Studijní oddělení

Bakalářské studium

Úřední hodiny

pondělí 9–11 hod.
úterý 9–11 hod.
středa 14–15.30 hod.
čtvrtek 9–11 hod.

Referentky

Studijní oddělení zajišťuje poradenskou a informační činnost pro studenty a uchazeče o studium. Na požádání vydává potvrzení o studiu a doklady o ukončení studia. Jana Říhová je vedoucí studijního oddělení a vede agendu bakalářských studijních programů. Veronika Redlichová a Jitka Svobodová mají na starosti přijímací řízení a stipendia na FA ČVUT. Fakultní koordinátorkou bakalářského studia je Ing. arch. Veronika Kastlová.

Jana Říhová mobil: +420 724 368 264

Magisterské studium

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí 9–11 hod.
úterý 9–11 hod.
středa 14–15.30 hod.
čtvrtek 9–11 hod.

REFERENTky

Agendu magisterských studijních programů vede Libuše Křenová. Přijímací řízení a stipendia má na starosti Veronika Redlichová a Jitka Svobodová, fakultní koordinátorkou magisterského studia je Ing. arch. Veronika Kastlová.

Libuše Křenová mobil: +420 733 690 516

Doktorské studium

úterý 9–11 hod.
středa 9–11 hod.
čtvrtek 9–11 hod.

Referentky

Poradenskou a informační činnost pro doktorandy a uchazeče o studium zajišťuje oddělení pro vědu a výzkum, o jeho agendu se stará Ivana Christová. Doporučujeme předem dojednat osobní konzultaci telefonicky nebo e-mailem. Poštu lze předávat také prostřednictvím podatelny. Koordinátorkou doktorského studia je Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

zahraniční oddělení

pondělí 9–11 hod.
úterý 13–14.30 hod.
středa 9–11 hod.
čtvrtek 13–14.30 hod.

Referentky

Oddělení pro zahraniční styky zajišťuje poradenskou a informační činnost pro studenty a zaměstnance, kteří vyjíždějí na zahraniční studijní pobyty, pracovní stáže nebo služební cesty. Je kontaktním místem pro zahraniční studenty a hosty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jana Tóthová