Úřední deska

Úřední deska obsahuje náležitosti definované ve statutu fakulty, mimo jiné seznam studijních programů, vnitřní předpisy FA, informace týkající se výběrových a habilitačních řízení nebo řízení k jmenování profesorem.

Obhajoby doktorských disertačních prací

Informace o termínech obhajob doktorských disertačních prací.

 

 

datum obor jméno oznámení
18. 1. 2022 ATT Ing. arch. Erik Petrus att_obhajoba_petrus.docx
18.1.2022 ATT Ing. arch. Kateřina Horák Goryczka att_obhajoba-goryczka.docx
18.1.2022 ATT Ing. arch. Jan Tomandl att_obhajoba_tomandl.docx
18. 1. 2022 ATT MgA. Václav Šedý att_obhajoba-sedy.docx
19.1.2022 UUP Mgr. Anton Ostakh uup_obhajoba_ostakh.docx
20.1. 2022 DAPP Petra Březáčková, Dr.ssa. dapp_obhajoba_brezackova.docx
20.1.2022 AKT Ing. Aleš Marek akt_obhajoba_marek.docx

Státní doktorské zkoušky

Informace o termínech státních doktorských zkoušek

Datum obor Jméno oznámení
18.1.2022 ATT Ing. arch. Petr Pištěk  sdz_att_oznameni_pistek.docx
20.1.2022 AKT Ing. arch. Pavla Vrbová sdz_akt_-vrbova-kolarova.docx
20.1.2022 AKT RNDr. Dana Kolářová sdz_akt_-vrbova-kolarova.docx
20.1.2022 DAPP Mgr. Maroš Volovár  sdz_dapp_volovar.docx

 

Habilitační řízení

Informace o zahájení  habilitačních řízení včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Zahájená habilitační řízení

jméno obor Řízení zahájeno
Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. Urbanismus a územní plánování 27. 10. 2021
Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. Architektura, konstrukce a technologie 27. 10. 2021
Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. Architektura, konstrukce a technologie 27. 10. 2021
mgr. Hubert Kamil Guzik, Ph.D. Dějiny architektury a ochrana památek 27. 10. 2021
Ing. arch. Tomáš Efler Architektura 27. 9. 2021
Ing. arch. Marek Tichý Architektura 14. 9. 2021
Ing. arch. Kateřina Nováková, Ph.D. Architektura 21. 5. 2021
Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D. Architektura 3.3.2021
dipl. arch. Luis Miguel Marques Architektura 3.3.2021
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D. Dějiny architektury a ochrana památek 3.3.2021
Ing. Klára Salzmann Urbanismus a územní plánování 10. 6. 2020
Ing. Marek Novotný, Ph.D. Architektura, konstrukce a technologie 20. 2. 2019
akad. arch. Jan Sapák Architektura 24. 2. 2017
     
     

 

Řízení k jmenování profesorem

Informace o zahájení a ukončení řízení ke jmenování profesorem včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Jmenování profesorem

jméno obor Řízení zahájeno
doc. Ing. arch. Hana Seho Architektura 18.5.2021
doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. Architektura, konstrukce a technologie 18. 5. 2021
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Architektura 3. 3. 2021
doc. Ing. arch. Michal Sedláček Architektura 3. 3. 2021

 

Inaugurační přednáška doc. Ing. arch. Michala Sedláčka nazvaná  Metoda volby a zásadních rozhodnutí u velkých projektů se uskuteční na zasedání Vědecko-umělecké rady FA ČVUT ve středu 30. června 2021 od 15.00 hod. v místnosti č. 250.

 

Pozvánka k přednášce

Žádosti o akreditace*

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace bc. a mgr. studijního programu Architektura a urbanismus, obor Architektura (PDF, 30,60 MB)

Žádost o akreditaci navazujícího mgr. studijního programu Architektura a urbanismus v angličtině (PDF, 3,12 MB)

Žádost o akreditaci navazujícího mgr. studijního programu Krajinářská architektura v angličtině (PDF, 2,51 MB)

Žádost o akreditaci bc. a navazujícího mgr. studijního programu Architektura a urbanismus (PDF, 5,05 MB)

Žádost o akreditaci navazujícího mgr. studijního programu Architektura, urbanismus a krajinářská architektura (PDF, 4,49 MB)

Žádost o akreditaci mgr. studijního programu Architektura a urbanismus (PDF, 4,18 MB)

Žádost o akreditaci – Krajinářská architektura (Bc) (PDF, 5,46 MB)

Žádost o akreditaci – Krajinářská architektura (Mgr) (PDF, 3,11 MB)

Žádost o akreditaci – Design (Bc + Mgr) (PDF, 3,32 MB)

Žádost o akreditaci – Design (Mgr v anglickém jazyce) (PDF, 3,78 MB)

Žádost o akreditaci doktorského studijního programu (PDF, 1,61 MB)

Žádost o akreditaci doktorského studijního programu (v anglickém jazyce) (PDF, 1,57 MB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor Architektura (PDF, 871,74 KB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor AST (PDF, 873,64 KB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor DAPP (PDF, 875,02 KB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor UUP (PDF, 873,69 KB)

* Pro heslo pro otevření souborů akreditací prosím kontaktujte proděkanku pro pedagogickou činnost prof. Ing. arch. Irenu Šestákovou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jana Tóthová