Přijímací řízení

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO UCHAZEČE - MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

 

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTESKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

A+U - přijati bez přijímacího řízení.pdf

A+U - navrženi k přijetí po 1. kole.pdf

A+U - postupují do 2. kola.pdf

A+U - nepřijati po 1. kole.pdf

Ústní pohovory pro studijní program A+U se budou konat 2. 7. 2020 od 13:00 v m.č. 752

K POHOVORŮM DONESTE, PROSÍM, VYTIŠTĚNÉ PORTFOLIO.

Krajinářská architektura - výsledky 1. kola.pdf

Design - výsledky 1.kola.pdf

Ústní pohovory pro studijní program Design se budou konat 1. 7. 2020 od 9:30 v m.č. 448

K POHOVORŮM DONESTE, PROSÍM, VYTIŠTĚNÉ PORTFOLIO.

prof. Ing. arch. Irena Šestáková
proděkanka pro pedagogickou činnost FA

Informace o přijímacích zkouškách

Přijímací zkoušky se dělají na bakalářský, magisterský i doktorský stupeň. Nejnáročnější přijímací řízení čeká uchazeče o bakalářské studium. Na magisterský stupeň se vybírá podle portfolia a u doktorandů se již počítá s tím, že o oblasti, v níž se chtějí dále vzdělávat, mají jasno. Podrobnosti najdete u informací o jednotlivých studijních programech.

MIMOŘÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH sTUDIJNÍCH PROGRAMŮ ARCHITEKTURA A URBANISMUS A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

Děkan Fakulty architektury vyhlašuje mimořádné přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2020/21 pro bakalářské studijní programy:

  • Architektura a urbanismus
  • Krajinářská architektury

Mimořádné přijímací řízení bude probíhat od 31. 8. do 14. 9. 2020. Přihláška se podává elektronicky v termínu od 15. 6. do 20. 7. 2020.

Harmonogram

15/6 - 20/7/2020

Podání přihlášek do mimořádného přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy

Více informací v sekci Uchazeči

26/6/2020

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 1. kolo

29/6 - 3/7/2020

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 2. kolo

6/7 - 30/8/2020

Letní prázdniny

31/8 - 14/9/2020

Mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů

20/9/2020 23:59

Konec akademického roku

RYCHLÝ KONTAKT

Veronika redlichová, dis.

referentka pro přijímací řízení

+420 22435 6226

+420 778 764 886

redliver@fa.cvut.cz

Přijímací řízení pro Akademický rok 2021/2022

Děkan Fakulty architektury vyhlašuje přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2021/2022 .

A) Bakalářské studium:

- studijní program Architektura a urbanismus
- studijní program Krajinářská architektura
- studijní program Design

B) Magisterské studium navazující:

- studijní program Architektura a urbanismus
- studijní program Krajinářská architektura
- studijní program Design

C) Magisterské studium navazující v anglickém jazyce:

- studijní program Architecture and Urbanism
- studijní program Ladscape Architecture
- studijní program Design

Přijímací řízení pro Akademický rok 2020/2021

statistiky příjímacího řízení - archiv

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková