design (MGR)

Je to příležitost rozvinout základy získané bakalářským studiem a najít si svou vlastní parketu a cestu – včetně případného studijního pobytu v zahraničí. V průběhu dvouletého studia vás čekají náročnější projekty i ve spolupráci s českými nebo zahraničními partnerskými firmami nebo mezioborové projekty s jinými fakultami – kvalitní protéza třeba vznikne ve spolupráci s biomedicínským inženýrstvím apod. Díky tomu si už ve škole můžete budovat síť kontaktů pro svou budoucí kariéru.

co se naučíte?

Zpracovávat projekty bližší praxi průmyslového designu, třeba navrhnout dokonalé zubařské křeslo vyhovující jak estetickým požadavkům a nárokům na pohodlí pacienta, tak inovacím v medicíně a možnostem používat při ošetřování nejnovější technologie.

Něco navíc, co možná rozhodne

Šance studovat v zahraničí je bonus, který byste si neměli nechat ujít! Studijní pobyty posluchačů FA na nejlepších partnerských evropských i mimoevropských školách umožňují oboustranně uzavřené smlouvy. V rámci programu Erasmus+ můžete strávit v zahraničí až 12 měsíců – předpokladem je samozřejmě prokázání dostačujících jazykových znalostí. Ne všude je možné studovat v angličtině, proto je výhodou znalost dalšího světového jazyka, například španělštiny nebo francouzštiny.

Tvrdé řemeslo i krásné umění

Už jste zvládli práci s různými materiály a technologie máte v malíčku, přesto počítejte s tím, že spousta věcí se vám napoprvé nepodaří. Pokud to ale nevzdáte, budou vám pod rukama vznikat prototypy předmětů, strojů a nástrojů nejen krásných na pohled, ale také dokonale funkčních. A navíc máte možnost absolvovat volitelný předmět konstrukce automobilových karoserií a rámů a stát se za pár let respektovaným návrhářem některé ze světových značek!

myslet jako designér

Průmyslový designér se musí umět na vše kolem sebe dívat očima člověka znalého ergonomie, základů anatomie a dalších disciplín. Pokud k vám přijde na návštěvu, nabídnutou židli si napřed osahá a potom zkusí, jak se na ní sedí. Možná pak utrousí, že tu vaši nejspíš navrhoval nějaký sadista, a doporučí takový sklon sedáku a úhel opěradla, které člověka nepřivedou do lékařské ordinace s bolestmi zad...

opravdu něco vyrobit

Vaše nápady rozhodně nezůstanou jen v hlavě nebo na papíře: v dílnách nebo ve výrobních podnicích si vše zkusíte skutečně vyrobit. Projekty, na kterých nyní budete pracovat, mohou být uvedeny do praxe – ať už jde o návrh mobilního nemocničního lůžka pro novorozence, vlakových sedadel anebo osvětlení pro Prahu…

Proč studovat u nás

  1. Vertikální ateliéry

    Ateliér je předmět, v němž zužitkujete teoretickou výzbroj. Ateliérů průmyslového designu je na fakultě 5 a vedou je uznávané špičky v oboru. Ateliéry se specializují na různá odvětví designu, bude jen na vás, jestli vás láká práce se sklem, porcelánem nebo třeba světelný design. Přívlastek  „vertikální“ znamená, že studenti v nich mohou pracovat na jednom projektu společně bez ohledu na to, jestli navštěvují druhý, třetí, čtvrtý nebo poslední ročník.

  2. Individuální přístup

    Důraz na ateliérovou výuku umožňuje velmi úzkou spolupráci studentů s pedagogy. Ve zvoleném ateliéru se setkávají dvakrát týdně a při práci na každém zadaném úkolu může adept se svým „guru“ strávit spoustu času probíráním zvoleného přístupu a debatami o nejvhodnějším řešení.

  3. Jsme velká škola, ale ne nalejvárna

    Studenti Fakulty architektury netráví hodiny a hodiny v přednáškových místnostech. Pro ohmatávání reality jsou v souladu s konceptem „learning by doing“ využívány workshopy, exkurze a nejrůznější formy kutění a tvoření, tedy něco, co se nedá nadřít nazpaměť.

Učitelé

Na Fakultě architektury nevyučují pouze akademici, ale především lidé spojení s praxí – uznávaní odborníci, kteří ve svém oboru něco znamenají. Jsou to pochopitelně individuality, takže nečekejte nudné suchary.  Spíš se dočkáte toho, že vás vezmou na exkurzi do prostředí, kam se hned tak někdo nedostane, nebo třeba na pivo.

Absolventi

Po splnění všech náležitostí, tedy složení státní zkoušky a obhájení magisterské práce, můžete samozřejmě nastoupit do praxe – ať už jako designér na volné noze, tak v některé ze společností nebo výrobních podniků. Další možností však je pokračovat ve studiu v doktorském stupni, což je mimo jiné předpoklad pro budoucí akademickou dráhu. Uplatnění nepochybně najdete: kvalitní design neboli to, jaký má výrobek „kabát“, produkt lépe prodává.

přijímací řízení

Na magisterský stupeň se mohou hlásit uchazeči s ukončeným bakalářským studiem ve stejném nebo příbuzném oboru. Na rozdíl od přijímaček do bakalářského programu se však neskládají talentové zkoušky, ale hodnotí se portfolio školních prací nebo jiných projektů, které uchazeč zpracoval. Absolventi bakalářského studia příslušného programu na FA ČVUT s výbornými výsledky jsou do navazujícího magisterského studia přijati bez přijímacích zkoušek.

Přijímací řízení

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou státních zkoušek z předmětových okruhů (Design, Designérská praxe a management) a obhajoby diplomové práce. Obhajobou diplomové práce je zakončeno celé magisterské studium. Po obhajobě získáte titul MgA.

diplomová práce

Má formu návrhu designu průmyslových výrobků, výstavy, scény, osvětlení a podobně, ale může jít i o teoretickou práci. Někteří studenti dovedou svůj návrh až do podoby funkčního prototypu. Diplomové práce se odevzdávají v pevně daném termínu stanoveném pro každý semestr.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.