Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Architektura a urbanismus (Mgr)

Je to příležitost rozvinout základy získané bakalářským studiem a najít si svou vlastní parketu a cestu – včetně třeba inspirativního pobytu v zahraničí formou výměnných programů. V rámci dvouletého studia máte navíc možnost zvolit si i některý ze tří specializovaných modulů (prostorové plánování, zahradní a krajinářská architektura, památková péče). Magisterský stupeň je možné studovat také v angličtině.

co se naučíte?

Vyzkoušíte si většinu z toho, čím se architekt nebo urbanista zabývá v praxi - tzn od skici po realizační projekt. Velký výběr volitelných předmětů dává možnost se už během studia připravovat na profesní specializaci.

 

něco navíc, co možná rozhodne

Šance studovat v zahraničí je bonus, který byste si neměli nechat ujít! Studijní pobyty posluchačů FA na nejlepších partnerských evropských i mimoevropských školách umožňují oboustranně uzavřené smlouvy. V rámci programu Erasmus+ můžete strávit v zahraničí až 12 měsíců – předpokladem je samozřejmě prokázání dostačujících jazykových znalostí. Ne všude je možné studovat v angličtině, proto je výhodou znalost dalšího světového jazyka, například španělštiny nebo francouzštiny.

tvrdé řemeslo i krásné umění

V souladu s Vitruviovým výrokem, že struktura jakékoli stavby musí vykazovat tři základní vlastnosti – firmitas, utilitas, venustas, tj. musí být trvanlivá, užitečná a krásná, bude i vaše studium na fakultě nejspíš těžké a tvrdé. Cílem ale je, aby to nebyl promarněný čas a aby výsledek byl co nejlepší. Nejde jen o zvládnutí technických dovedností – budete mít spoustu prostoru pro uplatnění kreativity a múzičnosti a spoustu možností se rozletět.

myslet jako architekt

Prohloubíte si schopnost myslet jako architekt, což je pro vaši budoucí práci základ. Těžko se to měří a prověřuje, vždyť architektura je spíš pohled na svět než klasická věda a dobrý architekt musí disponovat nejen konkrétními znalostmi, ale i sadou různorodých dovedností. V průběhu magisterského studia budete zpracovávat mnohem náročnější projekty, u nichž všechny tyto načerpané vědomosti zúročíte.

Opravdu něco postavit

Většina prací zůstane na papíře, ale všechny ne! Nemusíte čekat čekat na to, až budete mít diplom – některé vaše představy se mohou zhmotnit už během studia. Na pár příkladů narazíte v bezprostřední blízkosti budovy fakulty: je to třeba dřevěný průchod k Národní technické knihovně, návrhy lávek pro Krkonošský národní park nebo tzv. AIR House před budovou ČVUT, který funguje jako informační centrum.

proč studovat u nás

 1. Vertikální ateliéry

  Ateliér je předmět, v němž zužitkujete teoretickou výzbroj. Postupně si vyzkoušíte návrhy různých budov, městských prostor, krajiny, předmětů apod. Ateliérů je více než čtyřicet, vedou je uznávané špičky v oboru – a přívlastek  „vertikální“ znamená, že studenti v nich mohou pracovat na jednom projektu společně bez ohledu na to, jestli navštěvují druhý, třetí, čtvrtý nebo poslední ročník.

 1. Diplom opravňující k práci v EU

  S titulem Ing. arch. mohou absolventi Fakulty architektury ČVUT vykonávat praxi v zemích EU bez jakýchkoli dalších povolení či dokladů. Studium na naší škole rozhodně není ztracený čas, s uplatněním nemají absolventi problém, naopak – a kdo chce, může si vybudovat pracovní kontakty už během let strávených ve škole.

 1. Individuální přístup

  Důraz na ateliérovou výuku umožňuje velmi úzkou spolupráci studentů s pedagogy. Ve zvoleném ateliéru se setkávají dvakrát týdně a při práci na každém zadaném úkolu může adept se svým „guru“ strávit spoustu času probíráním zvoleného přístupu a debatami o nejvhodnějším řešení.

 1. Jsme velká škola, ale ne nalejvárna

  Studenti Fakulty architektury netráví hodiny a hodiny v přednáškových místnostech. Pro ohmatávání reality jsou v souladu s konceptem „learning by doing“ využívány workshopy, exkurze a nejrůznější formy kutění a tvoření, tedy něco, co se nedá nadřít nazpaměť.

učitelé

Na Fakultě architektury nevyučují pouze akademici, ale především lidé spojení s praxí – uznávaní odborníci, kteří ve svém oboru něco znamenají. Jsou to pochopitelně individuality, takže nečekejte nudné suchary. Spíš se dočkáte toho, že vás vezmou na exkurzi za architektonickými skvosty někam do zahraničí nebo třeba na pivo.

absolventi

Po splnění všech náležitostí, tedy složení státní zkoušky a obhájení magisterské práce, je samozřejmě možné nastoupit do praxe – ať už do některého z architektonických studií, na volnou nohu nebo do státní správy. Další možností však je pokračovat ve studiu v doktorském stupni, což je mimo jiné předpoklad pro budoucí akademickou dráhu.

Roman Koucký

tvůrce ikonických architektonických děl, iniciátor polemik s konzervativními památkáři a hlavní pražský urbanista

Pavla Melková

architektka, teoretička architektury, pedagožka

státní závěrečné zkoušky

Podmínkou ke státní zkoušce, která předchází obhajobě diplomové práce a sestává ze dvou předmětových bloků – architektura a urbanismus a stavební management, je úspěšné absolvování povinných předmětů. Studenti specializovaných modulů skládají jednu státní zkoušku navíc; většinou se koná společně s obhajobou diplomové práce.

přijímací zkoušky

Na magisterský stupeň se mohou hlásit uchazeči s ukončeným bakalářským studiem ve stejném nebo příbuzném oboru. Na rozdíl od přijímaček do bakalářského programu se však neskládají talentové zkoušky, ale hodnotí se portfolio školních prací nebo jiných projektů, které uchazeč zpracoval. Absolventi bakalářského studia příslušného programu na FA ČVUT s výbornými výsledky jsou do navazujícího magisterského studia přijati bez přijímacích zkoušek.

Diplomová práce

Jde o architektonický nebo urbanistický projekt, ale může jít i o teoretickou práci. Diplomové práce se odevzdávají v pevně daném termínu stanoveném pro každý akademický rok.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.