Krajinářská architektura

Předměty

Ateliéry

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
520AT1KA Ateliér I – velké měřítko
0/8
PZ / klz
10
520AT2K Ateliér II – střední měřítko
0/8
PZ / klz
11
520AT3K Ateliér III – malé měřítko
0/8
PZ / klz
11
520BP Bakalářská práce – BP (KA)
0/16
PZ / z
26
520ZKNA Základní ateliér - ZKN II
1/5
PZ / klz
9
520ZKN Základy krajinářského navrhování - ZKN I
1/5
PZ / klz
8

Předměty

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
516CAD1K CAD I
0/2
PO / klz
2
516CAD2K CAD II
0/2
VO / klz
2
516CAD3K CAD III
0/2
VO / klz
2
513DAT1 Dějiny a teorie architektury I
2/0
VO / zk
2
513DAT2K Dějiny a teorie architektury II
2/0
VO / zk
2
513DAT3 Dějiny a teorie architektury III
2/0
VO / zk
2
513DAT4 Dějiny a teorie architektury IV
2/0
ZT / zk
2
513DAT5K Dějiny a teorie architektury V
2/0
ZT / zk
2
513DU1K Dějiny umění I
2/0
PO / zk
2
513DU2B Dějiny umění II
2/0
VO / klz
2
520DEN1 Dendrologie I
2/0
ZT / zk
2
520DEN2K Dendrologie II
0/2
ZT / zk
2
520DEN3 Dendrologie III
0/2
ZT / zk
2
522DGK Deskriptivní geometrie
2/2
PO / klz
4
528EKLK Ekologie
2/0
PO / zk
2
513FSP1 Filosofie, sociologie a psychologie I
2/0
PO / klz
2
513FSP2 Filosofie, sociologie a psychologie II
2/0
VO / klz
2
513FSP3 Filosofie, sociologie a psychologie III
2/0
VO / klz
2
523GP Geodetická praxe
0/2
PO / z
0
523GEO Geodézie
1/0
PO / klz
1
520KA1K Krajinářská architektura I
2/1
ZT / z, zk
3
520KA2K Krajinářská architektura II
2/1
ZT / z, zk
3
520KA3K Krajinářská architektura III
2/1
ZT / z, zk
3
511KP Kreslířská praxe
0/2
PO / z
0
520NPR1 Nauka o přírodě a rostlinách I
2/1
PO / z, zk
3
520NPR2 Nauka o přírodě a rostlinách II
2/1
PO / z, zk
3
520NPR3 Nauka o přírodě a rostlinách III
2/0
PO / zk
2
520NPR4 Nauka o přírodě a rostlinách IV
2/2
PO / z, zk
4
520NPR5 Nauka o přírodě a rostlinách V
2/1
PO / z, zk
3
520NPR6 Nauka o přírodě a rostlinách VI
2/1
VO / z, zk
3
518NS1KB Nauka o stavbách I
2/0
ZT / zk
2
518NS2K Nauka o stavbách II - BYDLENÍ
2/1
VO / z, zk
3
518NS3K Nauka o stavbách III
2/0
VO / zk
2
518NS4K Nauka o stavbách IV
2/1
VO / z, zk
3
518NSKIK Nauka o stavbách V (Koncept a interpretace)
1/1
ZT / klz
2
526OJ1K Odborný jazyk I
0/2
PO / z, zk
2
526OJ2B Odborný jazyk II - KA
0/2
VO / klz
2
526OJ3B Odborný jazyk III - KA
0/2
VO / klz
2
514PP1K Památková péče I
2/1
ZT / z, zk
3
514PP2K Památková péče II
2/0
VO / klz
2
516PG1K Počítačová grafika I
0/2
PO / klz
2
516PG2K Počítačová grafika II
0/2
VO / klz
2
523PS1BK Pozemní stavitelství I
2/2
ZT / z, zk
4
523PS2K Pozemní stavitelství II
2/2
VO / z, zk
4
523PS3K Pozemní stavitelství III
2/2
VO / z, zk
4
523PS4K Pozemní stavitelství IV
1/2
VO / z, zk
3
523PS5K Pozemní stavitelství V
2/0
VO / klz
2
523MATK Stavební materiály
2/0
PO / klz
2
520TKAK1 Technologie KA I
1/2
ZT / klz
3
520TKA2K Technologie KA II
1/2
ZT / klz
3
520TKA3K Technologie KA III
1/2
ZT / klz
3
520TKA4K Technologie KA IV
1/2
ZT / klz
3
524TZIK TZB a infrastruktura sídel I
2/2
VO / z, zk
4
524TZI2K TZB a infrastruktura sídel II
1/1
ZT / z, zk
2
519U1K Urbanismus I
2/1
ZT / z, zk
3
519U2K Urbanismus II
2/0
ZT / zk
2
519U3K Urbanismus III
1/1
VO / klz
2
511VT1K Výtvarná tvorba I
0/2
PO / klz
2
511VT2K Výtvarná tvorba II
0/2
PO / klz
2
511VT3K Výtvarná tvorba III
0/2
PO / klz
2
511VT4K Výtvarná tvorba IV
0/2
PO / klz
2
511VT5K Výtvarná tvorba V
0/2
VO / klz
2

