Výzkum na Fakultě architektury

Fakulta architektury spojuje výzkumníky, učitele i odborníky z praxe, kteří se zabývají architekturou, urbanismem, územním plánováním, krajinou a designem. Výzkumné aktivity zahrnují deset výzkumných oblastí a obvykle probíhají pod vedením docentů a profesorů v rámci ústavů. Součástí fakulty je Výzkumné centrum průmyslového dědictví.

 

Výzkumné projekty

Jako přední výzkumná instituce působíme v mnoha odborných oblastech. Přehled o naší výzkumné činnosti poskytují konkrétní projekty, jejichž přehled najdete na samostatné stránce.

Výzkumné projekty

Publikace

Poznatky z výzkumu a dalších tvůrčích aktivit publikujeme zejména formou specializovaných monografií, článků ve výzkumných časopisech a příspěvků v konferenčních sbornících. Více najdete v databázi publikací.

Publikace

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.