Doktorské studium

Studující se v rámci doktorského studia na FA zaměřují na výzkum architektury, historie, konstrukcí, urbanismu, krajiny a designu. Hlavním výsledkem jejich činnosti jsou disertační práce a publikační či jiné výzkumné výstupy. Studující kromě pěstování vlastního výzkumného tématu zároveň navazují kontakty v tuzemské i zahraniční akademické sféře a s pomocí pedagogů FA prohlubují své znalosti v oboru a akademické kompetence.

Standardní doba studia činí nejméně 3 roky a nejvýše 4 roky a po tuto dobu prezenční studující pobírají stipendium. Maximální doba studia (tj. obhajoba disertace) nemůže přesáhnout 8 let. Studovat lze v českém i anglickém jazyce.

U studujících doktorských programů se předpokládá zapojení do výzkumných projektů FA a publikační činnosti FA, případně do pedagogické činnosti.

Studujícím je nabízena řada podpůrných aktivit, mimo jiné Akademická soutěž FA, Fond mobility FA nebo Studentská grantová soutěž ČVUT.

Doktorské studium na FA probíhá ve třech akreditovaných programech – Architektura a urbanismus, Design, Smart Cities – koordinovaných Oborovými radami programu a Pracovními skupinami zaměření.

KontaktY

PROF. Ing. ARCH. PETR VORLÍK, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA ČVUT

+420 224 356 354

vorlik@fa.cvut.cz

MGR. GABRIELA THOMPSON

vedoucí oddělení

místnost 150

+420 22435 6228

gabriela.thompson@fa.cvut.cz

Ivana Christová

referentka pro doktorské studium

místnost 150

+420 22435 6227

+420 778 967 584

chrisiva@fa.cvut.cz

Mgr. jan calta

koordinátor systémů V3S a RUV

+420 22435 6352

jan.calta@fa.cvut.cz

Nejbližší události

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.