design (BC)

Méně tradiční obor na FA je určen studentům, kteří budou jako průmysloví designéři přetvářet běžné předměty, přístroje, nástroje i složité stroje tak, aby byly funkční i krásné. Uchazeč musí být kreativní, manuálně i kreslířsky zručný a nemít nouzi o nápady. Vše, co navrhne, musí umět také vyrobit – jako model nebo funkční prototyp.

CO SE NAUČÍTE?

Především pracovat s nejrůznějšími materiály – od obrábění dřeva nebo kovu po výrobu skla a porcelánu. Svou myšlenku budete prezentovat jako hmatatelný předmět, takže si osvojíte i produkční efektivitu. Spoustu věcí za vás nikdo nezařídí, takže zvládnete jednání se řemeslníky, plánování průběhu prací i následnou PR kampaň včetně zhotovení plakátu apod.

tvrdé řemeslo i krásné umění

Počítejte s tím, že spousta věcí se vám napoprvé nepodaří. Když to ale nevzdáte a nakonec si přece jen rozsvítíte lampu, kterou jste pětkrát předělávali, usednete na svou židli nebo si položíte půllitr na porcelánový tácek vyrobený vlastníma rukama, bude to pocit k nezaplacení.

myslet jako designér

Průmyslový designér se musí umět na vše kolem sebe dívat očima člověka znalého ergonomie, základů anatomie a dalších disciplín. Pokud k vám přijde na návštěvu, nabídnutou židli si napřed osahá a potom zkusí, jak se na ní sedí. Možná pak utrousí, že tu vaši nejspíš navrhoval nějaký sadista, a doporučí takový sklon sedáku a úhel opěradla, které člověka nepřivedou do lékařské ordinace s bolestmi zad...

opravdu něco vyrobit

Vaše nápady rozhodně nezůstanou jen v hlavě nebo na papíře: v dobře vybavených školních dílnách nebo později ve výrobních podnicích si vše zkusíte skutečně vyrobit. Seznámíte se třeba s prací zámečníka, truhláře, naučíte se pracovat se sklem nebo porcelánem a dalšími materiály.

Proč studovat u nás?

  1. Vertikální ateliéry

    Ateliér je předmět, v němž zužitkujete teoretickou výzbroj. Ateliérů průmyslového designu je na fakultě 5 a vedou je uznávané špičky v oboru. Ateliéry se specializují na různá odvětví designu, bude jen na vás, jestli vás láká práce se sklem, porcelánem nebo třeba světelný design. Přívlastek  „vertikální“ znamená, že studenti v nich mohou pracovat na jednom projektu společně bez ohledu na to, jestli navštěvují druhý, třetí, čtvrtý nebo poslední ročník.

  2. Individuální přístup

    Důraz na ateliérovou výuku umožňuje velmi úzkou spolupráci studentů s pedagogy. Ve zvoleném ateliéru se setkávají dvakrát týdně a při práci na každém zadaném úkolu může adept se svým „guru“ strávit spoustu času probíráním zvoleného přístupu a debatami o nejvhodnějším řešení.

  3. Jsme velká škola, ale ne nalejvárna

    Studenti Fakulty architektury netráví hodiny a hodiny v přednáškových místnostech. Pro ohmatávání reality jsou v souladu s konceptem „learning by doing“ využívány workshopy, exkurze a nejrůznější formy kutění a tvoření, tedy něco, co se nedá nadřít nazpaměť.

Učitelé

Na Fakultě architektury nevyučují pouze akademici, ale především lidé spojení s praxí – uznávaní odborníci, kteří ve svém oboru něco znamenají. Jsou to pochopitelně individuality, takže nečekejte nudné suchary. Spíš se dočkáte toho, že vás vezmou na exkurzi do prostředí, kam se hned tak někdo nedostane, nebo třeba na pivo.

Absolventi

I pokud se rozhodnete nepokračovat v magisterském studiu (což je jinak možné jak na této fakultě, tak i na obdobných školách například v Liberci nebo v Brně) a chcete raději co nejdřív nastoupit do praxe, můžete najít uplatnění třeba jako designéři výrobků v malých a středních firmách. V průběhu tříletého studia totiž budete mít dost příležitostí k tomu, abyste získali potřebné kontakty a mohli se vydat správnou cestou.

Přijímací zkoušky

Přihlášky se podávají do 30. listopadu a jedinou podmínkou je maturita. Zkoušky probíhají na přelomu ledna a února (případně v mimořádném červnovém termínu) formou talentových zkoušek a jsou dvoukolové. V 1. kole se posuzuje zejména manuální zručnost formou modelování, všeobecný přehled a studijní předpoklady se zjišťují fakultním testem a SCIO testy. Úspěšný uchazeč nemusí absolvovat 2. kolo, které probíhá formou pohovoru a předkládají se v něm domácí práce.

Přípravné kurzy

Na vše, co je třeba umět k přijímacím zkouškám, vás můžeme připravit – samozřejmě s výjimkou všeobecného přehledu, který se na poslední chvíli dohnat nedá. Kromě disciplín společných s architekty a krajináři je možné absolvovat večerní přípravku nebo konzultovat vaše domácí práce s pedagogy ústavu.

státní závěrečné zkoušky

Skládají se ze dvou částí – státní zkoušky a obhajoby bakalářské práce. Pokud jste v průběhu studia měli ze stěžejních předmětů (dějiny umění, designu a techniky; nauka o designu, stavbách a interiéru; konstrukce, materiály a technologie) dobré hodnocení, můžete se státnicím vyhnout a přihlásit se rovnou k obhajobě bakalářské práce. Na každý termín je přitom třeba se hlásit písemně.

Bakalářská práce

Stěžejním úkolem studia designérů je práce na projektech - a tomu odpovídá i bakalářská práce. Nemá tedy formu psaného textu, ale jde o jednosemestrální projekt, ve kterém prokážete schopnost samostatného přístupu k tvorbě.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.