Architektura a urbanismus

Předměty

Studenti mimo 1. ročníku bakalářského studia si mohou zapisovat předměty i v jiném pořadí než je uvedeno v doporučených studijních plánech. Všichni jsou však povinni respektovat povinné návaznosti některých předmětů.

Ateliéry

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
ATBS Ateliér bytová stavba – ATBS
0/8
PZ / klz
8
ATO Ateliér občanská stavba – ATO
0/8
PZ / klz
9
ATSBP Ateliér studie k bakalářské práci – ATSBP
0/8
PZ / klz
10
BP Bakalářská práce – BP (AU)
0/14
PZ / z
22
ZAT Základní ateliér ZAN II
1/5
PZ / klz
6
ZANB Základy architektonického navrhování – ZAN I
1/5
PZ / klz
7

Předměty

Kód Název předmětu 1 2 3 4 5 6 Kredity
516CAD1 CAD I
0/2
PO / klz
2
516CAD2 CAD II
0/2
PO / klz
2
516CAD3 CAD III
0/2
VO / klz
2
513DAT1 Dějiny a teorie architektury I
2/0
ZT / zk
2
513DAT2 Dějiny a teorie architektury II
2/1
ZT / z, zk
3
513DAT3 Dějiny a teorie architektury III
2/0
ZT / zk
2
513DAT4 Dějiny a teorie architektury IV
2/0
ZT / zk
2
513DAT5 Dějiny a teorie architektury V
2/1
ZT / z, zk
3
513DU1B Dějiny umění I
2/0
PO / zk
2
513DU2B Dějiny umění II
2/0
VO / klz
2
521DG1 Deskriptivní geometrie I
2/2
PO / klz
4
521DG2 Deskriptivní geometrie II
1/2
PO / klz
3
528EKL Ekologie
2/0
PO / zk
2
513FSP1 Filosofie, sociologie a psychologie I
2/0
PO / klz
2
513FSP2 Filosofie, sociologie a psychologie II
2/0
VO / klz
2
513FSP3 Filosofie, sociologie a psychologie III
2/0
VO / klz
2
523GP Geodetická praxe
0/2
PO / z
0
523GEO Geodézie
1/0
PO / klz
1
515I1 Interiér, výstavnictví, design I
2/1
PO / z, zk
3
520KA1B Krajinářská architektura I
2/1
ZT / z, zk
3
520KA2B Krajinářská architektura II
2/1
VO / z, zk
3
511KP Kreslířská praxe
0/2
PO / z
0
522M Matematika
1/2
PO / klz
3
518NS1 Nauka o stavbách I
2/1
ZT / z, zk
3
518NS2A Nauka o stavbách II - BYDLENÍ
2/1
ZT / z, zk
3
518NS3B Nauka o stavbách III
2/0
ZT / zk
2
518NS4 Nauka o stavbách IV
2/1
ZT / z, zk
3
518NSKI Nauka o stavbách V (Koncept a interpretace)
1/1
VO / klz
2
526OJ1B Odborný jazyk I
0/2
PO / z, zk
2
526OJ2B Odborný jazyk II - AU
0/2
VO / klz
2
526OJ3B Odborný jazyk III - AU
0/2
VO / klz
2
514PP1B Památková péče I
2/1
ZT / z, zk
3
514PP2B Památková péče II
2/0
VO / klz
2
516PG1 Počítačová grafika I
0/2
VO / klz
2
523PS1B Pozemní stavitelství I
2/2
ZT / z, zk
4
523PS2 Pozemní stavitelství II
2/2
ZT / z, zk
4
523PS3B Pozemní stavitelství III
2/2
ZT / z, zk
4
523PS4B Pozemní stavitelství IV
1/2
ZT / z, zk
3
523PS5B Pozemní stavitelství V
2/0
VO / klz
2
524PRES1 Provádění, řízení a ekonomie staveb I (Provádění a stavební management I)
2/2
PO / z, zk
4
522SNK1B Statika a nosné konstrukce I
2/2
ZT / z, zk
4
522SNK2 Statika a nosné konstrukce II
2/1
ZT / z, zk
3
522SNK3 Statika a nosné konstrukce III
2/1
ZT / z, zk
3
522SNK4 Statika a nosné konstrukce IV
2/1
ZT / z, zk
3
524SF1B Stavební fyzika I
1/1
PO / klz
2
524SF2 Stavební fyzika II
1/1
PO / z, zk
2
523MAT Stavební materiály
2/0
PO / klz
2
524TZIB TZB a infrastruktura sídel I
2/2
ZT / z, zk
4
519U1B Urbanismus I
2/1
ZT / z, zk
3
519U2B Urbanismus II
2/0
ZT / zk
2
519U3B Urbanismus III
1/1
VO / klz
2
511VT1B Výtvarná tvorba I
0/2
PO / klz
2
511VT2 Výtvarná tvorba II
0/2
PO / klz
2
511VT3 Výtvarná tvorba III
0/2
PO / klz
2
511VT4 Výtvarná tvorba IV
0/2
PO / klz
2
511VT5 Výtvarná tvorba V
0/2
VO / klz
2

