S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Pro média

19. 10. 2020: Dny otevřených dveří proběhnout na Fakultě architektury ČVUT letos on-line ve dnech 6. až 8. listopadu

Tradiční dny plné informací o studiu a podmínkách přijímacích zkoušek na Fakultě architektury ČVUT proběhnou z důvodu protiepidemických opatření převážně v on- line prostředí. Kromě obecných informací se uchazeči o studium mohou přihlásit do kurzů výtvarné tvorby, deskriptivní geometrie nebo na přednášku o architektuře.

11. 10. 2020: Tři stavby realizované studenty Fakulty architektury ČVUT získaly čestné uznání Grand Prix Architektů

Útulna, lávka a stožár, tři stavby realizované studenty architektury, získaly čestné uznání Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2020. Projekty vznikly v ateliéru Hlaváček – Čeněk na Fakultě architektury ČVUT. Ocenila je porota, jejímiž členy byli partnerka nizozemského studia MVRDV Fokke Moerel nebo francouzský držitel Pritzkerovy ceny Christian de Portzamparc. Vyhlášení se konalo 8. října 2020 formou online videopřenosu.

24. 8. 2020: Vychází kniha 99 domů 3. Představuje nejlepší rodinné domy postavené za posledních šest let

Kniha 99 domů 3 je autorským výběrem 99 nejlepších rodinných domů postavených v České republice v posledních šesti letech. Autorsky ji sestavil tým architektů Ján Stempel, Jan Jakub Tesař a Petr Pištěk, kteří působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze (FA) a zároveň jsou známými a oceňovanými autory rodinných domů. Pro třetí díl bestselleru vybírali z více než třech stovek přihlášených realizací.

11. 8. 2020: Fakulta architektury ČVUT vystavuje ateliérové práce virtuálně

Výstava studentských ateliérových projektů na Fakultě architektury ČVUT (FA) je největší akcí svého druhu v České republice. Prezentuje se na ní téměř tisícovka prací vytvořených v 56 školních ateliérech. Jenže letos se nemohla kvůli koronavirové pandemii uskutečnit ve fyzické podobě. Škola se proto rozhodla vystavit všechny práce virtuálně na svém webu, kde si je může prohlédnout kdokoliv a kdykoliv bez ohledu na provozní dobu fakulty.

26. 6. 2020: Útulna Kømen nominována na Českou cenu za architekturu

Útulna studentů ateliéru Hlaváček – Čeněk byla vybrána mezi 27 staveb, které se letos utkají o Českou cenu za architekturu. Stavba navržená a realizovaná studenty uspěla mezi 191 přihlášenými díly známých kanceláří.

18. 5. 2020: Fakulta architektury ČVUT v Praze vyhlásila mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Zájemci o studium architektury si v mimořádném přijímacím řízení mohou podat přihlášky do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura, a to v době od 15. 6. do 20. 7. 2020. Přijímací řízení bude probíhat dvoukolově v období od 31. 8. do 14. 9. 2020. Základní podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního, úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání. Další podrobnosti k podmínkám přijetí a průběhu přijímacího řízení najdete na webových stránkách www.fa.cvut.cz v sekci Uchazeči.

24. 4. 2020: Evropská konference o vzdělávání architektů, která se měla konat v srpnu 2020 na Fakultě architektury ČVUT, se o rok posouvá

Výroční konference Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE), kterou měla hostit Fakulta architektury ČVUT v Praze (FA) ve dnech 26. až 29. srpna 2020, bude odložena na příští rok. Uskuteční se v novém termínu 25. až 28. srpna 2021. Rozhodnutí vzešlo z celosvětového vývoje pandemie nemoci COVID-19.

9. 4. 2020: Mezinárodní studentská soutěž URBAN DESIGN AWARD za rok 2018/2019 zveřejnila výsledky elektronicky

Na prvním místě soutěže se umístila Vanda Kotková z Fakulty architektury ČVUT v Praze (FA), o druhé a třetí místo se dělí její spolužák z fakulty Roman Hrabánek a Jakub Sedláček z Fakulty stavební VUT v Brně, tři odměny putují na Fakultu architektury STU do Bratislavy. Soutěž, dříve známou pod názvem O nejlepší urbanistický projekt, organizuje Ústav prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování a České komory architektů.

3. 3. 2020: Výsledky soutěžního workshopu o novou podobu výstavního stánku ČVUT

Ve dnech 28. února až 1. března se na Fakultě architektury konal ideový architektonický workshop o novou podobu výstavního stánku pro evropský veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. Celkem se přihlásilo 15 studentů, kteří vytvořili 9 týmů a během tří dnů absolvovali tematické přednášky od Ing. arch. MgA. Lenky Bednářové, Ph.D a prof. Akad. arch. Vladimíra Soukenky, průběžně konzultovali své nápady s organizátory workshopu a následně své výsledné práce prezentovali před odbornou porotou složenou z grafičky Aleny Hyblerové, architekta Vojtěcha Hyblera, designera Mariana Karla a scénografa Vladimíra Soukenky. Výherkyněmi soutěže se staly Emma Závodská z Fakulty architektury (FA) a Daniela Čečková z Fakulty stavební ČVUT (FSv) které přišly s odvážným přístupem změnit celý dosavadní systém prezentace.

3. 3. 2020: Soutěž Druhá kůže poosmé ocenila nejlepší bytové stavby navržené studenty druhých ročníků bakalářského studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze

V letošním ročníku soutěžní přehlídky Druhá kůže se porota rozhodla rozdělit ceny neobvyklým způsobem. Namísto prvního, druhého a třetího místa udělila rovnou pět cen bez udání pořadí. Důvodem byla vyrovnaná kvalita projektů, z nichž žádný výrazně nevyčníval. Porota dále udělila čtyřem návrhům čestná uznání a jednomu projektu uznání zvláštní.

29. 1. 2020: Studenti Fakulty architektury ČVUT budou zpracovávat projekt na dům inspirovaný návrhem Adolfa Loose

Plány na pozoruhodnou komorní celodřevěnou stavbu rozpracovanou Adolfem Loosem budou v letním semestru připravovat v rámci výuky studenti Ateliéru Girsa z Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT. Bude to příspěvek fakulty k 150. výročí narození tohoto světoznámého českého architekta.

10. 1. 2020: Začátek zkouškového období je na Fakultě architektury ČVUT ve znamení Fabriky, vernisáže výstavy studentských prací

Vernisáž s názvem Fabrika představí ve čtvrtek 16. ledna od 18.00 hodin všechny projekty, které na fakultě v průběhu zimního semestru vznikly. Svým rozsahem a plochou jde o největší akci svého druhu v České republice. Na sedmi podlažích bude v 56 ateliérech vystaveno více než 1 000 semestrálních projektů studijních oborů Architektura a urbanismus, Design a Krajinářská architektura.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.