VLASTNÍMI SLOVY

Tak jako budova fakulty nabízí otevřený pohled na práci všech studentů i pedagogů, tato stránka poskytuje prostor pro stejně otevřené názory, úvahy a hodnocení vás všech, kteří jste (nebo jste byli) součástí FA. Jsou to pohledy z nejrůznějších úhlů, které vám snad pomohou vytvořit výsledný obraz o studiu a lidech na fakultě.

"Stavět je radost!"

Juraj Matula, Richard Sidej a Martin Tycar

Znamení čtyř – architekti

"Fakulta dnes nabízí širokou škálu přístupů a názorů, postojů, profesních i lidských. Je na studentech, jak jsou schopni této příležitosti využít."

Ivan Plicka

předseda ČKA

"Architektura jako rafinovaný umělecký výkon možná zanikne, ovšem nikdy nemůže zaniknout v rovině uspořádávání a harmonizování společenských vztahů."

Josef Pleskot

nejuznávanější současný český architekt působící na FA

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.