Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

smart cities (ph.d.)

Šance dál se vzdělávat, specializovat se, případně se připravit na akademickou dráhu a najít uplatnění jako pedagog nebo výzkumník. Standardní doba studia, které můžete absolvovat formou prezenční i distanční, a to i v angličtině, činí 3 až 4 roky. V rámci studia se na FA můžete zapojit do výzkumných projektů, a pokud si zvolíte prezenční variantu a chcete pobírat stipendium, musíte se podílet na výuce.

co nabízíme

školitelé

Každý doktorand se hlásí ke konkrétnímu školiteli, odborníkovi na vypsané téma. Školitel ho pak vede po celou dobu studia a je přítomen u všech zkoušek od přijímaček až po obhajobu disertační práce.

absolventi

Často se uplatňují na FA jako pedagogové nebo výzkumníci věnující se tématům, na která se specializovali. Získání titulu Ph.D. je kromě toho samozřejmě důležitým momentem pro kariérní růst.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.