Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Záznamy přednášek

V letním semestru 2022/23 jsou z přednášek ve velkých posluchárnách pořizovány záznamy, které budou jako studijním materiál dostupné ve zkouškovém období jednoduché mediatéce rozdělené podle jednotlivých předmětů.


Záznamy budou dostupné vždy s nejméně s týdenním předstihem před zkouškovým obdobím daného semestru - po dobu, ve které je možné podle harmonogramu a. r. skládat zkoušky za daný semestr.


Každý přednášející má právo rozhodnout, že záznamy jeho přednášek nebudou pořizovány.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.