FÉROVÁ FA

Fakulta architektury ČVUT je dnes domovem více než 1500 studujících a 180 zaměstnanců a zaměstnankyň. Záleží nám na tom, jak se na fakultě cítí. Chceme rozvíjet odborné znalosti v otevřeném, respektujícím studijním a pracovním prostředí.

Pomoc v otázkách kultury studijního a pracovního prostředí, etiky či prevence zneužití moci poskytuje ombudsmanka Dita Jahodová. V oblasti rovných příležitostí a vytváření spravedlivého a respektujícího prostředí působí Komise pro rovné příležitosti FA ČVUT. Na celouniverzitní úrovni nabízí odborné poradenství a pomoc Centrum informačních a poradenských služeb CIPS. Pro studující se specifickými potřebami funguje Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA. Prostor pro dialog nad otázkami koncepčního charakteru a fungování školy poskytuje fakultní akademický senát.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.