Pro média

18. 5. 2020: Fakulta architektury ČVUT v Praze vyhlásila mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Zájemci o studium architektury si v mimořádném přijímacím řízení mohou podat přihlášky do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura, a to v době od 15. 6. do 20. 7. 2020. Přijímací řízení bude probíhat dvoukolově v období od 31. 8. do 14. 9. 2020. Základní podmínkou pro přijetí je dosažení úplného středního, úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání. Další podrobnosti k podmínkám přijetí a průběhu přijímacího řízení najdete na webových stránkách www.fa.cvut.cz v sekci Uchazeči.

24. 4. 2020: Evropská konference o vzdělávání architektů, která se měla konat v srpnu 2020 na Fakultě architektury ČVUT, se o rok posouvá

Výroční konference Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE), kterou měla hostit Fakulta architektury ČVUT v Praze (FA) ve dnech 26. až 29. srpna 2020, bude odložena na příští rok. Uskuteční se v novém termínu 25. až 28. srpna 2021. Rozhodnutí vzešlo z celosvětového vývoje pandemie nemoci COVID-19.

9. 4. 2020: Mezinárodní studentská soutěž URBAN DESIGN AWARD za rok 2018/2019 zveřejnila výsledky elektronicky

Na prvním místě soutěže se umístila Vanda Kotková z Fakulty architektury ČVUT v Praze (FA), o druhé a třetí místo se dělí její spolužák z fakulty Roman Hrabánek a Jakub Sedláček z Fakulty stavební VUT v Brně, tři odměny putují na Fakultu architektury STU do Bratislavy. Soutěž, dříve známou pod názvem O nejlepší urbanistický projekt, organizuje Ústav prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT v Praze pod záštitou Asociace pro urbanismus a územní plánování a České komory architektů.

3. 3. 2020: Výsledky soutěžního workshopu o novou podobu výstavního stánku ČVUT

Ve dnech 28. února až 1. března se na Fakultě architektury konal ideový architektonický workshop o novou podobu výstavního stánku pro evropský veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. Celkem se přihlásilo 15 studentů, kteří vytvořili 9 týmů a během tří dnů absolvovali tematické přednášky od Ing. arch. MgA. Lenky Bednářové, Ph.D a prof. Akad. arch. Vladimíra Soukenky, průběžně konzultovali své nápady s organizátory workshopu a následně své výsledné práce prezentovali před odbornou porotou složenou z grafičky Aleny Hyblerové, architekta Vojtěcha Hyblera, designera Mariana Karla a scénografa Vladimíra Soukenky. Výherkyněmi soutěže se staly Emma Závodská z Fakulty architektury (FA) a Daniela Čečková z Fakulty stavební ČVUT (FSv) které přišly s odvážným přístupem změnit celý dosavadní systém prezentace.

3. 3. 2020: Soutěž Druhá kůže poosmé ocenila nejlepší bytové stavby navržené studenty druhých ročníků bakalářského studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze

V letošním ročníku soutěžní přehlídky Druhá kůže se porota rozhodla rozdělit ceny neobvyklým způsobem. Namísto prvního, druhého a třetího místa udělila rovnou pět cen bez udání pořadí. Důvodem byla vyrovnaná kvalita projektů, z nichž žádný výrazně nevyčníval. Porota dále udělila čtyřem návrhům čestná uznání a jednomu projektu uznání zvláštní.

29. 1. 2020: Studenti Fakulty architektury ČVUT budou zpracovávat projekt na dům inspirovaný návrhem Adolfa Loose

Plány na pozoruhodnou komorní celodřevěnou stavbu rozpracovanou Adolfem Loosem budou v letním semestru připravovat v rámci výuky studenti Ateliéru Girsa z Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT. Bude to příspěvek fakulty k 150. výročí narození tohoto světoznámého českého architekta.

10. 1. 2020: Začátek zkouškového období je na Fakultě architektury ČVUT ve znamení Fabriky, vernisáže výstavy studentských prací

Vernisáž s názvem Fabrika představí ve čtvrtek 16. ledna od 18.00 hodin všechny projekty, které na fakultě v průběhu zimního semestru vznikly. Svým rozsahem a plochou jde o největší akci svého druhu v České republice. Na sedmi podlažích bude v 56 ateliérech vystaveno více než 1 000 semestrálních projektů studijních oborů Architektura a urbanismus, Design a Krajinářská architektura.

6. 1. 2020: Snažím se, aby moje stavby byly emočně vyzývavé, rajcovní, provokativní – prostě sexy, říká architekt Radek Lampa

Navrhují domy i zoologické zahrady. Čtyři uznávaní architekti vydali hned tři různé publikace zachycující jejich dosavadní tvorbu. Spojuje je nejen stejné vydavatelství, ale především láska k architektuře, unikátní pohled a styl, a také, že všichni kromě své bohaté architektonické praxe působí jako vyučující na Ústavu navrhování I Fakulty architektury ČVUT.

6. 12. 2020: V Krkonoších se chodí po studentských lávkách, které vznikly díky spolupráci s Fakultou architektury ČVUT

Postavili je studenti, ale snesou srovnání s realizacemi profesionálů. Dvě lávky s lavičkami na Klínové cestě, konstrukce ve formě příhradového nosníku přes Medvědí potok, lávka ve tvaru trojúhelníku u Hrnčířských bud a lávka pro pěší i auta v Eliščině údolí jsou od podzimu k dispozici návštěvníkům nejvyšších českých hor. Vznikly díky spolupráci Fakulty architektury ČVUT v Praze se Správou Krkonošského národního parku.

27. 11. 2019: Fakulta architektury ČVUT získala ocenění za inovativní přístup ve výuce architektury za stožár, který postavili studenti v Libčicích nad Vltavou

Ateliér Hlaváček – Čeněk získal ocenění za inovativní přístup ve výuce architektury. Stožár s vyhlídkou, který postavili studenti ateliéru Ústavu navrhování II na Fakultě architektury ČVUT, najdete v Libčicích nad Vltavou.

19. 11. 2019: Fakulta architektury ČVUT v Praze vydala knihu 30 let svobody – Rozhovory o architektuře a společnosti

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce vydala Fakulta architektury ČVUT knihu rozhovorů, která zachycuje průběh historického zlomu v listopadu 89 a jeho následný vliv na proměnu společnosti i architektonické profese.

15. 11. 2019: Studenti a pedagogové Fakulty architektury ČVUT v Praze dali Aleně Šrámkové k narozeninám dům na kolečkách

Na nádvoří Fakulty architektury ČVUT v dejvickém kampusu ho podle skic amerického architekta Johna Hejduka postavili studenti Ateliéru Seho Ústavu navrhování II. Byl to také dárek ke třicetinám sametové revoluce, při jejichž akademické oslavě byla socha odhalena. Že ji studenti mohli realizovat, je nejlepším projevem získané svobody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.