S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výzkum na Fakultě architektury

Fakulta architektury spojuje výzkumníky, učitele i odborníky z praxe, kteří se zabývají architekturou, urbanismem, územním plánováním, krajinou a designem. Výzkumné aktivity zahrnují deset výzkumných oblastí a obvykle probíhají pod vedením docentů a profesorů v rámci ústavů. Součástí fakulty je Výzkumné centrum průmyslového dědictví a Výzkumné centrum FA, které se zaměřuje na interdisciplinární výzkum.

 

Oblasti výzkumu

Výzkum na Fakultě architektury je podložen dlouhodobými aktivitami týmů i jednotlivých výzkumných pracovníků. O zaměření konkrétních oblastí výzkumu, kterých je celkem deset, nejlépe vypovídají dokončené i probíhající projekty.

Oblasti výzkumu

Výzkumné projekty

Jako přední výzkumná instituce působíme v mnoha odborných oblastech. Přehled o naší výzkumné činnosti poskytují konkrétní projekty, jejichž přehled najdete na samostatné stránce.

Výzkumné projekty

Publikace

Poznatky z výzkumu a dalších tvůrčích aktivit publikujeme zejména formou specializovaných monografií, článků ve výzkumných časopisech a příspěvků v konferenčních sbornících. Více najdete v databázi publikací.

Publikace

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.