Doktorské studium

Absolvováním magisterského stupně nemusí nutně skončit životní etapa spojená se studiem. Pokud například uvažujete o akademické dráze, o zapojení do výzkumu, případně jste už praxí prošli a potřebujete v určitém oboru získat hlubší znalosti, máte možnost pokračovat na FA v doktorském studiu. Kromě titulu Ph.D. je ve hře možnost udržet si výhody statusu studenta včetně příležitostí absolvovat stáž v zahraničí. Studovat lze v českém i anglickém jazyce.

Kontakt

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA ČVUT

+420 224 356 284

martin.pospisil@fa.cvut.cz

Ivana Christová

referentka pro doktorské studium

místnost 150

+420 22435 6227

chrisiva@fa.cvut.cz

Ing. arch. JANA ZDRÁHALOVÁ, Ph.D.

koordinátorka doktorského studia

+420 22435 6328

zdrahalova@fa.cvut.cz

Nejbližší události

Čt 16/4 09:00 - 16/4/2020 13:00

Doktorandské dny IV. - Open Access

Workshop

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková