smart cities (ph.d.)

Technické inovace pronikají do všech oblastí našeho života a ve střednědobém a dlouhodobém horizontu ovlivňují způsob, jakým užíváme a rozvíjíme vystavěné prostředí měst, technickou i dopravní infrastrukturu, veřejná prostranství i samotné budovy. Nové technologie rovněž ovlivňují způsob, jakým města plánujeme, projektujeme a řídíme.

Smart Cities doktorský program je garantován společně Fakultou dopravní ČVUT a Fakultou architektury ČVUT a nabízí studentům kompetence obou úzce souvisejících oborů, které významně ovlivňují podobu našich měst.

Cílem studia je připravit studenty na řešení složitých analytických, rozhodovacích a implementačních procesů v oblasti působení dopravy a urbanismu. Absolvent doktorského programu Smart Cities získá znalosti v oblasti mobility, plánování měst a urbanismu, systémových věd, či logistiky. Absolventi budou iniciátory výzkumných a vývojových projektů pro zlepšování organizace města a ke zvýšení kvality života jeho obyvatel.

co nabízíme

Cílem studia je připravit studující na řešení složitých analytických, rozhodovacích a implementačních procesů v oblasti působení dopravy a urbanismu. Absolvent doktorského programu Smart Cities získá znalosti v oblasti mobility, plánování měst a urbanismu, systémových věd, či logistiky. Absolventi budou iniciátory výzkumných a vývojových projektů pro zlepšování organizace města a ke zvýšení kvality života jeho obyvatel.

školitelé

Každý doktorand a doktorandka se hlásí ke konkrétnímu školiteli nebo školitelce, odborníkům na vypsané téma. Ti je pak vedou po celou dobu studia a jsou přítomeni u všech zkoušek od přijímaček až po obhajobu disertační práce.

TEMATICKÉ OKRUHY 2023/2024

Zájemci a zájemkyně mohou vybírat z tematických okruhů, které školitelé vypíšou pro daný akademický rok. Seznámit se s aktuálními tématy můžete na stránkách přijímacího řízení, kde najdete další aktuální informace a instrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.