Alumni

Fakulta architektury nemá vlastní spolek sdružující a propojující bývalé studenty. Naši absolventi mohou zůstat v kontaktu se školou a svou univerzitou prostřednictvím Spolku absolventů a přátel ČVUT.

Spolek pořádá pro členy pravidelné akce, o nichž informuje na svých webových stránkách (kde se můžete zaregistrovat) a formou newsletterů.

Své bývalé spolužáky z Fakulty architektury můžete vyhledat v seznamech absolventů, pořízených u příležitosti oslav 40. výročí znovuobnovení samostatnosti FA ČVUT v roce 2016 a zveřejněných v publikaci FA ČVUT 1976–2016.

Irena Šestáková

systematicky se zabývá bezbariérovým navrhováním a architekturou pro sociální služby

Michael Rykl

charismatický a zanícený pedagog, specialista na stavebněhistorické průzkumy

Ivan Kroupa

architekt, jehož urputné úsilí po tvarové redukci vede k dílům s mimořádně bohatou výtvarnou sílou

„Živé město nemusí být dokonalé, esteticky uhlazené, asepticky čisté a prosluněné. Potřebujeme zbytková, neotesaná, podivná, nevyužitá místa a pozitivní poruchy v pečlivém řádu, který jsme na sebe sami uvalili. Toho lze docílit jen míšením nového se stávajícím.“

Petr Vorlík

přispívá k poznávání poválečné české architektury i k záchraně mizejícího průmyslového dědictví

Jan Sedlák

oblíbený pedagog, citlivý znalec Prahy, jejích urbanistických hodnot i problémů

„Architektura jako rafinovaný umělecký výkon možná zanikne, ovšem nikdy nemůže zaniknout v rovině uspořádávání a harmonizování společenských vztahů.“

Josef Pleskot

nejuznávanější současný český architekt

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.