fakultní časopis Alfa

Zpravodaj vydávaný Fakultou architektury ČVUT již 16 let. Tištěný časopis, určený školní akademické obci, vychází od roku 1996, původně 10 x ročně v nákladu 400 – 600 výtisků. V současnosti (od r. 2020) je obsah zpravodaje zaměřen převážně tematicky.

Celá Alfa

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.