Přijímací řízení

POZOR - Aktualizace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů!!!

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace rozhodl děkan fakulty dne 24. 2. 2021 o zrušení prezenční talentové zkoušky pro studijní program Design.

Prezenční talentové zkoušky pro program Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura již byly zrušeny Dodatkem k vyhlášce děkana č. 3 dne 27. 1. 2021. Všechny březnové termíny prezenčních talentových zkoušek se proto ruší, včetně náhradního termínu 22. 3. 2021.

Komise 1. kola přijímacích zkoušek do konce března posoudí zaslaná portfolia všech uchazečů a rozhodne, koho pozve k ústnímu pohovoru během dubna (pakliže to situace v ČR dovolí).

Vedení FA posunulo termín uložení všech portfolií do 1. 3. 2021.

Specifikace portfolia pro distanční talentové zkoušky pro studijní program Architektura a urbanismus

Specifikace portfolia pro distanční talentové zkoušky pro studijní program Krajinářská architektura

Specifikace portfolia pro prezenční talentové zkoušky pro studijní program Design

 

Obecné informace

Přijímací zkoušky se dělají na bakalářský, magisterský i doktorský stupeň. Nejnáročnější přijímací řízení čeká uchazeče o bakalářské studium. Na magisterský stupeň se vybírá podle portfolia a u doktorandů se již počítá s tím, že o oblasti, v níž se chtějí dále vzdělávat, mají jasno. Podrobnosti najdete u informací o jednotlivých studijních programech.

Harmonogram

21/9/2020

Začátek zimního semestru

15/10 - 30/11/2020

Podání přihlášek do bakalářských studijních programů

29/1 - 30/4/2021

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů

Z důvodu mimořádné situace spojené s koronavirem došlo k posunutí termínů talentových zkoušek přijímacího řízení pro...

29/1 - 29/1/2021

Online test - přijímací zkouška - pro všechny bakalářské studijní programy

Tento test se skládá ze dvou částí:

1/3/2021

Termín pro odevzdání portfolií pro distanční talentové zkoušky

Platí pro všechny uchazeče.

Talentové zkoušky budou probíhat DISTANČNĚ (tj. bez osobní přítomnosti uchazečů)...

1/3 - 9/3/2021

Zrušeno! Prezenční talentové zkoušky - program Design

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace rozhodl děkan fakulty dne 24. 2. 2021 o zrušení prezenční talentové zkoušky pro...

1/3/2021

Změna termínu! Termín pro odevzdání portfolia na prezenční talentové zkoušky - Design

Původní termín pro odevzdání portfolia 22. 2. byl rozhodnutím vedení FA posunut na 1. 3. 2021 s ohledem na zrušení prezenční talentové...

22/3 - 26/3/2021

Zrušeno! Náhradní termín 1. kola přijímacího řízení pro bakalářské studium

Všechny březnové termíny prezenčních talentových zkoušek se rozhodnutím děkana ze dne 24. 2. 2021...

12/4 - 16/4/2021

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 2. kolo

15/4 - 31/5/2021

Podání přihlášky do magisterských studijních programů

26/4 - 30/4/2021

Náhradní termín 2. kola přijímacího řízení pro bakalářské studium

Náhradní termín 2. kola přijímacího řízení se předpokládá v týdnu od 26. 4. 2021, a bude upřesněn.

18/6 - 31/7/2021

Přijímací řízení do magisterských studijních programů

RYCHLÝ KONTAKT

Veronika redlichová, dis.

referentka pro přijímací řízení

+420 22435 6226

+420 778 764 886

redliver@fa.cvut.cz

Přijímací řízení pro Akademický rok 2021/2022

Děkan Fakulty architektury vyhlašuje přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2021/2022.

A) Bakalářské studium:

- studijní program Architektura a urbanismus
- studijní program Krajinářská architektura
- studijní program Design

B) Magisterské studium navazující:

- studijní program Architektura a urbanismus
- studijní program Krajinářská architektura
- studijní program Design

C) Magisterské studium navazující v anglickém jazyce:

- studijní program Architecture and Urbanism
- studijní program Ladscape Architecture
- studijní program Design

statistiky příjímacího řízení - archiv

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková