Uplatnění absolventů

Absolvent FA je komplexně vzdělaný odborník, což otevírá širokou možnost uplatnění – v architektonické kanceláři, ve státní správě, případně nastoupit akademickou dráhu a začít vyučovat. Pokud ovšem někoho láká určitá úzká oblast oboru, může se samozřejmě specializovat a stát se odborníkem právě na ni.

praxe v zemích eu

S titulem Ing. arch. mohou absolventi Fakulty architektury ČVUT vykonávat praxi v zemích EU bez jakýchkoli dalších povolení či dokladů. Studium na naší škole rozhodně není ztracený čas, s uplatněním nemají absolventi problém, naopak – a kdo chce, může si vybudovat pracovní kontakty už během studia.

Architekt a urbanista

Jeho pole působnosti je opravdu široké – od projektování staveb malého rozsahu, například rekreační chaty, přes velké obytné nebo administrativní budovy, revitalizaci památkových objektů, návrhy městských celků až po uvažování o konceptu a rozvoji velkých sídelních území; od detailu až po globální pohled na svět kolem nás.

"Architektura jako rafinovaný umělecký výkon možná zanikne, ovšem nikdy nemůže zaniknout v rovině uspořádávání a harmonizování společenských vztahů."

Josef Pleskot

nejuznávanější současný český architekt

"Stavět je radost!"

Juraj Matula, Richard Sidej a Martin Tycar

Znamení čtyř – architekti

Krajinářský architekt

Nepostradatelný při navrhování veřejných prostranství a kulturní krajiny, spolupracuje při tvorbě urbanistických regulačních a územních plánů. Disponuje základními znalostmi architektury a urbanismu, přitom je důkladně obeznámen s ekologickými dopady stavění. V případě větších projektů se proto rovněž může uplatnit jako mediátor mezi státní správou a veřejností.

Designér

Od tužky, která se bude v prstech dobře držet, přes odpružený rám jízdního kola, kvalitní protézu, obráběcí stroj, bagr až po železniční vagon: úkolem designéra je vytvořit předmět nebo stroj, který bude kvalitní, funkční, a přitom krásný. Absolventi tohoto oboru se navíc  dobře orientují v tradičních i moderních technologiích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.