FAQ

K čemu slouží průkaz studenta a kde si ho mohu vyřídit? Jak mám postupovat, když mě nepřijmou do ateliéru, který by mě nejvíc zajímal? Co všechno je potřeba k tomu, aby bylo možné uzavřít ročník? Je na fakultě wi-fi připojení? Jak to chodí v knihovně?

Odpovědi na nejběžnější dotazy najdete níže; pokud potřebujete řešit nějaký složitější problém, obraťte se na studijní oddělení, kde vám určitě poradí.

Kdy je škola otevřená?

Ve všední dny od 6.30 do 24 hodin. Pracovat na fakultu můžeš přijít i v sobotu a v neděli od 8 do 24 hodin, nepotřebuješ k tomu žádný souhlas ani žádost, musíš se ale zapsat na recepci.

 

O svátcích a mimo otevírací dobu je vstup do školy možný pouze na základě povolení tajemníka fakulty.

Pozor, otevírací doba modelářských dílen je jiná. Velká dílna (S113) je k dispozici od pondělí do pátku od 8.30 do 17 hodin. Malá dílna se stroji, modelárna a sádrovna jsou otevřené pondělí až čtvrtek 9–17 hodin (s výjimkou středy, kdy se zavírá již v 15 hodin). V ateliérovém týdnu jsou všechny dílny otevřené nonstop.

 

Kde najdu studijní oddělení?

Studijní oddělení nalezneš v přízemí v místnostech 146, 147, 148, 149 a 150.

Jak dlouho se studuje na FA?

Standardní doba studia bakalářských studijních programů je 3 roky a magisterských studijních programů 2 roky. Maximální doba studia se rovná dvojnásobku standardní doby, pro bakaláře je to tedy maximálně 6 let a pro magistry 4 roky.

Započítává se ale doba přerušení studia a bezplatně můžeš studovat jen o jeden rok déle (bakalářský studijní program 4 roky a magisterský studijní program 3 roky).

Jaký si mám pořídit software pro povinný CAD?

Jaký zvolit software pro povinný CAD v prvním ročníku? Doporučujeme si projít nabízené informace a nedělat si s výběrem velkou hlavu. Co je Revit? Co je ArchiCAD? Co je BIM? Jak vypadá model BIM Revit?

Revit a Archicad jsou 3D softwary, pomocí kterých budete digitalizovat a prezentovat svoje návrhy, tvořit architektonické studie a projektovou dokumentaci. Oba jsou to BIM nástroje, což znamená, že pomocí nich tvoříte komplexní 3D model stavby obsahující veškeré datové i výkresové informace v jeho jednotlivých 3D součástech.

V dnešní době téměř všechny kanceláře přecházejí na tyto softwary a práce ve 2D se pomalu stává minulostí.

Nabízíme vám také některé výstižné odpovědi z mini ankety mezi našimi studenty předmětu CAD IV ArchiCad Experti (po absolvování 3 semestrů ArchiCadu a 3 semestrů Revitu) i kolegy z praxe:

PROČ REVIT?

Ve vaší praxi vám Revit otevře dveře do větších kanceláří, českých ale i zahraničních. I přesto, že principy těchto programů jsou stejné, Revit díky tomu, že je součástí rodiny Autodesk, nabízí napojení na další v praxi velmi často používané programy, mezi které patří například Autocad, 3Ds Max i další. Se znalostí Revitu se kromě tvorby architektonických modelů můžete věnovat i dalším odvětvím, jako jsou například statické modely, environmentální a energetické analýzy, nebo parametrizace modelů a skriptování. 

Architektura vzniká ve 3D, takže naše volba je Revit. Všechno si buduji v jednom programu, model, půdorysy, řezy, nemusím to dělat zvlášť jako v AutoCADu. Pozemko se take dá, umí totéž co AutoCAD, lépe se v Revitu orientuji.

AutoCAD se naučíme sami. Je lepší absolvovat ve škole něco, co by nás jinak stálo hodně peněz. Revit má budoucnost! Mít hotový 3D model je skvělé, protože získáme půdorysy, pohledy i řez, představa prostoru a tvaru je ve 3D nedocenitelná. Některé modely ze ZANu se ani nakreslit nedají, Revit je skvělý pomocník.

PROČ ARCHICAD?

ArchiCAD je velmi intuitivní. Pracuje jak s 2D, tak s 3D. I když člověk s něčím podobným nikdy nepracoval, tak se sním velmi lehce dá sblížit. Pořád se program vyvíjí, což vede k jeho neustálému zdokonalování. Má množství nástrojů a způsobů zpracování.

Když začnete používat ArchiCAD hned na začátku studia, budete mít velkou výhodu při zpracovávání bakalářské práce, konkrétně zpracovávání DSP, a ve čtvrtém semestru ArchiCADu se naučíte i programovat, popřípadě si vytvářet si vlastní knihovní prvky.

Umožňuje práci ve všech druzích výkresů (DSP i studie) najednou, i funkci rekonstrukce. Rendrování je zdlouhavé, ovšem velmi podrobné a nastavením lze dosáhnout vizualizace od podoby čárové, přes bílý model až k celobarevné vizualizaci.

Na internetu nabízí spousta firem vlastní sortiment výrobků, které se dají stáhnout a nahrát do vašeho projektu.
 

Kolik zaplatím, pokud studuji déle, než je standardní doba?

Poplatky za delší studium se každý rok upravují. V akademickém roce 2023/2024 pro studenty programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura 34 800 Kč a studenti programu Design 48 100 Kč. Platí se za každých dalších započatých 6 měsíců studia.

Je možné poplatky za delší studium prominout?

Ano, poplatky lze z vážných důvodů prominout, snížit, odložit splatnost nebo rozložit na splátky. Veškeré informace najdeš na webu ČVUT.

Kolik kreditů musím získat, abych mohl pokračovat ve studiu?

Minimální počet kreditů u bakalářského studijního programu je 15 za první semestr studia, za první akademický rok (2 semestry) 30, za každý další akademický rok studia 40.

U magisterského studijního programu je minimální počet kreditů za první semestr 20, za první akademický rok (2 semestry) 40 a za každý další akademický rok studia 40 kreditů. Pozor, nepočítají se kredity uznané z dřívějšího studia!

Uznáte mi již absolvované předměty z předchozího studia?

Studentovi, který byl přijat ke studiu ve stejném nebo obdobném studijním programu, který studoval v minulosti na jakékoliv vysoké škole, lze uznat úsek studia nebo jednotlivé předměty, pokud od jejich splnění neuplynulo více než 5 let.

Na základě žádosti podané prostřednictvím studijního oddělení může děkan uznat jednotlivé předměty, pokud byly hodnoceny klasifikačním stupněm A, B nebo C.

Formulář žádosti o uznávání předmětů

Studenti, kteří absolvovali předchozí studium na jiné vysoké škole musí kontaktovat garanty jednotlivých předmětů a získat jejich vyjádření.

Studenti, kteří absolvovali předchozí studium na FA ČVUT nepotřebují vyjádření garanta u předmětů uvedených v tomto seznamu.   

U ostatních předmětů povinnost získání souhlasu garanta zůstává.

Kde najdu odbornou pomoc při řešení problémů?

Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT poskytuje zdarma všem studentům ČVUT podporu při řešení studijních, osobních, rodinných a právních problémů. Organizuje také akce zaměřené na osobní rozvoj.

Kdy mohu studium přerušit?

Studium lze přerušit nejdříve po úspěšném ukončení prvního akademického roku. Minimální doba přerušení je jeden semestr; v té době nejsi studentem a ztrácíš studentské výhody. Ze závažných (zdravotních) důvodů lze studium přerušit i v průběhu prvního ročníku.

Pořadí předmětů je doporučené. Mohu je tedy absolvovat v libovolném sledu?

Ano, ale v některých předmětech je třeba dodržet povinnou návaznost zkoušek či zápočtů. Jde o deskriptivní geometrii (DG I, DG II), pozemní stavitelství (PS I, PS II), statiku a nosné konstrukce (SNK I, SNK II, SNK III, SNK IV). Viz Bílá kniha str. 105.

Kdy mohu jít k obhajobě bakalářské práce?

Obhajobou bakalářské práce končí studium bakalářského studijního programu, je proto nutné mít hotové všechny povinné a volitelné předměty dle studijního plánu (získat 180 kreditů) a státní zkoušky (viz níže).

Kdy se mohu přihlásit k bakalářské práci?

Nezbytné je získat nejméně 150 kreditů za absolvování povinných a volitelných předmětů a mít tedy splněný studijní plán.

Zaniká mi statut studenta, když z bakalářského studia navazuji přímo na magisterské?

Ano, statut studenta zaniká obhajobou bakalářské práce. Mezi termínem obhajoby, který je v letním semestru v druhé polovině června, a zápisem do magisterského studia, jež probíhá obvykle na konci července, studentem nejsi.

Jak se poprvé přihlásím do aplikací Usermap, KOS a dalších síťových služeb ČVUT?

Pomocí hlavního hesla ČVUT a uživatelského jména po zápisu do studia. Heslo si nastaví každý sám bez nutnosti osobní návštěvy prostřednictvím tohoto formuláře. Pro úspěšné přihlášení musíš zadat kód své přihlášky ke studiu a datum narození.

K čemu potřebuji průkaz studenta a kde ho získám?

Průkaz potřebuješ při vstupu do prostor ČVUT (nejen do budovy FA), půjčíš si na něj knihy v knihovnách ČVUT a v Národní technické knihovně, zaplatíš jím za stravování v menzách ČVUT nebo za parkování v budově FA.

Průkaz si vyřídíš po zápisu ke studiu ve vydavatelství průkazů ČVUT, podrobné informace na portálu ČVUT.

Jaký je rozdíl mezi průkazem studenta ČVUT a kartou ISIC?

Můžeš si zvolit mezi průkazem studenta ČVUT (je zdarma) a průkazem ČVUT s licencí ISIC, za který zaplatíš 380 Kč. Karta ISIC je mezinárodně uznávaná a oproti klasické studentské kartě poskytuje více výhod. Více informací je na portálu ČVUT.

Jak funguje fakultní e-mail?

Defaultně máte v Usermapu nastaven mail, který  jste uvedli v přihlášce ke studiu. Na ten budete dostávat informace od vyučujících, studijního oddělení nebo z KOSu. Máte možnost si v Usermapu nechat vygerovat fakultní e-mailovou adresu ve tvaru zkratkajmena@fa.cvut.cz. Pokud tak učiníte, veškerá fakultní komunikace bude směrována pouze na tuto adresu. Schránka funguje na fakultním poštovním serveru IMAP, na který se dostanete přes protokol IMAP nebo přes webové rozhraní na fakultních stránkách.

Jak si nastavím lokálního mailového klienta?

Vaše fakultní e-mailové zprávy můžete stahovat, odesílat a synchronizovat pomocí poštovních aplikací ve vašem mobilním telefonu nebo PC. Nastavení je následující:

Přihlašovací jméno: username@cvut.cz

Heslo: Heslo ČVUT

Webový přístup: outlook.office365.com

IMAP adresa / port / zab: outlook.office365.com / 993 / SSL/TLS

SMTP adresa / port / zab: outlook.office365.com / 587 / STARTTLS

Velikost schránky: 50GB

Nefunguje mi heslo na fakultní e-mail nebo do KOSu. Co mám dělat?

Heslo je potřeba vždy po 365 dnech obnovit. Jak dlouho je ještě tvoje současné heslo platné, se zobrazí po přihlášení do Usermap ve vašem uživatelském profilu. Pokud už platnost hesla vypršela, můžeš ho obnovit v Usermap. Pokud jsi heslo zapomněl (nebo zapomněla), obrať se fakultní IT oddělení na adrese cit@fa.cvut.cz.

Kdy mám nárok na stipendium?

Studentům FA se poskytují stipendia podle stipendijního řádu FA a stipendijního řádu ČVUT. Veškeré informace najdeš na této stránce. O všechna stipendia kromě ubytovacího, prospěchového a doktorského je třeba žádat. Nárok na ubytovací stipendium si můžeš ověřit po přihlášení na webu ČVUT.

Kolik stojí stravování v menze?

