Pro média

8. 1. 2021: Nepostavená architektura mnohdy podává velmi výmluvnou výpověď o své době, říká prof. Petr Vorlík o nové knize

Kniha nepostavená / architektura osmdesátých let je společným dílem kolektivu autorů z Fakulty architektury ČVUT v Praze pod taktovkou editorů Petra Vorlíka a Kláry Brůhové. Představuje, jak z názvu vyplývá, nerealizované architektonické a urbanistické návrhy vytvořené v 80. letech 20. století.

15. 12. 2020: Svět není na jedno použití, říká architekt Petr Vorlík v nové knize o zanikajících stavbách z období 1948–1989

Vychází nová publikace s názvem Architektura na červeném seznamu / normální je nebourat, která potěší nejen experty, ale i laiky zajímající se o architekturu. Jejími autory jsou odborníci z Ústavu teorie a dějin architektury a studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze. Na konkrétních příkladech popisují mechanismy zániku české architektury poválečného období a vyzývají k veřejné diskusi. Kniha vyšla v České technice – nakladatelství ČVUT.

27. 11. 2020: Stavebně-historický průzkum odborníků z Fakulty architektury ČVUT ukázal mimořádnou kvalitu detailů budovy Nové scény Národního divadla

Tým odborníků z Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze pod vedením prof. Petra Vorlíka a PhDr. Miroslava Pavla, Ph.D., dokončil sedmiměsíční stavebně-historický průzkum rozsáhlého architektonického souboru budov Nové scény a Restaurační budovy Národního divadla, který vznikl v 70. a 80. letech 20. století.

26. 11. 2020: Fakulta architektury ČVUT představuje studentské práce ze zahraničních pobytů

Fakulta architektury ČVUT v Praze představuje studentské ateliérové projekty, které vznikly v průběhu zahraničních studijních pobytů v loňském akademickém roce. Stejně jako mnoho jiných akcí se jejich výstava nemohla uskutečnit ve své obvyklé fyzické podobě a přesunula se do virtuálního prostředí Galerie na webové stránky www.fa.cvut.cz.

19. 10. 2020: Dny otevřených dveří proběhnout na Fakultě architektury ČVUT letos on-line ve dnech 6. až 8. listopadu

Tradiční dny plné informací o studiu a podmínkách přijímacích zkoušek na Fakultě architektury ČVUT proběhnou z důvodu protiepidemických opatření převážně v on- line prostředí. Kromě obecných informací se uchazeči o studium mohou přihlásit do kurzů výtvarné tvorby, deskriptivní geometrie nebo na přednášku o architektuře.

11. 10. 2020: Tři stavby realizované studenty Fakulty architektury ČVUT získaly čestné uznání Grand Prix Architektů

Útulna, lávka a stožár, tři stavby realizované studenty architektury, získaly čestné uznání Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2020. Projekty vznikly v ateliéru Hlaváček – Čeněk na Fakultě architektury ČVUT. Ocenila je porota, jejímiž členy byli partnerka nizozemského studia MVRDV Fokke Moerel nebo francouzský držitel Pritzkerovy ceny Christian de Portzamparc. Vyhlášení se konalo 8. října 2020 formou online videopřenosu.

24. 8. 2020: Vychází kniha 99 domů 3. Představuje nejlepší rodinné domy postavené za posledních šest let

Kniha 99 domů 3 je autorským výběrem 99 nejlepších rodinných domů postavených v České republice v posledních šesti letech. Autorsky ji sestavil tým architektů Ján Stempel, Jan Jakub Tesař a Petr Pištěk, kteří působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze (FA) a zároveň jsou známými a oceňovanými autory rodinných domů. Pro třetí díl bestselleru vybírali z více než třech stovek přihlášených realizací.

11. 8. 2020: Fakulta architektury ČVUT vystavuje ateliérové práce virtuálně

Výstava studentských ateliérových projektů na Fakultě architektury ČVUT (FA) je největší akcí svého druhu v České republice. Prezentuje se na ní téměř tisícovka prací vytvořených v 56 školních ateliérech. Jenže letos se nemohla kvůli koronavirové pandemii uskutečnit ve fyzické podobě. Škola se proto rozhodla vystavit všechny práce virtuálně na svém webu, kde si je může prohlédnout kdokoliv a kdykoliv bez ohledu na provozní dobu fakulty.

26. 6. 2020: Útulna Kømen nominována na Českou cenu za architekturu

Útulna studentů ateliéru Hlaváček – Čeněk byla vybrána mezi 27 staveb, které se letos utkají o Českou cenu za architekturu. Stavba navržená a realizovaná studenty uspěla mezi 191 přihlášenými díly známých kanceláří.

18. 5. 2020: Fakulta architektury ČVUT v Praze vyhlásila mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Zájemci o studium architektury si v mimořádném přijímacím řízení mohou podat přihlášky do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura, a to v době od 15. 6. do 20. 7. 2020. Přijímací řízení bude probíhat dvoukolově v období od 31. 8. do 14. 9. 2020. Základní podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního, úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání. Další podrobnosti k podmínkám přijetí a průběhu přijímacího řízení najdete na webových stránkách www.fa.cvut.cz v sekci Uchazeči.

24. 4. 2020: Evropská konference o vzdělávání architektů, která se měla konat v srpnu 2020 na Fakultě architektury ČVUT, se o rok posouvá

Výroční konference Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE), kterou měla hostit Fakulta architektury ČVUT v Praze (FA) ve dnech 26. až 29. srpna 2020, bude odložena na příští rok. Uskuteční se v novém termínu 25. až 28. srpna 2021. Rozhodnutí vzešlo z celosvětového vývoje pandemie nemoci COVID-19.

9. 4. 2020: Mezinárodní studentská soutěž URBAN DESIGN AWARD za rok 2018/2019 zveřejnila výsledky elektronicky

Na prvním místě soutěže se umístila Vanda Kotková z Fakulty architektury ČVUT v Praze (FA), o druhé a třetí místo se dělí její spolužák z fakulty Roman Hrabánek a Jakub Sedláček z Fakulty stavební VUT v Brně, tři odměny putují na Fakultu architektury STU do Bratislavy. Soutěž, dříve známou pod názvem O nejlepší urbanistický projekt, organizuje Ústav prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování a České komory architektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.