V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Architektura a urbanismus

Předměty

Studenti mimo, 1. ročníku bakalářského studia si mohou zapisovat předměty i v jiném pořadí než je uvedeno v doporučených studijních plánech, všichni jsou však povinni respektovat povinné návaznosti některých předmětů.

Ateliéry

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
ATOS Ateliér občanská stavba – ATOS
0/8
P / klz
8
ATZBP Ateliér studie k bakalářské práci - ATZB
0/8
P / klz
9
BP Bakalářská práce – BP (AU)
0/16
P / z
19
Základní ateliér - ZAN II
0/6
P / klz
6
ZAN Základy architektonického navrhování – ZAN I
0/5
P / klz
5

Předměty

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
Architektonická kompozice
1/0
P / zk
1
CAD I
0/2
P / klz
2
CAD II
0/2
P / klz
2
CAD III
0/2
PV / klz
2
CAD IV
0/2
PV / klz
2
Dějiny architektury I
2/1
P / z, zk
3
Dějiny architektury II
2/1
P / z, zk
3
Dějiny architektury III
2/0
P / zk
2
Dějiny architektury IV
2/0
P / zk
2
Dějiny architektury V
2/0
P / zk
2
Dějiny umění I
2/0
P / zk
2
Dějiny umění II
2/0
P / zk
2
521DG1 Deskriptivní geometrie I
2/2
P / klz
4
521DG2 Deskriptivní geometrie II
1/2
P / klz
3
Ekologie I
2/0
P / zk
2
Filosofie I
2/0
P / klz
2
Filosofie II
2/0
PV / klz
2
Geodézie
1/1
P / klz
2
Geologie
1/0
P / klz
1
Interiér, výstavnictví, design I
2/1
P / z, zk
3
Koncept a interpretace
1/1
PV / klz
2
Kreslířská praxe
0/1
P / z
-1
522M1 Matematika I
2/2
P / z, zk
4
Matematika II
0/2
PV / klz
2
Nauka o stavbách I
2/1
P / z, zk
3
Nauka o stavbách II
2/1
P / z, zk
3
Nauka o stavbách III
2/0
P / zk
2
Nauka o stavbách IV
2/1
P / z, zk
3
522NK1B Nosné konstrukce I
2/1
P / z, zk
3
522NK2B Nosné konstrukce II
2/1
P / z, zk
3
522NK3B Nosné konstrukce III
2/1
P / z, zk
3
Odborný jazyk I
0/2
P / z, zk
2
Odborný jazyk II
0/2
PV / klz
2
Odborný jazyk III
0/2
PV / klz
2
Památková péče I
2/1
P / zk
3
Památková péče II
2/0
PV / klz
2
Počítačová grafika I
0/2
PV / klz
2
Pozemní stavitelství I
2/1
P / z, zk
3
Pozemní stavitelství II
2/2
P / z, zk
4
Pozemní stavitelství III
2/2
P / z, zk
4
Pozemní stavitelství IV
1/2
P / z, zk
3
Pozemní stavitelství V
2/0
P / klz
2
Provádění a stavební management I
2/2
P / z, zk
4
Sociologie a psychologie I
1/0
P / klz
1
513SAT, 513SATB Současná architektonická tvorba
2/0
PV / klz
2
522ST1 Statika I
1/2
P / klz
3
522ST2 Statika II
1/2
P / z, zk
3
Stavební fyzika I
1/1
P / klz
2
Stavební fyzika II
1/1
P / z, zk
2
Stavební materiály
2/0
P / klz
2
TZB a infrastruktura sídel I
2/2
P / z, zk
4
Urbanismus I
2/1
P / z, zk
3
Urbanismus II
2/0
P / zk
2
Urbanismus III
1/1
PV / klz
2
Výtvarná tvorba I
Výtvarná tvorba II
0/2
P / klz
2
Výtvarná tvorba III
0/2
P / klz
2
Výtvarná tvorba IV
0/2
P / klz
2
Výtvarná tvorba V
0/2
PV / klz
2

Ateliéry

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
ATV Ateliér povinně volitelný - ATV
0/4
PV / klz
4
ATRN Ateliér realizační projekt – ATRN
0/8
P / klz
11
ATSS Ateliér soubor staveb – ATSS
0/8
P / klz
11
ATU Ateliér urbanismus – ATU
0/8
P / klz
13
ATVZ Ateliér volné zadání - ATVZ
0/8
P / klz
11
DP Diplomní projekt - DP (AU)
0/28
P / z
28
DS Diplomní seminář - DSN
0/2
PV / klz
2

Předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
Dějiny umění III
2/0
PV / klz
2
Dendrologie I
2/0
P / zk
2
Dendrologie II
0/2
PV / klz
2
DEV1 Development I
1/1
VO / klz
2
DEV2 Development II
1/1
VO / klz
2
Ekologie II
0/2
P / klz
2
521EKL3A Ekologie III
2/0
PV / klz
2
Ekonomie staveb a sídel
2/1
P / z, zk
3
Filosofie III
0/2
PV / klz
2
Historické stavby a sídla I
2/0
PV / klz
2
Historické stavby a sídla II
2/0
PV / klz
2
Historické stavby a sídla III
2/0
PV / klz
2
Interiér, výstavnictví, design II
2/0
PV / klz
2
Interiér, výstavnictví, design III
2/0
PV / klz
2
Krajinářská architektura I
2/0
P / zk
2
Krajinářská architektura II
2/0
PV / zk
2
Krajinářská architektura III
2/0
PV / zk
2
Krajinné plánování I
2/0
PV / klz
2
Nauka o stavbách V
2/0
P / zk
2
Nauka o stavbách VI
2/0
PV / klz
2
522NK4N Nosné konstrukce IV
0/2
PV / klz
2
522NK5N Nosné konstrukce V
0/2
PV / klz
2
Památková péče III
1/1
PV / klz
2
Počítačová grafika II
1/1
PV / klz
2
Počítačové navrhování I - BIM
1/1
VO / klz
2
Pozemní stavitelství VI
1/1
PV / klz
2
Pozemní stavitelství VIII
1/1
PV / klz
2
Právo
2/0
P / zk
2
Prostorová informatika I
1/1
PV / klz
2
Prostorová informatika II
1/1
PV / klz
2
Prostorové struktury I
2/0
PV / klz
2
Prostorové struktury II
1/1
PV / klz
2
Provádění a stavební management II
2/1
P / z, zk
3
Provádění a stavební management III
0/2
PV / klz
2
Regionální plánování
2/0
PV / klz
2
Sociologie a psychologie II
0/2
PV / klz
2
513SAT, 513SATB Současná architektonická tvorba
2/0
PV / klz
2
Stavebně historický průzkum I
2/0
PV / klz
2
Stavebně historický průzkum II
0/2
VO / klz
2
Stavebně historický průzkum III
2/0
PV / klz
2
Technologie KA I
1/1
PV / klz
2
Technologie KA II
1/1
PV / klz
2
Teorie architektury a estetika I
2/0
P / zk
2
Teorie architektury a estetika II
0/2
PV / klz
2
TZB a infrastruktura sídel II
1/1
P / z, zk
2
TZB a infrastruktura sídel III
1/1
PV / klz
2
Urbanismus IV
2/1
P / z, zk
3
Urbanismus V
1/1
PV / klz
2
Urbanismus VI
1/1
PV / klz
2
Urbanismus VII
1/1
PV / klz
2
Územní plánování I
2/2
P / z, zk
3
Územní plánování II
1/1
PV / klz
2
Územní plánování III
1/1
PV / klz
2
Výtvarná tvorba VI 2
Výtvarná tvorba VI
0/2
PV / klz
2

Odborné předměty

Odborné předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
Ekologie III
2/0
P / klz
2
Krajinné plánování I
2/0
P / klz
2
Prostorová informatika I
1/1
P / klz
2
Prostorová informatika II
1/1
P / klz
2
Prostorové struktury I
2/0
P / klz
2
Prostorové struktury II
1/1
P / klz
2
Regionální plánování
2/0
P / klz
2
Sociologie a psychologie II
0/2
PV / klz
2
TZB a infrastruktura sídel III
1/1
PV / klz
2
Urbanismus V
1/1
P / klz
2
Urbanismus VI
1/1
P / klz
2
Územní plánování II
1/1
P / klz
2
Územní plánování III
1/1
P / klz
2

Odborné předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
Dendrologie II
0/2
P / klz
2
Krajinné plánování I
2/0
P / klz
2
Regionální plánování
2/0
P / klz
2
Územní plánování II
1/1
P / klz
2

Odborné předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
Počítačová grafika II
1/1
P / klz
2
Počítačové navrhování I - BIM
1/1
PO / klz
2
Počítačové navrhování II
1/1
VO / klz
2
Počítačové navrhování III
1/1
PV / klz
2
Pozemní stavitelství VII
2/0
PV / klz
2
Prostorová informatika I
1/1
P / klz
2

Ateliéry

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
ATV Ateliér povinně volitelný - ATV
0/4
P / klz
4
DS Diplomní seminář - DSN
0/2
PO / klz
2

Odborné předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
DEV1 Development I
1/1
PO / klz
2
DEV2 Development II
1/1
PO / klz
8
Nauka o stavbách VI
2/0
P / klz
2
Prostorová informatika I
1/1
P / klz
2
Urbanismus V
1/1
PO / klz
Urbanismus VI
1/1
P / klz
2
Urbanismus VII
1/1
PO / klz
2
Územní plánování II
1/1
PO / klz
2
Územní plánování III
1/1
PO / klz
2

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková