Úřední deska

Úřední deska obsahuje náležitosti definované ve statutu fakulty, mimo jiné seznam studijních programů, vnitřní předpisy FA, informace týkající se výběrových a habilitačních řízení nebo řízení k jmenování profesorem.

Obhajoby doktorských disertačních prací

Informace o termínech obhajob doktorských disertačních prací.

 

 

datum obor/zaměření jméno oznámení
23. 1. 2024 UUP Chudý Ondřej, Ing. arch. uup_obhajoba_chudy.docx
23. 1. 2024 UUP Čechová Kateřina, MSc. Arch. uup_obhajoba_cechova.docx
23. 1, 2024 AKT Vrbová Pavla, Ing. arch. ast_obhajoba_vrbova.docx
23. 1. 2024 PD Sivý Dávid, MgA. pd_obhajoba_sivy.docx
25. 1. 2024 ATT Pištěk Petr, Ing. arch. att_obhajoba_pistek.docx
       
       

Státní doktorské zkoušky

Informace o termínech státních doktorských zkoušek

Datum

ZAMĚŘENÍ

Jméno oznámení
23. 1. 2024 UUP Chmelová Adéla, Ing. arch. sdz_uup-oznameni_chmelova-vacha.docx
23. 1. 2024 UUP Vácha Tomáš, Mgr. sdz_uup-oznameni_chmelova-vacha.docx
23. 1. 2024 AST Rolínková Jaroslava, Ing. arch. sdz_akt_rolinkova.docx
24. 1. 2024 DAPP Ullmannová Klára, M. A. sdz_dapp_ullmannova-holecek.docx
24. 1. 2024 DAPP Holeček Josef, Ing. arch. sdz_dapp_ullmannova-holecek.docx
25. 1. 2024 ATT Vele Jiří, Ing. arch. sdz_att_vele-chen-dzurilla-klanc-seidler.docxsdz_
25. 1. 2024 ATT Chen Lijun, M. A. att_vele-chen-dzurilla-klanc-seidler.docx
25. 1. 2024 ATT Dzurilla Dalibor, Ing. arch. sdz_att_vele-chen-dzurilla-klanc-seidler.docx
25. 1. 2024 ATT Klanc Tomáš, Ing. arch. sdz_att_vele-chen-dzurilla-klanc-seidler.docx
25. 1. 2024 ATT Seidler David, Ing. arch. sdz_att_vele-chen-dzurilla-klanc-seidler.docx
25. 1. 2024 ATT Zbořilová Zuzana, Ing. arch. MgA. sdz_att_zborilova.docx

 

Habilitační řízení

Informace o zahájení  habilitačních řízení včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Zahájená habilitační řízení

jméno obor Řízení zahájeno
Ing. arch. Jaroslav Wertig Architektura 22.12.2022
Ing. arch. Martin Čeněk, Ph.D. Architektura 31. 1. 2024

 

Řízení k jmenování profesorem

Informace o zahájení a ukončení řízení ke jmenování profesorem včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Jméno Obor Datum zahájení
doc. Ing. Miloslav Bagoňa, PhD. Architektura 24.6.2023

 

* Pro získání klíče ke zpřístupnění dokumentů akreditace kontaktujte, prosím, proděkana pro pedagogickou činnost RNDr. Jiřího Šrubaře, Ph.D.

** Pro získání klíče ke zpřístupnění dokumentů akreditace kontaktujte, prosím, proděkana pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA ČVUT prof. Ing. arch. Petra Vorlíka, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jana Tóthová