditů) a státní zkoušky (nebo je mít uznané, viz níže).

Kdy se mohu přihlásit k bakalářské práci?

Nezbytné je získat nejméně 150 kreditů za absolvování povinných a povinně volitelných předmětů. Studenti programů architektura a urbanismus a krajinářská architektura musejí absolvovat předmět ateliér studie pro bakalářskou práci (ATZBP, respektive AT III).

Lze se vyhnout bakalářským státním zkouškám?

Ano, na žádost studenta může děkan uznat celou státní zkoušku nebo její část. Podmínky jsou popsány ve směrnici děkana o státních závěrečných zkouškách na FA ČVUT.

Zaniká mi statut studenta, když z bakalářského studia navazuji přímo na magisterské?

Ano, statut studenta zaniká obhajobou bakalářské práce. Mezi termínem obhajoby, který je v letním semestru v druhé polovině června, a zápisem do magisterského studia, jenž probíhá obvykle na konci července, studentem nejsi.

Jak se poprvé přihlásím do aplikací Usermap, KOS a dalších síťových služeb ČVUT?

Pomocí hlavního hesla ČVUT a uživatelského jména po zápisu do studia. Heslo si nastaví každý sám bez nutnosti osobní návštěvy prostřednictvím tohoto formuláře. Pro úspěšné přihlášení musíš zadat kód své přihlášky ke studiu a datum narození.

K čemu potřebuji průkaz studenta a kde ho získám?

Průkaz potřebuješ při vstupu do prostor ČVUT (nejen do budovy FA), půjčíš si na něj knihy v knihovnách ČVUT a v Národní technické knihovně, zaplatíš jím za stravování v menzách ČVUT nebo za parkování v budově FA.

Průkaz si vyřídíš po zápisu ke studiu ve vydavatelství průkazů ČVUT, Bechyňova 3, otevírací doba pondělí až čtvrtek 8–15.30 hodin, v pátek 8–15 hodin. Další informace najdeš (po přihlášení) na portálu ČVUT.

Jaký je rozdíl mezi průkazem studenta ČVUT a kartou ISIC?

 

Můžeš si zvolit mezi průkazem studenta ČVUT (je zdarma) a průkazem ČVUT s licencí ISIC, za který zaplatíš 380 Kč. Karta ISIC je mezinárodně uznávaná a oproti klasické studentské kartě poskytuje více výhod. Více informací je na webu ČVUT.

Jak funguje fakultní e-mail?

Každý student dostane po zápisu do prvního ročníku e-mailovou adresu ve tvaru zkratkajmena@fa.cvut.cz. Tato adresa platí po celou dobu studia a pouze na ni budeš dostávat informace od učitelů, ze studijního oddělení nebo z KOS. Pošta zaslaná na tuto adresu je směrována na fakultní poštovní server IMAP, na který se dostaneš přes protokol IMAP nebo přes webové rozhraní na fakultních stránkách.

Jak si nastavím lokálního mailového klienta?

Vaše fakultní e-mailové zprávy můžete stahovat, odesílat a synchronizovat pomocí poštovních aplikací ve vašem mobilním telefonu nebo PC. Nastavení je následující:

imap server

host: imap.fa.cvut.cz

protokol: imap

port: 993

zabezpečení: ssl

 

smtp server

host: smtp.fa.cvut.cz

protokol: smtp

port: 2525

zabezpečení: tls

Nefunguje mi heslo na fakultní e-mail nebo do KOS. Co mám dělat?

Heslo je potřeba vždy po 365 dnech obnovit. Jak dlouho je ještě tvoje současné heslo platné, se zobrazí po přihlášení do Usermap ve vašem uživatelském profilu. Pokud už platnost hesla vypršela, můžeš ho obnovit v Usermap. Pokud jsi heslo zapomněl (nebo zapomněla), obrať se fakultního správce hesel ČVUT, kterým je Petr Eisenhauer

Kdy mám nárok na stipendium?

Studentům FA se poskytují stipendia podle stipendijního řádu FA a stipendijního řádu ČVUT. Veškeré informace najdeš na této stránce. O všechna stipendia kromě ubytovacího a doktorského je třeba žádat. Nárok na ubytovací stipendium si můžeš ověřit po přihlášení na webu ČVUT.

