Pro média

9. 4. 2021: Vyšla nová kniha Dalibora Hlaváčka a Martina Čeňka z Fakulty architektury ČVUT – Učit [udržitelnou] architekturu

Spíše než konstatování lze v názvu tušit otazník. Podobně jako je architektura mnohovrstevnatá disciplína, pracuje publikace s mnoha ingrediencemi. Jejich syntézu nechávají autoři na čtenáři samotném.

29. 3. 2021: Studentská architektonická soutěž Urban Design Award vyzdvihla projekty s environmentálním a společenským přesahem

Jubilejní 25. ročník soutěže známé z dřívějška jako soutěž O nejlepší urbanistický projekt zaznamenal letos několik novinek. Zúčastnilo se jej devět evropských škol architektury, jejichž studenti přihlásili celkem 60 soutěžních návrhů. Přihlášky se odevzdávaly poprvé jen online, porota soutěže se sešla pouze distančně, a vyhlášení vítězů bylo přenášeno živě z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Bohužel však scházelo obecenstvo a již druhý rok po sobě také vernisáž putovní výstavy oceněných projektů.

24. 3. 2021: Vychází nová kniha o průmyslové architektuře v poválečném Československu

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT vydává knihu s názvem Hledání univerzality. Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945–1992. Publikace přibližuje procesy, jež přinesly proměnu moderní továrny z individuálně pojatého technicko- architektonického díla do formátu univerzálního a abstraktního, a připomíná cenné stavby, které zanikly bez povšimnutí.

5. 3. 2021: Důraz na revitalizaci krajiny a recyklaci materiálů vyzdvihla mezinárodní porota studentské soutěže Spolku posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT Olověný Dušan

Spolek posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT v Praze letos uspořádal již 28. ročník soutěže Olověný Dušan o nejlepší architektonické a designérské projekty na fakultě. Téma letošního ročníku – bez hranic – vycházelo z přesunu soutěže do online prostředí a z toho plynoucí příležitosti oslovit porotce a porotkyně ze zahraničí. Mezinárodní porota své zkušenosti sdílela se studenty i širší veřejností v doprovodných přednáškách, které předcházely samotnému vyhlášení výsledků. To proběhlo 4. března 2021 v Centru architektury a městského plánování.

1. 3. 2021: 9. ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže představuje rekordní počet nominovaných prací. Ocenění si odnáší šest z nich

Soutěžní přehlídku nejlepších návrhů bytových staveb pořádá pro studenty druhého ročníku Fakulta architektury ČVUT v Praze. Představují se v ní rozdílné přístupy navrhování bydlení. Přehlídka přispívá k reflexi ateliérové výuky a diskusi o metodice navrhování (nejen) bytových staveb. Do soutěže může nominovat každý vedoucí ateliéru, kde se zadání řešilo, až tři projekty. V předchozích letech bylo nominováno okolo 30 projektů, letošní ročník hlásí přes překážky distanční výuky rekord: 44 nominací z 18 školních ateliérů.

22. 2. 2021: Studentka FA ČVUT navrhla, jak zatraktivnit krajinu okolo Zlaté stoky a navrátit jí původní účel, a získala za to mezinárodní cenu

Zlatá stoka, diplomní projekt Kateřiny Průchové se umístil mezi 12 nejlepšími projekty mezinárodní soutěže Young Talent Architecture Awards (YTAA). V práci vytvořené v ateliéru Novotný–Koňata–Zmek nabízí autorka atraktivní architektonická a urbanistická řešení v krajině okolo Zlaté stoky, kdysi nepostradatelného vodního díla na jihu Čech.

8. 1. 2021: Nepostavená architektura mnohdy podává velmi výmluvnou výpověď o své době, říká prof. Petr Vorlík o nové knize

Kniha nepostavená / architektura osmdesátých let je společným dílem kolektivu autorů z Fakulty architektury ČVUT v Praze pod taktovkou editorů Petra Vorlíka a Kláry Brůhové. Představuje, jak z názvu vyplývá, nerealizované architektonické a urbanistické návrhy vytvořené v 80. letech 20. století.

15. 12. 2020: Svět není na jedno použití, říká architekt Petr Vorlík v nové knize o zanikajících stavbách z období 1948–1989

Vychází nová publikace s názvem Architektura na červeném seznamu / normální je nebourat, která potěší nejen experty, ale i laiky zajímající se o architekturu. Jejími autory jsou odborníci z Ústavu teorie a dějin architektury a studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze. Na konkrétních příkladech popisují mechanismy zániku české architektury poválečného období a vyzývají k veřejné diskusi. Kniha vyšla v České technice – nakladatelství ČVUT.

27. 11. 2020: Stavebně-historický průzkum odborníků z Fakulty architektury ČVUT ukázal mimořádnou kvalitu detailů budovy Nové scény Národního divadla

Tým odborníků z Ústavu teorie a dějin architektury Fakulty architektury ČVUT v Praze pod vedením prof. Petra Vorlíka a PhDr. Miroslava Pavla, Ph.D., dokončil sedmiměsíční stavebně-historický průzkum rozsáhlého architektonického souboru budov Nové scény a Restaurační budovy Národního divadla, který vznikl v 70. a 80. letech 20. století.

26. 11. 2020: Fakulta architektury ČVUT představuje studentské práce ze zahraničních pobytů

Fakulta architektury ČVUT v Praze představuje studentské ateliérové projekty, které vznikly v průběhu zahraničních studijních pobytů v loňském akademickém roce. Stejně jako mnoho jiných akcí se jejich výstava nemohla uskutečnit ve své obvyklé fyzické podobě a přesunula se do virtuálního prostředí Galerie na webové stránky www.fa.cvut.cz.

19. 10. 2020: Dny otevřených dveří proběhnout na Fakultě architektury ČVUT letos on-line ve dnech 6. až 8. listopadu

Tradiční dny plné informací o studiu a podmínkách přijímacích zkoušek na Fakultě architektury ČVUT proběhnou z důvodu protiepidemických opatření převážně v on- line prostředí. Kromě obecných informací se uchazeči o studium mohou přihlásit do kurzů výtvarné tvorby, deskriptivní geometrie nebo na přednášku o architektuře.

11. 10. 2020: Tři stavby realizované studenty Fakulty architektury ČVUT získaly čestné uznání Grand Prix Architektů

Útulna, lávka a stožár, tři stavby realizované studenty architektury, získaly čestné uznání Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2020. Projekty vznikly v ateliéru Hlaváček – Čeněk na Fakultě architektury ČVUT. Ocenila je porota, jejímiž členy byli partnerka nizozemského studia MVRDV Fokke Moerel nebo francouzský držitel Pritzkerovy ceny Christian de Portzamparc. Vyhlášení se konalo 8. října 2020 formou online videopřenosu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.