Ateliéry

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
520AT4 Ateliér IV
0/8
PZ / klz
13
520AT5K Ateliér V
0/8
PZ / klz
13
520AT6 Ateliér VI
0/8
PZ / klz
14
520ATV Ateliér volitelný – ATV
0/4
VO / klz
4
520DP Diplomní projekt – DP (KA)
0/28
PZ / z
28
520DSN Diplomní seminář – DSN (KA)
0/2
PZ / klz
2

Předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
516CAD4 CAD IV
1/1
VO / klz
2
513DAT7 Dějiny a teorie architektury VII
2/0
VO / zk
2
513DAT8 Dějiny a teorie architektury VIII
0/2
VO / klz
2
513DU3K Dějiny umění III
2/0
VO / klz
2
521EKL1K Ekologie I
2/0
PO / zk
2
521EKL2K Ekologie II
2/0
VO / klz
2
513FSP4 Filosofie, sociologie a psychologie IV
0/2
VO / klz
2
513FSP5 Filosofie, sociologie a psychologie V
0/2
VO / klz
2
520KA4 Krajinářská architektura IV
2/0
ZT / zk
2
520KA5 Krajinářská architektura V
0/2
PO / klz
2
514KK1 Kulturní krajina I
2/1
PO / z, zk
3
514KK2 Kulturní krajina II
2/0
VO / zk
2
518NS6N Nauka o stavbách VI
2/0
VO / zk
2
518NS7 Nauka o stavbách VII
2/0
VO / klz
2
520PRK1 Plánování regionů a krajiny I (Krajinné plánování I)
2/0
ZT / klz
2
521PRK2K Plánování regionů a krajiny II (Regionální rozvoj)
2/0
ZT / klz
2
520PRK3 Plánování regionu a krajiny III (Krajinné plánování II)
1/1
VO / z, zk
2
523PS6K Pozemní stavitelství VI
2/0
VO / klz
2
523PS7K Pozemní stavitelství VII
2/0
VO / klz
2
523PS8K Pozemní stavitelství VIII
2/0
VO / klz
2
524PK Právo
2/0
ZT / zk
2
521PRI1K Prostorová informatika I
1/1
VO / klz
2
521PRI2K Prostorová informatika II
1/1
VO / klz
2
521PRS1K Prostorové struktury I
2/0
VO / klz
2
521PRS2K Prostorové struktury II
1/1
VO / klz
2
520PAMK Provádění a management krajinářské architektury
1/1
ZT / z, zk
2
524PRES3K Provádění a stavební management III (Ekonomie staveb a sídel)
2/1
ZT / z, zk
3
514SHP1 Stavebně historický průzkum I
1/1
VO / klz
2
513TEK Teorie krajinářské architektury
2/0
PO / zk
2
519U4K Urbanismus IV
2/1
ZT / z, zk
3
519U5K Urbanismus V
1/1
VO / klz
2
519U6K Urbanismus VI
1/1
VO / klz
2
519U7K Urbanismus VII
1/1
VO / klz
2
521UP1K Územní plánování I
2/1
ZT / z, zk
3
521UP2K Územní plánování II
1/1
VO / klz
2
521UP3K Územní plánování III
1/1
VO / klz
2
511VT6K Výtvarná tvorba VI
0/2
VO / klz
2

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.