Od pondělí 21. 9. 2020 přechází FA ČVUT na distanční výuku

Pro média

24. 8. 2020: Vychází kniha 99 domů 3. Představuje nejlepší rodinné domy postavené za posledních šest let

Kniha 99 domů 3 je autorským výběrem 99 nejlepších rodinných domů postavených v České republice v posledních šesti letech. Autorsky ji sestavil tým architektů Ján Stempel, Jan Jakub Tesař a Petr Pištěk, kteří působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze (FA) a zároveň jsou známými a oceňovanými autory rodinných domů. Pro třetí díl bestselleru vybírali z více než třech stovek přihlášených realizací.

11. 8. 2020: Fakulta architektury ČVUT vystavuje ateliérové práce virtuálně

Výstava studentských ateliérových projektů na Fakultě architektury ČVUT (FA) je největší akcí svého druhu v České republice. Prezentuje se na ní téměř tisícovka prací vytvořených v 56 školních ateliérech. Jenže letos se nemohla kvůli koronavirové pandemii uskutečnit ve fyzické podobě. Škola se proto rozhodla vystavit všechny práce virtuálně na svém webu, kde si je může prohlédnout kdokoliv a kdykoliv bez ohledu na provozní dobu fakulty.

26. 6. 2020: Útulna Kømen nominována na Českou cenu za architekturu

Útulna studentů ateliéru Hlaváček – Čeněk byla vybrána mezi 27 staveb, které se letos utkají o Českou cenu za architekturu. Stavba navržená a realizovaná studenty uspěla mezi 191 přihlášenými díly známých kanceláří.

18. 5. 2020: Fakulta architektury ČVUT v Praze vyhlásila mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Zájemci o studium architektury si v mimořádném přijímacím řízení mohou podat přihlášky do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura, a to v době od 15. 6. do 20. 7. 2020. Přijímací řízení bude probíhat dvoukolově v období od 31. 8. do 14. 9. 2020. Základní podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního, úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání. Další podrobnosti k podmínkám přijetí a průběhu přijímacího řízení najdete na webových stránkách www.fa.cvut.cz v sekci Uchazeči.

24. 4. 2020: Evropská konference o vzdělávání architektů, která se měla konat v srpnu 2020 na Fakultě architektury ČVUT, se o rok posouvá

Výroční konference Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE), kterou měla hostit Fakulta architektury ČVUT v Praze (FA) ve dnech 26. až 29. srpna 2020, bude odložena na příští rok. Uskuteční se v novém termínu 25. až 28. srpna 2021. Rozhodnutí vzešlo z celosvětového vývoje pandemie nemoci COVID-19.

9. 4. 2020: Mezinárodní studentská soutěž URBAN DESIGN AWARD za rok 2018/2019 zveřejnila výsledky elektronicky

Na prvním místě soutěže se umístila Vanda Kotková z Fakulty architektury ČVUT v Praze (FA), o druhé a třetí místo se dělí její spolužák z fakulty Roman Hrabánek a Jakub Sedláček z Fakulty stavební VUT v Brně, tři odměny putují na Fakultu architektury STU do Bratislavy. Soutěž, dříve známou pod názvem O nejlepší urbanistický projekt, organizuje Ústav prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování a České komory architektů.

3. 3. 2020: Výsledky soutěžního workshopu o novou podobu výstavního stánku ČVUT

Ve dnech 28. února až 1. března se na Fakultě architektury konal ideový architektonický workshop o novou podobu výstavního stánku pro evropský veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. Celkem se přihlásilo 15 studentů, kteří vytvořili 9 týmů a během tří dnů absolvovali tematické přednášky od Ing. arch. MgA. Lenky Bednářové, Ph.D a prof. Akad. arch. Vladimíra Soukenky, průběžně konzultovali své nápady s organizátory workshopu a následně své výsledné práce prezentovali před odbornou porotou složenou z grafičky Aleny Hyblerové, architekta Vojtěcha Hyblera, designera Mariana Karla a scénografa Vladimíra Soukenky. Výherkyněmi soutěže se staly Emma Závodská z Fakulty architektury (FA) a Daniela Čečková z Fakulty stavební ČVUT (FSv) které přišly s odvážným přístupem změnit celý dosavadní systém prezentace.

3. 3. 2020: Soutěž Druhá kůže poosmé ocenila nejlepší bytové stavby navržené studenty druhých ročníků bakalářského studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze

V letošním ročníku soutěžní přehlídky Druhá kůže se porota rozhodla rozdělit ceny neobvyklým způsobem. Namísto prvního, druhého a třetího místa udělila rovnou pět cen bez udání pořadí. Důvodem byla vyrovnaná kvalita projektů, z nichž žádný výrazně nevyčníval. Porota dále udělila čtyřem návrhům čestná uznání a jednomu projektu uznání zvláštní.

29. 1. 2020: Studenti Fakulty architektury ČVUT budou zpracovávat projekt na dům inspirovaný návrhem Adolfa Loose

Plány na pozoruhodnou komorní celodřevěnou stavbu rozpracovanou Adolfem Loosem budou v letním semestru připravovat v rámci výuky studenti Ateliéru Girsa z Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT. Bude to příspěvek fakulty k 150. výročí narození tohoto světoznámého českého architekta.

10. 1. 2020: Začátek zkouškového období je na Fakultě architektury ČVUT ve znamení Fabriky, vernisáže výstavy studentských prací

Vernisáž s názvem Fabrika představí ve čtvrtek 16. ledna od 18.00 hodin všechny projekty, které na fakultě v průběhu zimního semestru vznikly. Svým rozsahem a plochou jde o největší akci svého druhu v České republice. Na sedmi podlažích bude v 56 ateliérech vystaveno více než 1 000 semestrálních projektů studijních oborů Architektura a urbanismus, Design a Krajinářská architektura.

6. 1. 2020: Snažím se, aby moje stavby byly emočně vyzývavé, rajcovní, provokativní – prostě sexy, říká architekt Radek Lampa

Navrhují domy i zoologické zahrady. Čtyři uznávaní architekti vydali hned tři různé publikace zachycující jejich dosavadní tvorbu. Spojuje je nejen stejné vydavatelství, ale především láska k architektuře, unikátní pohled a styl, a také, že všichni kromě své bohaté architektonické praxe působí jako vyučující na Ústavu navrhování I Fakulty architektury ČVUT.

6. 12. 2020: V Krkonoších se chodí po studentských lávkách, které vznikly díky spolupráci s Fakultou architektury ČVUT

Postavili je studenti, ale snesou srovnání s realizacemi profesionálů. Dvě lávky s lavičkami na Klínové cestě, konstrukce ve formě příhradového nosníku přes Medvědí potok, lávka ve tvaru trojúhelníku u Hrnčířských bud a lávka pro pěší i auta v Eliščině údolí jsou od podzimu k dispozici návštěvníkům nejvyšších českých hor. Vznikly díky spolupráci Fakulty architektury ČVUT v Praze se Správou Krkonošského národního parku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.