Cena polévky je 15 Kč, za hlavní jídlo zaplatíš přibližně 100 Kč. Více včetně jídelníčku najdeš na webové stránce menz.

Jak je to s dopravou po Praze?

Studenti mají nárok na výhodnější časové jízdenky (měsíční, čtvrtletní, pětiměsíční, desetiměsíční) – budeš k tomu potřebovat potvrzení o studiu. Papírový kupon dostaneš k průkazu ISIC, nebo si musíš zařídit tzv. lítačku, za kterou zaplatíš minimálně 100 Kč (podle typu karty a rychlosti vydání). Ceny a více informací najdeš na stránkách Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Kde mohu zaparkovat auto?

V okolí budovy (Bechyňova ulice) jsou placené zóny vhodné pro krátkodobé parkování. Zdarma lze parkovat v části Kolejní ulice, kde se ale stání ráno rychle zaplní.

Parkovat přímo v naší budově lze buď krátkodobě a platit hodinovou taxu (půl dne zhruba 160 Kč), ovšem pokud budeš autem přijíždět častěji, vyplatí se ti předplatné. Více o cenách a systému placení je na webu ČVUT (pozor, je potřeba se přihlásit – stejným heslem jako do KOS).

Kam si můžu dát kolo?

K parkování kol jsou určeny stojany před budovou fakulty. Kola do budovy nesmějí a ani parkování v garážích není zatím zřízeno.

Má škola bezbariérový přístup?

Ano, budova FA je bezbariérová. Asistenci a informace studentům s pohybovým postižením poskytuje středisko Elsa.

Je studentům k dispozici psychologická pomoc?

Ano, konzultaci a další podporu při řešení studijních, osobních, rodinných a právních problémů ti poskytne Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT (CIPS) – včetně okamžité pomoci v krizové situaci.

Narodilo se mi dítě, poskytuje škola nějakou podporu?

Studenti mají v souvislosti s těhotenstvím, porodem a rodičovstvím nárok na zvláštní úpravy studia, např. odpočet uznané doby rodičovství od celkové doby studia. Více uvádí metodický pokyn o podpoře studentů–rodičů.

Kde si mohu ve škole uschovat své osobní věci?

V přízemí budovy fakulty vlevo od turniketů najdeš klasickou šatnu, v níž si můžeš odložit pouze kabát nebo bundu. Tašky a zavazadla podle pravidel šatnářky přijmout nemusejí a za odložené věci neručí. Pro uschování např. kufru pro páteční cestu domů je proto lepší využít samoobslužnou žlutou skříňku v Národní technické knihovně. V každém ateliéru jsou k dispozici bílé uzamykatelné skříňky (zámek má každý svůj vlastní), určené pro ukládání studijních a pracovních materiálů.

Pokud student ateliér opouští, měl by skříňku na konci semestru uvolnit. Studenti 1. ročníků mohou využívat skříňku po celou dobu prvního roku na FA a opět ji na konci letního semestru vyklidit. Skříněk může být v ateliéru méně než studentů, pak platí, že kdo dřív přijde, ten…

Jaké mají studenti na fakultě zázemí?

V suterénu u sádrovny jsou k dispozici sprchy. V respiriích ve  4.–6. NP najdete kuchyňský pult s mikrovlnnou troubou a varnou konvicí.

Na koleji nemám dost prostoru, kde mohu ve škole pracovat?

Všem studentům jsou k dispozici pracovní místa ve škole. V suterénu je počítačová učebna S147 stále otevřená jako studovna, podobně funguje také knihovna v 7. NP (místnost 722). Navíc každý student zapsaný do ateliéru má zřízený přístup do ateliérové místnosti přes průkaz studenta.

Studenti prvního ročníku pracují první dva semestry v místnostech ateliérů 1. ročníku ve 2. NP. Místa ke studiu nabízí také Národní technická knihovna.

Můžu se jako student podílet na výzkumu?

Ano, jako student magisterského a doktorského studijního programu máš hned několik možností, například můžeš žádat o grant v rámci studentské grantové soutěže (SGS) nebo studentské vědecké konference (SVK). Další informace jsou na stránkách SGS a na portálu ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.