S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Doktorské studium

Absolvováním magisterského stupně nemusí nutně skončit životní etapa spojená se studiem. Pokud například uvažujete o akademické dráze, o zapojení do výzkumu, případně jste už praxí prošli a potřebujete v určitém oboru získat hlubší znalosti, máte možnost pokračovat na FA v doktorském studiu. Kromě titulu Ph.D. je ve hře možnost udržet si výhody statusu studenta včetně příležitostí absolvovat stáž v zahraničí. Studovat lze v českém i anglickém jazyce.

Kontakt

doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

proděkan pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA ČVUT

+420 224 356 284

martin.pospisil@fa.cvut.cz

Ivana Christová

referentka pro doktorské studium

místnost 150

+420 22435 6227

chrisiva@fa.cvut.cz

Ing. arch. JANA ZDRÁHALOVÁ, Ph.D.

koordinátorka doktorského studia

+420 22435 6328

zdrahalova@fa.cvut.cz

Nejbližší události

Út 15/12 - 15/12/2020

Výzva - State of the art

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková