Studijní oddělení

Bakalářské studium

Studijní oddělení zajišťuje poradenskou a informační činnost pro studenty a uchazeče o studium. Na požádání vydává potvrzení o studiu a doklady o ukončení studia. Jana Říhová je pověřená vedením studijního oddělení a vede agendu bakalářských studijních programů. Veronika Šrubařová, DiS. má na starosti přijímací řízení a stipendia na FA ČVUT.

Úřední hodiny

pondělí 9–11 hod.
úterý 9–11 hod.
středa 14–15.30 hod.
čtvrtek 9–11 hod.

Magisterské studium

Agendu magisterských studijních programů vede Libuše Křenová. Přijímací řízení a stipendia má na starosti Veronika Šrubařová, DiS.

ÚŘEDNÍ HODINY

pondělí 9–11 hod.
úterý 9–11 hod.
středa 14–15.30 hod.
čtvrtek 9–11 hod.

Doktorské studium

Poradenskou a informační činnost pro doktorandy a uchazeče o studium zajišťuje oddělení pro vědu a výzkum, o jeho agendu se starají Gabriela Thompson a Ivana Christová. Doporučujeme předem dojednat osobní konzultaci telefonicky nebo e-mailem. Poštu lze předávat také prostřednictvím podatelny. 

Podrobné informace najdete na samostatné stránce Doktorské studium.

ÚŘEDNÍ HODINY

úterý 9–11 hod.
středa 9–11 hod.
čtvrtek 9–11 hod.

zahraniční oddělení

Oddělení pro zahraniční styky zajišťuje poradenskou a informační činnost pro studenty a zaměstnance, kteří vyjíždějí na zahraniční studijní pobyty, pracovní stáže nebo služební cesty. Je kontaktním místem pro zahraniční studenty a hosty.

ÚŘEDNÍ HODINY, ERASMUS+ & EXCHANGE koordinátor

pondělí 14-16 hod.
úterý 9-11 hod.
středa 14-16 hod.
čtvrtek 9-11 hod.

MASTER'S STUDY IN ENGLISH Koordinátor

čtvrtek 9-11 hod. 13-15 hod.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.