faq pro uchazeče a uchazečky o studium

Na této stránce najdete všechny potřebné informace o studiu na FA. Co obnáší a jak se nejlépe připravit na přijímací zkoušky? Podívejte se, kolik uchazečů jsme v minulosti přijali a udělejte si představu, jakou máte šanci na přijetí. Poznamenejte si termín pro podání přihlášek ke studiu, který je oproti většině jiných škol mnohem dřív a připravte si všechny povinné přílohy. V následujících otázkách a odpovědích najdete i ukázkové testy a nechybí ani výčet možností uplatnění našich absolventek a absolventů.

Jakou mám šanci na přijetí?

Statistiky přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023

Na přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 podalo žádost 938 uchazečů o bakalářské studium a 306 uchazečů o navazující magisterské studium.

Celkem bylo na bakalářské studium přijato 527 studentů.

 • 426 studentů (z 796 přihlášených) na bakalářský studijní program Architektura a urbanismus
 • 51 studentů (ze 122 přihlášených) na bakalářský studijní program Krajinářská architektura
 • 50 studentů (ze 137 přihlášených) na bakalářský studijní program Design.

 

Na magisterské studium bylo přijato 226 studentů.

 • 8 studentů (z 19 přihlášených) na nový magisterský studijní program Architektura, urbanismus a krajinářská architektura
 • 163 studentů (ze 199 přihlášených) na magisterský studijní program Architektura a urbanismus
 • 35 studentů (z 49 přihlášených) na magisterský studijní program Krajinářskou architekturu
 • 20 studentů (ze 39 přihlášených) na magisterský studijní program Design.

Kolik studentů studuje na FA?

studijní program bakalářský magisterský celkem
architektura a urbanismus 823 363 1186
krajinářská architektura 80 52 132
design 85 44 129
celkem 988 459 1447

Jedná se o stav k 1. 11. 2021

Přihláška ke studiu

Kdy je termín pro podání přihlášky ke studiu?

Přihlášku do bakalářských studijních programů je možné podávat a uzavírat od 1. 11. do 30. 11. 2022 POUZE elektronicky.

Přihlášku je nutné vyplnit, nahrát všechny přílohy, uzavřít a poté zaplatit poplatek. Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení až po zaplacení poplatku.

Důrazně proto doporučujeme nenechávat odeslání přihlášky na poslední chvíli.

Je možné editovat odeslanou přihlášku?

Ano, obraťte se na referentku studijního oddělení Veroniku Šrubařovou, která Vám pomůže. E-mail: veronika.srubarova@fa.cvut.cz, tel. 778 764 886.

Mám k přihlášce přiložit kopii vysvědčení?

Pokud jste zatím nematurovali:

Do elektronické přihlášky není nutné vkládat vysvědčení, stačí vložit životopis.

Pokud jste již maturovali:

Poštou zašlete ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Donést ji můžete také osobně na studijní oddělení. POZOR,  nestačí ji vložit pouze do elektronické přihlášky.

Je strukturovaný životopis součástí příloh přihlášky?

ANO.

V životopise musí být uvedena veškerá dokončená i nedokončená předchozí studia a současná studia na všech typech vysokých škol.

Mám poslat své portfolio společně s přihláškou ke studiu?

K přihlášce se portfolio nepřikládá. Uchazeči si svá portfolia přinesou až k případnému ústnímu pohovoru ve 2. kole přijímací zkoušky.

POZOR, uchazeči o studijní obor Design si portfolia přinesou už k výtvarné zkoušce.

Podávám přihlášku na více studijních programů. Znamená to, že budu skládat přijímací zkoušky na každý zvlášť?

ANO. Týká se to talentových zkoušek, které musíte absolvovat každou zvlášť.

Písemné testy, včetně SCIO testů, absolvujte pouze jednou (body se započítávají ve všech přihláškách).

Chci se přihlásit na víc studijních programů. Konají se přijímací zkoušky tak, abych je stihla?

ANO.

Ve zvacím dopise na zkoušky najdete konkrétní termíny jednotlivých částí přijímacího řízení.

Jak doložit požadovanou úroveň jazykových znalostí češtiny, pokud z ní nemám maturitu?

Pokud uchazeč nemá maturitu z českého nebo slovenského jazyka, musí doložit následující osvědčení o složení jazykové zkoušky:

 • nejpozději 13. 1. 2023 musí uchazeč uložit do své elektronické přihlášky ke studiu osvědčení o vykonání jazykové zkoušky z českého jazyka minimálně úrovně B1 podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ dle vyhlášky č. 348/2008 Sb. vydané Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT, Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo Kabinetem jazyků FA ČVUT,
 • nejpozději 7 dní před zápisem do studia (v červenci) doručí uchazeč ověřenou kopii osvědčení o vykonání zkoušky minimálně úrovně B2 podle „Společného evropského referenčního rámce pro jazyky“ dle vyhlášky č. 348/2008 Sb., vydané Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT, Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nebo Kabinetem jazyků FA ČVUT.

Mohu přinést certifikát o znalosti češtiny (B1) až po přijímacích zkouškách?

NE, viz předchozí odpověď.

 

Musia aj Slováci dodať dokument o znalosti českého jazyka?

NE, pokud skládají maturitní zkoušku ze slovenštiny.

Pokud ještě nemají maturitní vysvědčení, doloží jej až při zápisu. Zkouška z českého jazyka není požadována.

Jsem cizinec, musím skládat SCIO test?

ANO.

Akceptujete také slovenskou verzi SCIO testu?

ANO.

Požadujete tištěný certifikát s výsledky  SCIO testů?

Nepožadujeme.

Certifikát FA nepožaduje, slouží pouze pro vlastní potřebu uchazeče. Výsledky obdrží fakulta od SCIO, není proto potřeba cokoli zasílat.

Důležité ovšem je, aby uchazeč zadal v záhlaví testu SOUHLAS se zveřejněním výsledku. Bez tohoto souhlasu i přes účast v testu uchazeč obdrží 0 bodů a výsledky si od něj fakulta musí dodatečně vyžádat.

Jak se výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP) SCIO přepočítává na 15 bodů?

SCIO přepočítává percentily na body, FA obdrží již bodový stav. Převodní tabulku naleznete v podmínkách přijímacího řízení.

Lze započítat výsledky loňských scio testů?

Nelze.

Přijímací zkoušky

Z čeho se skládá talentová zkouška? Jaké jsou konkrétní 3 úlohy a kolik je na ně času?

Přijímací řízení na FA ČVUT je naplánováno jako prezenční, pokud to protiepidemická situace dovolí. O případných změnách budeme uchazeče informovat e-mailem.

V případě prezenčních přijímacících zkoušek:

Průběh talentových přijímacích zkoušek pro studijní programy Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura je stejný. Na první a druhou úlohu mají uchazeči hodinu, na třetí úlohu hodinu a půl. Všechny tři práce si nechávají u sebe, mohou se k nim vracet a odevzdávají je najednou po uplynutí vyhrazeného času.

 • kresba podle modelu – hodnocení max. 10 bodů, 60 minut
 • abstraktní kompozice – hodnocení max. 10 bodů, 60 minut
 • perspektivní zobrazení – hodnocení max. 10 bodů, 90 minut.

Talentová přijímací zkouška pro program Design probíhá odlišně a je delší. Na první a druhou úlohu mají uchazeči hodinu a půl, na třetí úlohu tři hodiny. Každou práci odevzdávají ihned po uplynutí vyhrazeného času. Jednotlivé úlohy vypracovávají v různých místnostech - první v ateliéru u kreslířského stojanu, druhou u stolu v seminární místnosti a třetí v modelovně u modelovacího stojanu. POZOR, na studijní program Design je nutno si přinést portfolio už k talentové zkoušce.

 • kresba podle modelu – hodnocení max. 10 bodů, 90 minut,
 • 2D - kompozice "návrh předmětu"– hodnocení max. 10 bodů, 90 minut,
 • 3D - prostorový návrh na dané téma – hodnocení max. 10 bodů, 180 minut.

Podívejte se na ukázkové zadání:

Doporučená četba k přijímacím zkouškám

 • Genius loci - Christin Norberg Schulz
 • Od Formy k místu + o tektonice - Pierre von Meiss
 • Atmosféry - Peter Zumthor
 • Architektura štěstí - Alain De Botton
 • Zen a umění údržby motocyklu - Robert Maynard Pirsig
 • Krajiny vnitřní a vnější - Václav Cílek
 • časopis Architect+
 • časopi s INTRO
 • časopis ERA21

Dokumentární filmy o architektech, které byste měli vidět

Alena Šrámková

ČT: Baráky jsou vážná věc
ČT: První dáma české architektury
EARCH.TV: Architektura v betonu: Alena Šrámková - Nová budova FA ČVUT
ČRo Vltava: Budovy věčné poezie architekty Aleny Šrámkové

Ladislav Lábus

ČT: Ladislav Lábus - architekt empatie

Petr Hájek

EARCH.TV: Architektura v betonu: Petr Hájek - DOX+
EARCH.TV: Architektura v betonu: Petr Hájek - Centrum Environmentálního vzdělávání Vrchlabí

Tomáš Hradečný

EARCH.TV: Architektura v betonu. Tomáš Hradečný - Vrbatova bouda

Roman Koucký

EARCH.TV: Architektura v betonu. Roman Koucký - Trojský most

Zdeněk Fránek

EARCH.TV: Architektura v betonu. Zdeněk Fránek - Parkovací dům v Dolních Břežanech

Jak vypadá ústní pohovor při 2. kole přijímacího řízení? Na jaké otázky se připravit?

Pokud po prvním kole přijímacího řízení nezískáte dostatečný počet bodů pro přijetí, budete pozváni k ústnímu pohovoru.

Zkušební komisi bude zajímat mj. vaše motivace ke studiu. Připravte na otázky typu, jaká je vaše oblíbená stavba nebo architekt, kde jste byli o prázdninách a jakou architekturu jste tam viděli, jaké významné domy jsou ve vašem městě nebo proč jste si obor vybrali.

Je možné odpustit část přijímacího řízení např. díky výbornému vysvědčení, za certifikáty FCE/CAE atd.? Bonifikujete tyto studijní úspěchy nějak?

NE.

Kde se dozvím průběžné výsledky z jednotlivých částí přijímací zkoušky?

Průběžné výsledky můžete sledovat pod svým číslem v elektronické přihlášce. Nezapomeňte si proto uchovat číslo přihlášky a heslo.

Mám si pro přijímací zkoušky připravit portfolio?

Uchazeči o studijní program Design si svá portfolia přinesou již k talentové zkoušce. Toto se netýká studijního programu Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura. Portfolio si donesou všichni uchazeči v případě ústního pohovoru.

Jakou podobu má mít portfolio?

K pohovoru uchazeč přinese a komisi prezentuje portfolio svých domácích nebo školních prací zejména vztahujících se ke studijnímu programu, do kterého se hlásí. Portfolio může být ve formě svázaných prací, nebo jednotlivých prací volně uložených v deskách, součástí portfolia může být
model. Portfolio může obsahovat nejvýše 10 prací o formátu maximálně A2.

Pro studijní program Design uchazeč PŘED VÝTVARNOU ZKOUŠKOU odevzdá nepodepsané portfolio formátu max. A3 (popřípadě desky s kresbami formátu max. A1) s výběrem max. 15-ti autorských prací - kresba, malba, návrhy, skici, fotografická dokumentace objektů či realizací včetně rozpracovaných návrhů. Kromě fotografické dokumentace by práce v portfoliu měly být originály autorských prací, nikoliv reprodukce nebo tisky. K portfoliu (deskám s kresbami) uchazeč přiloží zalepenou obálku s podepsaným čestným prohlášením o autorství. Portfolio (desky s kresbami) bude při odevzdání označeno kódovým jménem uchazeče.

Má u talentových zkoušek šanci člověk, který nechodil na žádnou ZUŠ ani přípravné kurzy a má v kreslení průměrné schopnosti?

ANO, má. Nepodceňujte se a jděte do toho!

Je pro cizince těžké udělat přijímací zkoušky?

Pokud ovládá český jazyk na úrovni B2, kterou škola klade jako podmínku pro přijetí, tak složení přijímacích zkoušek bude pro cizince podobně náročné, jako pro kohokoli jiného.

Je u přijímacích zkoušek nutná znalost deskriptivní geometrie?

Při přijímacích zkouškách budete skládat zkoušku k ověření prostorové představivosti, která je zaměřena především na práci s pravoúhlými průměty a stereometrii.

Jakou mají šanci studenti z jiných univerzit dostat se na magisterské studium programu Design?

Šance existuje! Berte ale v úvahu, že do magisterského studia přijímáme přibližně 50 % absolventů našeho bakalářského programu Design.

studium na FA

Zvládnu studium, když mám jen s průměrné umělecké nadání?

Ano, studium na FA není jen otázkou talentu, ale také píle, hodin strávených prací, diskusemi a přemýšlením.

Je možné studovat v angličtině?

Pouze navazující magisterské studijní programy Architecture and Urbanism, Landscape Architecture a Design. Za toto studium se platí školné.

Dá se zvládnout souběžné studium dvou studijních programů na FA?

Možné je všechno, ale doporučujeme se soustředit pouze na jeden Vámi vybraný obor.

Souběžné studium je totiž velice náročné na čas. Dle zkušeností referentek studijního oddělení málokdo zvládne studovat oba programy najednou, většinou jednoho zanechá již na začátku prvního ročníku.

Pokud se chcete specializovat, můžete se později v rámci magisterského programu Architektura a urbanismus přihlásit se na některý z nabízených modulů.

Do jaké míry se ve škole pracuje a navrhuje ručně? Je možné využít grafický tablet místo počítače?

Ručně s papírem a tužkou pracujete neustále. Grafický tablet je jistě příjemná a užitečná pomůcka, nikoliv však nezbytná. Své studijní povinnosti zvládnete i s notebookem. S jeho výběrem vám v průběhu prvního ročníku pomohou vaši starší spolužáci.

Jaký si mám pořídit software pro povinný CAD?

Jaký zvolit software pro povinný CAD v prvním ročníku? Doporučujeme si projít nabízené informace a nedělat si s výběrem velkou hlavu. Co je Revit? Co je ArchiCAD? Co je BIM? Jak vypadá model BIM Revit?

Revit a Archicad jsou 3D softwary, pomocí kterých budete digitalizovat a prezentovat svoje návrhy, tvořit architektonické studie a projektovou dokumentaci. Oba jsou to BIM nástroje, což znamená, že pomocí nich tvoříte komplexní 3D model stavby obsahující veškeré datové i výkresové informace v jeho jednotlivých 3D součástech.

V dnešní době téměř všechny kanceláře přecházejí na tyto softwary a práce ve 2D se pomalu stává minulostí.

Nabízíme vám také některé výstižné odpovědi z mini ankety mezi našimi studenty předmětu CAD IV ArchiCad Experti (po absolvování 3 semestrů ArchiCadu a 3 semestrů Revitu) i kolegy z praxe:

PROČ REVIT?

Ve vaší praxi vám Revit otevře dveře do větších kanceláří, českých ale i zahraničních. I přesto, že principy těchto programů jsou stejné, Revit díky tomu, že je součástí rodiny Autodesk, nabízí napojení na další v praxi velmi často používané programy, mezi které patří například Autocad, 3Ds Max i další. Se znalostí Revitu se kromě tvorby architektonických modelů můžete věnovat i dalším odvětvím, jako jsou například statické modely, environmentální a energetické analýzy, nebo parametrizace modelů a skriptování. 

Architektura vzniká ve 3D, takže naše volba je Revit. Všechno si buduji v jednom programu, model, půdorysy, řezy, nemusím to dělat zvlášť jako v AutoCADu. Pozemko se take dá, umí totéž co AutoCAD, lépe se v Revitu orientuji.

AutoCAD se naučíme sami. Je lepší absolvovat ve škole něco, co by nás jinak stálo hodně peněz. Revit má budoucnost! Mít hotový 3D model je skvělé, protože získáme půdorysy, pohledy i řez, představa prostoru a tvaru je ve 3D nedocenitelná. Některé modely ze ZANu se ani nakreslit nedají, Revit je skvělý pomocník.

PROČ ARCHICAD?

ArchiCAD je velmi intuitivní. Pracuje jak s 2D, tak s 3D. I když člověk s něčím podobným nikdy nepracoval, tak se sním velmi lehce dá sblížit. Pořád se program vyvíjí, což vede k jeho neustálému zdokonalování. Má množství nástrojů a způsobů zpracování.

Když začnete používat ArchiCAD hned na začátku studia, budete mít velkou výhodu při zpracovávání bakalářské práce, konkrétně zpracovávání DSP, a ve čtvrtém semestru ArchiCADu se naučíte i programovat, popřípadě si vytvářet si vlastní knihovní prvky.

Umožňuje práci ve všech druzích výkresů (DSP i studie) najednou, i funkci rekonstrukce. Rendrování je zdlouhavé, ovšem velmi podrobné a nastavením lze dosáhnout vizualizace od podoby čárové, přes bílý model až k celobarevné vizualizaci.

Na internetu nabízí spousta firem vlastní sortiment výrobků, které se dají stáhnout a nahrát do vašeho projektu.

Jaké výhody a nevýhody má, že jsem absolventem gymnázia/střední odborné školy?

Absolvent gymnázia lépe zvládá matematiku a humanitní předměty, jako jsou dějiny umění nebo filosofie.

Absolvent střední průmyslové školy stavební atp. lépe zvládá deskriptivní geometrii a jiné technické předměty, například pozemní stavitelství nebo nosné konstrukce.

Uznáte mi již absolvované předměty z jiné fakulty ČVUT?

Ano, ale toto se řeší až v říjnu po nástupu do prvního ročníku s referentkou pro bakalářské studium.

Pokrývá studijní program Design také oblast oděvního návrhářství?

Jen okrajově. V průběhu studia se budete zabývat všemi typy designu (od průmyslového designu přes produktový, interiérový až po experimentální design), následně se ve svých školních pracích budete moci zaměřit na to, co Vás baví.

Jak je vybavená dílna pro designéry a v jakých počítačových programech se na škole modeluje?

Podrobné informace o dílnách najdete zde.

Studentům nabízíme seznámení se základními programy pro architekty (AutoCAD, 3DstudioMAX, Rhinoceros + Grasshopper) a programy BIM (Revit + Dynamo, ArchiCad, Grasshopper). V rámci počítačové grafiky si studenti osvojí základy vektorových programů Illustrator a InDesign, seznámí se s rastrovým programem Photoshop a mohou získat i informace o virtuální realitě a o skicování pomocí počítače.

Jak je studium časově náročné? Kolik hodin strávím ve škole a kolik hodin přípravou na výuku?

Ano, studium je časově náročné. Jedná se ovšem o velmi individuální záležitost.

Představu si můžete udělat podle rozvrhu hodin pro 1. ročník bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design.

Mají studenti vůbec čas na nějakou brigádu či práci při studiu?

Studium na FA je časově náročné, a to zejména v prvním ročníku. Proto doporučujeme hledat brigádu až později, a rovnou v oboru. Ideální je nastoupit jako brigádník do některého z pražských ateliérů.

Jaký je na fakultě studentský život?

Možnosti jsou pestré.

Realizují studenti návrhy, které v průběhu studia navrhnou?

Na FA je možné zapojit se do tzv. design-build projektů, které ve velké míře realizuje Ústav navrhování II. V poslední době realizovali studenti např. útulny a lávky do Krkonoš, Rolling House před FA, stožár s vyhlídkou v Libčicích nebo Air House. Podívejte se na podrobnosti zde.

Uplatnění našich absolventů

Jaké je uplatnění absolventů programu Architektura a urbanismus?

Pole působnosti je opravdu široké – od projektování staveb malého rozsahu, například rekreační chaty, přes velké obytné nebo administrativní budovy, revitalizaci památkových objektů, návrhy městských celků až po uvažování o konceptu a rozvoji velkých sídelních území; od detailu až po globální pohled na svět kolem nás.

Jaké je uplatnění absolventů programu Krajinářská architektura?

Krajinářská architektura prožívá velký rozvoj ve vyspělých státech i v zemích třetího světa. V USA, kolébce oboru, jsou krajinářští architekti označováni za profesi 21. století.

Krajinářský architekt je nepostradatelný při navrhování veřejných prostranství a kulturní krajiny, spolupracuje při tvorbě urbanistických regulačních a územních plánů. Disponuje základními znalostmi architektury a urbanismu, přitom je důkladně obeznámen s ekologickými dopady stavění. V případě větších projektů se proto rovněž může uplatnit jako mediátor mezi státní správou a veřejností.

Jaké je uplatnění absolventů programu Design?

Od tužky, která se bude v prstech dobře držet, přes odpružený rám jízdního kola, kvalitní protézu, obráběcí stroj, bagr až po železniční vagon: úkolem designéra je vytvořit předmět nebo stroj, který bude kvalitní, funkční, a přitom krásný. Absolventi tohoto oboru se navíc dobře orientují v tradičních i moderních technologiích.

Rychlý kontakt

Veronika Šrubařová, dis.

referentka pro přijímací řízení 

+420 22435 6226

+420 778 764 886

redliver@fa.cvut.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.