Studijní oddělení

Bakalářské studium

!AKTUÁlnĚ! Uznávání jednotlivých předmětů absolvovaných ve stejném nebo obdobném studijním programu studovaném v minulosti

Uznávání předmětů probíhá prostřednictvím studijního oddělení a řídí se směrnicí děkana 2/2018, kterou najdete na webu FA v sekci Studium/Studijní předpisy

Odkaz na formulář žádosti zde.

V současné situaci způsobené koronavirem žádost zašlete e-mailem příslušné referentce studijního oddělení, nemusíte obcházet jednotlivé vyučující, případný souhlas si zajistí přímo studijní oddělení. Počítejte s tím, že doba pro vyřízení Vaší žádosti bude z důvodu ověřování delší.

prof. Ing. arch. Irena Šestáková

 

REFERENTKY

Studijní oddělení zajišťuje poradenskou a informační činnost pro studenty a uchazeče o studium. Na požádání vydává potvrzení o studiu a doklady o ukončení studia. Jana Říhová je vedoucí studijního oddělení a vede agendu bakalářských studijních programů. Veronika Redlichová, DiS. má na starosti přijímací řízení a stipendia na FA ČVUT. Fakultní koordinátorkou bakalářského studia je Ing. arch. Veronika Kastlová.

Úřední hodiny

pondělí 9–11 hod.
úterý 9–11 hod.
středa 14–15.30 hod.
čtvrtek 9–11 hod.

Magisterské studium

REFERENTKY

Agendu magisterských studijních programů vede Libuše Křenová. Přijímací řízení a stipendia má na starosti Veronika Redlichová, DiS., fakultní koordinátorkou magisterského studia je Ing. arch. Veronika Kastlová.

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí 9–11 hod.
úterý 9–11 hod.
středa 14–15.30 hod.
čtvrtek 9–11 hod.

Doktorské studium

Referentky

Poradenskou a informační činnost pro doktorandy a uchazeče o studium zajišťuje oddělení pro vědu a výzkum, o jeho agendu se stará Ivana Christová. Doporučujeme předem dojednat osobní konzultaci telefonicky nebo e-mailem. Poštu lze předávat také prostřednictvím podatelny. Koordinátorkou doktorského studia je Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

úterý 9–11 hod.
středa 9–11 hod.
čtvrtek 9–11 hod.

zahraniční oddělení

Referentky

Oddělení pro zahraniční styky zajišťuje poradenskou a informační činnost pro studenty a zaměstnance, kteří vyjíždějí na zahraniční studijní pobyty, pracovní stáže nebo služební cesty. Je kontaktním místem pro zahraniční studenty a hosty.

ERASMUS+ & EXCHANGE koordinátor

pondělí 14-16 hod.
úterý 9-11 hod.
středa 14-16 hod.
čtvrtek 9-11 hod.

MASTER'S STUDY IN ENGLISH Koordinátor

pondělí 9-11 hod.
středa 9-11 hod.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková