Záznamy přednášek

V letním semestru 2023/24 jsou z přednášek ve velkých posluchárnách (105, 107, 111, 155)  pořizovány záznamy, které budou mediatéce k dispozici po dobu, kdy je dle harmonogramu akademického roku možné skládat zkoušky. Každý přednášející má právo rozhodnout, že záznamy jeho přednášek nebudou pořizovány. Záznamy přednášek z předchozích semestrů dostupné nebudou.

Mediatéka

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.