V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Design

Studijní plány

Studijní plán zobrazuje podmínky pro zápis předmětů a pro splnění požadavků na absolutorium studijních programů. Studijní plán uvádí doporučené pořadí předmětů.

Studenti mimo 1. ročníku bakalářského studia si mohou zapisovat předměty i v jiném pořadí než je uvedeno v doporučených studijních plánech, jsou však povinni respektovat povinné návaznosti některých předmětů. Kontrolovaným úsekem studia je akademický rok. Kontrola studia se provádí vždy před začátkem nového akademického roku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková