V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Výzkum na Fakultě architektury

Fakulta architektury spojuje výzkumníky, učitele i odborníky z praxe, kteří se zabývají architekturou, urbanismem, územním plánováním, krajinou a designem. Výzkumné aktivity zahrnují deset výzkumných oblastí a obvykle probíhají pod vedením docentů a profesorů v rámci ústavů. Součástí fakulty je Výzkumné centrum průmyslového dědictví a Výzkumné centrum FA, které se zaměřuje na interdisciplinární výzkum.

 

Oblasti výzkumu

Výzkum na Fakultě architektury je podložen dlouhodobými aktivitami týmů i jednotlivých výzkumných pracovníků. O zaměření konkrétních oblastí výzkumu, kterých je celkem deset, nejlépe vypovídají dokončené i probíhající projekty.

Oblasti výzkumu

Výzkumné projekty

Jako přední výzkumná instituce působíme v mnoha odborných oblastech. Přehled o naší výzkumné činnosti poskytují konkrétní projekty, jejichž přehled najdete na samostatné stránce.

Výzkumné projekty

Publikace

Poznatky z výzkumu a dalších tvůrčích aktivit publikujeme zejména formou specializovaných monografií, článků ve výzkumných časopisech a příspěvků v konferenčních sbornících. Více najdete v databázi publikací.

Publikace

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.