Úřední deska

Úřední deska obsahuje náležitosti definované ve statutu fakulty, mimo jiné seznam studijních programů, vnitřní předpisy FA, informace týkající se výběrových a habilitačních řízení nebo řízení k jmenování profesorem.

Obhajoby doktorských disertačních prací

Informace o termínech obhajob doktorských disertačních prací.

 

 

datum obor jméno oznámení
31. 15. 2022 ATT Ing. arch. Markéta Gebrian att_obhajoba_gebrian.docx 
31.5.2022 ATT Ing. arch. Pavel Lupač
att_obhajoba_lupac.docx
31.5.2022 ATT Ing. arch. Ladislava Fialka Sobková att_obhajoba_fialka-sobkova.docx
31. 5. 2022 AKT Ing. Miloš Rehberger akt_obhajoba_rehberger.docx
1. 6. 2022 DAPP Mgr. Veronika Vicherková dapp_obhajoba_vicherkova.docx
       
       

Státní doktorské zkoušky

Informace o termínech státních doktorských zkoušek

Datum obor Jméno oznámení
31.5.2022 ATT Ing. arch. Petr Pištěk  sdz_att_oznameni_pistek.docx
31.5.2022 AKT Ing. arch. Jaroslava Rolínková sdz_akt_-rolinkova-novotny.docx
31.5.2022 AKT Ing. arch. František Novotný sdz_akt_-rolinkova-novotny.docx
2.6.2022 UUP MA. Lucie Kamler sdz_uup-oznameni_kamler-rezac.docx
2.6. 2022 UUP Ing. arch. Vít Řezáč sdz_uup-oznameni_kamler-rezac.docx

 

Habilitační řízení

Informace o zahájení  habilitačních řízení včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Zahájená habilitační řízení

jméno obor Řízení zahájeno
Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D. Urbanismus a územní plánování 27. 10. 2021
Ing. arch. Jan Hlavín, Ph.D. Architektura, konstrukce a technologie 27. 10. 2021
Ing. Lenka Prokopová, Ph.D. Architektura, konstrukce a technologie 27. 10. 2021
mgr. Hubert Kamil Guzik, Ph.D. Dějiny architektury a ochrana památek 27. 10. 2021
Ing. arch. Tomáš Efler Architektura 27. 9. 2021
Ing. arch. Marek Tichý Architektura 14. 9. 2021
Ing. arch. Kateřina Nováková, Ph.D. Architektura 21. 5. 2021
Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D. Architektura 3.3.2021
dipl. arch. Luis Miguel Marques Architektura 3.3.2021
     
Ing. Klára Salzmann Urbanismus a územní plánování 10. 6. 2020
Ing. Marek Novotný, Ph.D. Architektura, konstrukce a technologie 20. 2. 2019
akad. arch. Jan Sapák Architektura 24. 2. 2017
     
     

 

Řízení k jmenování profesorem

Informace o zahájení a ukončení řízení ke jmenování profesorem včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Jmenování profesorem

jméno obor Řízení zahájeno
doc. Ing. arch. Hana Seho Architektura 18.5.2021
doc. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. Architektura, konstrukce a technologie 18. 5. 2021
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Architektura 3. 3. 2021
doc. Ing. arch. Michal Sedláček Architektura 3. 3. 2021

 

Žádosti o akreditace*

Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace bc. a mgr. studijního programu Architektura a urbanismus, obor Architektura (PDF, 30,60 MB)

Žádost o akreditaci navazujícího mgr. studijního programu Architektura a urbanismus v angličtině (PDF, 3,12 MB)

Žádost o akreditaci navazujícího mgr. studijního programu Krajinářská architektura v angličtině (PDF, 2,51 MB)

Žádost o akreditaci bc. a navazujícího mgr. studijního programu Architektura a urbanismus (PDF, 5,05 MB)

Žádost o akreditaci navazujícího mgr. studijního programu Architektura, urbanismus a krajinářská architektura (PDF, 4,49 MB)

Žádost o akreditaci mgr. studijního programu Architektura a urbanismus (PDF, 4,18 MB)

Žádost o akreditaci – Krajinářská architektura (Bc) (PDF, 5,46 MB)

Žádost o akreditaci – Krajinářská architektura (Mgr) (PDF, 3,11 MB)

Žádost o akreditaci – Design (Bc + Mgr) (PDF, 3,32 MB)

Žádost o akreditaci – Design (Mgr v anglickém jazyce) (PDF, 3,78 MB)

Žádost o akreditaci doktorského studijního programu (PDF, 1,61 MB)

Žádost o akreditaci doktorského studijního programu (v anglickém jazyce) (PDF, 1,57 MB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor Architektura (PDF, 871,74 KB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor AST (PDF, 873,64 KB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor DAPP (PDF, 875,02 KB)

Žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem - obor UUP (PDF, 873,69 KB)

* Pro heslo pro otevření souborů akreditací prosím kontaktujte prof. Ing. arch. Irenu Šestákovou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jana Tóthová