Pro média

30. 11. 2021: Fakulta architektury ČVUT si připomněla 45 let obnovení své samostatnosti

Ve středu 24. listopadu 2021 se uskutečnilo slavnostní shromáždění akademické obce v Betlémské kapli, kterým si fakulta připomněla 45. výročí své samostatnosti. Na oslavě, při níž se nejvýznamnější představitelé fakulty představili v nových talárech od Liběny Rochové, byly předány medaile významným osobnostem, udělena Cena děkana nejlepším studentům, zahájeny dvě výstavy a pokřtěny dvě nové knihy.

12. 11. 2021: Fakulta architektury ČVUT zve na debatu a představení knihy Dům na kolečkách – Cestou k Johnu Hejdukovi

Fakulta architektury ČVUT v Praze srdečně zve na křest knihy Dům na kolečkách – Cestou k Johnu Hejdukovi, který se uskuteční ve čtvrtek 18. 11. 2021 od 19.00 hod. v levé dvoraně (U jelena) Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9. Součástí programu bude debata o díle a odkazu Johna Hejduka.

11. 11. 2021: Novým děkanem Fakulty architektury ČVUT bude Dalibor Hlaváček

Kandidátem na funkci děkana Fakulty architektury ČVUT byl 10. listopadu na zasedání Akademického senátu Fakulty architektury zvolen vedoucí ateliéru a Ústavu navrhování II docent Dalibor Hlaváček. Po jmenování rektorem vystřídá od února 2022 ve funkci dosavadního děkana fakulty profesora Ladislava Lábuse.

1. 11. 2021: Dny otevřených dveří na Fakultě architektury ČVUT nabídnou informace o studiu, přednášky o architektuře, kurzy kresby nebo tipy k přijímačkám

Začátek listopadu je na Fakultě architektury ČVUT v Praze tradičně ve znamení dnů otevřených dveří. Bývají dřív než na jiných fakultách, protože termín pro odevzdání přihlášek na bakalářské studium je zde každoročně už 30. listopadu. Zájemci o studium architektury, krajinářské architektury, nebo designu mají proto nejvyšší čas se rozhodnout, jestli přihlášku podají a dny otevřených dveří jim mohou jejich dilema usnadnit.

29. 9. 2021: Děkan Ladislav Lábus vyhlašuje 1. ročník soutěže o Cenu děkana Fakulty architektury ČVUT

Předmětem ocenění jsou studentské projekty a práce vypracované v rámci výuky na Fakultě architektury ČVUT v akademickém roce 2020/2021 nebo mimořádné počiny studentů fakulty bakalářského, magisterského a doktorského studia. Mezi vítěze a oceněné, jednotlivce nebo týmy bude rozděleno až 150 000 Kč.

13. 9. 2021: Fakulta architektury ČVUT v Praze hledá nového děkana

Akademický senát Fakulty architektury ČVUT v Praze (FA) vyhlásil volby na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze pro čtyřleté funkční období s počátkem od 1. 2. 2022, a to v souladu se Zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách a souvisejícími předpisy v platném znění a dle Jednacího řádu AS FA ČVUT v Praze.

16. 8. 2021: O vzduchu, světle a zeleni v době (post)covidové. Architekt Steven Holl bude přednášet online a s živou diskuzí

Ve středu 25. srpna zahájí konferenci o architektonickém vzdělávání vystoupení světoznámého architekta Stevena Holla. Konferenci Nové dimenze pořádá v Praze Evropská asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE) a Fakulta architektury ČVUT. Přednáška Stevena Holla bude zdarma přístupná a vysílaná živě.

26. 7. 2021: Na krkonošském hřebeni zaparkoval Piškot

Krkonoše mají nový informační kiosek. Objekt, jehož organický tvar připomíná oblíbený cukrářský pamlsek, navrhli a postavili studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze. Piškot je mobilní, v zimě jej Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) zazimuje v údolí a na léto instaluje podle aktuálních potřeb. Od začátku letních prázdnin stojí na Zlatém návrší.

2. 7. 2021: Zahrada sdíleného vědomí od studentů Fakulty architektury ČVUT získala cenu na Mezinárodním festivalu zahrad

Za návrhem a realizací zahrady stojí studenti programu Krajinářská architektura Fakulty architektury ČVUT v Praze Háta Enochová, Petr Stojaník, Marek Kratochvíl a Jan Trpkoš pod vedením pedagoga a zkušeného krajinářského architekta Vladimíra Sitty.

2. 6. 2021: Nové dimenze: Evropská asociace pro architektonické vzdělávání a Fakulta architektury ČVUT spustily registraci na evropskou konferenci o vzdělávání architektů

Konference, kterou pořádá v Praze ve dnech 25. až 28. srpna 2021 Evropská asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE) a Fakulta architektury ČVUT v Praze, zahájila registraci. Akce s tématem vzdělávání architektů, urbanistů a krajinářských architektů bude probíhat hybridní formou.

14. 5. 2021: Vymysli, postav a rozhlédni se

Dva ateliéry Ústavu navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze začínají pracovat na nových design-build projektech. Do léta naprojektují a vlastními silami zrealizují dvě vyhlídková místa. O stavby v krajině je v době pandemie koronaviru zájem. Jak ze strany obcí, tak i studentů, kterým fyzická práce v přírodě oživí rok trvající online výuku.

4. 5. 2021: Mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Uchazeči, kteří nestihli podat včas přihlášky do řádného přijímacího řízení, nebo ti, kteří v řádném řízení nebyli přijati, mají stále ještě šanci studovat v nadcházejícím akademickém roce 2021/2022 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Vybírat si mohou ze studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura. Elektronické přihlášky je potřeba zaslat do 26. května 2021.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.