DeN otevřených dveří

Váháte, jestli máte podat přihlášku na stavárnu, nebo na architekturu? Chcete vědět, jestli pro vás bude titul z naší fakulty znamenat na trhu práce nějakou výhodu? Končíte gymnázium a nejste si jisti, jestli to pro vás při přijímačkách nebo při studiu nebude ve srovnání s uchazeči ze stavebních škol hendikep? Zajímá vás, od kterých architektů a designérů se budete moci učit? Den otevřených dveří je příležitost ujasnit si vše, co potřebujete vědět, než se definitivně rozhodnete. Přijďte, těšíme se na vás!

Před podáváním přihlášek ke studiu se seznámíte s našimi studijními programy, tedy Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Dozvíte se vše podstatné o studiu na FA, o průběhu přijímacího řízení a o možnostech přihlásit se do některého z přípravných kurzů. Kromě toho, že zodpovíme případné dotazy ohledně budoucího studia, vám podrobněji představíme nejen ateliérovou výuku jakožto stěžejní součást studia, ale i škálu aktivit, kterými se zabýváme nad rámec povinného vzdělávání.

Chcete zjistit, do čeho jdete? Není nic jednoduššího: připojte se k nám. Dvakrát do roka – v červnu a v listopadu – se na Vás těšíme na dnech otevřených dveří. 

Nejbližší den otevřených dveří plánujeme na 11.–12. června 2021. Připomínáme, že oproti jiným školám a fakultám je termín podání přihlášky na Fakultě architektury ČVUT mnohem dřív, a to už 30. listopadu.

ONLINE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

11.–12. 6. 2021

pROGRAM

Studujte na FA ČVUT

Datum konání: 11. 6. 2021 od 8.30–10.30

Přednáška o všem, co potřebujete vědět o studiu na naší fakultě.

Jakou máme nabídku studijních programů, co je potřeba umět pro přijímací řízení, jak probíhá? Kdo u nás učí ateliérovou výuku? Jak to u nás vypadá, jaké je vybavení školy atp.

Ing. arch. Michaela Mrázová a Veronika Redlichová, DiS.

Záznam úvodní přednášky

Na přednášce četla Michaela Mrázová tento úryvek z ročenky české architektury, do které za rok 2019–2020 vybíral stavby architekt a pedagog FA Petr Hájek.

Umění

Je architektura spíše uměním, nebo spíše technickou disciplínou? Nebo obojím? Jsou technické disciplíny uměním? Jsou uměním Kaplanova turbína, LZ 127 Graf Zeppelin, Apollo 11, Revox B77, kolo Bromptom…? Mnozí se mnou nesouhlasí, ale osobně pokládám architekturu za ryzí umění. Pokud jednou ze základních definic umění je, že v něm neexistuje pokrok, tak po mém soudu platí, že architektura je uměním. Technologie a materiál považuji jen za prostředky. Katedrála je mistrovským použitím kamene, jež vylučuje tahovou sílu. Stavby Luigiho Nerviho nebo Félixe Candely jsou zase mistrovským použitím železobetonu. Kdyby však architekti neměli železobeton, tak by konstruovali své stavby ze dřeva, kompozitu, oceli… Věřím, že by to stále byla mistrovská díla. Nedává smysl pokládat otázku, zda jeskynní malby v Lascaux jsou méně pokrokové nebo horší než práce Barnetta Newmana. Stejně tak nemá smysl si tutéž otázku klást u architektury a srovnávat Pantheon, Cheopsovu pyramidu, Canova Plaster Cast Gallery v Possagnu nebo terminál JFK v New Yorku. Každá tato stavba je úžasné dílo bez ohledu na dobu, technologii a použité materiály. Jsou to stavby krásné se silným výtvarným nábojem.

Zdroj: Česká architektura 2019–2020, Hájek, P., Prostor-architektura, interier, design 2021, ISBN 9788087064313.

Studium architektury jako tvůrčí proces

Datum konání: 11. 6. 2021 od 16.00–17.00

Přednáška. Víte, co se na Fakultě architektury učíme? Dívat se, přemýšlet, snažit se porozumět a hledat. A co hledáme? Řešení banálních i složitých problémů domů, areálů, měst a krajiny, které by naše prostředí, ve kterém žijeme, vylepšilo. A jak dlouho trvá učení? Celý život.

