Úřední deska

Úřední deska obsahuje náležitosti definované ve statutu fakulty, mimo jiné seznam studijních programů, vnitřní předpisy FA, informace týkající se výběrových a habilitačních řízení nebo řízení k jmenování profesorem.

obhajoby doktorských disertačních prací

21. ledna 2020 budou na FA ČVUT probíhat obhajoby doktorských disertačních prací

datum obor jméno oznámení
21.1.2020 Architektura, teorie a tvorba Abramovič Vasilija Obhajoba Vasilija Abramovič
21.1.2020 Architektura, teorie a tvorba Sabsabiová Laila Obhajoba Laila Sabsabiová
21.1. 2020 Architektura, teorie a tvorba Kripnerová Karolína Obhajoba Karolína Kripnerová
21.1.2020 Architektura, teorie a tvorba Tůma Jan Obhajoba Jan Tůma
21.1.2020 Dějiny architektury a památková péče Poláková Jitka Obhajoba Jitka Poláková

 

Státní doktorské zkoušky

21. a 22. ledna 2020 budou na FA ČVUT probíhat státní doktorské zkoušky

Datum obor Jméno oznámení
21. 1. 2020 Architektura, teorie a tvorba Fialka Sobková Ladislava Oznámení Ladislava Fialka Sobková
21. 1. 2020 Architektura, teorie a tvorba

Petrš

Jan

Oznámení Jan Petrš
21. 1. 2020 Architektura, teorie a tvorba Kastlová Veronika Oznámení Veronika Kastlová
21. 1. 2020 Dějiny architektury a památková péče Uhlík Jan Oznámení Jan Uhlík
21. 1. 2020 Architektura, stavitelství a technologie Schulzová Kristýna

Oznámení Kristýna Schulzová

21. 1. 2020 Architektura, stavitelství a technologie Utěšená Monika Oznámení Monika Utěšená
22. 1. 2020 Urbanismus a územní plánování Kommová Veronika Oznámení Veronika Kommová

 

Habilitační řízení

Informace o zahájení  habilitačních řízení včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Zahájená habilitační řízení

jméno obor Řízení zahájeno
Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D. Architektura 2. 10. 2019
Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. Architektura 20. 2. 2019
Ing. Marek Novotný, Ph.D. Architektura, konstrukce a technologie 20. 2. 2019
PhDr. Jana Tichá, Ph.D. Architektura 20. 2. 2019
Ing. arch. Pavel Ullmann Architektura 20. 2. 2019
Akad. arch. Jan Sapák Architektura 24. 2. 2017
     
     
     
     

 

Řízení k jmenování profesorem

Informace o zahájení a ukončení řízení ke jmenování profesorem včetně termínů příslušných veřejných zasedání VUR FA.

Jmenování profesorem

jméno obor jmenován(a) profesorem od
     
     

 

* Pro heslo pro otevření souborů akreditací prosím kontaktujte proděkanku pro pedagogickou činnost prof. Ing. arch. Irenu Šestákovou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jana Tóthová