Pro média

29. 9. 2021: Děkan Ladislav Lábus vyhlašuje 1. ročník soutěže o Cenu děkana Fakulty architektury ČVUT

Předmětem ocenění jsou studentské projekty a práce vypracované v rámci výuky na Fakultě architektury ČVUT v akademickém roce 2020/2021 nebo mimořádné počiny studentů fakulty bakalářského, magisterského a doktorského studia. Mezi vítěze a oceněné, jednotlivce nebo týmy bude rozděleno až 150 000 Kč.

13. 9. 2021: Fakulta architektury ČVUT v Praze hledá nového děkana

Akademický senát Fakulty architektury ČVUT v Praze (FA) vyhlásil volby na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze pro čtyřleté funkční období s počátkem od 1. 2. 2022, a to v souladu se Zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách a souvisejícími předpisy v platném znění a dle Jednacího řádu AS FA ČVUT v Praze.

16. 8. 2021: O vzduchu, světle a zeleni v době (post)covidové. Architekt Steven Holl bude přednášet online a s živou diskuzí

Ve středu 25. srpna zahájí konferenci o architektonickém vzdělávání vystoupení světoznámého architekta Stevena Holla. Konferenci Nové dimenze pořádá v Praze Evropská asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE) a Fakulta architektury ČVUT. Přednáška Stevena Holla bude zdarma přístupná a vysílaná živě.

26. 7. 2021: Na krkonošském hřebeni zaparkoval Piškot

Krkonoše mají nový informační kiosek. Objekt, jehož organický tvar připomíná oblíbený cukrářský pamlsek, navrhli a postavili studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze. Piškot je mobilní, v zimě jej Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) zazimuje v údolí a na léto instaluje podle aktuálních potřeb. Od začátku letních prázdnin stojí na Zlatém návrší.

2. 7. 2021: Zahrada sdíleného vědomí od studentů Fakulty architektury ČVUT získala cenu na Mezinárodním festivalu zahrad

Za návrhem a realizací zahrady stojí studenti programu Krajinářská architektura Fakulty architektury ČVUT v Praze Háta Enochová, Petr Stojaník, Marek Kratochvíl a Jan Trpkoš pod vedením pedagoga a zkušeného krajinářského architekta Vladimíra Sitty.

2. 6. 2021: Nové dimenze: Evropská asociace pro architektonické vzdělávání a Fakulta architektury ČVUT spustily registraci na evropskou konferenci o vzdělávání architektů

Konference, kterou pořádá v Praze ve dnech 25. až 28. srpna 2021 Evropská asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE) a Fakulta architektury ČVUT v Praze, zahájila registraci. Akce s tématem vzdělávání architektů, urbanistů a krajinářských architektů bude probíhat hybridní formou.

14. 5. 2021: Vymysli, postav a rozhlédni se

Dva ateliéry Ústavu navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze začínají pracovat na nových design-build projektech. Do léta naprojektují a vlastními silami zrealizují dvě vyhlídková místa. O stavby v krajině je v době pandemie koronaviru zájem. Jak ze strany obcí, tak i studentů, kterým fyzická práce v přírodě oživí rok trvající online výuku.

4. 5. 2021: Mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Uchazeči, kteří nestihli podat včas přihlášky do řádného přijímacího řízení, nebo ti, kteří v řádném řízení nebyli přijati, mají stále ještě šanci studovat v nadcházejícím akademickém roce 2021/2022 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Vybírat si mohou ze studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura. Elektronické přihlášky je potřeba zaslat do 26. května 2021.

9. 4. 2021: Vyšla nová kniha Dalibora Hlaváčka a Martina Čeňka – Učit [udržitelnou] architekturu

Spíše než konstatování lze v názvu tušit otazník. Podobně jako je architektura mnohovrstevnatá disciplína, pracuje publikace s mnoha ingrediencemi. Jejich syntézu nechávají autoři na čtenáři samotném.

29. 3. 2021: Studentská architektonická soutěž Urban Design Award vyzdvihla projekty s environmentálním a společenským přesahem

Jubilejní 25. ročník soutěže známé z dřívějška jako soutěž O nejlepší urbanistický projekt zaznamenal letos několik novinek. Zúčastnilo se jej devět evropských škol architektury, jejichž studenti přihlásili celkem 60 soutěžních návrhů. Přihlášky se odevzdávaly poprvé jen online, porota soutěže se sešla pouze distančně, a vyhlášení vítězů bylo přenášeno živě z Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Bohužel však scházelo obecenstvo a již druhý rok po sobě také vernisáž putovní výstavy oceněných projektů.

24. 3. 2021: Vychází nová kniha o průmyslové architektuře v poválečném Československu

Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT vydává knihu s názvem Hledání univerzality. Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945–1992. Publikace přibližuje procesy, jež přinesly proměnu moderní továrny z individuálně pojatého technicko- architektonického díla do formátu univerzálního a abstraktního, a připomíná cenné stavby, které zanikly bez povšimnutí.

5. 3. 2021: Důraz na revitalizaci krajiny a recyklaci materiálů vyzdvihla mezinárodní porota studentské soutěže Spolku posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT Olověný Dušan

Spolek posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT v Praze letos uspořádal již 28. ročník soutěže Olověný Dušan o nejlepší architektonické a designérské projekty na fakultě. Téma letošního ročníku – bez hranic – vycházelo z přesunu soutěže do online prostředí a z toho plynoucí příležitosti oslovit porotce a porotkyně ze zahraničí. Mezinárodní porota své zkušenosti sdílela se studenty i širší veřejností v doprovodných přednáškách, které předcházely samotnému vyhlášení výsledků. To proběhlo 4. března 2021 v Centru architektury a městského plánování.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.