Na takové a další dotazy bude odpovídat ve své prezentaci doc. Ing. arch. Pavel Ullmann, který se více než dvacet let věnuje navrhování prostředí, kde byste architekta možná nečekali.

Odkaz na online přednášku

Tuto přednášku nebude možné sledovat ze záznamu.

Simulace přijímacího pohovoru

Datum konání: 12. 6. 2021 od 14.00–15.00

Jak se ověřuje zájem o obor a o studium na naší fakultě? Na jaký typ otázek se Vás komise může zeptat? Zvládli byste odpovídat? Zúčastněte se malé ukázky zprostředkované současnými studenty. 

Diskusi zajišťují Ing. arch. Michaela Mrázová a členové fakultního Spolku posluchačů architektury.

Odkaz na událost

Tuto část programu nebude možné sledovat ze záznamu.

PROGRAM ONLINE WORKSHOPŮ

Deskriptivní geometrie

Datum konání: 11. 6. 2021 od 11.00–15.00

Online workshop, v němž nechybí teoretický úvod do studia deskriptivní geometrie, ani praktická cvičení prostorové představivosti.

Workshop bude rozdělen na dvě části:

  1. Teoretická přednáška od 11.00 (60 minut): Krásy geometrie v architektuře a designu

Manuel Couceiro da Costa (Universidade de Lisboa) v Praze 2015: „Geometry - The hidden soul of architecture“ 

Přednáška představí geometrii ve světle jejího použití v architektuře a designu, představí jen některé z mnoha možných aplikací, a to především využití zlatého poměru v existujících realizacích, dále geometrii související s osvětlením a zrcadlením, co nám stín prozradí o objektu. Bude doplněna příklady prací studentů prvního ročníku.

  • Přípravný kurz z deskriptivní geometrie od 13.00 (120 minut)

Kurz, na kterém si vyzkoušíte vyřešit typové úlohy z přijímacího řízení k nám na FA ČVUT, povedou RNDr. Dana Kolářová a RNDr. Stanislava Čečáková.

Kapacita workshopu omezena.

Kresba – perspektiva, proporce, prostor

Datum konání: 12. 6. 2021 od 9.00–13.30

Workshop, na němž se naučíte základní pravidla pro zvládnutí perspektivní kresby a stínování a vyzkoušíte si typové úlohy od talentových zkoušek.

Workshop bude rozdělen na dvě části:

  1. Teoretická přednáška od 9.00 hodin (60 minut): K čemu slouží kresba a jak se pomocí kresby prezentovat - třeba u přijímacího pohovoru?
  2. Přípravný kurz kresby od 10.30 hodin (180 minut)

Kurz povede Ing. arch. Jiří Kárník, akad. mal. Gabriela Nováková, Ph.D.Mgr. MgA. Radek Macke.

Přihlašovací formulář

Kapacita omezena.

Dokumentární filmy o architektech, které byste měli vidět

Alena Šrámková

ČT: Baráky jsou vážná věc
ČT: První dáma české architektury
EARCH.TV: Architektura v betonu: Alena Šrámková - Nová budova FA ČVUT
ČRo Vltava: Budovy věčné poezie architekty Aleny Šrámkové

Ladislav Lábus

ČT: Ladislav Lábus - architekt empatie

Petr Hájek

EARCH.TV: Architektura v betonu: Petr Hájek - DOX+
EARCH.TV: Architektura v betonu: Petr Hájek - Centrum Environmentálního vzdělávání Vrchlabí

Tomáš Hradečný

EARCH.TV: Architektura v betonu. Tomáš Hradečný - Vrbatova bouda

Roman Koucký

EARCH.TV: Architektura v betonu. Roman Koucký - Trojský most

Zdeněk Fránek

EARCH.TV: Architektura v betonu. Zdeněk Fránek - Parkovací dům v Dolních Břežanech

ARCHIV

Nestihli jste naše dny otevřených dveří v listopadu 2020? Nevadí. Přečtěte si, jak probíhal, nebo se podívejte na záznam úvodní přednášky doc. Jana Jakuba Tesaře o studiu na FA nebo na pokec se stávajícími studenty. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky ze dne otevřených dveří najdete přehledně shrnuty zde.

Můžete si také poslechnout rozhovor o možnostech studia na FA, který poskytli členové vedení fakulty redakci Televize 9P.

Chcete vědět, jak to u nás vypadá? Podívejte se na komentovanou videoprohlídku Adama Gebriana.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.