V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Krajinářská architektura

Studijní plány

Studijní plán zobrazuje podmínky pro zápis předmětů a pro splnění požadavků na absolutorium studijních programů. Studijní plán uvádí doporučené pořadí předmětů.

Studenti mimo 1. ročníku bakalářského studia si mohou zapisovat předměty i v jiném pořadí než je uvedeno v doporučených studijních plánech, jsou však povinni respektovat povinné návaznosti některých předmětů. Kontrolovaným úsekem studia je akademický rok. Kontrola studia se provádí vždy před začátkem nového akademického roku.

Studijní plán BAK_KA platí pro studenty 3. ročníku studia.

 studijní_plán_BAK_KA_2019-2020.pdf

 

Studijní plán BAK_KA_18/19 platí pro studenty, kteří nastoupili do studia od AR 2018-19.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková