fakultní časopis Alfa

Zpravodaj vydávaný Fakultou architektury ČVUT. Tištěný časopis, určený školní akademické obci, vychází od roku 1996 v nákladu 500 výtisků.

Celá Alfa

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.