Průvodce studiem

Potřebuješ zjistit víc o systému studia na fakultě, o studijních plánech a předpisech – například nevíš, kolik opravných termínů ještě máš k dispozici? Chtěl bys absolvovat stáž na některé ze zahraničních architektonických škol, případně uvažuješ o doktorském studiu a zajímají tě podrobné podmínky? Nejdůležitější dokumenty a odpovědi na časté otázky najdeš na této stránce.

Průvodce prváka FA ČVUT

FA ČVUT GUIDE PRVÁCI je průvodce pro nové studenty na Fakultě architektury ČVUT. Najdeš v něm vše, co je dobré vědět od prvního dne na škole. Kontakty, harmonogram akademického roku, průběh studia, provoz budovy nebo třeba na jaké předměty si dát pozor.

Bílá kniha

Bílá kniha je studijní program akademického roku.

Obsahuje informace o studiu, studijní plány bakalářských a navazujících magisterských studijních programů FA, harmonogram akademického roku, anotace ateliérové výuky a vyučovaných předmětů, informace o ústavech a kabinetech FA, o kurzech celoživotního vzdělání i o dalších aktivitách na FA a hlavní vnitřní předpisy FA a ČVUT.

Bílou knihu pro aktuální akademický rok lze zakoupit v tištěné podobě na studijním oddělení u paní Veroniky Redlichové, DiS. (místnost 149) za 100 Kč, elektronická verze je ke stažení zde.

Zápis

Dnem zápisu do studia se stáváš studentem naší fakulty. Po úspěšném absolvování přijímacích zkoušek dostaneš všechny informace k zápisu e-mailem. Zápis probíhá ONLINE: v řádném termínu 1. 7. – 24. 7. nebo v září v náhradním termínu 14. 9. 

Podmínkou pro zapsání je doložení dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání. V prvním ročníku ti studijní oddělení automaticky zapíše předměty do KOS, od druhého ročníku si zapisuješ předměty sám. Studium na FA je takzvaně bezročníkové, takže předměty si můžeš zapisovat na přeskáčku, jen některé posloupnosti je třeba dodržet. Jak to přesně je, se dočteš například na stránce věnované nejčastějším otázkám (FAQ odkaz) Zápis předmětu je v KOS spuštěn vždy týden před zahájením příslušného semestru. V tomtéž týdnu probíhají informační schůzky k zápisům do ateliérů (pro studenty 2.–5. ročníku; v prváku jsi do ateliéru zapsán automaticky). Detaily najdeš ve studijním a zkušebním řádu pro studenty ČVUT na stránkách ČVUT.

Pomoc při řešení problémů

Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT nabízí všem studentům ČVUT podporu při řešení studijních, osobních, rodinných a právních problémů.

Pro studenty organizuje také akce zaměřené na osobní rozvoj.

Osobní rozvoj

Kariérní centrum ČVUT bezplatně nabízí studentům a absolventům všech fakult ČVUT možnosti osobního rozvoje a přípravy na budoucí kariéru.

Mezi poskytovanými službami jsou: Kariérní poradna. Osobnostní testování. Personální poradna. Kafe s koučem. Mentoring. Pohovor nanečisto.

Ateliéry

Ateliér je předmět, v němž zužitkuješ teoretickou výzbroj. Postupně si vyzkoušíš návrhy různých budov, městských prostor, krajiny, předmětů apod. 

Pokud jako student 1. ročníku zvládneš vše, co se skrývá pod zkratkami ZAN (základy architektonického navrhování), ZKN (základy krajinářského navrhování) nebo ZD (základy designu), postupně si pak volíš vlastní cestu. Podle svého zaměření se můžeš zapsat do některého z více než 36 ateliérů pro program architektura a urbanismus, 4 ateliérů průmyslového designu a 5 ateliérů krajinářské architektury. Při výuce se uplatňuje princip tzv. vertikálního ateliéru, v němž vedle sebe pod vedením zkušených pedagogů pracují na různých typech projektů posluchači různých ročníků – od druhého až do pátého. Možná řešení pracovních témat tak probírají ti méně zkušení se zkušenějšími kolegy a s vedením ateliéru. Na konci každého semestru se koná centrální výstava projektů všech ateliérů a nejlepší studentské projekty se každoročně publikují v ročence Fakulty architektury. V zimním semestru soutěží studentské projekty a ateliéry o Olověného Dušana v kultovní fakultní soutěži pořádané Spolkem posluchačů architektury. Myšlenka vertikálního ateliéru se na FA vyvinula postupně od 90. let a tento způsob výuky ateliérové tvorby na jiných školách architektury nenajdeš.

Ateliéry prvního ročníku

Ateliéry 1. ročníku uvádějí začínající studenty do základů navrhování – hlavní disciplíny studia příslušných programů (architektura a urbanismus, krajinářská architektura a design).

Během roční soustředěné práce ve skupině s individuálním pedagogickým vedením musejí studenti zvládnout základní nástroje své budoucí profese a jejich aplikaci při vytváření vlastního návrhu. Učí se nejenom dílo navrhnout, ale také je kresebně, modelem i slovem dokumentovat, kultivovaně prezentovat a obhájit. Úspěšné absolvování ateliérů v prvním ročníku je podmínkou pokračování studia v následném vertikálním ateliéru. Studenti 1. ročníku jsou do skupin rozmísťováni administrativně (od 2. ročníku si mohou pedagoga a ateliér zvolit sami).

V programu architektura a urbanismus jsou předměty 1. ročníku základy architektonického navrhování (ZAN I) a základní ateliér (ZAT/ZAN II). V programu krajinářská architektura jsou předměty 1. ročníku základy krajinářského navrhování I (ZKN I) a základy krajinářského navrhování II (ZKN II). V programu design jsou předměty 1. ročníku základy designu I (ZD I) a základy designu II (ZD II).

Studium v zahraničí

Na studijní pobyt v zahraničí si musíš počkat až do magisterského stupně, o to větší výběr pak ale máš. Na seznamu partnerských škol najdeš většinu prestižních evropských škol architektury.

Nejvíce studentů FA vyjíždí na jeden nebo dva semestry v rámci programu Erasmus+. Do zámoří (od Argentiny či Peru až po Japonsko nebo Jižní Koreu) se pak vydávají díky mimoevropským bilaterálním dohodám. Na ČVUT funguje International Student Club (ISC), který se prostřednictvím Buddy programu stará o zahraniční studenty na ČVUT. V říjnu se pravidelně koná veletrh věnovaný studiu v zahraničí Study Abroad Fair.

Knihovny

Naproti fakultě je Národní technická knihovna, kde najdeš všechny základní publikace; přístup k zahraniční literatuře umožňuje meziknihovní výpůjční služba. Dalším zdrojem je knihovna ČVUT – a přímo na FA fungují dvě dobře vybavené knihovny: jedna v 6. NP (Knihovna ústavu 15119) a jedna o patro výš (Knihovna ústavů 15113, 15114 a VCPD).

Umožňují pouze prezenční výpůjčky, to znamená, že publikace si nelze odnést domů. Samozřejmě doporučujeme navštívit Národní knihovnu v Klementinu nebo knihovny některých specializovaných institucí, například Uměleckoprůmyslového musea, Národního muzea apod.

Vstup do Národní technické knihovny a registrace

Pro vstup (nikoli pro využívání služeb NTK) můžeš použít svůj studentský průkaz. Pokud si chceš půjčovat knihy domů, využívat databáze, pronajímat studovny a používat kopírky, registruj se do NTK.

Pro registraci si vytiskni lístek v přízemí budovy; dále budeš potřebovat platný občanský průkaz (nebo jiný průkaz totožnosti), čipovou kartu s fotkou a potvrzení o studiu nebo platný průkaz studenta.

Roční poplatek pro studenty je 50 Kč. Pro urychlení můžeš využít předregistraci z domova či koleje. Stačí vyplnit osobní údaje do formuláře, který najdeš na webu NTK. Registraci dokončíš přímo v parteru za vstupními turnikety. Pozor, do ÚK ČVUT se zaregistruješ ve 2. NP u hlavního pultu služeb. Akceptace čipových karet: NTK přijímá čipové bezkontaktní ID karty s fotografií, jménem a příjmením držitele. Můžeš použít svůj průkaz studenta ČVUT (a je jedno, zda s designem ČVUT nebo ISIC). Akceptovány budou i jiné karty, např. OpenCard, Lítačka nebo IN Karta ČD.

Běžná otevírací doba je od pondělí do soboty od 8 do 22 hodin, v neděli od 10 hodin do 22 hodin. Noční studovna je otevřená vždy po zavření „velké“ knihovny a přístupná je až do jejího opětovného otevření. Podrobnější informace najdeš na webu NTK.

