Architektura a urbanismus (BC)

Během tří let věnovaných tomuto nejstaršímu a klasickému oboru se budete učit myslet jako architekti a dívat se na svět jako architekti. Většina předmětů je v tomto stupni pro všechny stejná, specializaci umožňuje až magisterské studium. Absolventi se vesměs s bakalářským titulem nespokojí a ve studiu pokračují.

Co se naučíte?

Budete umět kreslit a získáte základní přehled o dějinách umění a architektury. A s tím už dokážete v rámci bakalářské práce vypracovat studii stavby a připravit podklady pro získání stavebního povolení (včetně všech technických náležitostí).

Tvrdé řemeslo i krásné umění

V souladu s Vitruviovým výrokem, že struktura jakékoli stavby musí vykazovat tři základní vlastnosti – firmitas, utilitas, venustas, tj. musí být trvanlivá, užitečná a krásná, bude i vaše studium na fakultě nejspíš těžké a tvrdé. Cílem ale je, aby to nebyl promarněný čas a aby výsledek byl co nejlepší. Nejde jen o zvládnutí technických dovedností – budete mít spoustu prostoru pro uplatnění kreativity a múzičnosti a spoustu možností se rozletět.

Myslet jako architekt

Naučit studenty myslet jako architekt je základ. Těžko se to měří a prověřuje, vždyť architektura je spíš pohled na svět než klasická věda a dobrý architekt musí disponovat nejen konkrétními znalostmi, ale i sadou různorodých dovedností. V průběhu studia vás proto třeba formou exkurzí zavedeme na inspirativní místa, do konkrétních staveb, prostředí...

Opravdu něco postavit

Většina prací zůstane na papíře, ale všechny ne! Nemusíte čekat čekat na to, až budete mít diplom – některé vaše představy se mohou zhmotnit už během studia. Na pár příkladů narazíte v bezprostřední blízkosti budovy fakulty: je to třeba dřevěný průchod k Národní technické knihovně, návrhy lávek pro Krkonošský národní park nebo tzv. AIR House před budovou ČVUT, který funguje jako informační centrum.

Více o studiu

Proč studovat u nás

 1. Vertikální ateliéry

  Ateliér je předmět, v němž zužitkujete teoretickou výzbroj. Postupně si vyzkoušíte návrhy různých budov, městských prostor, krajiny, předmětů apod. Ateliérů je více než čtyřicet, vedou je uznávané špičky v oboru – a přívlastek  „vertikální“ znamená, že studenti v nich mohou pracovat na jednom projektu společně bez ohledu na to, jestli navštěvují druhý, třetí, čtvrtý nebo poslední ročník.

 2. Diplom opravňující k práci v EU

  S titulem Ing. arch. mohou absolventi Fakulty architektury ČVUT vykonávat praxi v zemích EU bez jakýchkoli dalších povolení či dokladů. Studium na naší škole rozhodně není ztracený čas, s uplatněním nemají absolventi problém, naopak – a kdo chce, může si vybudovat pracovní kontakty už během let strávených ve škole.

 3. Individuální přístup

  Důraz na ateliérovou výuku umožňuje velmi úzkou spolupráci studentů s pedagogy. Ve zvoleném ateliéru se setkávají dvakrát týdně a při práci na každém zadaném úkolu může adept se svým „guru“ strávit spoustu času probíráním zvoleného přístupu a debatami o nejvhodnějším řešení.

 4. Jsme velká škola, ale ne nalejvárna

  Studenti Fakulty architektury netráví hodiny a hodiny v přednáškových místnostech. Pro ohmatávání reality jsou v souladu s konceptem „learning by doing“ využívány workshopy, exkurze a nejrůznější formy kutění a tvoření, tedy něco, co se nedá nadřít nazpaměť.

Učitelé

Na Fakultě architektury nevyučují pouze akademici, ale především lidé spojení s praxí – uznávaní odborníci, kteří ve svém oboru něco znamenají. Jsou to pochopitelně individuality, takže nečekejte nudné suchary. Spíš se dočkáte toho, že vás vezmou na nezapomenutelný výlet za architektonickými krásami Itálie nebo třeba na pivo.

Absolventi

I pokud se rozhodnete nepokračovat v magisterském studiu (což je jinak možné jak na této fakultě, tak i na obdobných školách například v Liberci nebo v Brně) a chcete raději co nejdřív nastoupit do praxe, můžete najít uplatnění jak v některé z architektonických kanceláří, tak ve státní správě, například na městských nebo obecních úřadech.  V průběhu tříletého studia totiž budete mít dost příležitostí k tomu, abyste získali potřebné kontakty a mohli se vydat správnou cestou.

"Každé zadání může přinést jedinečné řešení, které s klientem společně hledáme."

Jiří Opočenský, Štěpán Valouch

architektonická kancelář ov-a

Markéta Cajthamlová

patří k nejvýznamnějším současným českým architektkám

Uplatnění absolventů

Přijímací zkoušky

Přihlášky se podávají do 30. listopadu. Zkoušky jsou dvoukolové, 1. kolo probíhá v druhé polovině ledna, 2. kolo v únoru. V 1. kole absolvujete testy obecných studijních předpokladů (SCIO), testy prostorové představivosti a všeobecného přehledu a zejména nejdůležitější část – talentové zkoušky. Nejúspěšnější uchazeči z 1. kola nemusí absolvovat 2. kolo, které probíhá formou pohovoru a předkládají se v něm domácí práce.

Přijímací řízení

Přípravné kurzy

Na vše, co je třeba umět k přijímacím zkouškám, vás můžeme připravit – samozřejmě s výjimkou všeobecného přehledu, který se na poslední chvíli dohnat nedá. Nezapomeňte se včas zapsat na přípravný kurz prostorové představivosti nebo na kurz kreslení, který probíhá celý zimní semestr. Před přijímacími zkouškami navíc můžete absolvovat i jednodenní „nalejvárnu“.

Podrobné informace o přípravných kurzech

státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky se skládají ze dvou částí – státní zkoušky z předmětových okruhů a obhajoby bakalářské práce. Obhajobou bakalářské práce je zakončeno celé studium v bakalářském studijním programu.

bakalářská práce

Stěžejním úkolem studia je vypracování projektu - a tomu odpovídá i bakalářská práce. Nemá tedy formu psaného textu, ale jde o rozpracování předchozí architektonické studie do takových podrobností, aby šlo vlastně o dokumentaci pro stavební povolení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.