Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Úřední deska

Úřední deska obsahuje náležitosti definované ve statutu fakulty, mimo jiné seznam studijních programů, vnitřní předpisy FA, informace týkající se výběrových a habilitačních řízení nebo řízení k jmenování profesorem.

Obhajoby doktorských disertačních prací

Informace o termínech obhajob doktorských disertačních prací.

 

 

datum ZAMĚŘENÍ jméno oznámení
6.6.2023 ATT Kotnour Karolína, Ing. arch. att_obhajoba_kotnour.docx
6.6.2023 ATT Pištěk Petr, Ing. arch. att_obhajoba_pistek.docx
6.6.2023 DAPP Cejpová Miroslava, Ing. dapp_obhajoba_cejpova.docx
8.6.2023 UUP Lešek Petr, Ing. arch. uup_obhajoba_lesek.docx

Státní doktorské zkoušky

Informace o termínech státních doktorských zkoušek

Datum

ZAMĚŘENÍ

Jméno oznámení
6.6.2023 ATT Polák Vít, Ing. arch. sdz_att_polak.docx
6.6.2023 DAPP Kuric Alexander, Ing. arch. sdz_dapp_kuric.docx
8.6.2023 PD Aslan Jitka, MgA. sdz_pd_aslan.docx
8.6.2023 UUP Kopp Lukáš, Ing. arch. sdz_uup_kopp.docx

 

Habilitační řízení

Informace o zahájení  habilitačních řízení včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Zahájená habilitační řízení

jméno obor Řízení zahájeno
Ing. arch. Jaroslav Wertig Architektura 22.12.2022
Ing. Romana Michálková, Ph.D. Architektura 22. 12. 2022
Ing. arch. Marek Pavlas, Ph.D. Architektura, konstrukce a technologie 31. 10. 2022
Ing. arch. Lukáš Kurilla, Ph.D. Architektura, konstrukce a technologie 31.10. 2022
Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D. Urbanismus a územní plánování 27.9.2022
akad. arch. Jan Sapák Architektura 24. 2. 2017
Mg.A. Ondřej Císler, Ph.D. Architektura 21.9.2016

 

Řízení k jmenování profesorem

Informace o zahájení a ukončení řízení ke jmenování profesorem včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Jméno Obor Datum zahájení
doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. Architektura 11.10.2022

 

* Pro získání klíče ke zpřístupnění dokumentů akreditace kontaktujte, prosím, proděkana pro pedagogickou činnost RNDr. Jiřího Šrubaře, Ph.D.

** Pro získání klíče ke zpřístupnění dokumentů akreditace kontaktujte, prosím, proděkana pro vědu, výzkum a uměleckou činnost FA ČVUT prof. Ing. arch. Petra Vorlíka, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jana Tóthová