Podpora výzkumu

Podporujeme výzkumnou a tvůrčí činnost akademických pracovníků i studentů. Oddělení rozvoje a výstavby při tom poskytuje odbornou pomoc od prvotního záměru až po dokončení projektu.

Oddělení rozvoje a výstavby (Barbora Seifertová):

  • pomáhá vybrat poskytovatele grantu, který je nejvhodnější pro financování záměru,
  • asistuje při kompletaci a podání žádosti o grant,
  • zprostředkovává právní servis při uzavírání smluvních vztahů a ochraně duševního vlastnictví,
  • asistuje při podávání průběžných a závěrečných zpráv,
  • asistuje při tvorbě rozpočtu projektu a vykazování nákladů a činností v rámci projektů.

Tradičně spolupracujeme s národními poskytovateli grantů, tedy s Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Pomáháme také s grantovými projekty podporovanými programy Evropské unie.

Formou studentské grantové soutěže podporujeme tvůrčí a výzkumnou činnost studentů (Ivana Christová), vnitřní soutěží podporujeme inovace studijních programů (Barbora Seifertová).

kontakt

MGR. BARBORA SEIFERTOVÁ

+420 22435 6244

+420 724 684 029 seifertova@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.