Poznejte FAkultu architektury

Chcete tvarovat svět kolem sebe? Chcete titul uznávaný v celé EU? Láká vás možnost hledat a najít formou specializace vaši vlastní cestu? FA nabízí tři programy zahrnující vše od přetváření krajiny a veřejného prostoru přes navrhování kvalitních budov až po možnost dospět k dokonalosti detailu coby designér. Kromě českých pedagogů zde působí i zahraniční odborníci, navíc prostřednictvím programů jako Erasmus+ můžete na školách v zahraničí získat další zkušenosti.

Tvůrčí DNA

Tradice výuky architektury na ČVUT se opírá o osobnosti formátu Josefa Zítka a Josefa Schulze, spjatých se stavbou Národního divadla v Praze, přes generaci jejich žáků až po současné pedagogy a praktikující architekty domácí i zahraniční. Vedoucími jednotlivých ateliérů jsou inspirativní osobnosti pracující s odkazem “starých mistrů” i nejnovějšími poznatky a postupy odpovídajícími třetímu tisíciletí.

Více o systému studia

Vertikální ateliér – TŘÍBENÍ JEDINEČNOSTI I UMĚNÍ SPOLUPRÁCE

ateliéry – architektura a urbanismus

ateliéry – krajinářská architektura

Ateliéry – design

Student, který zvládne vše, co se skrývá pod zkratkami ZAN, ZKN či ZD – tedy základy architektonického navrhování, základy krajinářského navrhování nebo základy designu – si postupně volí vlastní cestu. Podle svého zaměření se může zapsat do některého z více než čtyřiceti ateliérů. Při výuce se uplatňuje princip tzv. vertikálního ateliéru, v němž vedle sebe pod vedením zkušeného pedagoga pracují na různých typech projektů posluchači různých ročníků – od druhého až do pátého. Možná řešení pracovních témat tak probírají ti méně zkušení se zkušenějšími kolegy a s vedením ateliéru.

Kontakt s osobnostmi české architektury a designu

Že na fakultě vyučují odborníci, je samozřejmé; důležité ovšem je, že jsou spojeni s praxí. Pedagogický sbor tvoří špičkoví architekti, urbanisté a designéři, jejichž realizace, projekty i publikace zná veřejnost doma i v zahraničí. Takové osobnosti jsou inspirativní a do výuky také přinášejí svá aktuální témata. Během studia s nimi budete ve velmi úzkém kontaktu, a to nejen ve škole, ale i na exkurzích nebo workshopech.

Vlastními slovy

„Právními souvislostmi ve výstavbě se chci zabývat ne jenom 'pracovně' v kanceláři, ale i studiem.“

Marcela Koukolová

architektka a doktorandka (téma Právo stavby v souvislostech Ústavy ČR, občanského zákoníku a stavebního zákona z pohledu stavebníka)

„Studium se stalo přirozenou součástí mé profese.“

Miroslav Pavel

doktorand (téma Působení absolventů českých architektonických škol na Slovensku), spolupracovník spolku Kruh a provozovatel Galerie Nativ

Galerie diplomových prací

V závěrečném projektu má absolvent možnost uplatnit a promítnout do něj to nejlepší, co se naučil. Česká komora architektů navíc každoročně pořádá soutěžní přehlídku diplomových prací, jíž se účastní čerství absolventi architektonických škol a ve které se diplomanti FA skvěle umisťují.

Diplomky

Budova fakulty

Filozofie otevřenosti

Jde o nejmodernější budovu pro výuku architektury u nás. Navrhla ji Alena Šrámková, stavba byla dokončena v roce 2010 a začala sloužit v únoru následujícího roku. Je přehledná a transparentní: umožňuje to, oč se všichni ve škole snažíme a čeho si ceníme – komunikaci a možnost se pracovně potkávat.

Parametry budovy

Tvůrci o svém konceptu

Tři obory, tři pohledy, jeden duch

Jako jediná škola architektury u nás nabízíme tři bakalářské studijní programy – architektura a urbanismus, krajinářská architektura a design. Magisterské programy máme dokonce čtyři, tím posledním je architektura, urbanismus a krajinářská architektura. Jsou to na pohled různé obory, ale cílem je, aby vše, co do světa kolem nás vneseme, bylo krásné a funkční doslova až po poslední kliku nebo odpadkový koš. Tím spolu design, navrhování a realizace staveb, sídel, území i krajiny úzce souvisí.

Chcete u nás studovat?

Vše o přijímacím řízení na jednom místě.

Přijímací řízení

Podejte si přihlášku.

Vytvořit přihlášku

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.