S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

VLASTNÍMI SLOVY

Tak jako budova fakulty nabízí otevřený pohled na práci všech studentů i pedagogů, tato stránka poskytuje prostor pro stejně otevřené názory, úvahy a hodnocení vás všech, kteří jste (nebo jste byli) součástí FA. Jsou to pohledy z nejrůznějších úhlů, které vám snad pomohou vytvořit výsledný obraz o studiu a lidech na fakultě.

"Architektura jako rafinovaný umělecký výkon možná zanikne, ovšem nikdy nemůže zaniknout v rovině uspořádávání a harmonizování společenských vztahů."

Josef Pleskot

nejuznávanější současný český architekt působící na FA

"Při hodnocení obnovy památky se často věnuje pozornost především úspěšnosti zvládnutí novotvarů. Dostatečná zřetelnost a kvalita „přidané hodnoty“ se stala hlavním kritériem. Komplexní posouzení úspěšnosti výsledků obnovy památky samotné ale zůstává většinou stranou. Mělo by jít přitom o pozornost věnovanou nejen „přidané hodnotě“, ale také, a nikoliv okrajově, o ověření šetrného přístupu k památce a ve výsledku zvládnutí souboru stavebně restaurátorských zásahů a jejich spojení v přesvědčivě propojený, harmonicky komponovaný výtvarný celek."

Václav Girsa

Český památkový architekt a pedagog

"Stavět je radost!"

Juraj Matula, Richard Sidej a Martin Tycar

Znamení čtyř – architekti

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.