Podpora vědy, výzkumu a umělecké činnosti

Podporujeme výzkumnou a tvůrčí činnost akademických pracovníků i studentů naší fakulty. Akademickou soutěž FA (FUČ, ediční činnost, Vědecko-umělecká rada FA) má na starosti Gabriela Thompson. Fond mobility Jarmila Vokounová. SGS (Studentská grantová soutěž) a SVK (Studentské vědecké konference) Ivana Christová. V3S a RIV (evidence vědeckých a výzkumných výstupů), RUV (Registr uměleckých výstupů) má v péči Jan Calta.

Výzvy pro projekty a granty naleznete v aplikaci Anlupa, která umožňuje snadné automatické vyhledávání a sledování výzev na projekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vyhlašovaných národními a zahraničními poskytovateli grantů.   

 

kontakty

mgr. gabriela thompson

+420 22435 6228

gabriela.thompson@fa.cvut.cz

Ivana christová

+420 22435 6227

ivana.christova@fa.cvut.cz

Mgr. Jan Calta

+420 22435 6352

jan.calta@fa.cvut.cz

Bc. Jarmila Vokounová

+420 22435 6224

jarmila.vokounova@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.