Krajinářská architektura (BC)

Nejmladší program na FA – první studenti nastoupili v říjnu 2015. Hodně předmětů je společných s architekty, ovšem výuka zahrnuje i specializované přírodovědné disciplíny, které se vyučují ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou. I toto studium je tříleté a přijímá se na něj méně uchazečů než na architekturu.

Co se naučíte?

Získáte základní přehled o dějinách umění a architektury a osvojíte si základy specializovaných přírodovědných disciplín potřebných pro tento obor, například dendrologie. Ve finále tak zvládnete vypracování studie úpravy veřejného prostranství, například parku, uličního prostoru nebo sportoviště, včetně všech náležitostí a detailního zpracování zahrnujícího třeba osazovací plán.

Tvrdé řemeslo i krásné umění

V souladu s Vitruviovým výrokem, že struktura jakékoli stavby musí vykazovat tři základní vlastnosti – firmitas, utilitas, venustas, tj. musí být trvanlivá, užitečná a krásná, bude i vaše studium na fakultě nejspíš těžké a tvrdé. Cílem ale je, aby to nebyl promarněný čas a aby výsledek byl co nejlepší. Nejde jen o zvládnutí technických dovedností – budete mít spoustu prostoru pro uplatnění kreativity a múzičnosti a spoustu možností se rozletět.

Myslet jako krajinář

Základem je naučit se pohlížet na okolní svět nejen jako krajinář, ale současně jako architekt. Krajinářský architekt není totéž co zahradník, jak si mnozí myslí – musí umět vnímat přírodní i dotvořené prvky kolem sebe jako celek, dokázat jej důkladně analyzovat a poté mu vtisknout novou kvalitu.

obor, který má budoucnost

Ve světě je krajinářská architektura disciplínou, která prožívá velký rozvoj, a to nejen ve vyspělých státech, ale i ve státech třetího světa. Architekt-krajinář je vlastně mediátorem mezi plánovacími procesy a veřejností a advokátem udržitelnosti kvalitního životního prostředí pro budoucí generace. Je to obor, který pracuje s krajinou, prostorem, má široký záběr. Uplatnění nachází v přírodě, na venkově, ve městech i v průmyslových oblastech.

Více o studiu

Proč studovat u nás

  1. Vertikální ateliéry

    Ateliér je předmět, v němž zužitkujete teoretickou výzbroj. Postupně si vyzkoušíte návrhy různých budov, městských prostor, krajiny, předmětů apod. Ateliérů je více než čtyřicet, vedou je uznávané špičky v oboru – a přívlastek  „vertikální“ znamená, že studenti v nich mohou pracovat na jednom projektu společně bez ohledu na to, jestli navštěvují druhý, třetí, čtvrtý nebo poslední ročník.

  2. Individuální přístup

    Důraz na ateliérovou výuku umožňuje velmi úzkou spolupráci studentů s pedagogy. Ve zvoleném ateliéru se setkávají dvakrát týdně a při práci na každém zadaném úkolu může adept se svým „guru“ strávit spoustu času probíráním zvoleného přístupu a debatami o nejvhodnějším řešení.

  3. Jsme velká škola, ale ne nalejvárna

    Studenti Fakulty architektury netráví hodiny a hodiny v přednáškových místnostech. Pro ohmatávání reality jsou v souladu s konceptem „learning by doing“ využívány workshopy, exkurze a nejrůznější formy kutění a tvoření, tedy něco, co se nedá nadřít nazpaměť.

Učitelé

Na Fakultě architektury nevyučují pouze akademici, ale především lidé spojení s praxí – uznávaní odborníci, kteří ve svém oboru něco znamenají. Jsou to pochopitelně individuality, takže nečekejte nudné suchary. Spíš se dočkáte toho, že vás vezmou na nezapomenutelný výlet na jižní Moravu nebo třeba na pivo.

Absolventi

I pokud se rozhodnete nepokračovat v magisterském studiu (což je jinak možné na této fakultě i na obdobných školách u nás) a chcete raději co nejdřív nastoupit do praxe, můžete najít uplatnění jak v některé z architektonických kanceláří, tak ve státní správě, například na městských nebo obecních úřadech. V průběhu tříletého studia totiž budete mít dost příležitostí k tomu, abyste získali potřebné kontakty a mohli se vydat správnou cestou.

Přijímací řízení

Přihlášky se podávají do 30. listopadu. Zkoušky jsou dvoukolové, 1. kolo probíhá v druhé polovině ledna, 2. kolo v únoru. V 1. kole absolvujete testy obecných studijních předpokladů (SCIO), testy prostorové představivosti a všeobecného přehledu a zejména nejdůležitější část – talentové zkoušky. Nejúspěšnější uchazeči z 1. kola nemusí absolvovat 2. kolo, které probíhá formou pohovoru a předkládají se v něm domácí práce.

Přijímací řízení

Přípravné kurzy

Na vše, co je třeba umět k přijímacím zkouškám, vás můžeme připravit – samozřejmě s výjimkou všeobecného přehledu, který se na poslední chvíli dohnat nedá. Nezapomeňte se včas zapsat na přípravný kurz prostorové představivosti nebo na kurz kreslení, který probíhá celý zimní semestr. Před přijímacími zkouškami navíc můžete absolvovat i jednodenní „nalejvárnu“.

Podrobné informace o přípravných kurzech

Státní závěrečNé zkoušky

Státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí – státní zkoušky z předmětových okruhů a obhajoby bakalářské práce. Obhajobou bakalářské práce je zakončeno celé studium v bakalářském studijním programu.

Bakalářská práce

Stěžejním úkolem studia je vypracování projektu - a tomu odpovídá i bakalářská práce. Nemá tedy formu psaného textu, ale jde o rozpracování předchozí architektonické studie do takových podrobností, aby šlo vlastně o dokumentaci pro stavební povolení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.