Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Doktorské studium

Absolvováním magisterského stupně nemusí nutně skončit životní etapa spojená se studiem. Pokud například uvažujete o akademické dráze, o zapojení do výzkumu, případně jste už praxí prošli a potřebujete v určitém oboru pěstovat vlastní téma a navazovat cenné kontakty, máte možnost pokračovat na FA v doktorském studiu. Studovat lze v českém i anglickém jazyce.

ARCHITEKTURA A URBANISMUS
Doktorské studium Architektura a urbanismus probíhá v pěti zaměřeních: Architektura, teorie a tvorba (ATT), Architektura, konstrukce a technologie (AST), Dějiny architektury a památková péče (DAPP), Krajinářská architektura (KA), Urbanismus a územní plánování (UUP). Studium koordinuje Oborová rada programu.

DESIGN
Doktorské studium Design koordinuje Oborová rada programu.

SMART CITIES
Doktorské studium Smart Cities koordinuje Oborová rada programu.

Kontakt

PROF. Ing. ARCH. PETR VORLÍK, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA ČVUT

+420 224 356 354

vorlik@fa.cvut.cz

MGR. GABRIELA THOMPSON

vedoucí oddělení

místnost 150

+420 22435 6228

gabriela.thompson@fa.cvut.cz

Ivana Christová

referentka pro doktorské studium

místnost 150

+420 22435 6227

chrisiva@fa.cvut.cz

Ing. arch. JANA ZDRÁHALOVÁ, Ph.D.

koordinátorka doktorského studia

+420 22435 6328

zdrahalova@fa.cvut.cz

Nejbližší události

Čt 5/10 - 20/10/2023

Doktorský workshop 2023

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.