Úřední deska

Úřední deska obsahuje náležitosti definované ve statutu fakulty, mimo jiné seznam studijních programů, vnitřní předpisy FA, informace týkající se výběrových a habilitačních řízení nebo řízení k jmenování profesorem.

Habilitační řízení

Informace o zahájení a ukončení habilitačních řízení včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Jmenování docentem

jméno obor jmenován(a) docentem od
Ing. arch. Tomáš Hradečný architektura, konstrukce a technologie 1. 5. 2018
Ing. arch. Radek Lampa architektura 1. 5. 2018
Ing. arch. Petr Hlaváček architektura 1. 2. 2018
Ing. arch. Akad. arch. ir. Jiří Klokočka urbanismus a územní plánování 1. 11. 2017
Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. architektura 1. 8. 2017
Ing. arch. Ak. arch. Jan Hendrych architektura 1. 8. 2017
Ing. arch. Milena Hauserová dějiny architektury a ochrana památek 1. 6. 2017
Ing. arch. Petr Kordovský architektura 1. 6. 2017
Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. architektura, konstrukce a technologie 1. 6. 2017
Ing. Daniela Bošová, Ph.D. architektura, konstrukce a technologie 1. 3. 2017

 

Řízení k jmenování profesorem

Informace o zahájení a ukončení řízení ke jmenování profesorem včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Jmenování profesorem

jméno obor jmenován(a) profesorem od
doc. dr. ir. Henri Hubertus Achten architektura 25. 6. 2018
doc. Ing. arch. Jan Jehlík urbanismus a územní plánování 13. 12. 2017

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jana Tóthová