Krajinářská architektura

Předměty

Předměty

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
Architektonická kompozice
1/0
PO / z, zk
1
CAD II
0/2
PV / klz
2
CAD III
0/2
PV / klz
2
CAD IV
0/2
PV / klz
2
Dějiny architektury I
2/1
VO / z, zk
3
Dějiny architektury II
2/1
VO / z, zk
3
Dějiny architektury III
2/1
PV / zk
3
Dějiny architektury IV
2/0
P / zk
2
Dějiny architektury V
2/0
P / zk
2
Dějiny umění I
2/0
P / zk
2
Dějiny umění II
2/0
P / zk
2
Filosofie I
2/0
P / klz
2
Filosofie II
2/0
PV / klz
2
Geodézie
1/1
P / klz
2
Koncept a interpretace
1/1
P / klz
2
Krajinářská architektura III
2/0
P / zk
2
Nauka o přírodě II
2/1
P / z, zk
3
Nauka o přírodě III
2/1
P / z, zk
3
Nauka o rostlinách II
2/1
P / z, zk
2
Nauka o rostlinách III
2/1
P / z, zk
3
Nauka o stavbách III
2/0
PV / zk
2
Nauka o stavbách IV
2/1
PV / z, zk
3
Odborný jazyk I
0/2
PO / z, zk
2
Odborný jazyk II
0/2
PV / klz
2
Odborný jazyk III
0/2
PV / klz
2
Památková péče I
2/1
P / zk
3
Památková péče II
2/0
PV / klz
2
Počítačová grafika I
0/2
P / klz
2
Pozemní stavitelství III
2/2
PV / z, zk
4
Pozemní stavitelství IV
1/2
PV / z, zk
3
Pozemní stavitelství V
2/0
PV / klz
2
Sociologie a psychologie I
1/0
P / klz
1
Technologie KA III
1/1
P / klz
2
Technologie KA IV
1/1
P / klz
2
TZB a infrastruktura sídel II
1/1
P / z, zk
2
Urbanismus I
2/1
P / z, zk
3
Urbanismus II
2/0
P / zk
2
Urbanismus III
1/1
PV / klz
2
Výtvarná tvorba I (KA)
0/2
klz
2
Výtvarná tvorba II (KA)
0/2
klz
2
Výtvarná tvorba III
0/2
klz
2
Výtvarná tvorba IV
0/2
P / klz
2

Ateliéry

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
ZA Základní ateliér – ZA
0/6
PZ / klz
6
ZKN Základy krajinářského navrhování – ZKN
0/6
PZ / klz
6

Předměty

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
CAD I
0/2
PO / klz
2
Dendrologie I
2/0
ZT / klz
2
Dendrologie II
0/2
ZT / klz
2
522DGK Deskriptivní geometrie
2/2
PO / klz
4
Ekologie I
2/0
PO / zk
2
Krajinářská architektura I - dějiny krajinářské architektury
2/1
ZT / zk
3
Krajinářská architektura II
2/0
ZT / zk
2
Kreslířská praxe
PO / z
Nauka o přírodě I
2/1
PO / z, zk
3
Nauka o rostlinách I
2/1
PO / z, zk
3
Nauka o stavbách I
2/0
PO / zk
2
Nauka o stavbách II
2/1
VO / z, zk
3
Počítačová grafika I
0/2
PO / klz
2
Pozemní stavitelství I
2/1
PO / z, zk
3
Pozemní stavitelství II
2/2
VO / z, zk
4
Provádění a stavební management I
2/2
VO / z, zk
4
Stavební materiály
2/0
PO / klz
2
Technologie KA I
1/3
ZT / klz
4
Technologie KA II
1/1
ZT / klz
2
TZB a infrastruktura sídel I
2/2
VO / z, zk
4

Předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
Dějiny umění III
2/0
VO / klz
2
Filosofie III
0/2
VO / klz
2
Sociologie a psychologie II
0/2
VO / klz
2
Teorie architektury a estetika I
2/0
VO / zk
2
Teorie architektury a estetika II
0/2
VO / klz
2
Výtvarná tvorba VI
0/2
VO / klz
2

Ateliéry

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
Ateliér IV 8
Ateliér V 8
Ateliér VI 8
Ateliér volitelný 4
Diplomní projekt 28
Diplomní seminář 2

Předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
Ekologie II
2/0
PO / zk
2
Ekonomie staveb a sídel
2/1
ZT / z
3
Krajinářská architektura IV
1/1
ZT / zk
2
Krajinářská architektura V
0/2
PO / zk
2
Krajinné plánování I
2/0
ZT / klz
2
Kulturní krajina I
2/0
PO / z, zk
2
Kulturní krajina II
2/0
VO / z, zk
2
Nauka o stavbách V
2/0
VO / zk
2
Nauka o stavbách VI
2/0
VO / klz
2
Pozemní stavitelství VI
1/1
VO / klz
2
Pozemní stavitelství VII
2/0
VO / klz
2
Pozemní stavitelství VIII
1/1
VO / klz
2
Právo
2/0
ZT / zk
2
Prostorová informatika I
1/1
VO / klz
2
Prostorová informatika II
1/1
VO / klz
2
Prostorové struktury I
2/0
VO / klz
2
Prostorové struktury II
1/1
VO / klz
2
Provádění a management krajinářské architektury
1/1
ZT / zk
2
Regionální plánování
2/0
VO / klz
2
Stavebně historický průzkum I
0/2
VO / klz
2
Teorie krajinářské architektury I
2/0
PO / zk
2
Urbanismus IV
2/1
ZT / zk
3
Urbanismus V
1/1
VO / klz
Urbanismus VI
1/1
VO / klz
2
Urbanismus VII
1/1
VO / klz
2
Územní plánování I
2/1
ZT / z, zk
3
Územní plánování II
1/1
VO / klz
2
Územní plánování III
1/1
VO / klz
2

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková