Pro zaměstnance

VZOROVÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Akceptace objednávky (DOCX, 11,89 KB)

Cestovní příkaz (PDF, 420,85 KB)

Čestné prohlášení o neexistenci dalšího pracovněprávního závazku či příjmu (DOCX, 13,52 KB)

Dodržování předpisů o požární ochraně a o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u zaměstnanců v pracovněprávním vztahu na dohody konané mimo pracovní poměr (PDF, 114,89 KB)

Drobné vydání (XLS, 33,00 KB)

ERASMUS+ 2021-27, BIP – Blended Intensive Programme (PDF, 1,35 MB)

Metodický pokyn evidence dokumentů v elektronickém systému spisové služby (PDF, 4,49 MB)

Metodický pokyn č. 1/2019 vyvěšování dokumentů na el. úřední desku (PDF, 2,87 MB)

Návrh na vyřazení dokumentů (DOCX, 112,74 KB)

Návrh na cestu do zahraničí (XLS, 29,00 KB)

Návrh na příjetí zahraničního hosta na krátkodobý pobyt (DOC, 129,50 KB)

Návrh na přijetí zahraničního hosta na návštěvu (DOCX, 150,01 KB)

Písemná informace o obsahu právního vztahu pro dohody konané mimo pracovní poměr (PDF, 122,23 KB)

Povolení použít soukromého vozidla při pracovní cestě (DOC, 45,00 KB)

Pracovní cesty a poskytování cestovních náhrad - Směrnice rektora č. 118/2020 (PDF, 9,84 MB)

Pracovní cesty - náhrady při uplatnění cestovního příkazu (DOCX, 13,95 KB)

Pravidla provozu a využívání e-mailových služeb ČVUT dle Příkazu rektora č. 7/2021 (PDF, 767,37 KB)

Předávací protokol do spisovny (DOCX, 18,38 KB)

Přeúčtování dokladů (DOC, 93,00 KB)

Příkaz rektora č. 10/2021 k zajištění práv zaměstnanců po dobu absence kolektivní smlouvy (PDF, 233,44 KB)

Přihláška na Mgr. výzkumnou stáž - Incoming (DOCX, 152,31 KB)

Přihláška na Ph.D. výzkumnou stáž - Incoming (DOC, 184,00 KB)

Rozvrh směn DPP dlouhodobě (XLSX, 18,72 KB)

Spisový a skartační řád - Směrnice kvestora 84/2007 - Dodatek 4 (PDF, 567,68 KB)

Spisový a skartační řád dle Příkazu rektora č. 15/2019 (DOCX, 177,26 KB)

Výpůjční reverz - spisovna (DOCX, 14,54 KB)

Zápis o vyřazení majetku (XLS, 31,00 KB)

Vyúčtování cesty do zahraničí (XLS, 36,00 KB)

Vzorová kalkulace (XLSX, 16,64 KB)

Závodní lékař pro vstupní a periodické prohlídky zaměstnanců FA ČVUT (PDF, 194,07 KB)

Žádost o vyplacení stipendia (DOCX, 115,24 KB)

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.