Ateliéry

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
ATRN Ateliér realizační projekt – ATRN
0/6
PZ / klz
11
ATS1 Ateliér soubor staveb – ATS1
0/8
PZ / klz
11
ATUR Ateliér urbanismus – ATUR
0/8
PZ / klz
11
ATV Ateliér volitelný – ATV
0/4
VO / klz
4
ATVZ Ateliér volné zadání – ATVZ
0/8
PZ / klz
11
DP Diplomní projekt – DP (AU, AUKA)
0/28
PZ / z
28
DSN Diplomní seminář – DSN (AU, AUKA)
0/2
VO / klz
2

Předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
516CAD4 CAD IV
1/1
VO / klz
2
513DAT6 Dějiny a teorie architektury VI
2/0
VO / klz
2
513DAT7 Dějiny a teorie architektury VII
2/0
PO / zk
2
513DAT8 Dějiny a teorie architektury VIII
0/2
VO / klz
2
513DU3N Dějiny umění III
2/0
VO / klz
2
520DEN1N Dendrologie I
2/0
PO / zk
2
519DEN2 Dendrologie II
0/2
VO / klz
2
518DEV1 Development I
1/1
VO / klz
2
518DEV2 Development II
1/1
VO / klz
2
521EKL1 Ekologie I
2/0
PO / zk
2
521EKL2 Ekologie II
2/0
VO / klz
2
513FSP4 Filosofie, sociologie a psychologie IV
0/2
VO / klz
2
513FSP5 Filosofie, sociologie a psychologie V
0/2
VO / klz
2
513HS1 Historické stavby a sídla I
2/0
VO / klz
2
513HS2N Historické stavby a sídla II
2/0
VO / klz
2
513HS3N Historické stavby a sídla III
2/0
VO / klz
2
515I2 Interiér, výstavnictví, design II
2/0
VO / klz
2
515I3 Interiér, výstavnictví, design III
2/0
VO / klz
2
520KAN3 Krajinářská architektura III
2/1
VO / z, zk
3
520KA4 Krajinářská architektura IV
2/0
VO / zk
2
520KA5 Krajinářská architektura V
0/2
VO / klz
2
518NS6N Nauka o stavbách VI
2/0
ZT / zk
2
518NS7 Nauka o stavbách VII
2/0
VO / klz
2
514PP3 Památková péče III
1/1
VO / klz
2
520PRK1N Plánování regionů a krajiny I (Krajinné plánování I)
2/0
VO / klz
2
521PRK2 Plánování regionů a krajiny II (Regionální rozvoj)
2/0
VO / klz
2
520PRK3 Plánování regionu a krajiny III (Krajinné plánování II)
1/1
VO / z, zk
2
516PG2N Počítačová grafika II
1/1
VO / klz
2
523PN1 Počítačové navrhování I – BIM
1/1
VO / klz
2
516PN2 Počítačové navrhování II
1/1
VO / klz
2
522PN3 Počítačové navrhování III
1/1
VO / klz
2
523PS6N Pozemní stavitelství VI
2/0
PO / klz
2
523PS7N Pozemní stavitelství VII
2/0
VO / klz
2
523PS8N Pozemní stavitelství VIII
2/0
VO / klz
2
524P Právo
2/0
ZT / zk
2
521PRI1 Prostorová informatika I
1/1
VO / klz
2
521PRI2 Prostorová informatika II
1/1
VO / klz
2
521PRS1 Prostorové struktury I
2/0
VO / klz
2
521PRS2 Prostorové struktury II
1/1
VO / klz
2
524PRES3 Provádění a stavební management III (Ekonomie staveb a sídel)
2/1
ZT / z, zk
3
524PRES2 Provádění, řízení a ekonomie staveb II (Provádění a stavební management II)
2/1
ZT / z, zk
3
524PRES4 Provádění, řízení a ekonomie staveb IV (Provádění a stavební management III)
0/2
VO / klz
2
522SNK5 Statika a nosné konstrukce V
0/2
VO / klz
2
522SNK6 Statika a nosné konstrukce VI
0/2
VO / klz
2
514SHP1 Stavebně historický průzkum I
1/1
VO / klz
2
514SHP2 Stavebně historický průzkum II
0/2
VO / klz
2
514SHP3 Stavebně historický průzkum III
2/0
VO / klz
2
520TKA1N Technologie KA I
1/1
VO / klz
2
520TKA2N Technologie KA II
1/1
VO / klz
2
524TZ1N TZB a infrastruktura sídel II
1/1
ZT / z, zk
2
524TZ2N TZB a infrastruktura sídel III
1/1
VO / klz
2
519U4N Urbanismus IV
2/1
ZT / z, zk
3
519U5N Urbanismus V
1/1
VO / klz
2
519U6N Urbanismus VI
1/1
VO / klz
2
519U7N Urbanismus VII
1/1
VO / klz
2
521UP1 Územní plánování I
2/1
ZT / z, zk
3
521UP2 Územní plánování II
1/1
VO / klz
2
521UP3 Územní plánování III
1/1
VO / klz
2
511VT6 Výtvarná tvorba VI
0/2
VO / klz
2

Odborné předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
513HS1 Historické stavby a sídla I
2/0
PO / klz
2
513HS2N Historické stavby a sídla II
2/0
PO / klz
2
513HS3N Historické stavby a sídla III
2/0
PO / klz
2
514PP3 Památková péče III
1/1
PO / klz
2
514SHP1 Stavebně historický průzkum I
1/1
PO / klz
2
514SHP2 Stavebně historický průzkum II
0/2
PO / klz
2
514SHP3 Stavebně historický průzkum III
2/0
PO / klz
2

Odborné předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
521EKL2 Ekologie II
2/0
PO / klz
2
520PRK1N Plánování regionů a krajiny I (Krajinné plánování I)
2/0
PO / klz
2
521PRK2 Plánování regionů a krajiny II (Regionální rozvoj)
2/0
PO / klz
2
521PRI1 Prostorová informatika I
1/1
PO / klz
2
521PRS1 Prostorové struktury I
2/0
PO / klz
2
521PRS2 Prostorové struktury II
1/1
PO / klz
2
519U5N Urbanismus V
1/1
PO / klz
2
519U6N Urbanismus VI
1/1
PO / klz
2
521UP2 Územní plánování II
1/1
PO / klz
2
521UP3 Územní plánování III
1/1
PO / klz
2

Ateliéry

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
ATV Ateliér volitelný – ATV
0/4
PO / klz
4

Odborné předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
519DEN2 Dendrologie II
0/2
ZT / klz
2
520KAN3 Krajinářská architektura III
2/1
PO / z, zk
3
520KA4 Krajinářská architektura IV
2/0
PO / zk
2
520KA5 Krajinářská architektura V
0/2
PO / klz
2
520PRK1N Plánování regionů a krajiny I (Krajinné plánování I)
2/0
PO / klz
2
521PRK2 Plánování regionů a krajiny II (Regionální rozvoj)
2/0
PO / klz
2
520TKA1N Technologie KA I
1/1
PO / klz
2
520TKA2N Technologie KA II
1/1
PO / klz
2
521UP2 Územní plánování II
1/1
PO / klz
2

Odborné předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
516PG2N Počítačová grafika II
1/1
PO / klz
2
523PN1 Počítačové navrhování I – BIM
1/1
PO / klz
2
516PN2 Počítačové navrhování II
1/1
PO / klz
2
522PN3 Počítačové navrhování III
1/1
PO / klz
2
523PS7N Pozemní stavitelství VII
2/0
PO / klz
2
521PRI1 Prostorová informatika I
1/1
PO / klz
2

Ateliéry

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
ATV Ateliér volitelný – ATV
0/4
PO / klz
4
DSN Diplomní seminář – DSN (AU, AUKA)
0/2
PO / klz
2

Odborné předměty

Kód Název předmětu 7 8 9 10 Kredity
518DEV1 Development I
1/1
PO / klz
2
518DEV2 Development II
1/1
PO / klz
2
518NS7 Nauka o stavbách VII
2/0
PO / klz
2
521PRI1 Prostorová informatika I
1/1
PO / klz
2
519U5N Urbanismus V
1/1
PO / klz
2
519U6N Urbanismus VI
1/1
PO / klz
2
519U7N Urbanismus VII
1/1
PO / klz
2
521UP2 Územní plánování II
1/1
PO / klz
2
521UP3 Územní plánování III
1/1
PO / klz
2

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.