Výzkum na Fakultě architektury

Fakulta architektury spojuje výzkumníky, pedagogy i odborníky z praxe, kteří se zabývají architekturou, urbanismem, územním plánováním, krajinou a designem. Výzkumné aktivity probíhají obvykle pod vedením docentů a profesorů v rámci ústavů a zahrnují řadu navzájem se prolínajících výzkumných oblastí.

  • Historie a teorie architektury (zejm. středověká a novověká architektura, lidová architektura, průmyslové dědictví, moderní, poválečná a současná architektura, památková péče)
  • Architektura, prostředí, navrhování (zejm. bydlení, typologie, ergonomie, udržitelnost, inkluzivní architektura, design-built projekty, scénografie a média)
  • Město, region, krajina, veřejný prostor (zejm. urbanismus, územní a strategické plánování, development, krajinné celky)
  • Robotika, kybernetika, computing, materiály, technologie, historické konstrukce
  • Design, umění

Výzkumné projekty

Přehled o zaměření a výzkumné činnosti fakulty poskytují konkrétní projekty, jejichž přehled najdete v samostatné databázi.

 

Výzkumné projekty

Publikace

Poznatky z výzkumu a dalších tvůrčích aktivit publikujeme zejména formou monografií, článků v odborných časopisech a příspěvků v konferenčních sbornících. Více najdete v samostatné databázi.

Publikace

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.