Rektor ČVUT v souvislosti s opatřeními ke snížení rizika nákazy koronavirem zrušil veškeré pracovní a studijní cesty do Číny. Podrobnosti v Příkazu rektora č. 5/2020

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se dělají na bakalářský, magisterský i doktorský stupeň. Nejnáročnější přijímací řízení čeká uchazeče o bakalářské studium. Na magisterský stupeň se vybírá podle portfolia a u doktorandů se již počítá s tím, že o oblasti, v níž se chtějí dále vzdělávat, mají jasno. Podrobnosti najdete u informací o jednotlivých studijních programech.

Harmonogram

15/10 - 30/11/2019

Podání přihlášek do bakalářských studijních programů

20/1 - 30/1/2020

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 1. kolo

2/3 - 6/3/2020

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 2. kolo

15/4 - 31/5/2020

Podání přihlášek do magisterských studijních programů

19/6/2020

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 1. kolo

22/6 - 26/6/2020

Přijímací řízení do magisterských studijních programů - 2. kolo

19/10/2020

Imatrikulace studentů 1. ročníku 2020/21

RYCHLÝ KONTAKT

Veronika redlichová, dis.

referentka pro přijímací řízení

+420 22435 6226

+420 778 764 886

redliver@fa.cvut.cz

Přijímací řízení pro Akademický rok 2020/2021

statistiky příjímacího řízení - archiv

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková