Architektura, urbanismus a krajinářská architektura

Ateliéry

Zápis do ateliérů

Jediným akceptovaným zápisem studenta do ateliéru bude list studenta podepsaný studentem i vedoucím ateliéru (přinesou vedoucí ateliérů na schůzky). Vedoucí ateliérů předají kopie listů studenta sekretariátům, sekretářky následně provedou zápis do KOS. Zápis ateliérů do komponenty KOS je plně v kompetenci sekretariátů. Prosíme studenty, aby si předmět ateliér nezapisovali sami; případné nepotvrzené zápisy budou vymazány. Originály listů studenta archivují vedoucí ateliérů.

Informace pro neumístěné studenty

Sledujte tuto stránku, ateliéry by zde měly průběžně aktualizovat volnou kapacitu, případně datum dalších schůzek. Pokud se vám nepodaří nikde zapsat, prosíme o informaci na kastlver@fa.cvut.cz včetně typu projektu, který potřebujete tento semestr studovat.

Zpřístupnění ateliérů – zimní semestr 2021/2022

Jakmile budete zapsáni sekretariátem do KOS, měl by být druhý den ateliér zpřístupněn na vaši čipovou kartu. Pro bezproblémový start systému prosím zkontrolujte, že vás sekretariáty skutečně zapsaly, tedy váš vedoucí ateliéru předal listy studenta. 

40 výsledků

Ateliér Achten–Pavlíček–Nováková

Vycházíme ze specifické pozice Ústavu modelového projektování. Zaměřujeme se nejen na finální návrh, ale zejména na proces navrhování. Studenti se seznamují s navrhováním pomocí parametrického...

Kapacita naplněna

Ateliér Baum

Ateliér hostujícího profesora Mirko Bauma.

AT

Ateliér Cikán

Ateliér je založen na skupinové spolupráci studentů magisterského i bakalářského programu, jejímž cílem je formulace komplexního názoru na lokalitu od urbanismu po objekt a jeho detail. Výstupem jsou pak...

Kapacita naplněna

Ateliér Císler–Milerová

www.aoc.archi www.lenkamilerova.com

Ateliér Efler – Studio vernakulární architektury

Ateliér Efler – Studio vernakulární architektury se věnuje venkovské architektuře a historickým stavbám především středoevropského prostoru: jde přitom jak o obnovu, konzervaci i revitalizaci objektů,...

Kapacita naplněna

Ateliér Fingerová–Grohmannová

Mezioborová spolupráce je nutností. Je založena na respektu, který vychází ze znalosti problematiky příbuzných profesí, nikoliv na jejich překrývání.

Ateliér Florián - FLORIAN STUDIO / STUDENT WORK - studioflorian.com

Členové Studia jsou postaveni před výzvu mezioborového procesu plánování staveb, který je mimo jiné založen na studiu nejen tradičních systémů, ale především zajímavých inovativních konstrukčních...

Ateliér Fránek

Ateliér řeší enviromentální přístup ke stavění, vodní a rostlinné prvky v architektuře, její experimentální jazyk, který je v souzvuku s místem. Od praforem po očekávanou i netušenou budoucnost....

Kapacita naplněna

Ateliér Girsa – Ateliér obnovy architektonického dědictví

Zaměřujeme se na úlohy související s péčí o historický stavební fond i s novou výstavbou v historickém prostředí (transformace, dostavby, nová zástavba v prolukách, tvorba s důrazem na kontext.

Kapacita naplněna

Ateliér Hájek–Kropp–Hulín

Zaměřujeme se na propojení badatelských či výzkumných projektů a praxe. Zadané úkoly kladou důraz na tvůrčí přemýšlení a osvojení specifické metody práce. Témata jsou dlouhodobá a přesahují...

Kapacita naplněna

Ateliér Hanson

Ateliér stírá rozdíly mezi architekturou a krajinářskou architekturou a představuje systémově regenerativní a strukturálně pevné návrhy. Témata odhalují vztahy mezi vystavěným, společenským a...

Ateliér Hlaváček–Čeněk

Snažíme se předat studentům to nejdůležitější – nadšení pro architekturu.

Kapacita naplněna

Ateliér Hradečný–Hradečná

Při zkoumání (zastavitelného) města a (nezastavitelné) krajiny rozvíjíme principy naší práce – hledání souvztažností v prostoru a čase, uvažování o smyslu navrhovaných řešení a odůvodnění...

Kapacita naplněna

Ateliér Chalupa

Architektura je umění utvářet prostředí. Trénujeme vědomé i intuitivní utváření přiměřeného prostředí, abychom toto umění ovládli.

Kapacita naplněna
AT

Ateliér Juha

Zabýváme se navrhováním staveb pro zdravotnictví, lázeňství, rehabilitaci, volný čas, sport a nově také školskými stavbami Hledáme vztah funkce a architektury a zkoumáme jejich vzájemné...

Kapacita naplněna

Ateliér Klokočka

Naším cílem je vytvořit moderní ateliér urbanismu, který se soustředí na aktuální a univerzální urbanistickou tvorbu. Na základě několika konkrétních projektových zadání se bude zabývat celou...

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková