Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se dělají na bakalářský, magisterský i doktorský stupeň. Nejnáročnější přijímací řízení čeká uchazeče o bakalářské studium. Na magisterský stupeň se vybírá podle portfolia a u doktorandů se již počítá s tím, že o oblasti, v níž se chtějí dále vzdělávat, mají jasno. Podrobnosti najdete u informací o jednotlivých studijních programech.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

Děkan FA vyhlásil přijímací řízení do doktorského studijního programu. Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2019. Podrobné informace naleznete níže v části Akademický rok 2019/20 – Přijímací řízení do doktorských studijních programů.

MIMOŘÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Děkan FA vyhlásil mimořádné přijímací řízení do bakalářských studijních programů Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura pro akademický rok 2019/2020. Uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2019. Podrobné informace naleznete níže v části Akademický rok 2019/20 – Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů.

 

Harmonogram

18/9/2018 13:00

Náhradní zápis do 1. ročníku – bakalářské a magisterské studijní programy

8/11/2018

Den otevřených dveří

30/11/2018 23:59

Poslední termín příjmu přihlášek do bakalářského studia

21/1 - 28/1/2019

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů – 1. kolo

4/3 - 8/3/2019

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů – 2. kolo

31/3/2019

Zveřejnění okruhů témat doktorského studia

1/4 - 30/4/2019 23:59

Podání přihlášek na mimořádné přijímací řízení pro bakalářské studijní programy

Fakulta architektury ČVUT vyhlašuje na základě vyhlášky děkana č. 1/2019 mimořádné přijímací řízení pro studium...

1/4 - 30/4/2019 23:59

Podání přihlášek ke studiu doktorského studijního programu

Získejte nové podněty pro svou práci nebo nastartujte svoji akademickou kariéru v motivujícím a zajímavém prostředí. Až do 30. dubna...

31/5/2019

Poslední termín příjmu přihlášek do magisterského studia

19/6/2019

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

21/6/2019

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 1. kolo

24/6 - 28/6/2019

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 2. kolo

RYCHLÝ KONTAKT

jitka svobodová

referentka pro přijímací řízení

+420 22435 6226

jitka.svobodova@fa.cvut.cz

 

Veronika redlichová, dis.

referentka pro přijímací řízení

+420 22435 6226

+420 778 764 886

veronika.redlichova@fa.cvut.cz

Závěrečná komise pro bakalářské příjímací řízení, která zasedala 25. 3. 2019 potvrdila přijetí uchazečů navržených k přijetí po 1. kole. Ve 2. kole byli přijati uchazeči, kteří získali celkem:

46 a více bodů - studijní program ARCHITEKTURA A URBANISMUS

49 a více bodů - studijní program KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

40 a více bodů - studijní program DESIGN

 VÝSLEDKY

Výsledky přijímacího řízení

Stav své přihlášky, informace o přijímací zkoušce a výsledek přijímacího řízení můžete sledovat v aplikaci KOS. Pro zobrazení výsledků je nutné zadat kód přihlášky, který je uveden v úvodní části pozvánky k přijímacím zkouškám.

výsledky PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PO 1. KOLE

Na základě rozhodnutí přijímací komise pro 1. kolo přijímacího řízení uchazeči, kteří získali v 1. kole příjímacího řízení do studijního programu Architektura a urbanismus

  • 33 a více bodů, budou navrženi k přijetí po 1. kole
  • 20 - 32 bodů, postupují do 2. kola

do studijní programu Krajinářská architektura

  • 32 a více bodů, budou navrženi k přijetí po 1. kole
  • 22 - 31 bodů postupují do 2. kola

do studijní programu Design

  • 36 a více bodů  budou navrženi k přijetí po 1. kole
  • 25 - 35 bodů postupují do 2. kola

Test Obecných studijních předpokladů 

Test obecných studijních předpokladů (OSP) složený v rámci národních srovnávacích zkoušek (SCIO) Fakulta architektury neorganizuje, každý uchazeč absolvuje test samostatně. Přihlášku a podrobné informace o testu naleznete na stránkách SCIO. Fakulta akceptuje dva termíny národních srovnávacích zkoušek: 8. 12. 2018 a 1. 2. 2019. Pro mimořádné přijímací řízení fakulta dále akceptuje termíny 9. 3. 2019, 30. 3. 2019, 1. 5. 2019 a 25. 5. 2019.  

Akademický rok 2019/2020

statistiky příjímacího řízení - archiv

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková