Architektura, urbanismus a krajinářská architektura

Ateliéry

Zápis do ateliérů

Jediným akceptovaným zápisem studenta do ateliéru bude list studenta podepsaný studentem i vedoucím ateliéru (přinesou vedoucí ateliérů na schůzky). Vedoucí ateliérů předají kopie listů studenta sekretariátům, sekretářky následně provedou zápis do KOS. Zápis ateliérů do komponenty KOS je plně v kompetenci sekretariátů. Prosíme studenty, aby si předmět ateliér nezapisovali sami; případné nepotvrzené zápisy budou vymazány. Originály listů studenta archivují vedoucí ateliérů.

Informace pro neumístěné studenty

Sledujte tuto stránku, ateliéry by zde měly průběžně aktualizovat volnou kapacitu, případně datum dalších schůzek. Pokud se vám nepodaří nikde zapsat, prosíme o informaci na studijni@fa.cvut.cz včetně typu projektu, který potřebujete tento semestr studovat.

Zpřístupnění ateliérů

Jakmile budete zapsáni sekretariátem do KOS, měl by být druhý den ateliér zpřístupněn na vaši čipovou kartu. Pro bezproblémový start systému prosím zkontrolujte, že vás sekretariáty skutečně zapsaly, tedy váš vedoucí ateliéru předal listy studenta. 

38 výsledků

Ateliér Achten–Pavlíček–Sýsová

Vycházíme ze specifické pozice Ústavu modelového projektování. Zaměřujeme se nejen na finální návrh, ale zejména na proces navrhování. Studenti se seznamují s navrhováním pomocí parametrického...

Výuka v angličtině
AT

Ateliér Cikán

Ateliér je založen na skupinové spolupráci studentů magisterského i bakalářského programu, jejímž cílem je formulace komplexního názoru na lokalitu od urbanismu po objekt a jeho detail. Výstupem jsou pak...

Kapacita naplněna

Ateliér Císler–Pazdera

Kapacita naplněna
Výuka v angličtině

Ateliér Efler – Studio vernakulární architektury - 552

Ateliér Efler – Studio vernakulární architektury se věnuje venkovské architektuře a historickým stavbám především středoevropského prostoru: jde přitom jak o obnovu, konzervaci i revitalizaci objektů,...

Kapacita naplněna

Ateliér Fingerová–Grohmannová

Mezioborová spolupráce je nutností. Je založena na respektu, který vychází ze znalosti problematiky příbuzných profesí, nikoliv na jejich překrývání.

Kapacita naplněna

Ateliér Florián FLO|W

Studio FLO|W vzniklo v roce 2004 díky úsilí Miloše Floriána na Fakultě architektury. ČVUT v Praze. Práce pedagoga, doktorandů a studentů se snaží reflektovat tendence založené na jiných principech a...

Výuka v angličtině

Ateliér Girsa – Ateliér obnovy architektonického dědictví - 553

Zaměřujeme se na úlohy související s péčí o historický stavební fond i s novou výstavbou v historickém prostředí (transformace, dostavby, nová zástavba v prolukách, tvorba s důrazem na kontext)

Ateliér Hájek–Hulín

Zaměřujeme se na propojení badatelských či výzkumných projektů a praxe. Zadané úkoly kladou důraz na tvůrčí přemýšlení a osvojení specifické metody práce. Témata jsou dlouhodobá a přesahují...

Kapacita naplněna
Výuka v angličtině

Ateliér Hlaváček–Čeněk–Minarovič

Snažíme se předat studentům to nejdůležitější – nadšení pro architekturu.

Kapacita naplněna

Ateliér Hradečný–Hradečná

Při zkoumání (zastavitelného) města a (nezastavitelné) krajiny rozvíjíme principy naší práce – hledání souvztažností v prostoru a čase, uvažování o smyslu navrhovaných řešení a odůvodnění...

Kapacita naplněna

Ateliér Chalupa & Holubcová

Architektura je umění utvářet prostředí. Trénujeme vědomé i intuitivní utváření přiměřeného prostředí, abychom toto umění ovládli.

AT

Ateliér Juha–Navrátil–Tuček

Zabýváme se navrhováním staveb pro zdravotnictví, lázeňství, rehabilitaci, volný čas, sport a školskými stavbami Hledáme vztah funkce a architektury a zkoumáme jejich vzájemné ovlivňování. Zajímáme...

Kapacita naplněna

Ateliér Klokočka

Naším cílem je vytvořit moderní ateliér urbanismu, který se soustředí na aktuální a univerzální urbanistickou tvorbu. Na základě několika konkrétních projektových zadání se bude zabývat celou...

Výuka v angličtině
AT

Ateliér Kohout–Tichý

Zaměřujeme se především na projekty spojené s bydlením, respektive s obýváním vystavěného prostředí obecně. Klíčové je porozumět obytné kvalitě staveb a prostředí ve všech měřítkových...

Kapacita naplněna

Ateliér Kordovský

Důraz klademe na hledání cesty pro návrh stavby v reálném světě, v němž ale zůstává místo pro sen. Naše zadání vychází ze skutečných problémů života v reálném prostředí. Důležité je pro...

Kapacita naplněna
Výuka v angličtině
AT

Ateliér Koucký

Ateliér pracuje na principu společných konzultací, kdy studenti představují své návrhy v průběhu celého semestru. Jednotlivá zadání jsou v rámci lokality rozdílná a kopírují potřeby studentů dle...

Kapacita naplněna

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.