Úřední deska

Úřední deska obsahuje náležitosti definované ve statutu fakulty, mimo jiné seznam studijních programů, vnitřní předpisy FA, informace týkající se výběrových a habilitačních řízení nebo řízení k jmenování profesorem.

Obhajoby doktorských disertačních prací

Informace o termínech obhajob doktorských disertačních prací.

 

 

datum obor jméno oznámení
19. 1. 2021 ATT Ing. arch. MgA. Jindřich Ráftl att_obhajoba_raftl.docx
       
19.1.2021 ATT Ing. arch. Jan Petrš att_obhajoba_petrs.docx
       
20. 1, 2021 AST Ing. Markéta Vavrušková ast_obhajoba_vavruskova.docx

Státní doktorské zkoušky

Informace o termínech státních doktorských zkoušek

Datum obor Jméno oznámení
19. 1. 2021 ATT Ing. arch. Erik Petrus sdz_att_oznameni_petrus-kotnour-malosikova.docx
19. 1. 2021 ATT Ing. arch. Karolína Kotnour sdz_att_oznameni_petrus-kotnour-malosikova.docx
19. 1. 2021 ATT Ing. arch. Šárka Malošíková sdz_att_oznameni_petrus-kotnour-malosikova.docx
       
       
21. 1. 2021 UUP Ing. arch. Petr Buryška sdz_uup_oznameni---buryska.docx
       

 

Habilitační řízení

Informace o zahájení  habilitačních řízení včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Zahájená habilitační řízení

jméno obor Řízení zahájeno
     
     
Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D. Architektura 3.3.2021
dipl. arch. Luis Miguel Marques Architektura 3.3.2021
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D. Dějiny architektury a ochrana památek 3.3.2021
Ing. Klára Salzmann Urbanismus a územní plánování 10. 6. 2020
Ing. Marek Novotný, Ph.D. Architektura, konstrukce a technologie 20. 2. 2019
Akad. arch. Jan Sapák Architektura 24. 2. 2017
     
     

 

Řízení k jmenování profesorem

Informace o zahájení a ukončení řízení ke jmenování profesorem včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Jmenování profesorem

jméno obor jmenován(a) profesorem od
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Architektura 3. 3. 2021
doc. Ing. arch. Michal Sedláček Architektura 3. 3. 2021

 

Žádosti o akreditace*

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace bc. a mgr. studijního programu Architektura a urbanismus, obor Architektura (PDF, 30,60 MB)

Žádost o akreditaci navazujícího mgr. studijního programu Architektura a urbanismus v angličtině (PDF, 3,12 MB)

Žádost o akreditaci navazujícího mgr. studijního programu Krajinářská architektura v angličtině (PDF, 2,51 MB)

Žádost o akreditaci bc. a navazujícího mgr. studijního programu Architektura a urbanismus (PDF, 5,05 MB)

Žádost o akreditaci navazujícího mgr. studijního programu Architektura, urbanismus a krajinářská architektura (PDF, 4,49 MB)

Žádost o akreditaci mgr. studijního programu Architektura a urbanismus (PDF, 4,18 MB)

Žádost o akreditaci – Krajinářská architektura (Bc) (PDF, 5,46 MB)

Žádost o akreditaci – Krajinářská architektura (Mgr) (PDF, 3,11 MB)

Žádost o akreditaci – Design (Bc + Mgr) (PDF, 3,32 MB)

Žádost o akreditaci – Design (Mgr v anglickém jazyce) (PDF, 3,78 MB)

Žádost o akreditaci doktorského studijního programu (PDF, 1,61 MB)

Žádost o akreditaci doktorského studijního programu (v anglickém jazyce) (PDF, 1,57 MB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor Architektura (PDF, 871,74 KB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor AST (PDF, 873,64 KB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor DAPP (PDF, 875,02 KB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor UUP (PDF, 873,69 KB)

* Pro heslo pro otevření souborů akreditací prosím kontaktujte proděkanku pro pedagogickou činnost prof. Ing. arch. Irenu Šestákovou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jana Tóthová