Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se dělají na bakalářský, magisterský i doktorský stupeň. Nejnáročnější přijímací řízení čeká uchazeče o bakalářské studium. Na magisterský stupeň se vybírá podle portfolia a u doktorandů se již počítá s tím, že o oblasti, v níž se chtějí dále vzdělávat, mají jasno. Podrobnosti najdete u informací o jednotlivých studijních programech.

announcement of the entrance procedure results for academic year 2019/2020 - STUDYING in english

Announcement of the Entrance Procedure Results

Harmonogram

9/7/2019 14:00

Náhradní termín přijímacího řízení do bakalářského i navazujícího studia

Ústní pohovory

Pro všechny studijní programy bakalářského i navazujícího studia.

10/7/2019 10:00

Zápis do bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus

Zápis pro přijaté uchazeče v řádném přijímacím řízení, které bylo ukončeno 25. 3. 2019.

11/7/2019 10:00

Zápis do bakalářských studijních programů Krajinářská architektura a Design

Zápis pro přijaté uchazeče v řádném přijímacím řízení, které bylo ukončeno 25. 3. 2019.

17/7/2019 10:00

Zápis do bc. st. programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura z mimořádného přijímacího řízení

17/7/2019 10:00

Zápis do magisterských studijních programů

17/9/2019 10:00

Náhradní zápis do bakalářských a magisterských studijních programů

Zápis pro přijaté uchazeče, kteří se nedostavili k řádnému zápisu.

30/11/2019

Podání přihlášek do bakalářských studijních programů

20/1 - 28/1/2020

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 1. kolo

2/3 - 6/3/2020

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 2. kolo

31/5/2020

Podání přihlášek do magisterských studijních programů

19/6/2020

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 1. kolo

22/6 - 26/6/2020

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 2. kolo

19/10/2020

Imatrikulace studentů 1. ročníku 2020/21

RYCHLÝ KONTAKT

Veronika redlichová, dis.

referentka pro přijímací řízení

+420 22435 6226

+420 778 764 886

veronika.redlichova@fa.cvut.cz

Přijímací řízení pro Akademický rok 2020/2021

Přijímací řízení do doktorských studijních programů pro AR 2019/20

statistiky příjímacího řízení - archiv

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková