Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se dělají na bakalářský, magisterský i doktorský stupeň. Nejnáročnější přijímací řízení čeká uchazeče o bakalářské studium. Na magisterský stupeň se vybírá podle portfolia a u doktorandů se již počítá s tím, že o oblasti, v níž se chtějí dále vzdělávat, mají jasno. Podrobnosti najdete u informací o jednotlivých studijních programech.

Harmonogram

15/10 - 30/11/2019

Podání přihlášek do bakalářských studijních programů

20/1 - 30/1/2020

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 1. kolo

2/3 - 6/3/2020

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 2. kolo

15/4 - 31/5/2020

Podání přihlášek do magisterských studijních programů

19/6/2020

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 1. kolo

22/6 - 26/6/2020

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 2. kolo

19/10/2020

Imatrikulace studentů 1. ročníku 2020/21

RYCHLÝ KONTAKT

Veronika redlichová, dis.

referentka pro přijímací řízení

+420 22435 6226

+420 778 764 886

redliver@fa.cvut.cz

Přijímací řízení pro Akademický rok 2020/2021

VÝSLEDKY PO 1. KOLE PŘIJÍMACÍho ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ

Rozhodnutí komise pro 1. kolo přijímacího řízení, která zasedala 27. 2. 2020:

studijní program ARCHITEKTURA A URBANISMUS

  • uchazeči, kteří získali 35 a více bodů jsou navrženi k přijetí po 1. kole 

  • uchazeči, kteří získali 25 až 34 bodů postupují do 2. kola

  • uchazeči, kteří získali 24 a méně bodů nebudou přijati 

A+U navrženi k přijetí po 1.kole.pdf

A+U postupují do 2.kola.pdf

A+U nepřijati po 1.kole.pdf

studijní program KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

  • uchazeči, kteří získali 35 a více bodů jsou navrženi k přijetí po 1. kole

  • uchazeči, kteří získali 25 až 34 bodů postupují do 2. kola

  • uchazeči, kteří získali 24 a méně bodů nebudou přijati 

KA navrženi k přijetí po 1.kole.pdf

KA postupují do 2.kola.pdf

KA nepřijati po 1.kole.pdf

studijní program DESIGN

  • uchazeči, kteří získali 39 a více bodů jsou navrženi k přijetí po 1. kole
  • uchazeči, kteří získali 26 až 38 bodů postupují do 2. kola
  • uchazeči, kteří získali 25 a méně bodů nebudou přijati

D navrženi k přijetí po 1.kole.pdf

D postupují do 2.kola.pdf

D nepřijati po 1.kole.pdf

2. KOLO - ROZDĚLENÍ DO KOMISÍ

A+U_ústní pohovory_4.3.2020.pdf

A+U_ústní pohovory_5.3.2020.pdf

A+U_ústní_pohovory_6.3.2020.pdf

KA_ústní pohovory_6.3.2020.pdf

D_ústní pohovory_5.3.2020.pdf

D_ústní pohovory_4.3.2020.pdf

 

 

statistiky příjímacího řízení - archiv

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková