Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se dělají na bakalářský, magisterský i doktorský stupeň. Nejnáročnější přijímací řízení čeká uchazeče o bakalářské studium. Na magisterský stupeň se vybírá podle portfolia a u doktorandů se již počítá s tím, že o oblasti, v níž se chtějí dále vzdělávat, mají jasno. Podrobnosti najdete u informací o jednotlivých studijních programech.

Harmonogram

18/9/2018 13:00

Náhradní zápis do 1. ročníku – bakalářské a magisterské studijní programy

8/11/2018 00:00

Den otevřených dveří

30/11/2018 23:59

Poslední termín příjmu přihlášek do bakalářského studia

21/1 - 28/1/2019

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů – 1. kolo

4/3 - 8/3/2019

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů – 2. kolo

31/3/2019 00:00

Zveřejnění okruhů témat doktorského studia

30/4/2019 00:00

Poslední termín příjmu přihlášek do doktorského studia

31/5/2019 00:00

Poslední termín příjmu přihlášek do magisterského studia

19/6/2019 00:00

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

21/6/2019 00:00

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 1. kolo

24/6 - 28/6/2019

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 2. kolo

RYCHLÝ KONTAKT

jitka svobodová

referentka pro přijímací řízení

+420 22435 6226

jitka.svobodova@fa.cvut.cz

 

Veronika redlichová, dis.

referentka pro přijímací řízení

+420 22435 6226

+420 778 764 886

veronika.redlichova@fa.cvut.cz

 

Výsledky přijímacího řízení

Stav své přihlášky, informace o přijímací zkoušce a výsledek přijímacího řízení můžete sledovat v aplikaci KOS. Pro zobrazení výsledků je nutné zadat kód přihlášky, který je uveden v úvodní části pozvánky k přijímacím zkouškám.

Test Obecných studijních předpokladů 

Test obecných studijních předpokladů (OSP) složený v rámci národních srovnávacích zkoušek (SCIO) Fakulta architektury neorganizuje, každý uchazeč absolvuje test samostatně. Přihlášku a podrobné informace o testu naleznete na stránkách SCIO. Fakulta akceptuje dva termíny národních srovnávacích zkoušek: 8. 12. 2018 a 1. 2. 2019.

Akademický rok 2019/2020

statistiky příjímacího řízení - archiv

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková