Krajinářská architektura

Ateliéry

Zápis do ateliérů

Jediným akceptovaným zápisem studenta do ateliéru bude list studenta podepsaný studentem i vedoucím ateliéru (přinesou vedoucí ateliérů na schůzky). Vedoucí ateliérů předají kopie listů studenta sekretariátům, sekretářky následně provedou zápis do KOS. Zápis ateliérů do komponenty KOS je plně v kompetenci sekretariátů. Prosíme studenty, aby si předmět ateliér nezapisovali sami; případné nepotvrzené zápisy budou vymazány. Originály listů studenta archivují vedoucí ateliérů.

Informace pro neumístěné studenty

Sledujte tuto stránku, ateliéry by zde měly průběžně aktualizovat volnou kapacitu, případně datum dalších schůzek. Pokud se vám nepodaří nikde zapsat, prosíme o informaci na studijni@fa.cvut.cz včetně typu projektu, který potřebujete tento semestr studovat.

Zpřístupnění ateliérů

Jakmile budete zapsáni sekretariátem do KOS, měl by být druhý den ateliér zpřístupněn na vaši čipovou kartu. Pro bezproblémový start systému prosím zkontrolujte, že vás sekretariáty skutečně zapsaly, tedy váš vedoucí ateliéru předal listy studenta. 

Ateliérové předměty

Ateliérová výuka je rozdělena do dvou etap. V prvních dvou semestrech probíhá v ateliérech 1. ročníku, do kterých jsou studenti přiřazováni abecedně. Na ně navazuje od 2. ročníku výuka ve vertikálních ateliérech, do kterých se studenti přihlašují dle vlastní volby, po dohodě s vedoucím ateliéru.

Během bakalářského studijního programu student absolvuje: Základy krajinářského navrhování – ZKN, Základní ateliér – ZA, Ateliér I velké měřítko, Ateliér II střední měřítko, Ateliér III malé měřítko, Ateliér bakalářský projekt – krajinářská architektura.

Během magisterského studijního programu student absolvuje: Ateliér IV, Ateliér V, Ateliér VI, Ateliér volitelný, Diplomní seminář, Diplomní projekt.

Ateliér volitelné zadání – ATVZ a Ateliér volitelný – ATV si mohou studenti studijního programu Architektura a urbanismus zapsat také v krajinářských ateliérech Fingerová, Rehwaldt, Salzmann, Sitta a Trevisan.

Studenti programu Krajinářská architektura si mohou zapisovat ateliéry pouze v krajinářských ateliérech Fingerová, Rehwaldt, Salzmann, Sitta a Trevisan. První výjimkou je Ateliér I velké měřítko, který si studenti mohou zapsat kromě krajinářských ateliérů Fingerová, Rehwaldt, Salzmann, Sitta a Trevisan také v ateliéru Plicka, Klokočka. Druhou výjimkou je Ateliér volitelný, který si mohou zapsat v libovolném krajinářském či architektonickém ateliéru.

 

5 výsledků

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.