S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Krajinářská architektura

Předměty

Ateliéry

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
AI VM Ateliér I velké měřítko
0/8
P / klz
11
AII-SM Ateliér II střední měřítko
0/8
P / klz
11
AIII-MM Ateliér III malé měřítko
0/8
P / klz
11
ATB-KA Bakalářská práce - BP (KA)
0/16
P / z
26
Základní ateliér - ZKN II
0/6
P / klz
8
Základy krajinářského navrhování - ZKN I
0/6
P / klz
10

Předměty

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
CAD II
0/2
VO / klz
2
CAD III
0/2
VO / klz
2
513DAT1 Dějiny a teorie architektury I
2/0
ZT / zk
3
Dějiny a teorie architektury II
2/0
VO / zk
3
513DAT3 Dějiny a teorie architektury III
2/0
VO / zk
2
Dějiny a teorie architektury IV
2/0
ZT / zk
2
513DAT5K Dějiny a teorie architektury V
2/0
ZT / zk
2
513DU1K Dějiny umění I
2/0
PO / zk
2
Dějiny umění II
2/0
VO / zk
2
Dendrologie II - speciální dendrologie
2/0
ZT / zk
Dendrologie II - speciální dendrologie
0/2
ZT / zk
2
Dendrologie III
0/2
ZT / zk
2
522DGK Deskriptivní geometrie
2/2
PO / klz
4
Ekologie I
2/0
PO / zk
2
513FSP1 Filosofie, sociologie a psychologie I (sociologie a psychologie I)
2/0
PO / klz
2
Filosofie, sociologie a psychologie II (filosofie II)
2/0
VO / klz
2
Filosofie, sociologie a psychologie III (filosofie I)
2/0
VO / klz
2
Geodetická praxe
0/2
PO / z
2
Geodézie
1/0
PO / klz
2
Krajinářská architektura I
2/1
ZT / z, zk
4
Krajinářská architektura II
2/1
ZT / z, zk
4
Krajinářská architektura III
2/1
ZT / z, zk
4
Kreslířská praxe
0/1
PO / z
2
Nauka o přírodě a rostlinách I
2/1
PO / z, zk
3
Nauka o přírodě a rostlinách II
2/1
PO / z, zk
3
Nauka o přírodě a rostlinách III
2/2
PO / z, zk
4
Nauka o přírodě a rostlinách V
2/1
PO / zk
3
Nauka o přírodě a rostlinách V
2/1
PO / z, zk
3
Nauka o přírodě a rostlinách VI
2/1
VO / z, zk
3
Nauka o stavbách I
2/0
P / zk
2
Nauka o stavbách II
2/1
PV / z, zk
3
Nauka o stavbách III
2/0
PV / zk
2
Nauka o stavbách IV
2/1
PV / z, zk
3
Nauka o stavbách V (Koncept a interpretace)
1/1
ZT / klz
2
Odborný jazyk II
0/2
VO / klz
2
Odborný jazyk III
0/2
VO / klz
2
Památková péče I
2/1
ZT / z, zk
3
Památková péče II
2/0
VO / klz
2
Pozemní stavitelství III
2/2
VO / z, zk
4
Pozemní stavitelství IV
1/2
VO / z, zk
3
Pozemní stavitelství V
2/0
VO / klz
2
Technologie KA III
1/2
ZT / klz
3
Technologie KA IV
1/2
ZT / klz
3
Urbanismus I
2/1
ZT / z, zk
3
Urbanismus II
2/0
ZT / zk
2
Urbanismus III
1/1
VO / klz
2
511VT1K Výtvarná tvorba I
0/2
PO / klz
2
Výtvarná tvorba II
0/2
PO / klz
2
511VT3K Výtvarná tvorba III
0/2
PO / klz
2
511VT4K Výtvarná tvorba IV
0/2
PO / klz
2

Ateliéry

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
A-IV Ateliér IV
0/8
PZ / klz
13
AT-V Ateliér V
0/8
PZ / klz
12
AT-VI Ateliér VI
0/8
PZ / klz
14
AV Ateliér volitelný - AV
0/4
VO / klz
4
Diplomní projekt - DP (KA)
0/28
PZ / z
28
Diplomní seminář - DSN (KA)
0/2
PZ / klz
2

Předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
Dějiny a teorie architektury VII (Teorie architektury a estetika I)
2/0
VO / zk
513DAT8 Dějiny a teorie architektury VIII (Teorie architektury a estetika II)
2/0
VO / klz
Dějiny umění III
2/0
VO / klz
2
Dendrologie I
2/0
PO / zk
2
Dendrologie II - speciální dendrologie
0/2
VO / klz
2
Ekologie II
2/0
PO / zk
2
Ekologie III
2/0
VO / klz
2
513FSP4 Filosofie, sociologie a psychologie IV (Filosofie III)
0/2
VO / klz
2
Filosofie, sociologie a psychologie V (Sociologie a psychologie II)
0/2
VO / klz
2
Krajinářská architektura IV 6
Krajinářská architektura V
0/2
PO / zk
2
Kulturní krajina I
2/1
PO / z, zk
2
Kulturní krajina II
2/0
VO / z, zk
2
518NS5K Nauka o stavbách VI
2/0
VO / zk
2
518NS6K Nauka o stavbách VII
2/0
VO / klz
2
Plánování regionů a krajiny I (Krajinné plánování I)
0/2
ZT / klz
2
520KP2 Plánování regionu a krajiny II (Regionální rozvoj)
0/2
PO / klz
2
520KP2 Plánování regionu a krajiny III (Krajinné plánování II)
1/1
VO / z, zk
2
Pozemní stavitelství VI
1/1
VO / klz
2
Pozemní stavitelství VII
2/0
VO / klz
2
Pozemní stavitelství VIII
1/1
VO / klz
2
Právo
2/0
ZT / zk
2
Prostorová informatika I
1/1
VO / klz
2
Prostorová informatika II
1/1
VO / klz
2
Prostorové struktury I
2/0
VO / klz
2
Prostorové struktury II
1/1
VO / klz
2
Provádění a management krajinářské architektury
1/1
ZT / zk
2
Regionální plánování
2/0
VO / klz
2
Stavebně historický průzkum I
0/2
VO / klz
2
Teorie architektury a estetika I
2/0
VO / zk
2
Teorie architektury a estetika II
0/2
VO / klz
2
513TEK Teorie krajinářské architektury I
2/0
PO / zk
2
Urbanismus IV
2/1
ZT / zk
3
Urbanismus V
1/1
VO / klz
Urbanismus VI
1/1
VO / klz
2
Urbanismus VII
1/1
VO / klz
2
Územní plánování I
2/1
ZT / z, zk
3
Územní plánování II
1/1
VO / klz
2
Územní plánování III
1/1
VO / klz
2
511VT6K Výtvarná tvorba VI
0/2
VO / klz
2

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková