Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Kontakty

Mgr. Barbora Seifertová 

+420 224 356 244

+420 724 684 029

seifertova@fa.cvut.cz

projektová manažerka

 

Ing. arch. BCa. Veronika Kastlová, ph.d.

+420 224 356 244

+420 770 197 308

kastlver@fa.cvut.cz

projektová manažerka

Marie Lišková, Dis.

+420 224 356 325

administrace Interní soutěže z IP

marie.liskova@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková