Přijímací řízení

děkan fakulty architektury vyhlašuje přijímací řízení na fa ČVUT pro akademický rok 2022/2023

A) Do bakalářských studijních programů:

  • Architektura a urbanismus
  • Krajinářská architektura
  • Design

B) Do navazujících magisterských programů:

  • Architektura a urbanismus
  • Architektura, urbanismus a krajinářská architektura
  • Krajinářská architektura
  • Design

 C) Do navazujících magisterských programů v anglickém jazyce:

  • Architecture and Urbanism
  • Landscape Architecture
  • Design

Podrobnosti viz Vyhláška děkana 3/2021: Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT pro AR 2022/2023

Harmonogram

15/10 - 30/11/2021

Podání přihlášek do bakalářských studijních programů

Více informací v naší zprávě

17/1 - 28/1/2022

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů – 1. kolo

15/2 - 31/3/2022

Podání přihlášek do magisterských studijních programů - non EU v anglickém jazyce

Tento termín se týká uchazečů, kteří neabsolvovali v ČR akreditovaný bakalářský studijní program nebo nemají nostrifikované...

7/3 - 11/3/2022

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů – 2. kolo

31/3/2022

Termín zveřejnění okruhů témat pro přijímací řízení do doktorského studijního programu

15/4 - 31/5/2022

Podání přihlášek do magisterských studijních programů

Více informací v naší zprávě

15/4 - 31/5/2022

Podání přihlášek do magisterských studijních programů - EU v anglickém jazyce

Tento termín se týká uchazečů, kteří absolvují v ČR akreditovaný bakalářský studijní program nebo mají nostrifikované předchozí...

30/4/2022

Termín pro podání přihlášek do doktorského studijního programu

15/6/2022

Přijímací řízení do doktorských studijních programů

16/6/2022

Obhajoba bakalářských prací LS

17/6/2022

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 1. kolo

22/6 - 24/6/2022

Přijímací řízení do magisterských studijních programů – 2. kolo

RYCHLÝ KONTAKT

Veronika redlichová, dis.

referentka pro přijímací řízení

+420 22435 6226

+420 778 764 886

redliver@fa.cvut.cz

Podmínky příjímacího řízení od Ar 2021/2022

Podmínky přijímacího řízení 5/2021

statistiky příjímacího řízení - archiv

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková