Alumni

Fakulta architektury aktuálně nemá vlastní spolek sdružující a propojující bývalé studující. Naši absolventi mohou zůstat v kontaktu se školou a svou univerzitou prostřednictvím sociální sítě LinkedIn a Spolku absolventů a přátel ČVUT.

Spolek pořádá pro členy pravidelné akce, o nichž informuje na svých webových stránkách (kde se můžete zaregistrovat) a formou newsletterů.

Své bývalé spolužáky z Fakulty architektury můžete vyhledat v seznamech absolventů, pořízených u příležitosti oslav 40. výročí znovuobnovení samostatnosti FA ČVUT v roce 2016 a zveřejněných v publikaci FA ČVUT 1976–2016.

Pavel Hnilička

Pavel Hnilička Architekti

Jan Tomandl

expert na oblast přístupnosti prostředí, zdravotnické stavby a stavby pro sociální služby

© Jiří Ryszawy

Jan Zikmund

odborník na průmyslovou a poválečnou architekturu

„Živé město nemusí být dokonalé, esteticky uhlazené, asepticky čisté a prosluněné. Potřebujeme zbytková, neotesaná, podivná, nevyužitá místa a pozitivní poruchy v pečlivém řádu, který jsme na sebe sami uvalili. Toho lze docílit jen míšením nového se stávajícím.“

Petr Vorlík

přispívá k poznávání poválečné české architektury i k záchraně mizejícího průmyslového dědictví

Mirjana Petrik

zabývá se plánováním veřejného prostoru s ohledem na děti a mládež – parametry Města přátelského k dětem

Miroslav Pavel

historik architektury a kulturolog

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.