Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

design (ph.d.)

Design jako dynamicky se rozvíjející odvětví, vyžaduje odborníky a specialisty s širokým profesním a mezioborovým záběrem. Designér se musí čím dál více orientovat v nových technologiích a navrhování nových uživatelských rozhraní. Nové formy prezentace a vizualizace informace si žádají i nové formy interakce, které je třeba designovat.

co nabízíme

Studijní zaměření DSP Design se soustředí na mezioborovou interakci, komunikaci a základní a aplikovaný výzkum v rámci udržitelného konceptu, aktuálních sociálně-environmentálních témat a výzev.

Obor poskytuje možnosti specializovaného studia, zaměřeného na specifické designérské zadání včetně jeho mezioborových intervencí. To dokumentuje dosavadní participace na mezioborových grantech a projektech, workshopech a zaměření doktorských prací.

školitelé

Každý doktorand a doktorandka se hlásí ke konkrétnímu školiteli nebo školitelce, odborníkům na vypsané téma. Ti je pak vedou po celou dobu studia a jsou přítomeni u všech zkoušek od přijímaček až po obhajobu disertační práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.