Spolek posluchačů architektury

Spolek posluchačů architektury (SPA) při FA ČVUT je svobodnou, nezávislou a dobrovolnou organizací otevřenou pro všechny studenty, kteří se chtějí aktivně podílet na studentském životě naší fakulty.

Mezi aktivity spolku patří pořádání přednášek, výstav či exkurzí za architekturou. Stěžejní akcí spolku je každoroční soutěž Olověný Dušan.

SPA provozuje webové stránky, na nichž najdeš aktuální akce pořádané spolkem i množství sesbíraných materiálů k jednotlivým předmětům.

FA Nonstop

Každý semestr týden před odevzdáním ateliérových prací zahajuje Spolek posluchačů architektury (SPA) odpočet času do odevzdávky. Celému týdnu intenzivního dokončování celosemestrální práce se říká FA NONSTOP. Škola je potom otevřena 24 hodin denně, aby studenti mohli zdárně dokončit své projekty.

Jak probíhala FA NONSTOP v zimním semestru 2017/18, si můžeš prohlédnout v mediatéce ČVUT.

Staň se Buddym!

Chceš potkat nové kamarády z celého světa, zlepšit si cizí jazyk a podílet se na vytváření mezinárodní komunity na ČVUT? Staň se Buddym!

 

Tvé působiště

Výuka na Fakultě architektury ČVUT v Praze probíhá od roku 2011 v budově navržené architektkou Alenou Šrámkovou. Dům na čtvercovém půdorysu má osm nadzemních a tři podzemní podlaží s garážemi.

Ve druhém podlaží je dům propojen spojovacím mostem s budovou Fakulty stavební. Směrem do Bechyňovy ulice vystupují z objemu budovy tři barevné kvádry poslucháren.

V typickém podlaží je 10 ateliérů, 4 učebny s audiovizuálním vybavením, zasedací místnosti, respirium studentů, kde je možné si zdřímnout, a kanceláře pedagogů. V posledních dvou podlažích je 17 dvoupatrových ateliérů. V přízemí je recepce, studijní oddělení, tiskové centrum, kuchyňka, šatny, kavárna ArchiCafé, přednáškové sály a univerzální prostory atrií pro konání výstav a slavnostních akcí. V prvním suterénu najdeš modelářské dílny, fotokomoru, počítačové učebny GAPPA, sochařský ateliér, sádrovnu, na dvou místech i sprchy a technické zázemí budovy. Další podzemní podlaží jsou vyhrazena parkování.

Místnosti jsou označeny třemi čísly (např. 441), z nichž první označuje nadzemní podlaží. U místností v podzemním podlaží předchází číslu ještě písmeno S (např. S147). Pro vstup do budovy přes turnikety je třeba mít platnou kartu ISIC nebo průkaz studenta ČVUT (vydává vydavatelství průkazů ČVUT). Hostům je vstup umožněn po registraci na vrátnici.

Od pondělí do pátku je budova otevřena od 6.30 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 20 hodin. V neděli, o svátcích a mimo otevírací dobu je vstup možný pouze na základě povolení tajemnice fakulty.

Parametry budovy

Tvůrci o svém konceptu

Studijní oddělení

Studijní oddělení má na starosti administrativní a organizační záležitosti studentů a jejich studia. Zajišťuje agendu od přijímacího řízení, imatrikulace, kontrolu studijních výsledků až po závěrečné zkoušky a promoce.

Také spravuje archiv studijního oddělení, vydává výpisy o studiu nebo duplikáty dokumentů uložených ve studentských složkách. Spadá pod vedení proděkanky pro pedagogickou činnost.

Studijní oddělení nalezneš v přízemí budovy v místnostech 146, 147, 148, 149 a 150 (za turnikety doleva). V kancelářích přístupných z levé dvorany (atrium s pianem) řídí svoji agendu referentky pro bakalářské, magisterské a doktorské studium a zahraniční vztahy.

Na studijním oddělení ti vždy ochotně poradí s běžnými studijními situacemi, vydají potvrzení o studiu, doklady o ukončení studia, přihlašuješ se zde k bakalářské a diplomové práci a také k státním závěrečným zkouškám. Studijní oddělení rovněž poskytuje veškeré informace ohledně přijímacího řízení na FA ČVUT. Kontakty a úřední hodiny jsou na webové stránce oddělení.

Rozvrh

Každý semestr a obor mají svůj vlastní rozvrh, zvláštní rozvrh má pak výuka jazyků. Rozvrhy si můžeš stáhnout; určují, kde a kdy se konají přednášky a cvičení i to, kdo příslušný předmět vyučuje.

Od druhého ročníku si studenti rozvrh sestavují sami podle toho, které předměty si zapíší a jakou skupinu na cvičení (tzv. paralelku) si vyberou. Studenti prvního ročníku jsou do paralelek přiřazeni podle abecedy a podle toho, jaký kreslicí software si vybrali. Stálicemi v rozvrhu jsou ateliéry, které už řadu let probíhají v pondělí a ve čtvrtek odpoledne; ateliéry prvních ročníků pracují v úterý a ve středu.

KOS neboli KOmponenta Studium

Univerzitní informační systém KOS slouží k zápisu předmětů, tvorbě osobního rozvrhu, přihlašování na zkoušky, kontrole počtu získaných kreditů a mnohému dalšímu.

Jak se tam dostaneš? Jednoduše vyťukáš adresu www.kos.cvut.cz a do horního okénka zadáš své uživatelské jméno a heslo. Získáš ho tak, že si nejprve nachystáš rozhodnutí o přijetí, které ti přišlo poštou a jež obsahuje tzv. inicializační heslo. Pak si na stránce vybereš Fakultu architektury, po použití inicializačního hesla zjistíš své unikátní uživatelské jméno platné pro ČVUT a zadáš si heslo. To pak použiješ v KOS. Pozor na velká a malá písmena! Heslo si lze samozřejmě měnit. Související informace nalezneš na stránkách ČVUT.

Co a jak je možné v KOS provádět?

Uvádíme nejčastější příklady; další funkce aplikace KOS se snadno dozvíš z nápovědy, která je na každé stránce vpravo dole pod čarou.

Zapíšeš si předmět: „předměty“ → „zápis předmětu“ (pozor, většinou je možné si předmět zapsat jen během jistého období; zjisti si, jak je to na FA, a v případě, že si zapisuješ předmět z jiné fakulty, se informuj, jak probíhají zápisy tam).

Vytvoříš si osobní rozvrh (na Fakultě architektury od třetího semestru; do té doby ti zapisuje rozvrh studijní oddělení). Do rozvrhu si můžeš přidat jen ten předmět, který sis předtím zapsal nebo zapsala v předběžném zápisu. Poté klikni na „rozvrh“ → „tvorba osobního rozvrhu“ → na řádku konkrétního předmětu klikni na „zobrazit“ → objeví se tabulka s rozpisy vyučovacích hodin, a to jak cvičení, tak i přednášek → teď už si jen vyber čas a datum cvičení/přednášky, a pokud je ještě volno, klikni na „zapsat“.

Zapíšeš si zkoušku: „zápočty a zkoušky“ → „termíny zápočtů a zkoušek“ → vyber si předmět s příslušným semestrem → klikni na „vybrat termín“ a u vybraného termínu klikni na „přihlásit“.

Zkontroluješ si své studijní výsledky: „ostatní“ → „studijní výsledky“ (je dobré si kontrolovat, zda vyučující či zkoušející ti zkoušku, příp. zápočet opravdu ve stanoveném termínu zapsal).

Počítačové učebny a internet

Počítačové učebny se skrývají pod názvem GAPPA v suterénu budovy. Místnost S147 je otevřená stále a slouží studentům jako studovna. Existují dva způsoby, jak se ve škole připojit na internet.

Buď použiješ mezinárodní síť Eduroam (postup pro připojení najdeš na stránce Výpočetního a informačního centra ČVUT), nebo lokální WiFi síť CTU-FA-Students (heslo je FAs3xs3x).

Papírnictví

Čtvrtky, šmírák, polystyren, karton, tužky, lepidla… do papírnictví zkrátka student Fakulty architektury chodí stejně často jako hospodyňka do domácích potřeb!

Naštěstí jich je v okolí fakulty hned několik a k dalším kvalitním papírnictvím to máš pár stanic metrem. Základní sortiment (opravdu jen pár věcí) prodává IKAN partner v místnosti 145 v přízemí . Slušný sortiment má pak papírnictví DEZETA v prvním patře Fakulty stavební (vstup přes tichou studovnu). Modelářské potřeby a příslušenství pro výrobu architektonických modelů nakoupíte v Modelově v Zikově ulici; lze nakupovat i prostřednictvím jejich e-shopu. Speciální papíry nejlépe nakoupíte v Grandpapíru v pasáži Platýz na Národní třídě, výtvarné potřeby zase v Altamiře. Kousek od Vítězného náměstí má svou firemní prodejnu KOH-I-NOOR HARDTMUTH

Tisk

Když je třeba rychle vytisknout výkresy před konzultací, je dobré mít přehled o tiskových službách v okolí. Na FA jsou k dispozici dvě samoobslužné kopírky, jedna v přízemí u studijního oddělení a jedna v respiriu na 5. patře.

