Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Architektura a urbanismus

Moduly navazujícího magisterského studia

Studijní moduly nabízejí pevněji stanovený výběr povinně volitelných předmětů než univerzálně zaměřený studijní plán v běžném magisterském studiu. Absolvent modulu získá kromě základního povinného programu společného s běžným magisterským studijním programem oboru architektura ucelené vzdělání v určité odbornosti. V průběhu studia lze z modulu při dodržení obecných studijních předpisů vystoupit a studium dokončit formou individuálního výběru povinně volitelných předmětů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková