Záznamy přednášek zE ZS 2022/23

V zimním semestru 2022/23 jsou z přednášek ve velkých posluchárnách pořizovány záznamy, které budou jako studijním materiál dostupné ve zkouškovém období (zpřístupnění plánujeme před zimními prázdninami).


Každý přednášející má právo rozhodnout, že záznamy jeho přednášek nebudou pořizovány. Tento režim je nastaven u přednášek předmětů: 524PRES2 (21.9.2022 a 5.10.2022); 550EV; 522M.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.