Pro média

26. 7. 2021: Na krkonošském hřebeni zaparkoval Piškot

Krkonoše mají nový informační kiosek. Objekt, jehož organický tvar připomíná oblíbený cukrářský pamlsek, navrhli a postavili studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze. Piškot je mobilní, v zimě jej Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) zazimuje v údolí a na léto instaluje podle aktuálních potřeb. Od začátku letních prázdnin stojí na Zlatém návrší.

2. 7. 2021: Zahrada sdíleného vědomí od studentů Fakulty architektury ČVUT získala cenu na Mezinárodním festivalu zahrad

Za návrhem a realizací zahrady stojí studenti programu Krajinářská architektura Fakulty architektury ČVUT v Praze Háta Enochová, Petr Stojaník, Marek Kratochvíl a Jan Trpkoš pod vedením pedagoga a zkušeného krajinářského architekta Vladimíra Sitty.

2. 6. 2021: Nové dimenze: Evropská asociace pro architektonické vzdělávání a Fakulta architektury ČVUT spustily registraci na evropskou konferenci o vzdělávání architektů

Konference, kterou pořádá v Praze ve dnech 25. až 28. srpna 2021 Evropská asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE) a Fakulta architektury ČVUT v Praze, zahájila registraci. Akce s tématem vzdělávání architektů, urbanistů a krajinářských architektů bude probíhat hybridní formou.

14. 5. 2021: Vymysli, postav a rozhlédni se

Dva ateliéry Ústavu navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze začínají pracovat na nových design-build projektech. Do léta naprojektují a vlastními silami zrealizují dvě vyhlídková místa. O stavby v krajině je v době pandemie koronaviru zájem. Jak ze strany obcí, tak i studentů, kterým fyzická práce v přírodě oživí rok trvající online výuku.

4. 5. 2021: Mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Uchazeči, kteří nestihli podat včas přihlášky do řádného přijímacího řízení, nebo ti, kteří v řádném řízení nebyli přijati, mají stále ještě šanci studovat v nadcházejícím akademickém roce 2021/2022 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Vybírat si mohou ze studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura. Elektronické přihlášky je potřeba zaslat do 26. května 2021.

9. 4. 2021: Vyšla nová kniha Dalibora Hlaváčka a Martina Čeňka – Učit [udržitelnou] architekturu

Spíše než konstatování lze v názvu tušit otazník. Podobně jako je architektura mnohovrstevnatá disciplína, pracuje publikace s mnoha ingrediencemi. Jejich syntézu nechávají autoři na čtenáři samotném.

29. 3. 2021: Studentská architektonická soutěž Urban Design Award vyzdvihla projekty s environmentálním a společenským přesahem

Jubilejní 25. ročník soutěže známé z dřívějška jako soutěž O nejlepší urbanistický projekt zaznamenal letos několik novinek. Zúčastnilo se jej devět evropských škol architektury, jejichž studenti přihlásili celkem 60 soutěžních návrhů. Přihlášky se odevzdávaly poprvé jen online, porota soutěže se sešla pouze distančně, a vyhlášení vítězů bylo přenášeno živě z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Bohužel však scházelo obecenstvo a již druhý rok po sobě také vernisáž putovní výstavy oceněných projektů.

24. 3. 2021: Vychází nová kniha o průmyslové architektuře v poválečném Československu

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT vydává knihu s názvem Hledání univerzality. Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945–1992. Publikace přibližuje procesy, jež přinesly proměnu moderní továrny z individuálně pojatého technicko- architektonického díla do formátu univerzálního a abstraktního, a připomíná cenné stavby, které zanikly bez povšimnutí.

5. 3. 2021: Důraz na revitalizaci krajiny a recyklaci materiálů vyzdvihla mezinárodní porota studentské soutěže Spolku posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT Olověný Dušan

Spolek posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT v Praze letos uspořádal již 28. ročník soutěže Olověný Dušan o nejlepší architektonické a designérské projekty na fakultě. Téma letošního ročníku – bez hranic – vycházelo z přesunu soutěže do online prostředí a z toho plynoucí příležitosti oslovit porotce a porotkyně ze zahraničí. Mezinárodní porota své zkušenosti sdílela se studenty i širší veřejností v doprovodných přednáškách, které předcházely samotnému vyhlášení výsledků. To proběhlo 4. března 2021 v Centru architektury a městského plánování.

1. 3. 2021: 9. ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže představuje rekordní počet nominovaných prací. Ocenění si odnáší šest z nich

Soutěžní přehlídku nejlepších návrhů bytových staveb pořádá pro studenty druhého ročníku Fakulta architektury ČVUT v Praze. Představují se v ní rozdílné přístupy navrhování bydlení. Přehlídka přispívá k reflexi ateliérové výuky a diskusi o metodice navrhování (nejen) bytových staveb. Do soutěže může nominovat každý vedoucí ateliéru, kde se zadání řešilo, až tři projekty. V předchozích letech bylo nominováno okolo 30 projektů, letošní ročník hlásí přes překážky distanční výuky rekord: 44 nominací z 18 školních ateliérů.

22. 2. 2021: Studentka Kateřina Průchová navrhla, jak zatraktivnit krajinu okolo Zlaté stoky a navrátit jí původní účel, a získala za to mezinárodní cenu

Zlatá stoka, diplomní projekt Kateřiny Průchové se umístil mezi 12 nejlepšími projekty mezinárodní soutěže Young Talent Architecture Awards (YTAA). V práci vytvořené v ateliéru Novotný–Koňata–Zmek nabízí autorka atraktivní architektonická a urbanistická řešení v krajině okolo Zlaté stoky, kdysi nepostradatelného vodního díla na jihu Čech.

8. 1. 2021: Nepostavená architektura mnohdy podává velmi výmluvnou výpověď o své době, říká prof. Petr Vorlík o nové knize

Kniha nepostavená / architektura osmdesátých let je společným dílem kolektivu autorů z Fakulty architektury ČVUT v Praze pod taktovkou editorů Petra Vorlíka a Kláry Brůhové. Představuje, jak z názvu vyplývá, nerealizované architektonické a urbanistické návrhy vytvořené v 80. letech 20. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.