S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Přijímací řízení

Informace o přijímacích zkouškách

Studijní oddělení prosí všechny uchazeče o studium, aby své přihlášky ke studiu nedoručovali na fakultu osobně, ale zasílali je poštou. Důvodem je zajištění bezpečnosti zaměstnankyň studijního oddělení.

Přihlášky je nutné vyplnit elektronicky a poté vytisknout, podepsat a s povinnými přílohami odeslat tak, aby byly doručeny nejpozději 30. 11. 2020.

Přijímací zkoušky se dělají na bakalářský, magisterský i doktorský stupeň. Nejnáročnější přijímací řízení čeká uchazeče o bakalářské studium. Na magisterský stupeň se vybírá podle portfolia a u doktorandů se již počítá s tím, že o oblasti, v níž se chtějí dále vzdělávat, mají jasno. Podrobnosti najdete u informací o jednotlivých studijních programech.

Harmonogram

21/9/2020

Začátek zimního semestru

15/10 - 30/11/2020

Podání přihlášek do bakalářských studijních programů

18/1 - 25/1/2021

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 1. kolo

22/2 - 26/2/2021

Náhradní termín 1. kola přijímacího řízení pro bakalářské studium

8/3 - 12/3/2021

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 2. kolo

22/3 - 26/3/2021

Náhradní termín 2. kola přijímacího řízení pro bakalářské studium

15/4 - 31/5/2021

Podání přihlášky do magisterských studijních programů

18/6 - 31/7/2021

Přijímací řízení do magisterských studijních programů

RYCHLÝ KONTAKT

Veronika redlichová, dis.

referentka pro přijímací řízení

+420 22435 6226

+420 778 764 886

redliver@fa.cvut.cz

Přijímací řízení pro Akademický rok 2021/2022

Děkan Fakulty architektury vyhlašuje přijímací řízení na FA ČVUT pro akademický rok 2021/2022 .

A) Bakalářské studium:

- studijní program Architektura a urbanismus
- studijní program Krajinářská architektura
- studijní program Design

B) Magisterské studium navazující:

- studijní program Architektura a urbanismus
- studijní program Krajinářská architektura
- studijní program Design

C) Magisterské studium navazující v anglickém jazyce:

- studijní program Architecture and Urbanism
- studijní program Ladscape Architecture
- studijní program Design

Studijní oddělení prosí všechny uchazeče o studium, aby své přihlášky ke studiu nedoručovali na fakultu osobně, ale zasílali je poštou. Důvodem je zajištění bezpečnosti zaměstnankyň studijního oddělení. Přihlášky je nutné vyplnit elektronicky a poté vytisknout, podepsat a s povinnými přílohami odeslat tak, aby byly doručeny nejpozději 30. 11. 2020.

statistiky příjímacího řízení - archiv

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková