Úřední deska

Úřední deska obsahuje náležitosti definované ve statutu fakulty, mimo jiné seznam studijních programů, vnitřní předpisy FA, informace týkající se výběrových a habilitačních řízení nebo řízení k jmenování profesorem.

Habilitační řízení

Informace o zahájení  habilitačních řízení včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Zahájená habilitační řízení

jméno obor Řízení zahájeno
Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D. Architektura 2. 10. 2019
Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. Architektura 20. 2. 2019
Ing. Marek Novotný, Ph.D. Architektura, konstrukce a technologie 20. 2. 2019
PhDr. Jana Tichá, Ph.D. Architektura 20. 2. 2019
Ing. arch. Pavel Ullmann Architektura 20. 2. 2019
Akad. arch. Jan Sapák Architektura 24. 2. 2017
     
     
     
     

 

Phdr. jana tichá, ph.d. - habilitační přednáška

PhDr. jana
tichá Ph.D.
Vila Tugendhat
a Vila Mairea
Prostor projektivní
a prostor ambientní
Přednáška představí klíčová díla Ludwiga Miese van der Rohe a Alvara Aalta jako dvě paradigmatická pojetí prostoru v moderní architektuře. Oba domy se kromě obdobného programu, velikosti, konstrukčního řešení i architektonické kvality vyznačují novátorskou artikulací vztahu interiéru a exteriéru. A právě rozdílná formulace vztahu architektury a krajinného prostředí z nich činí zajímavý srovnávací materiál.
HABILITAČNÍ PŘEDNÁŠKA
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Thákurova 9, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
[ Vstup volný ]
Grafický design © Kateřina Koňata Dolejšová
( st ) 6.11. 2019 — 15:00 — místnost 262
DOC

Řízení k jmenování profesorem

Informace o zahájení a ukončení řízení ke jmenování profesorem včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Jmenování profesorem

jméno obor jmenován(a) profesorem od
doc. dr. ir. Henri Hubertus Achten architektura 25. 6. 2018
doc. Ing. arch. Jan Jehlík urbanismus a územní plánování 13. 12. 2017

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jana Tóthová