Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Poznejte FAkultu architektury

Chcete tvarovat svět kolem sebe? Chcete titul uznávaný v celé EU? Láká vás možnost hledat a najít formou specializace vaši vlastní cestu? FA nabízí tři programy zahrnující vše od přetváření krajiny a veřejného prostoru přes navrhování kvalitních budov až po možnost dospět k dokonalosti detailu coby designér. Kromě českých pedagogů zde působí i zahraniční odborníci, navíc prostřednictvím programů jako Erasmus+ můžete na školách v zahraničí získat další zkušenosti.

Tvůrčí DNA

Tradice výuky architektury na ČVUT se opírá o osobnosti formátu Josefa Zítka a Josefa Schulze, spjatých se stavbou Národního divadla v Praze, přes generaci jejich žáků až po současné pedagogy a praktikující architekty domácí i zahraniční. Vedoucími jednotlivých ateliérů jsou inspirativní osobnosti pracující s odkazem “starých mistrů” i nejnovějšími poznatky a postupy odpovídajícími třetímu tisíciletí.

Více o systému studia

Vertikální ateliér – TŘÍBENÍ JEDINEČNOSTI I UMĚNÍ SPOLUPRÁCE

ateliéry – architektura a urbanismus

ateliéry – krajinářská architektura

Ateliéry – design

Student, který zvládne vše, co se skrývá pod zkratkami ZAN, ZKN či ZD – tedy základy architektonického navrhování, základy krajinářského navrhování nebo základy designu – si postupně volí vlastní cestu. Podle svého zaměření se může zapsat do některého z více než čtyřiceti ateliérů. Při výuce se uplatňuje princip tzv. vertikálního ateliéru, v němž vedle sebe pod vedením zkušeného pedagoga pracují na různých typech projektů posluchači různých ročníků – od druhého až do pátého. Možná řešení pracovních témat tak probírají ti méně zkušení se zkušenějšími kolegy a s vedením ateliéru.

Kontakt s osobnostmi české architektury a designu

Že na fakultě vyučují odborníci, je samozřejmé; důležité ovšem je, že jsou spojeni s praxí. Pedagogický sbor tvoří špičkoví architekti, urbanisté a designéři, jejichž realizace, projekty i publikace zná veřejnost doma i v zahraničí. Takové osobnosti jsou inspirativní a do výuky také přinášejí svá aktuální témata. Během studia s nimi budete ve velmi úzkém kontaktu, a to nejen ve škole, ale i na exkurzích nebo workshopech.

Vlastními slovy

„Na základe doktorandskej práce mi bol ponúknutý výskumný pobyt na Information Architecture ETH Zürich.“

Lukáš Kurilla

architekt, odborný asistent FA ČVUT

„Velmi důležitá je pro mne komunikace s kolegy.“

Jana Tichá

pedagožka, teoretička umění a architektury, šéfredaktorka časopisu Zlatý řez

Galerie diplomových prací

V závěrečném projektu má absolvent možnost uplatnit a promítnout do něj to nejlepší, co se naučil. Česká komora architektů navíc každoročně pořádá soutěžní přehlídku diplomových prací, jíž se účastní čerství absolventi architektonických škol a ve které se diplomanti FA skvěle umisťují.

Diplomky

Budova fakulty

Filozofie otevřenosti

Jde o nejmodernější budovu pro výuku architektury u nás. Navrhla ji Alena Šrámková, stavba byla dokončena v roce 2010 a začala sloužit v únoru následujícího roku. Je přehledná a transparentní: umožňuje to, oč se všichni ve škole snažíme a čeho si ceníme – komunikaci a možnost se pracovně potkávat.

Parametry budovy

Tvůrci o svém konceptu

Tři obory, tři pohledy, jeden duch

Jako jediná škola architektury u nás nabízíme tři bakalářské studijní programy – architektura a urbanismus, krajinářská architektura a design. Magisterské programy máme dokonce čtyři, tím posledním je architektura, urbanismus a krajinářská architektura. Jsou to na pohled různé obory, ale cílem je, aby vše, co do světa kolem nás vneseme, bylo krásné a funkční doslova až po poslední kliku nebo odpadkový koš. Tím spolu design, navrhování a realizace staveb, sídel, území i krajiny úzce souvisí.

Chcete u nás studovat?

Vše o přijímacím řízení na jednom místě.

Přijímací řízení

Podejte si přihlášku.

Vytvořit přihlášku

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.