Úřední deska

Úřední deska obsahuje náležitosti definované ve statutu fakulty, mimo jiné seznam studijních programů, vnitřní předpisy FA, informace týkající se výběrových a habilitačních řízení nebo řízení k jmenování profesorem.

Obhajoby doktorských disertačních prací

Informace o termínech obhajob doktorských disertačních prací.

 

 

datum ZAMĚŘENÍ jméno oznámení
24. 1. 2023 ATT Ing. arch. Bardhyl Rama att_obhajoba_rama.docx
25. 1 2023 DAPP Mgr. Jan Uhlík, MBA dapp_obhajoba_uhlik.docx
25. 1 2023 DAPP Ing. Jakub Bacík dapp_obhajoba_bacik.docx
26. 1. 2023 AKT Ing. Monika Utěšená akt_obhajoba_utesena.docx
26. 1. 2023 AKT Ing. arch. Kristýna Schulzová akt_obhajoba_schulzova.docx

Státní doktorské zkoušky

Informace o termínech státních doktorských zkoušek

Datum

ZAMĚŘENÍ

Jméno oznámení
24. 1. 2023 ATT Ing. arch. David Seidler sdz_att_seidler.docx
25. 1 2023 DAPP Mgr. art. Lucia Mlynčeková sdz_dapp_mlyncekova.docx
       
26. 1. 2023 UUP Ing. arch. Jan Bittner sdz_uup-oznameni_bittner.docx

 

Habilitační řízení

Informace o zahájení  habilitačních řízení včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Zahájená habilitační řízení

jméno obor Řízení zahájeno
Ing. arch. Jaroslav Wertig Architektura 22.12.2022
Ing. Romana Michálková, Ph.D. Architektura 22. 12. 2022
Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D. Architektura, konstrukce a technologie 31. 10. 2022
Ing. arch. Lukáš Kurilla, Ph.D. Architektura, konstrukce a technologie 31.10. 2022
Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. Urbanismus a územní plánování 27.9.2022
akad. arch. Jan Sapák Architektura 24. 2. 2017
Mg.A. Ondřej Císler, Ph.D. Architektura 21.9.2016

 

Řízení k jmenování profesorem

Informace o zahájení a ukončení řízení ke jmenování profesorem včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Jméno Obor Datum zahájení
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. Architektura 11.10.2022

 

Žádosti o akreditace*

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace bc. a mgr. studijního programu Architektura a urbanismus, obor Architektura (PDF, 30,60 MB)

Žádost o akreditaci navazujícího mgr. studijního programu Architektura a urbanismus v angličtině (PDF, 3,12 MB)

Žádost o akreditaci navazujícího mgr. studijního programu Krajinářská architektura v angličtině (PDF, 2,51 MB)

Žádost o akreditaci bc. a navazujícího mgr. studijního programu Architektura a urbanismus (PDF, 5,05 MB)

Žádost o akreditaci navazujícího mgr. studijního programu Architektura, urbanismus a krajinářská architektura (PDF, 4,49 MB)

Žádost o akreditaci mgr. studijního programu Architektura a urbanismus (PDF, 4,18 MB)

Žádost o akreditaci – Krajinářská architektura (Bc) (PDF, 5,46 MB)

Žádost o akreditaci – Krajinářská architektura (Mgr) (PDF, 3,11 MB)

Žádost o akreditaci – Design (Bc + Mgr) (PDF, 3,32 MB)

Žádost o akreditaci – Design (Mgr v anglickém jazyce) (PDF, 3,78 MB)

Žádost o akreditaci doktorského studijního programu (PDF, 1,61 MB)

Žádost o akreditaci doktorského studijního programu (v anglickém jazyce) (PDF, 1,57 MB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor Architektura (PDF, 871,74 KB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor AST (PDF, 873,64 KB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor DAPP (PDF, 875,02 KB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor UUP (PDF, 873,69 KB)

* Pro heslo pro otevření souborů akreditací prosím kontaktujte prof. Ing. arch. Irenu Šestákovou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jana Tóthová