Přijímací řízení

HARMONOGRAM

15/4 - 31/5/2022

Podání přihlášek do magisterských studijních programů

Více informací v naší zprávě

15/4 - 31/5/2022

Podání přihlášek do magisterských studijních programů - EU v anglickém jazyce

Tento termín se týká uchazečů, kteří absolvují v ČR akreditovaný bakalářský studijní program nebo mají nostrifikované předchozí...

30/4/2022

Termín pro podání přihlášek do doktorského studijního programu

Více informací najdete na stránkách

9/5 - 22/5/2022

Podání přihlášek do mimořádného přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus

Děkan Fakulty architektury vyhlásil mimořádné přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 pro bakalářský studijní program...

13/6 - 1/7/2022

Mimořádné přijímací řízení do bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus

Řádný termín I. kola mimořádných přijímacích zkoušek je stanoven na 13. 6. a 14. 6. 2022,
řádné termíny II....

15/6/2022

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

17/6/2022

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 1. kolo

22/6 - 24/6/2022

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 2. kolo

11/11/2022 08:00

Den otevřených dveří 2022

Den otevřených dveří je určený všem zájemcům o bakalářské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Kromě základních...

RYCHLÝ KONTAKT

Veronika redlichová, dis.

referentka pro přijímací řízení 

+420 22435 6226

+420 778 764 886

redliver@fa.cvut.cz

Často kladené otázky

Vše, co by mohlo zajímat uchazeče o studium na FA najdete v sekci FAQ.

Co můžete udělat pro to, abyste se na přijímací zkoušky co nejlépe připravili? Přečtěte si tipy v našem článku.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze vyhlašuje přijímací řízení pro studium v doktorských studijních programech pro akademický rok 2022/2023

A) Doktorské studium v českém jazyce:

- doktorský studijní program Architektura a urbanismus

studijní zaměření: Architektura, teorie a tvorba, Urbanismus a územní plánování, Dějiny architektury a památková péče, Architektura, konstrukce a technologie a Krajinná architektura.

B) Doktorské studium v anglickém jazyce:

- doktorský studijní program Architecture and Urbanism

studijní zaměření: Architecture, Theory and Design; Urban Design and Spatial Planning; History of Architecture and Monument Conservation; Architecture, Building and Technology; Landscape Architecture.

C) Doktorské studium v českém jazyce:

- doktorský studijní program Design

studijní obor Průmyslový design

D) Doktorské studium v českém a anglickém jazyce:

- doktorský studijní program Smart Cities

 

Termín vyhlášení přijímacího řízení a tematického vymezení disertačních okruhů: 31. 3. 2022.

Termín podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech: 30. 4. 2022.

Termín přijímací zkoušky: 15. 6. 2022.

Náhradní termín (pro nemocné a omluvené) se předpokládá v průběhu září 2022.

 

Doporučujeme uchazečům o doktorské studium, aby před podáním přihlášky kontaktovali potenciálního školitele.

Veškeré informace o přijímacím řízení a povinné přílohy k přihlášce naleznete ve Vyhlášce děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu viz níže.

 

TEMATICKÉ OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIA PRO STUDIJNÍ PROGRAM DESIGN

TEMATICKÉ OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIA PRO STUDIJNÍ PROGRAM SMART CITIES

statistiky příjímacího řízení - archiv

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.