DeN otevřených dveří

Váháte, jestli máte podat přihlášku na stavárnu, nebo na architekturu? Chcete vědět, jestli pro vás bude titul z naší fakulty znamenat na trhu práce nějakou výhodu? Končíte gymnázium a nejste si jisti, jestli to pro vás při přijímačkách nebo při studiu nebude ve srovnání s uchazeči ze stavebních škol hendikep? Zajímá vás, od kterých architektů a designérů se budete moci učit? Den otevřených dveří je příležitost ujasnit si vše, co potřebujete vědět, než se definitivně rozhodnete. Přijďte, těšíme se na vás!

Před podáváním přihlášek ke studiu se seznámíte s našimi studijními programy, tedy Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Dozvíte se vše podstatné o studiu na FA, o průběhu přijímacího řízení a o možnostech přihlásit se do některého z přípravných kurzů. Kromě toho, že zodpovíme případné dotazy ohledně budoucího studia, vám podrobněji představíme nejen ateliérovou výuku jakožto stěžejní součást studia, ale i škálu aktivit, kterými se zabýváme nad rámec povinného vzdělávání.

Chcete zjistit, do čeho jdete? Není nic jednoduššího: připojte se k nám. Dvakrát do roka – v červnu a v listopadu – se na Vás těšíme na dnech otevřených dveří. 

Připomínáme, že oproti jiným školám a fakultám je termín podání přihlášky na Fakultě architektury ČVUT mnohem dřív, a to už 30. listopadu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

5. – 6. 11. 2021

pROGRAM 

Studujte na FA ČVUT

Datum konání: 5. 11. 2021

12.30-14.30 přednáškový sál 105 (bude i online)

Přednáška o všem, co potřebujete vědět o studiu na naší fakultě.

Jakou máme nabídku studijních programů, co je potřeba umět pro přijímací řízení, jak probíhá. Kdo u nás učí ateliérovou výuku. Jak to u nás vypadá, jaké je vybavení školy atp. Navštivte nás při příležitosti dnů otevřených dveří.

Prezentující: Ing. arch. Michaela Mrázová a Veronika Redlichová, DiS.

PŘÍPRAVNÉ KURZY KRESBY

Kurz, na kterém si vyzkoušíte typové úlohy od talentových zkoušek na FA ČVUT
Základy perspektivní kresby, stínování a společně projdeme typové úlohy od talentových zkoušek.

Tento kurz doporučujeme zájemcům o krajinářskou architekturu, ale nevylučuje se pro zájemce o obor architektura a design.

(Na kurz je nutné přihlášení pomocí formuláře, který zobrazíte kliknutím na konkrétní čas kurzu.)

Komentované prohlídky po budově Fakulty architektury

Datum konání: 5. 11. 2021 a 6. 11. 2021

9.00-10.00 (pátek)
10.00-11.00 (pátek)
11.00.12.00 (pátek)
10.00-11.00 (sobota)
12.30-13.30 (sobota)

Sraz zájemců o prohlídku v přízemí budovy vedle ArchiCafé (u Jelena).

Nechejte se provést Novou budovou ČVUT, kde Fakulta architektury od roku 2011 sídlí. Budovu navrhla prof. Alena Šrámková, první dáma české architektury, spolu s Tomášem Koumarem a Lukášem Ehlem. Autoři budovy uvádí tři základní principy této budovy: jednoduchost, otevřenost a pravdivost. Přesvědčte se, jak se tato hesla dají vyjádřit architekturou. O co obyčejnější by se mohl zdát přísný výraz objektu, o to moderněji se jeví barevný interiér, který navrhla architektka Markéta Cajthamlová.

Provázet Vás budou studenti ze Spolku posluchačů architektury FA ČVUT, kteří znají každý metr baráku. Ptát se jich můžete také na to, jak se jim v takových prostorech studuje nebo jak jsou spokojeni s volbou studovat právě na naší škole.

(Na prohlídku je nutné se přihlásit pomocí formuláře, který zobrazíte kliknutím na konkrétní čas prohlídky.)

