den otevřených dveří

Jaké budete mít jako architekt*ka, krajinář*ka nebo designér*ka uplatnění? Jak uspět u přijímaček, ať už jste z gymnázia nebo z průmyslovky? A kdo vás na FA bude učit? 

Den otevřených dveří je ideální příležitostí seznámit se s prostředím fakulty, dozvědět se podrobnosti o studijních programech nebo o tom, jak probíhá přijímací řízení i jak se na něj připravit.

Nejbližší den otevřených dveří se uskuteční v sobotu 2. 11. 2024. Podrobný program zveřejníme začátkem října.

01

přednáška o studiu

Přednáška, ve které představíme všechny tři studijní programy, podmínky k přijetí i informace o průběhu přijímacích zkoušek. Dozvíte se vše, co potřebujete vědět před podáním přihlášky.

02

kurzy kreslení

Na kurzech kreslení si budete moct vyzkoušet typové úlohy, které bývají při přijímacích zkouškách. Naši vyučující vám krok za krokem vysvětlí, jak postupovat, abyste odevzdali práci, která získá vysoké bodové ohodnocení.

Dvouhodinové kurzy, které zdarma nabízíme během dne otevřených dveří, bývají tematicky zaměřené podle vyučovaných studijních programů – na architekturu, krajinářskou architekturu a na design.

03

Přednáška o architektuře

                                                    

Přednáška, která Vám představí některá klíčová témata související s architekturou. Její zaměření bude upřesněno na podzim.

04

Komentované prohlídky budovy FA

Naši studující vás provedou budovou fakulty. Ukážou Vám ateliéry, přednáškové místnosti, dílny, počítačové učebny i respiria. Prohlídka bude jedinečnou příležitostí dozvědět se, jak ve škole tráví čas a jak celé studium vnímají.

Komentované prohlídky bývají tematicky zaměřené podle studovaných programů, abyste si z nich odnesli co nejucelenější obrázek o tom, jak daný studijní program vypadá.

05

infostánky

Na dni otevřených dveří se představí také další univerzitní organizace a instituce, i studentské spolky a kluby, které zajišťují zázemí a podmínky pro naše studující. Představí Vám možnosti ubytování na kolejích, stravování v menzách, sportovního, kulturního i společenského vyžití, psychologického i kariérního poradenství.

06

Příprava na test prostorové představivosti

Naše vyučující předmětu deskriptivní geometrie vás provedou několika ukázkovými cvičeními na prostorovou představivost a vysvětlí základní pravidla, která je potřeba dodržovat. Společně si několik typových úloh z přijímacího řízení vyřešíte a pak už pro Vás nebude problém test úspěšně zvládnout.

Chcete u nás studovat?

Vše o přijímacím řízení na jednom místě.

Přijímací řízení

Podejte si přihlášku.

Vytvořit přihlášku

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.