S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Uplatnění absolventů

Absolvent FA je komplexně vzdělaný odborník, což otevírá širokou možnost uplatnění – v architektonické kanceláři, ve státní správě, případně nastoupit akademickou dráhu a začít vyučovat. Pokud ovšem někoho láká určitá úzká oblast oboru, může se samozřejmě specializovat a stát se odborníkem právě na ni.

praxe v zemích eu

S titulem Ing. arch. mohou absolventi Fakulty architektury ČVUT vykonávat praxi v zemích EU bez jakýchkoli dalších povolení či dokladů. Studium na naší škole rozhodně není ztracený čas, s uplatněním nemají absolventi problém, naopak – a kdo chce, může si vybudovat pracovní kontakty už během studia.

Architekt a urbanista

Jeho pole působnosti je opravdu široké – od projektování staveb malého rozsahu, například rekreační chaty, přes velké obytné nebo administrativní budovy, revitalizaci památkových objektů, návrhy městských celků až po uvažování o konceptu a rozvoji velkých sídelních území; od detailu až po globální pohled na svět kolem nás.

"Architektura jako rafinovaný umělecký výkon možná zanikne, ovšem nikdy nemůže zaniknout v rovině uspořádávání a harmonizování společenských vztahů."

Josef Pleskot

nejuznávanější současný český architekt

"Stavět je radost!"

Juraj Matula, Richard Sidej a Martin Tycar

Znamení čtyř – architekti

Krajinářský architekt

Nepostradatelný při navrhování veřejných prostranství a kulturní krajiny, spolupracuje při tvorbě urbanistických regulačních a územních plánů. Disponuje základními znalostmi architektury a urbanismu, přitom je důkladně obeznámen s ekologickými dopady stavění. V případě větších projektů se proto rovněž může uplatnit jako mediátor mezi státní správou a veřejností.

Designér

Od tužky, která se bude v prstech dobře držet, přes odpružený rám jízdního kola, kvalitní protézu, obráběcí stroj, bagr až po železniční vagon: úkolem designéra je vytvořit předmět nebo stroj, který bude kvalitní, funkční, a přitom krásný. Absolventi tohoto oboru se navíc  dobře orientují v tradičních i moderních technologiích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.