Výstava 1:1 lab 2011-2021

Datum konání: 5. 11. 2021

15.00-16.00

Dvorana u točitého schodiště (naproti výtahům)

Vymyslet a postavit, učit se vlastními chybami, zažít úspěch celého týmu... Za deset let vzniklo na Ústavu navrhování II FA ČVUT 26 design-build projektů a zapojilo se do nich více než 280 studentů. Mezi návrhy, které nezůstaly jen na papíře”, ale studenti je dopracovali až k realizaci, jsou stavby různého měřítka. Dočasné instalace, které vznikly během letních workshopů, projekty lávek a útulen do Krkonoš, do kterých se zapojili všechny naše ateliéry a slouží každodenně veřejnosti, i prototyp energeticky soběstačného domu AIR House, se kterým jsme s celouniverzitním týmem úspěšně soutěžili v soutěži Solar Decathlon 2013 v Kalifornii.  Naše zkušenosti s metodou „learning by doing“ teď pod hlavičkou nové platformy 1:1 lab představujeme širokému publiku. Výstava 1:1 lab 2011–2021 je na fakultě k vidění od 18. října do 12. listopadu. V rámci Dnů otevřených dveří je naplánovaná komentovaná prohlídka s Ing. arch. Kateřinou Rottovou, Ph.D.

Teoretická přednáška: Krásy geometrie v architektuře a designu

Datum konání: 5. 11. 2021

16.30-17.30

Přednáškový sál č. 155 (bude i online)

Manuel Couceiro da Costa (Universidade de Lisboa) v Praze 2015: Geometry – The Hidden Soul of Architecture“ 

Přednáška představí geometrii ve světle jejího použití v architektuře a designu, představí jen některé z mnoha možných aplikací, a to především využití zlatého poměru v existujících realizacích, dále geometrii související s osvětlením a zrcadlením, co nám stín prozradí o objektu. Bude doplněna příklady prací studentů prvního ročníku.

Přednášející: RNDr. Dana Kolářová

(Na kurz je nutné přihlášení pomocí formuláře.)

Přípravný kurz z deskriptivní geometrie

Datum konání: 5. 11. 2021

17.45-19.15

přednášková sál č. 155 (bude i online)

Praktická cvičení prostorové představivosti. Čekají vás univerzální geometrické zákonitosti geometrie v architektuře i praktický kurz prostorové představivosti, na kterém si vyzkoušíte typové úlohy z přijímacího řízení.

Vedoucí kurzu: RNDr. Dana Kolářová a RNDr. Stanislava Čečáková

(Na kurz je nutné  přihlášení pomocí formuláře.)

Přípravné kurzy kresby

Datum konání: 6. 11. 2021

kreslírny ve 4. patře

9.00-11.00 - Ing. arch. Jiří Kárník
11.30-13.30 - Ing. arch. Jiří Kárník

Kurz, na kterém si vyzkoušíte typové úlohy od talentových zkoušek na FA ČVUT
Základy perspektivní kresby, stínování a společně projdeme typové úlohy od talentových zkoušek.

(Na kurz je nutné přihlášení pomocí formuláře, který zobrazíte kliknutím na konkrétní čas kurzu.)

Simulace přijímacího pohovoru

Datum konání: 6. 11. 2021

10.00-11.00

11.30-12.30

přednáškový sál č. 107

Jak se ověřuje zájem o obor a o studium na naší fakultě? Na jaký typ otázek se Vás komise může zeptat? Zvládli byste odpovídat? Zúčastněte se malé ukázky zprostředkované současnými studenty. 

Diskusi zajišťují Ing. arch. Michaela Mrázová a členové fakultního Spolku posluchačů architektury.

K čemu slouží kresba a jak se pomocí kresby prezentovat – třeba u přijímacího pohovoru?

Datum konání: 6. 11. 2021

15.30-18-00

přednáškový sál č. 105 (bude i online)

Teoretická přednáška s praktickými ukázkami o skice a kresbě jako a dorozumívacím jazyku architekta/designéra.

Přednášející: Ing. arch. Magdalena Koubek MichaličkováMgr. MgA. Radek Macke

Promítání filmu Aalto: Architektura emocí

Datum konání: 6. 11. 2021

18.00 – 20.00

přednáškový sál č. 105

Jak přemýšlel a tvořil jeden z nejvýznamnějších moderních architektů Alvar Aalto? 

Podmanivá filmová výprava proniká do kreativních procesů slavného Fina, v jehož díle se prolíná funkcionalismus s organickým designem inspirovaným přírodou. Film poprvé odhaluje intimní milostný příběh Alvara a jeho ženy, architektky Ainy Aalto, která byla nepřehlédnutelnou součástí jejich tvůrčího dua. Spolu s tvůrci navštívíme jejich ikonické budovy rozmístěné po celém světě – od rodného Finska, přes Rusko, New York, Paříž nebo Benátky…

Thrailer k filmu

DOPROVODNÝ PROGRAM OBA DNY:

Datum konání: 5. a 6. 11. 2021

Výstava Architektura reciprocity – chodba k Iluzivní krychli prof. Mariana Karla

Neřeší pouze jaká je, ale především, co způsobuje. Svět sleduje skrze vztahy, do nichž vstupuje a které ovlivňuje i sama vytváří. Vědomě se začleňuje do pospolitosti a hledá svou roli v komplexních vazbách světa, od lokálních až po globální. Zajímá ji dopad vlastní existence na to, jak lidé žijí, jak se chovají k sobě navzájem a jak nakládají s prostředím. Vytváří prostor pro reciproční vztahy mezi jednotlivci, ve společnosti, i mezi lidmi a přírodou, a sama je navazuje. Spolupodílí se na přínosné vzájemnosti ve všech sférách lidského konání a oborových specializací. Otevírá lidem vnímání prostředí, napomáhá jeho pochopení a tím ovlivňuje odvislé konání. Je to architektura respektu, sounáležitosti, komunikace, inspirace, empatie, zodpovědnosti, radosti, paměti, lásky, úspornosti, velkorysosti, pravdy, podpory, otevřenosti, poetičnosti, propojení, vyváženosti, a vzdělávání.
Autoři výstavy: doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. a doc Ing. arch. Miroslav Cikán

Výstava nejúspěšnějších studentských prací posledních pěti let– vnitřní dvorana u dvouramenného schodiště (u sádrovny)

Výstava nejúspěšnějších studentských projektů v českém i celosvětovém měřítku za posledních pět let, která vznikla k příležitosti evropské konference EAAE.

Výstava Design-build projektů Ústavu navrhování II – vnitřní dvorana u točitého schodiště

Od 18. října do 12. listopadu bude na fakultě k vidění výstava představující všechny projekty pod hlavičkou "learning by doing".

Rolling House – venkovní piazzetta

Před budovou FA je možné si prohlédnou a navštívit Projekt The Rolling House, který vznikl na Ústavu navrhování II v rámci Letní školy stavění na téma minimální mobilní stavba, pořádané ateliérem Seho. Realizace probíhala na nádvoří FA ČVUT na přelomu října a listopadu 2019. Pro stavbu neexistovaly žádné plány. Studenti měli k dispozici jen skicu, kterou objevili v knize Vladivostok od Hejdukovy spolupracovnice a editorky jeho knih Kim Shkapich. Při přípravě výkresové dokumentace se také poučili z dalších Hejdukových prací, zejména z katalogu k výstavě Práce v Míčovně Pražského hradu (1991). 

Prezentace studentského spolku posluchačů architektury – SPA
Prezentace Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT
Prezentace Kariérního centra ČVUT
Prezentace společnosti SCIO

Změna programu vyhrazena. Podrobnosti o hybridní formě budou upřesněny.

ARCHIV

Nestihli jste naše dny otevřených dveří v listopadu 2020? Nevadí. Přečtěte si, jak probíhal, nebo se podívejte na záznam úvodní přednášky doc. Jana Jakuba Tesaře o studiu na FA nebo na pokec se stávajícími studenty. Odpovědi na nejčastěji kladené otázky ze dne otevřených dveří najdete přehledně shrnuty zde.

Můžete si také poslechnout rozhovor o možnostech studia na FA, který poskytli členové vedení fakulty redakci Televize 9P.

Chcete vědět, jak to u nás vypadá? Podívejte se na komentovanou videoprohlídku Adama Gebriana.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.