Architektura a urbanismus

Předměty

Studenti mimo, 1. ročníku bakalářského studia si mohou zapisovat předměty i v jiném pořadí než je uvedeno v doporučených studijních plánech, všichni jsou však povinni respektovat povinné návaznosti některých předmětů.

Ateliéry

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
ATOS Ateliér občanská stavba – ATOS
0/8
P / klz
8
ATZBP Ateliér studie k bakalářské práci – ATZB
0/8
P / klz
9
BP Bakalářská práce – BP (AU)
0/16
P / z
19
Základní ateliér - ZAN II
1/5
P / klz
6
ZAN Základy architektonického navrhování – ZAN I
1/5
P / klz
7

Předměty

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
516CAD2 CAD II
0/2
PO / klz
2
516CAD3 CAD III
0/2
VO / klz
2
513DAT1 Dějiny a teorie architektury I
2/0
ZT / zk
2
Dějiny a teorie architektury II
2/1
ZT / z, zk
3
513DAT3 Dějiny a teorie architektury III
2/0
ZT / zk
2
Dějiny a teorie architektury IV
2/0
ZT / zk
2
513DAT5 Dějiny a teorie architektury V
2/1
ZT / z, zk
3
513DU1B Dějiny umění I
2/0
PO / zk
2
Dějiny umění II
2/0
VO / klz
2
521DG1 Deskriptivní geometrie I
2/2
PO / klz
4
521DG2 Deskriptivní geometrie II
1/2
PO / klz
3
528EKL Ekologie I
2/0
PO / zk
2
513FSP1 Filosofie, sociologie a psychologie I (sociologie a psychologie I)
2/0
PO / klz
2
Filosofie, sociologie a psychologie II (filosofie II)
2/0
VO / klz
2
513FSP3 Filosofie, sociologie a psychologie III (Filosofie I)
2/0
VO / klz
2
Geodetická praxe
0/2
PO / z
2
Geodézie
1/0
PO / klz
2
515I1 Interiér, výstavnictví, design I
2/1
PO / z, zk
3
520KA1B Krajinářská architektura I
2/1
ZT / z, zk
3
Krajinářská architektura II
2/1
VO / z, zk
4
511KP Kreslířská praxe
0/1
PO / z
2
522M1 Matematika I
2/2
PO / z, zk
4
518NS1 Nauka o stavbách I
2/1
ZT / z, zk
3
Nauka o stavbách II
2/1
P / z, zk
3
518NS3B Nauka o stavbách III
2/0
P / zk
2
Nauka o stavbách IV
2/1
P / z, zk
3
518NSKI Nauka o stavbách V (Koncept a interpretace)
1/1
VO / klz
2
522NK3B Nosné konstrukce III
2/1
P / z, zk
3
526OJ1B Odborný jazyk I
0/2
PO / z, zk
2
526OJ2B Odborný jazyk II
0/2
VO / klz
2
Odborný jazyk III
0/2
VO / klz
2
514PP1B Památková péče I
2/1
ZT / z, zk
3
Památková péče II
2/0
VO / klz
2
Počítačová grafika I
0/2
VO / klz
2
Pozemní stavitelství I
2/2
ZT / z, zk
4
Pozemní stavitelství II
2/2
ZT / z, zk
4
Pozemní stavitelství III
2/2
ZT / z, zk
4
Pozemní stavitelství IV
1/2
ZT / z, zk
3
Pozemní stavitelství V
2/0
VO / klz
2
Provádění, řízení a ekonomie staveb I (Provádění a stavební management)
2/2
PO / z, zk
4
522NK1B Statika a nosné konstrukce I (Statika I + Statika II)
2/2
ZT / z, zk
4
522NK2B Statika a nosné konstrukce II (Nosné konstrukce I)
2/1
ZT / z, zk
3
Stavební fyzika I
1/1
PO / klz
2
Stavební fyzika II
1/1
PO / z, zk
2
Stavební materiály
2/0
PO / klz
2
TZB a infrastruktura sídel I
2/2
ZT / z, zk
4
Urbanismus I
2/1
ZT / z, zk
3
Urbanismus II
2/0
ZT / zk
2
Urbanismus III
1/1
VO / klz
2
511VT1B Výtvarná tvorba I
0/2
PO / klz
2
Výtvarná tvorba II
0/2
PO / klz
2
511VT3 Výtvarná tvorba III
0/2
PO / klz
2
511VT4 Výtvarná tvorba IV
0/2
PO / klz
2
511VT5 Výtvarná tvorba V
0/2
VO / klz
2

Ateliéry

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
ATRN Ateliér realizační projekt – ATRN
0/8
P / klz
11
ATSS Ateliér soubor staveb – ATSS
0/8
P / klz
11
ATU Ateliér urbanismus – ATU
0/8
P / klz
13
ATV Ateliér volitelný – ATV
0/4
PV / klz
4
ATVZ Ateliér volné zadání – ATVZ
0/8
P / klz
11
DP Diplomní projekt – DP (AU)
0/28
P / z
28
DSN Diplomní seminář – DSN (AU)
0/2
PV / klz
2

Předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
CAD IV
1/1
VO / klz
0
513DAT6 Dějiny a teorie architektury VI (Současná architektonická tvorba)
2/0
VO / klz
2
Dějiny a teorie architektury VII (Teorie architektury a estetika I)
2/0
PO / zk
2
513DAT8 Dějiny a teorie architektury VIII (Teorie architektury a estetika II)
2/0
VO / klz
2
Dějiny umění III
2/0
VO / klz
2
500DC1 Design Computing I - BIM
1/1
VO / klz
2
518DEV1 Development I
1/1
VO / klz
2
518DEV2 Development II
1/1
VO / klz
2
521EKL1 Ekologie II
2/0
PO / zk
2
521EKL2 Ekologie III
2/0
VO / klz
2
513FSP4 Filosofie, sociologie a psychologie IV (Filosofie III)
0/2
VO / klz
2
513FSP5 Filosofie, sociologie a psychologie V (Sociologie a psychologie II)
0/2
VO / klz
2
Historické stavby a sídla I
2/0
VO / klz
2
Historické stavby a sídla II
2/0
VO / klz
2
513HS3N Historické stavby a sídla III
2/0
VO / klz
2
515I2D Interiér, výstavnictví, design II
2/0
VO / klz
2
Interiér, výstavnictví, design III
2/0
VO / klz
2
520KAN3 Krajinářská architektura III
2/1
VO / z, zk
3
Krajinářská architektura IV
2/0
VO / zk
Krajinářská architektura V
0/2
VO / klz
2
518NS5N Nauka o stavbách VI
2/0
ZT / zk
2
518NS6 Nauka o stavbách VII
2/0
VO / klz
2
522NK4N Nosné konstrukce IV
0/2
PV / klz
2
514PP3 Památková péče III
1/1
VO / klz
2
520PRK1N Plánování regionů a krajiny I (Krajinné plánování I)
2/0
VO / klz
2
520KP2 Plánování regionu a krajiny II (Regionální rozvoj)
0/2
VO / klz
2
520KP2 Plánování regionu a krajiny III (Krajinné plánování II)
1/1
VO / z, zk
2
516PG2N Počítačová grafika II
1/1
VO / klz
2
523PN1 Počítačové navrhování I – BIM
1/1
VO / klz
2
516PN2 Počítačové navrhování II
1/1
VO / klz
2
516PN3 Počítačové navrhování III
1/1
VO / klz
2
Pozemní stavitelství VI
1/1
PV / klz
2
523PS7N Pozemní stavitelství VII
2/0
VO / klz
2
Pozemní stavitelství VIII
1/1
PV / klz
2
Právo
2/0
P / zk
2
521PRI1 Prostorová informatika I
1/1
VO / klz
2
Prostorová informatika II
1/1
PV / klz
2
Prostorové struktury I
2/0
PV / klz
2
Prostorové struktury II
1/1
PV / klz
2
Provádění a stavební management II
2/1
P / z, zk
3
Provádění a stavební management III
0/2
PV / klz
2
Regionální plánování
2/0
PV / klz
2
522NK5N Statika a nosné konstrukce III (Nosné konstrukce II) 3
522NK5N Statika a nosné konstrukce IV (Nosné konstrukce III) 3
Stavebně historický průzkum I
2/0
PV / klz
2
Stavebně historický průzkum II
0/2
VO / klz
2
Stavebně historický průzkum III
2/0
PV / klz
2
Technologie KA I
1/1
PV / klz
2
Technologie KA II
1/1
PV / klz
2
Teorie architektury a estetika I
2/0
P / zk
2
Teorie architektury a estetika II
0/2
PV / klz
2
TZB a infrastruktura sídel III
1/1
PV / klz
2
Urbanismus IV
2/1
P / z, zk
3
Urbanismus V
1/1
PV / klz
2
Urbanismus VI
1/1
PV / klz
2
Urbanismus VII
1/1
PV / klz
2
Územní plánování I
2/2
P / z, zk
3
Územní plánování II
1/1
PV / klz
2
Územní plánování III
1/1
PV / klz
2
511VT6 Výtvarná tvorba VI 2
511VT6 Výtvarná tvorba VI
0/2
PV / klz
2

Odborné předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
Historické stavby a sídla I
2/0
PO / klz
2
Historické stavby a sídla II
2/0
PO / klz
2
513HS3N Historické stavby a sídla III
2/0
PO / klz
2
514PP3 Památková péče III
1/1
PO / klz
2
Stavebně historický průzkum I
2/0
P / klz
2
Stavebně historický průzkum II
0/2
P / klz
2
Stavebně historický průzkum III
2/0
P / klz
2

Odborné předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
521EKL2 Ekologie III
2/0
PO / klz
2
520PRK1N Plánování regionů a krajiny I (Krajinné plánování I)
2/0
PO / klz
2
520KP2 Plánování regionu a krajiny II (Regionální rozvoj)
0/2
PO / klz
2
521PRI1 Prostorová informatika I
1/1
PO / klz
2
Prostorová informatika II
1/1
P / klz
2
Prostorové struktury I
2/0
P / klz
2
Prostorové struktury II
1/1
P / klz
2
Regionální plánování
2/0
P / klz
2
TZB a infrastruktura sídel III
1/1
PV / klz
2
Urbanismus V
1/1
P / klz
2
Urbanismus VI
1/1
P / klz
2
Územní plánování II
1/1
P / klz
2
Územní plánování III
1/1
P / klz
2

Odborné předměty

Odborné předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
516PG2N Počítačová grafika II
1/1
PO / klz
2
523PN1 Počítačové navrhování I – BIM
1/1
PO / klz
2
516PN2 Počítačové navrhování II
1/1
PO / klz
2
516PN3 Počítačové navrhování III
1/1
PO / klz
2
523PS7N Pozemní stavitelství VII
2/0
PO / klz
2
521PRI1 Prostorová informatika I
1/1
PO / klz
2

Ateliéry

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
ATV Ateliér volitelný – ATV
0/4
P / klz
4
DSN Diplomní seminář – DSN (AU)
0/2
PO / klz
2

Odborné předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
518DEV1 Development I
1/1
PO / klz
2
518DEV2 Development II
1/1
PO / klz
2
518NS6 Nauka o stavbách VII
2/0
P / klz
2
521PRI1 Prostorová informatika I
1/1
PO / klz
2
Urbanismus V
1/1
PO / klz
Urbanismus VI
1/1
P / klz
2
Urbanismus VII
1/1
PO / klz
2
Územní plánování II
1/1
PO / klz
2
Územní plánování III
1/1
PO / klz
2

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková