Uchazeči se specifickými potřebami

Veškeré prostory Fakulty architektury jsou samozřejmě bezbariérové (jde ostatně o prvek, na nějž se při studiu klade zvláštní důraz). Uchazeči se specifickými potřebami včetně například dysgrafiků nebo dyslektiků se mohou obrátit na středisko ČVUT ELSA, kde získají všechny potřebné rady a informace.

Uchazečům o studium na FA ČVUT s hendikepem nebo jiným znevýhodněním nabízí středisko ELSA konzultace před podáním přihlášky ke studiu, na jejichž základě může být upraven průběh přijímacích zkoušek. Konzultace mohou využít i akademičtí pracovníci a odborná veřejnost.

Na webových stránkách ELSA v sekci bezbariérové ČVUT najdete také informace o přístupnosti jednotlivých budov univerzity.

Sérii modelů ikon pražské architektury pro nevidomé a slabozraké Praha haptická vytvořili naši studenti pod vedením prof. Matúše Dully a doktorandek Evy Bortelové a Kláry Mergerové. Modely byly součástí expozice českého pavilonu na EXPO 2015 v Miláně.

Prostřednictvím střediska ELSA podporuje FA studenty a uchazeče se specifickými potřebami vyplývajícími ze zrakového, sluchového nebo pohybového postižení i s poruchami učení, psychickými nebo závažnými chronickými onemocněními. Služby jsou komplexní – počínaje poradenstvím a diagnostikou až po zapůjčení konkrétních pomůcek. Studentům s hendikepem ELSA nabízí:

  • zpřístupňování studijní literatury
  • individuální výuku
  • studijní asistenci
  • tlumočnický servis
  • osobní asistenci
  • nácvik prostorové orientace
  • vizualizační a zapisovatelský servis
  • diagnostiku specifických poruch učení

 

Rychlý kontakt

mgr. Barbora Čalkovská

Studentský dům
Bechyňova 3, Praha 6
+420 224 358 463

stredisko@elsa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.