Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Podpora vědy, výzkumu a umělecké činnosti

Podporujeme výzkumnou a tvůrčí činnost akademických pracovníků i studentů naší fakulty. Podporu zajišťuje Oddělení pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA. Akademickou soutěž FA (FUČ, ediční činnost, Vědecko-uměleckou radu FA) má na starosti Gabriela Thompson. SGS (Studentská grantová soutěž), SVK (Studentské vědecké konference) řeší Ivana Christová. V3S a RIV (evidence vědeckých a výzkumných výstupů), RUV (Registr uměleckých výstupů) má v péči Jan Calta.

kontakty

mgr. gabriela thompson

+420 224 35 6228

gabriela.thompson@fa.cvut.cz

Ivana christová

+420 224 35 6227

ivana.christova@fa.cvut.cz

Mgr. Jan Calta

+420 224 35 6352

jan.calta@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.