S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Architektura a urbanismus

Moduly navazujícího magisterského studia

Studijní moduly nabízejí pevněji stanovený výběr povinně volitelných předmětů než univerzálně zaměřený studijní plán v běžném magisterském studiu. Absolvent modulu získá kromě základního povinného programu společného s běžným magisterským studijním programem oboru architektura ucelené vzdělání v určité odbornosti. V průběhu studia lze z modulu při dodržení obecných studijních předpisů vystoupit a studium dokončit formou individuálního výběru povinně volitelných předmětů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková