V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Krajinářská architektura

Předměty

Studenti zapsaní ke studiu před akademickým rokem 2018/2019 dokončí studium podle původních studijních plánů.

Studenti zapsaní do 1. ročníku v akademickém roce 2018/2019 studují podle nových studijních plánů označených "od 2018/2019".

Ateliéry

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
Ateliér I velké měřítko
0/8
P / klz
11
Ateliér II střední měřítko
0/8
P / klz
11
Ateliér III malé měřítko
0/8
P / klz
11
Bakalářská práce - BP (KA)
0/16
P / z
26
Základní ateliér - ZKN II
0/6
P / klz
8
Základy krajinářského navrhování - ZKN I
0/6
P / klz
10

Předměty

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
Architektonická kompozice
P / klz
1
CAD I
0/2
P / klz
2
CAD II
0/2
PV / klz
2
CAD III
0/2
PV / klz
2
CAD IV
0/2
PV / klz
2
Dějiny architektury I
2/1
PV / z, zk
3
Dějiny architektury II
2/1
PV / z, zk
3
Dějiny architektury III
2/1
PV / zk
2
Dějiny architektury IV
2/0
P / zk
2
Dějiny architektury V
2/0
P / zk
2
Dějiny umění I
2/0
P / zk
2
Dějiny umění II
2/0
P / zk
2
Dendrologie I
2/0
P / zk
2
Dendrologie II
0/2
P / klz
2
522DG / 522DGK Deskriptivní geometrie
2/2
P / klz
4
Ekologie I
2/0
P / zk
2
Filosofie I
2/0
P / klz
2
Filosofie II
2/0
PV / klz
2
Geodézie
1/1
P / klz
2
Koncept a interpretace
1/1
P / klz
2
Krajinářská architektura I
2/0
P / zk
2
Krajinářská architektura II
2/0
P / zk
2
Krajinářská architektura III
2/0
P / zk
2
Kreslířská praxe
0/1
P / z
0
Nauka o přírodě I
2/1
P / z, zk
3
Nauka o přírodě II
2/1
P / z, zk
3
Nauka o přírodě III
2/1
P / z, zk
3
Nauka o rostlinách I
2/1
P / z, zk
3
Nauka o rostlinách II
2/1
P / z, zk
2
Nauka o rostlinách III
2/1
P / z, zk
3
Nauka o stavbách I
2/0
P / zk
2
Nauka o stavbách II
2/1
PV / z, zk
3
Nauka o stavbách III
2/0
PV / zk
2
Nauka o stavbách IV
2/1
PV / z, zk
3
Odborný jazyk I
0/2
P / z, zk
2
Odborný jazyk II
0/2
PV / klz
2
Odborný jazyk III
0/2
PV / klz
2
Památková péče I
2/1
P / zk
3
Památková péče II
2/0
PV / klz
2
Počítačová grafika I
0/2
P / klz
2
Počítačová grafika I
0/2
PV / klz
2
Pozemní stavitelství I
2/1
P / z, zk
3
Pozemní stavitelství II
2/2
PV / z, zk
4
Pozemní stavitelství III
2/2
PV / z, zk
4
Pozemní stavitelství IV
1/2
PV / z, zk
3
Pozemní stavitelství V
2/0
PV / klz
2
Provádění a stavební management I
2/2
PV / z, zk
4
Sociologie a psychologie I
1/0
P / klz
1
Stavební materiály
2/0
P / klz
2
Technologie KA I
1/1
P / klz
2
Technologie KA II
1/1
P / klz
2
Technologie KA III
1/1
P / klz
2
Technologie KA IV
1/1
P / klz
2
TZB a infrastruktura sídel I
2/2
P / z, zk
4
Urbanismus I
2/1
P / z, zk
3
Urbanismus II
2/0
P / zk
2
Urbanismus III
1/1
PV / klz
2
Výtvarná tvorba I
0/2
P / klz
2
Výtvarná tvorba II
0/2
P / klz
2
Výtvarná tvorba III
0/2
P / klz
2
Výtvarná tvorba IV
0/2
P / klz
2
Výtvarná tvorba V
0/2
PV / klz
1

Ateliéry

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
Ateliér I velké měřítko
0/6
PZ / klz
11
Ateliér II střední měřítko
0/8
PZ / klz
11
Ateliér III malé měřítko
0/8
PZ / klz
11
Bakalářská práce - BP (KA)
0/16
PZ / z
26
Základní ateliér - ZKN II
0/6
PZ / klz
8
Základy krajinářského navrhování - ZKN I
0/6
PZ / klz
9

Předměty

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
Architektonická kompozice
1/0
PO / klz
1
CAD I
0/2
PO / klz
2
CAD II
0/2
VO / klz
2
CAD III
0/2
VO / klz
2
CAD IV
0/2
VO / klz
2
Dějiny architektury I
2/1
VO / z, zk
3
Dějiny architektury II
2/1
VO / z, zk
3
Dějiny architektury III
2/0
VO / zk
2
Dějiny architektury IV
2/0
ZT / zk
2
Dějiny architektury V
2/0
ZT / zk
2
Dějiny umění I
2/0
ZT / zk
2
Dějiny umění II
2/0
ZT / zk
2
Dendrologie I
2/0
ZT / zk
2
Dendrologie II
0/2
ZT / klz
2
522DGK Deskriptivní geometrie
2/2
PO / klz
4
Ekologie I
2/0
PO / zk
2
Filosofie I
2/0
PO / klz
2
Filosofie II
2/0
VO / klz
2
Geodézie
1/1
PO / klz
2
Koncept a interpretace
1/1
PO / klz
2
Krajinářská architektura I
2/1
ZT / zk
3
Krajinářská architektura II
2/0
ZT / zk
2
Krajinářská architektura III
2/0
ZT / zk
2
Kreslířská praxe
0/1
PO / z
0
Nauka o přírodě I
2/1
PO / z, zk
3
Nauka o přírodě II
2/1
PO / z, zk
3
Nauka o přírodě III
2/1
PO / z, zk
3
Nauka o rostlinách I
2/1
PO / z, zk
3
Nauka o rostlinách II
2/1
PO / z, zk
3
Nauka o rostlinách III
2/1
PO / z, zk
3
Nauka o stavbách I
2/0
PO / zk
2
Nauka o stavbách II
2/1
VO / z, zk
3
Nauka o stavbách III
2/0
VO / zk
2
Nauka o stavbách IV
2/1
VO / z, zk
3
Odborný jazyk I
0/2
PO / z, zk
2
Odborný jazyk II
0/2
VO / klz
2
Odborný jazyk III
VO / klz
2
Památková péče I
2/1
ZT / z, zk
3
Památková péče II
2/0
VO / klz
2
Počítačová grafika I
0/2
PO / klz
2
Počítačová grafika I
0/2
VO / klz
2
Pozemní stavitelství I
2/1
PO / z, zk
3
Pozemní stavitelství II
2/2
VO / z, zk
4
Pozemní stavitelství III
2/2
VO / z, zk
4
Pozemní stavitelství IV
1/2
VO / z, zk
3
Pozemní stavitelství V
2/0
VO / klz
2
Provádění a stavební management I
2/2
VO / z, zk
4
Sociologie a psychologie I
1/0
PO / klz
-1
Stavební materiály
2/0
PO / klz
2
Technologie KA I
1/3
ZT / klz
4
Technologie KA II
1/1
ZT / klz
2
Technologie KA III
1/1
ZT / klz
2
Technologie KA IV
1/1
ZT / klz
2
TZB a infrastruktura sídel I
2/2
VO / z, zk
4
TZB a infrastruktura sídel II
1/1
ZT / z, zk
2
Urbanismus I
2/1
ZT / z, zk
3
Urbanismus II
2/0
ZT / zk
2
Urbanismus III
1/1
VO / klz
2
Výtvarná tvorba I
0/2
PO / klz
2
Výtvarná tvorba II
0/2
PO / klz
2
Výtvarná tvorba III
0/2
PO / klz
2
Výtvarná tvorba IV
0/2
PO / klz
2
Výtvarná tvorba V
0/2
VO / klz
2

Ateliéry

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
Ateliér IV
0/8
PZ / klz
13
Ateliér V
0/8
PZ / klz
12
Ateliér VI
0/8
PZ / klz
14
Ateliér volitelný - AV
0/4
VO / klz
4
Diplomní projekt - DP (KA)
0/28
PZ / z
28
Diplomní seminář - DSN (KA)
0/2
PZ / klz
2

Předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
Dějiny umění III
2/0
VO / klz
2
Ekologie II
2/0
PO / zk
2
Ekologie III
0/2
VO / klz
2
Ekonomie staveb a sídel
2/1
ZT / z
3
Filosofie III
0/2
VO / klz
2
Krajinářská architektura IV
1/1
ZT / zk
2
Krajinářská architektura V
0/2
PO / zk
2
Krajinné plánování I
2/0
ZT / klz
2
520KP2 Krajinné plánování II
1/1
VO / z, zk
2
Kulturní krajina I
2/0
PO / z, zk
2
Kulturní krajina II
2/0
VO / z, zk
2
Nauka o stavbách V
2/0
VO / zk
2
Nauka o stavbách VI
2/0
VO / klz
2
Pozemní stavitelství VI
1/1
VO / klz
2
Pozemní stavitelství VII
Pozemní stavitelství VIII
1/1
VO / klz
2
Právo
2/0
ZT / zk
2
Prostorová informatika I
1/1
VO / klz
2
Prostorová informatika II
1/1
VO / klz
2
Prostorové struktury I
2/0
VO / klz
2
Prostorové struktury II
1/1
VO / klz
2
Provádění a management krajinářské architektury
1/1
ZT / zk
2
Regionální plánování
2/0
VO / klz
2
Sociologie a psychologie II
0/2
VO / klz
2
Stavebně historický průzkum I
0/2
VO / klz
2
Teorie architektury a estetika I
2/0
VO / zk
2
Teorie architektury a estetika II
0/2
VO / klz
2
Teorie krajinářské architektury I
2/0
PO / zk
2
Urbanismus IV
2/1
ZT / zk
3
Urbanismus V
1/1
VO / klz
Urbanismus VI
1/1
VO / klz
2
Urbanismus VII
1/1
VO / klz
2
Územní plánování I
2/1
ZT / z, zk
3
Územní plánování II
1/1
VO / klz
2
Územní plánování III
1/1
VO / klz
2
Výtvarná tvorba VI
0/2
VO / klz
2

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková