Pro zaměstnance

VZOROVÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Akceptace objednávky (DOCX, 11,89 KB)

Cestovní příkaz (PDF, 420,85 KB)

Čestné prohlášení o neexistenci dalšího pracovněprávního závazku či příjmu (DOCX, 13,52 KB)

ERASMUS+ 2021-27, BIP – Blended Intensive Programme (PDF, 1,35 MB)

Drobné vydání (XLS, 33,00 KB)

Metodický pokyn evidence dokumentů v elektronickém systému spisové služby (PDF, 4,49 MB)

Metodický pokyn č. 1/2019 vyvěšování dokumentů na el. úřední desku (PDF, 2,87 MB)

Návrh na vyřazení dokumentů (DOCX, 112,74 KB)

Návrh na cestu do zahraničí (XLS, 29,00 KB)

Návrh na příjetí zahraničního hosta na krátkodobý pobyt (DOC, 129,50 KB)

Návrh na přijetí zahraničního hosta na návštěvu (DOCX, 150,01 KB)

Povolení použít soukromého vozidla při pracovní cestě (DOC, 45,00 KB)

Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad - Směrnice rektora č. 118/2020 (PDF, 9,84 MB)

Pracovní cesty - náhrady při uplatnění cestovního příkazu (DOCX, 13,95 KB)

Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb ČVUT dle Příkazu rektora č. 7/2021 (PDF, 767,37 KB)

Předávací protokol do spisovny (DOCX, 18,38 KB)

Přeúčtování dokladů (DOC, 93,00 KB)

Přihláška na Mgr. výzkumnou stáž - Incoming (DOCX, 152,31 KB)

Přihláška na Ph.D. výzkumnou stáž - Incoming (DOC, 184,00 KB)

Spisový a skartační řád - Směrnice kvestora 84/2007 - Dodatek 4 (PDF, 567,68 KB)

Vyúčtování cesty do zahraničí (XLS, 36,00 KB)

Spisový a skartační řád dle Příkazu rektora č. 15/2019 (DOCX, 177,26 KB)

Výpůjční reverz - spisovna (DOCX, 14,54 KB)

Žádost o vyplacení stipendia (DOCX, 115,24 KB)

Zápis o vyřazení majetku (XLS, 31,00 KB)

Vzorová kalkulace (XLSX, 16,64 KB)

Závodní lékař pro vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců FA ČVUT (PDF, 194,07 KB)

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.