Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se dělají na bakalářský, magisterský i doktorský stupeň. Nejnáročnější přijímací řízení čeká uchazeče o bakalářské studium. Na magisterský stupeň se vybírá podle portfolia a u doktorandů se již počítá s tím, že o oblasti, v níž se chtějí dále vzdělávat, mají jasno. Podrobnosti najdete u informací o jednotlivých studijních programech.

Harmonogram

18/9/2018

Náhradní zápis do 1. ročníku – bakalářské a magisterské studijní programy

8/11/2018

Den otevřených dveří

30/11/2018

Poslední termín příjmu přihlášek do bakalářského studia

21/1 - 28/1/2019

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů – 1. kolo

4/3 - 8/3/2019

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů – 2. kolo

31/3/2019

Zveřejnění okruhů témat doktorského studia

30/4/2019

Poslední termín příjmu přihlášek do doktorského studia

31/5/2019

Poslední termín příjmu přihlášek do magisterského studia

19/6/2019

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

21/6/2019

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 1. kolo

24/6 - 28/6/2019

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 2. kolo

Výsledky přijímacího řízení

Stav své přihlášky, informace o přijímací zkoušce a výsledek přijímacího řízení můžete sledovat v aplikaci KOS. Pro zobrazení výsledků je nutné zadat kód přihlášky, který je uveden v úvodní části pozvánky k přijímacím zkouškám.

Test Obecných studijních předpokladů 

Test obecných studijních předpokladů (OSP) složený v rámci národních srovnávacích zkoušek (SCIO) Fakulta architektury neorganizuje, každý uchazeč absolvuje test samostatně. Přihlášku a podrobné informace o testu naleznete na stránkách SCIO. Fakulta akceptuje dva termíny národních srovnávacích zkoušek: 8. 12. 2018 a 1. 2. 2019.

Informace o účtu pro platbu ze zahraničí

Název účtu: Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 166 34 Praha 6
Banka a její adresa: Komerční banka, Dejvická 51, 160 59 Praha 6
IBAN: CZ6601000000195505650247
SWIFT: KOMBCZPP

Akademický rok 2019/2020

Akademický rok 2018/2019

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková