Záznamy přednášek

V letním semestru 2022/23 jsou z přednášek ve velkých posluchárnách pořizovány záznamy, které budou dostupné nejméně s týdenním předstihem před zkouškovým obdobím. V mediatéce budou k dispozici po dobu, kdy je dle harmonogramu možné skládat zkoušky. Záznamy přednášek ze zimního semestru 2022/23 již nejsou dostupné.

Každý přednášející má právo rozhodnout, že záznamy jeho přednášek nebudou pořizovány.

Mediatéka

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.