Kolik stojí stravování v menze?

Cena polévky je 8 Kč, za hlavní jídlo zaplatíš přibližně 50 Kč. Více včetně jídelníčku najdeš na webové stránce menz.

Jak je to s dopravou po Praze?

Studenti mají nárok na výhodnější časové jízdenky (měsíční, čtvrtletní, pětiměsíční, desetiměsíční) – budeš k tomu potřebovat potvrzení o studiu. Papírový kupon dostaneš k průkazu ISIC, nebo si musíš zařídit tzv. lítačku, za kterou zaplatíš minimálně 100 Kč (podle typu karty a rychlosti vydání). Ceny a více informací najdeš na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Kde mohu zaparkovat auto?

V okolí budovy (Bechyňova ulice) jsou placené zóny vhodné pro krátkodobé parkování. Zadarmo lze parkovat v části Kolejní ulice, kde se ale stání ráno rychle zaplní.

Parkovat přímo v naší budově lze buď krátkodobě a platit hodinovou taxu (půl dne zhruba 50 Kč), ovšem pokud budeš autem přijíždět častěji, vyplatí se ti předplatné. Více o cenách a systému placení je na webu ČVUT (pozor, je potřeba se přihlásit – stejným heslem jako do KOS).

A kam si můžu dát kolo?

K parkování kol jsou určeny stojany před budovou fakulty. Kola do budovy nesmějí a ani parkování v garážích není zatím zřízeno.

Má škola bezbariérový přístup?

Ano, budova FA je bezbariérová. Asistenci a informace studentům s pohybovým postižením poskytuje středisko Elsa.

Je studentům k dispozici psychologická pomoc?

Ano, konzultaci a další podporu při řešení studijních, osobních, rodinných a právních problémů ti poskytne Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS) – včetně okamžité pomoci v krizové situaci.

Narodilo se mi dítě, poskytuje škola nějakou podporu?

Studenti mají v souvislosti s těhotenstvím, porodem a rodičovstvím nárok na zvláštní úpravy studia, např. odpočet uznané doby rodičovství od celkové doby studia. Více uvádí metodický pokyn o podpoře studentů–rodičů.

Kde si mohu ve škole uschovat své osobní věci?

V přízemí budovy fakulty vlevo od turniketů najdeš klasickou šatnu, v níž si můžeš odložit pouze kabát nebo bundu. Tašky a zavazadla podle pravidel šatnářky přijmout nemusejí a za odložené věci neručí. Pro uschování např. kufru pro páteční cestu domů je proto lepší využít samoobslužnou žlutou skříňku v Národní technické knihovně. V každém ateliéru jsou k dispozici bílé uzamykatelné skříňky (zámek má každý svůj vlastní), určené pro ukládání studijních a pracovních materiálů.

Pokud student ateliér opouští, měl by skříňku na konci semestru uvolnit. Studenti 1. ročníků mohou využívat skříňku po celou dobu prvního roku na FA a opět ji na konci letního semestru vyklidit. Skříněk může být v ateliéru méně než studentů, pak platí, že kdo dřív přijde, ten…

Jaké mají studenti na fakultě zázemí?

V suterénu u sádrovny jsou k dispozici sprchy, klíč je potřeba vyzvednout na recepci. Kuchyňku s mikrovlnnou troubou ve 2. NP lze používat jen v průběhu ateliérového týdne v rámci FA Nonstop, klíč opět vydají recepční.

Na koleji nemám dost prostoru, kde mohu ve škole pracovat?

Všem studentům jsou k dispozici pracovní místa ve škole. V suterénu je počítačová učebna S147 stále otevřená jako studovna, podobně funguje také knihovna v 7. NP (místnost 722). Navíc každý student zapsaný do ateliéru má zřízený přístup do ateliérové místnosti přes průkaz studenta.

Studenti prvního ročníku pracují první dva semestry v místnostech ateliérů 1. ročníku ve 2. NP. Místa ke studiu nabízí také Národní technická knihovna.

Můžu se jako student podílet na výzkumu?

Ano, jako student magisterského a doktorského studijního programu máš hned několik možností, například můžeš žádat o grant v rámci studentské grantové soutěže (SGS) nebo studentské vědecké konference (SVK). Další informace jsou na stránkách SGS a na portálu ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková