Úřední deska

Úřední deska obsahuje náležitosti definované ve statutu fakulty, mimo jiné seznam studijních programů, vnitřní předpisy FA, informace týkající se výběrových a habilitačních řízení nebo řízení k jmenování profesorem.

Obhajoby doktorských disertačních prací

Informace o termínech obhajob doktorských disertačních prací.

 

 

Datum zaměření jméno oznámení
4.6.2024 DAPP Tóthová Lucia, Mgr. art. dapp_obhajoba_tothova.docx
5.6.2024 UUP Buryška Petr, Ing. arch. uup_obhajoba_buryska.docx

 

Státní doktorské zkoušky

Informace o termínech státních doktorských zkoušek

Datum

ZAMĚŘENÍ

Jméno oznámení
4. 6. 2024 AKT Richtrová Dagmar, Ing. sdz_akt_richtrova-steinerova.docx
4.6.2024 AKT Steinerová Veronika, Ing. sdz_akt_richtrova-steinerova.docx
5. 6. 2024 ATT Marji Noor, MSC. Arch. sdz_att_marji_hybler.docx
5. 6. 2024 ATT Hybler Stanislav, Ing. sdz_att_marji_hybler.docx
5. 6. 2024 UUP Mika Jiří, Ing. arch. sdz_uup-oznameni_mika_koucka.docx
5. 6. 2024 UUP Koucká Michaela, Mgr. sdz_uup-oznameni_mika_koucka.docx
       

 

Habilitační řízení

Informace o zahájení  habilitačních řízení včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Zahájená habilitační řízení

jméno obor Řízení zahájeno
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D. Architektura 31. 1. 2024
Ing. arch. Mgr. et Mgr. Klára Brůhová, Ph.D. Dějiny architektury a ochrana památek 12. 4. 2024

 

Řízení k jmenování profesorem

Informace o zahájení a ukončení řízení ke jmenování profesorem včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Jméno Obor Datum zahájení
     

 

* Pro získání klíče ke zpřístupnění dokumentů akreditace kontaktujte, prosím, proděkana pro pedagogickou činnost RNDr. Jiřího Šrubaře, Ph.D.

** Pro získání klíče ke zpřístupnění dokumentů akreditace kontaktujte, prosím, proděkana pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA ČVUT prof. Ing. arch. Petra Vorlíka, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jana Tóthová