Jak se u nás studuje?

Široký záběr, kontaktní výuka, poznávání v praxi – tak je možné charakterizovat studium na FA. Netvrdíme, že bude snadné, ale je tvůrčí a kreativní. Nabízíme 4 programy ve 3 stupních – bakalářském, magisterském a doktorském. Do všech se dělají přijímací pohovory a končí zkouškou, po jejímž absolvování získáte příslušný titul. Na FA nelze studovat dálkově, ale zájemcům umožňujeme celoživotní kontinuální vzdělávání – včetně univerzity třetího věku.

01

První ročník

Pokládáme základy

Pro každého je to zatěžkávací zkouška: pevné základy vyžadují úsilí, ale o to snáze se pak pracuje v dalších ročnících. V povinných předmětech si osvojíte zásady typologie a kompozice i základy stavitelství, takže ve druhém ročníku už budete umět samostatně vypracovat třeba studii bytového nebo rodinného domu.

02

Všeobecný rozhled

Minulost je třeba poznat, abychom ji mohli překročit

Architektura není jen technický obor – ovlivňuje všechny aspekty lidského života, proto je spektrum předmětů na fakultě široké a zahrnuje vyvážený poměr technických i humanitních disciplín. Ve výsledku totiž nejde jen o stavění domů, ale o „stavění“ světa kolem nás, a k tomu je třeba orientovat se v dějinách umění a architektury, seznámit se s principy památkové péče a mít základní znalosti ze sociologie, ekologie, filozofie nebo psychologie.

03

Mezinárodní prostředí

Přidejte se mezi více než 1100 českých a 400 zahraničních studentů ze 40 zemí světa!

V letním semestru 2020/2021 na naší škole studuje téměř 1600 studentů. Největší zastoupení mají Slováci (205) a studenti ze zemí bývalého Sovětského svazu (141), máme zde i 11 Kanaďanů, 11 Francouzů nebo 6 Španělů, studenty z Tchaj-wanu, Maroka, Mexika, Koreje, Indie a dalších zemí.

04

Pochopit základy řemesla

BEZ TEORIE TO NEJDE

Abyste v praxi dokázali sami navrhnout jakýkoli dům, musíte zvládnout teorii: statiku, nauku o stavebních materiálech, tzv. stavební management, tedy organizování stavby včetně toho, kde třeba má stát jeřáb, dále základy akustiky, požární bezpečnosti, ergonomie, anatomie (nezbytné pro budoucí designéry) či dendrologie (hlavně pro krajinářskou architekturu).

05

Learning by doing

Vlastníma rukama

Projekty budoucích architektů zůstanou občas jen na papíře, ale designéři většinu toho, co navrhnou, také vyrobí – ať už jako prototyp, nebo funkční předmět. Proto spolupracujeme se sklárnami, porcelánkami, truhlárnami a jinými výrobními podniky, kde se o technologii dozvíte vše od A do Z. Architekti a krajináři se zase mohou podílet na konkrétních projektech třeba v letních dílnách nebo workshopech. Příkladem je dřevěná lávka, díky níž projdete od budovy FA k Národní technické knihovně i v deštivém počasí suchou nohou.

06

Vertikální ateliér

Práce na projektu pod vedením špiček v oboru

Ateliér je předmět, v němž zužitkujete teoretickou výzbroj. Postupně si vyzkoušíte návrhy různých budov, městských prostor, krajiny, předmětů apod. Ateliérů je více než čtyřicet, vedou je uznávané špičky v oboru – a ten přívlastek  „vertikální“ znamená, že studenti v nich mohou pracovat na jednom projektu společně bez ohledu na to, jestli navštěvují druhý, třetí, čtvrtý nebo poslední ročník.

07

3D modelování

Od pravítka k počítači

Doba, kdy se stavba bude tisknout na 3D tiskárně, klepe na dveře, přesto se každý student musí naučit kreslit rukou. Ostatně sami přijdete na to, že rychlejší než nejmodernější kreslicí software je schopnost bleskově si každý svůj nápad naskicovat.

08

Závěrečná práce

Ukažte, co ve vás je

Každý studijní stupeň končí obvykle závěrečným projektem. Absolvent bakalářského stupně například zhotoví projekt dokumentace pro stavební povolení pro stavbu, kterou sám navrhl, a svou práci musí obhájit před komisí. V případě magisterského stupně jde o projekt většího rozsahu zpracovaný zcela samostatně – tedy o „poslední projekt na zkoušku“ před vstupem do praxe.

Chcete u nás studovat?

Vše o přijímacím řízení na jednom místě.

Přijímací řízení

Podejte si přihlášku.

Vytvořit přihlášku

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.