Architektura, urbanismus a krajinářská architektura

Předměty

Studenti mimo si mohou zapisovat předměty i v jiném pořadí než je uvedeno v doporučených studijních plánech, všichni jsou však povinni respektovat povinné návaznosti některých předmětů.

Ateliéry

Kód Název předmětu 7 8 9 10 11 12 Kredity
520AT1KA Ateliér I – velké měřítko
0/8
PZ / klz
10
520AT2AUK Ateliér II – střední měřítko
0/8
PZ / klz
10
520AT3AUK Ateliér III – malé měřítko
0/8
PZ / klz
10
ATKU Ateliér krajinářsko-urbanistický projekt – ATKU
0/8
PZ / klz
11
ATRH Ateliér realizační projekt - ATRH
0/6
PZ / klz
9
ATSST Ateliér soubor staveb – ATS1
0/8
PZ / klz
12
ATV Ateliér volitelný – ATV
0/4
VO / klz
4
DPH Diplomní projekt – DP (AU, AUKA)
0/27
PZ / z
27
DSN Diplomní seminář – DSN (AU, AUKA)
0/2
PO / klz
2

Předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 11 12 Kredity
516CAD4 CAD IV
1/1
VO / klz
2
513DAT6 Dějiny a teorie architektury VI
2/0
VO / klz
2
513DAT7 Dějiny a teorie architektury VII
2/0
PO / zk
2
513DAT8 Dějiny a teorie architektury VIII
0/2
VO / klz
2
520DEN1N Dendrologie I
2/0
ZT / zk
2
520DEN2K Dendrologie II
1/1
ZT / z, zk
2
520DEN3H Dendrologie III
1/1
ZT / z, zk
2
521EKL1K Ekologie I
2/0
PO / zk
2
521EKL2K Ekologie II
2/0
VO / klz
2
513FSP4 Filosofie, sociologie a psychologie IV
0/2
VO / klz
2
513FSP5 Filosofie, sociologie a psychologie V
0/2
VO / klz
2
515I2 Interiér, výstavnictví, design II
2/0
VO / klz
2
515I3 Interiér, výstavnictví, design III
2/0
VO / klz
2
520KA2K Krajinářská architektura II
2/1
ZT / z, zk
3
520KA3K Krajinářská architektura III
2/1
ZT / z, zk
3
520KA4 Krajinářská architektura IV
2/0
ZT / zk
2
520KA5 Krajinářská architektura V
0/2
PO / klz
2
514KK1 Kulturní krajina I
2/1
PO / z, zk
3
514KK2 Kulturní krajina II
2/0
VO / zk
2
520NPR1 Nauka o přírodě a rostlinách I
2/1
PO / z, zk
3
520NPR2 Nauka o přírodě a rostlinách II
2/1
PO / z, zk
3
520NPR3H Nauka o přírodě a rostlinách III
2/1
PO / z, zk
3
520NPR4H Nauka o přírodě a rostlinách IV
2/1
PO / z, zk
3
520NPR5 Nauka o přírodě a rostlinách V
2/1
PO / z, zk
3
520NPR6 Nauka o přírodě a rostlinách VI
2/1
PO / z, zk
3
518NS6N Nauka o stavbách VI
2/0
ZT / zk
2
518NS7 Nauka o stavbách VII
2/0
VO / klz
2
514PP3 Památková péče III
1/1
VO / klz
2
520PRK1 Plánování regionů a krajiny I (Krajinné plánování I)
2/0
ZT / klz
2
521PRK2K Plánování regionů a krajiny II (Regionální rozvoj)
2/0
VO / klz
2
520PRK3 Plánování regionu a krajiny III (Krajinné plánování II)
1/1
VO / z, zk
2
516PG2N Počítačová grafika II
1/1
VO / klz
2
523PS6N Pozemní stavitelství VI
2/0
PO / klz
2
523PS7K Pozemní stavitelství VII
2/0
VO / klz
2
523PS8K Pozemní stavitelství VIII
2/0
VO / klz
2
524PK Právo
2/0
ZT / zk
2
521PRI1K Prostorová informatika I
1/1
VO / klz
2
521PRI2K Prostorová informatika II
1/1
VO / klz
2
521PRS1K Prostorové struktury I
2/0
VO / klz
2
521PRS2K Prostorové struktury II
1/1
VO / klz
2
520PAMK Provádění a management krajinářské architektury
1/1
ZT / z, zk
2
524PRES3K Provádění a stavební management III (Ekonomie staveb a sídel)
2/1
ZT / z, zk
3
524PRES2 Provádění, řízení a ekonomie staveb II (Provádění a stavební management II)
2/1
ZT / z, zk
3
524PRES4 Provádění, řízení a ekonomie staveb IV (Provádění a stavební management III)
0/2
VO / klz
2
514SHP1 Stavebně historický průzkum I
1/1
VO / klz
2
514SHP2 Stavebně historický průzkum II
0/2
VO / klz
2
514SHP3 Stavebně historický průzkum III
2/0
VO / klz
2
520TKAK1 Technologie KA I
1/2
ZT / klz
3
520TKA2K Technologie KA II
1/2
ZT / klz
3
520TKA3K Technologie KA III
1/2
ZT / klz
3
520TKA4K Technologie KA IV
1/2
PO / klz
3
513TEK Teorie krajinářské architektury
2/0
PO / zk
2
524TZ1N TZB a infrastruktura sídel II
1/1
ZT / z, zk
2
524TZ2N TZB a infrastruktura sídel III
1/1
VO / klz
2
519U4K Urbanismus IV
2/1
ZT / z, zk
3
519U5K Urbanismus V
1/1
VO / klz
2
519U6K Urbanismus VI
1/1
VO / klz
2
519U7K Urbanismus VII
1/1
VO / klz
2
521UP1K Územní plánování I
2/1
ZT / z, zk
3
521UP2K Územní plánování II
1/1
VO / klz
2
521UP3K Územní plánování III
1/1
VO / klz
2
511VT6K Výtvarná tvorba VI
0/2
VO / klz
2

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.