Architektura, URBANISMUS A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA (Mgr)

Tento nový navazující tříletý studijní program jsme otevřeli v roce 2021. Je určen absolventům bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus. Nabízí plnohodnotné vzdělání v oblasti architektury, urbanismu i krajinářské architektury uznané pro výkon profese ve všech třech autorizačních oborech spravovaných ČKA.

co program nabízí?

Program je sdruženým studiem složeným ze dvou akreditovaných studijních programů FA ČVUT – Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura. Při jeho koncipování byla využita nejen forma strukturovaných programů, ale také velký podíl volitelných předmětů v navazujícím magisterském programu Architektura a urbanismus a sdílené předměty obou výchozích programů. Prodloužení studia na tři roky umožnilo vytvořit studijní plán, který obsahuje všechny povinné předměty magisterského programu Architektura a urbanismus i bakalářského a magisterského programu Krajinářská architektura.

něco navíc, co možná rozhodne

Šance studovat v zahraničí je bonus, který byste si neměli nechat ujít! Studijní pobyty posluchačů FA na nejlepších partnerských evropských i mimoevropských školách umožňují oboustranně uzavřené smlouvy. V rámci programu Erasmus+ můžete strávit v zahraničí až 12 měsíců – předpokladem je samozřejmě prokázání dostačujících jazykových znalostí. Ne všude je možné studovat v angličtině, proto je výhodou znalost dalšího světového jazyka, například španělštiny nebo francouzštiny.

tvrdé řemeslo i krásné umění

V souladu s Vitruviovým výrokem, že struktura jakékoli stavby musí vykazovat tři základní vlastnosti – firmitas, utilitas, venustas, tj. musí být trvanlivá, užitečná a krásná, bude i vaše studium na fakultě nejspíš těžké a tvrdé. Cílem ale je, aby to nebyl promarněný čas a aby výsledek byl co nejlepší. Nejde jen o zvládnutí technických dovedností – budete mít spoustu prostoru pro uplatnění kreativity a múzičnosti a spoustu možností se rozletět.

myslet jako architekt

Prohloubíte si schopnost myslet jako architekt, což je pro vaši budoucí práci základ. Těžko se to měří a prověřuje, vždyť architektura je spíš pohled na svět než klasická věda a dobrý architekt musí disponovat nejen konkrétními znalostmi, ale i sadou různorodých dovedností. V průběhu magisterského studia budete zpracovávat mnohem náročnější projekty, u nichž všechny tyto načerpané vědomosti zúročíte.

Opravdu něco postavit

Většina prací zůstane na papíře, ale všechny ne! Nemusíte čekat čekat na to, až budete mít diplom – některé vaše představy se mohou zhmotnit už během studia. Na pár příkladů narazíte v bezprostřední blízkosti budovy fakulty: je to třeba dřevěný průchod k Národní technické knihovně, návrhy lávek pro Krkonošský národní park nebo tzv. AIR House před budovou ČVUT, který funguje jako informační centrum.

proč studovat u nás

 1. Vertikální ateliéry

  Ateliér je předmět, v němž zužitkujete teoretickou výzbroj. Postupně si vyzkoušíte návrhy různých budov, městských prostor, krajiny, předmětů apod. Ateliérů je více než čtyřicet, vedou je uznávané špičky v oboru – a přívlastek  „vertikální“ znamená, že studenti v nich mohou pracovat na jednom projektu společně bez ohledu na to, jestli navštěvují druhý, třetí, čtvrtý nebo poslední ročník.

 1. Diplom opravňující k práci v EU

  S titulem Ing. arch. mohou absolventi Fakulty architektury ČVUT vykonávat praxi v zemích EU bez jakýchkoli dalších povolení či dokladů. Studium na naší škole rozhodně není ztracený čas, s uplatněním nemají absolventi problém, naopak – a kdo chce, může si vybudovat pracovní kontakty už během let strávených ve škole.

 1. Individuální přístup

  Důraz na ateliérovou výuku umožňuje velmi úzkou spolupráci studentů s pedagogy. Ve zvoleném ateliéru se setkávají dvakrát týdně a při práci na každém zadaném úkolu může adept se svým „guru“ strávit spoustu času probíráním zvoleného přístupu a debatami o nejvhodnějším řešení.

 1. Jsme velká škola, ale ne nalejvárna

  Studenti Fakulty architektury netráví hodiny a hodiny v přednáškových místnostech. Pro ohmatávání reality jsou v souladu s konceptem „learning by doing“ využívány workshopy, exkurze a nejrůznější formy kutění a tvoření, tedy něco, co se nedá nadřít nazpaměť.

učitelé

Na Fakultě architektury nevyučují pouze akademici, ale především lidé spojení s praxí – uznávaní odborníci, kteří ve svém oboru něco znamenají. Jsou to pochopitelně individuality, takže nečekejte nudné suchary. Spíš se dočkáte toho, že vás vezmou na exkurzi za architektonickými skvosty někam do zahraničí nebo třeba na pivo.

absolventi

Po splnění všech náležitostí, tedy složení státní zkoušky a obhájení magisterské práce, je samozřejmě možné nastoupit do praxe – ať už do některého z architektonických studií, na volnou nohu nebo do státní správy. Další možností však je pokračovat ve studiu v doktorském stupni, což je mimo jiné předpoklad pro budoucí akademickou dráhu.

přijímací ŘÍZENÍ

Na magisterský stupeň se mohou hlásit uchazeči s ukončeným bakalářským studiem ve stejném nebo příbuzném oboru. Na rozdíl od přijímaček do bakalářského programu se však neskládají talentové zkoušky, ale hodnotí se portfolio školních prací nebo jiných projektů, které uchazeč zpracoval.

Přijímací řízení

státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří státních zkoušek z předmětových okruhů (Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Stavební a krajinářský management) a obhajoby diplomové práce. Obhajobou diplomové práce je zakončeno celé magisterské studium.

Diplomová práce

Jde o architektonický, urbanistický nebo krajinářský projekt, ale může jít i o teoretickou práci. Diplomové práce se odevzdávají v pevně daném termínu stanoveném pro každý akademický rok.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.