Několik možností tisku je na Fakultě stavební, a to plotrovna VIC v místnosti Ds108 (v přízemí budovy D – za můstkem z budovy B), tiskárny TINA v budově B před spojovacím můstkem k ateliéru D, soukromé Automaty RoboCopy u tiché studovny a u bufetu nebo copycentrum u šatny za spojovacím můstkem z Fakulty stavební do FA. Můžete využít i další soukromá copycentra v blízkosti fakulty: IKAN v Národní technické knihovně,  REPRO Fetterle na náměstí Na Santince nebo Powerprint v Zikově ulici.

Dílny

Bez výroby modelů se studium na FA ČVUT neobejde. Vyrábějí je architekti, krajináři a hlavně designéři. Proto je modelářských dílen na fakultě hned několik a nářadí a služby stále rozšiřujeme.

Modelářské dílny jsou otevřeny všem studentům architektury a designu, najdete je v 1. PP, tedy v suterénu: velkou dílnu v místnosti S113 (přístup po točitém schodišti ze střední dvorany), malou dílnu, sádrovnu a modelárnu, kterou využívají především studenti designu, v místnostech (přístup po přímém schodišti z pravé dvorany). S výběrem materiálu, volbou postupu a technologie rádi pomohou a poradí zkušení profesionálové, technici Jan Herzog, Vratislav Polívka a Josef Majrych. Více informací najdete na webové stránce dílen.

FOTOKOMORA

Studentům je k dispozici také fotokomora určená k focení modelů. Je vybavená třemi světly a stolkem s pozadím. Klíče od fotokomory umístěné v suterénu je možné si po dohodě zapůjčit na sekretariátu Ústavu nauky o budovách u Ing. Petry Zeibrlichové, kancelář 432.

Kde se budu moci najíst?

Možností je spousta – od menz na kolejích nebo v areálu kampusu přes okolní restaurace až po oblíbené ArchiCafé v přízemí naší fakulty. 

Menzy, například Studentský dům hned za budovou FA, v němž jsou 4 jídelny a kantýna, možné je zajít také do Technické menzy v ulici Jugoslávských partyzánů. Menzy nabízejí stravování od snídaní až po večeře, a to i pro vegetariány. Za jídlo se platí hotově, zaměstnaneckou kartou, studentskou ISIC kartou nebo poukázkami Ticket Restaurant, Sodexo Gastro Pass a Cheque Déjeuner. Menzy nejsou striktně jen pro studenty, stravovat se zde může kdokoli, studenti však mají slevu, která se odečte z uvedené ceny hlavního jídla při platbě studentskou kartou. Škola přispívá na 90 jídel měsíčně. Kartu je možné používat v libovolné menze i v akademických restauracích na Strahově, v prostorách Masarykovy koleje, v restauraci KOKOS v Kladně i v pizzerii ve Studentském domě. Menza funguje jako samoobsluha, prostě si vybereš, na co máš zrovna chuť. Peníze lze vložit přímo v menze u pokladny, minimální vklad na konto je 100 Kč (a nezáleží na tom, v které menze peníze na kartu vložíš). Podrobné informace jsou na stránkách Správy účelových zařízení ČVUT.

Sport

Sport není součástí povinné výuky – naopak si můžeš vybrat, co a kdy chceš pro své tělo dělat. Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT s facebookovou stránkou nabízí množství kurzů (zdarma nebo za malý poplatek) především ve sportovním areálu Juliska, ale i jinde. Aktuální informace o tělesné výchově na Fakultě architektury si můžete přečíst také zde.

Můžeš se stát posilou některého týmu (volejbalového, florbalového a dalších) reprezentujících FA v různých soutěžích, absolvovat lyžařský kurz na horách, chodit denně plavat – anebo vyzkoušet něco úplně nového.

Tělesnou výchovu a sport na ČVUT tedy zajišťuje Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) se sídlem ve sportovním centru ČVUT, Pod Juliskou 4, Praha 6. Všechny informace o tělesné výchově, zimních a letních kursech a dalších sportovních aktivitách na ČVUT nalezneš spolu s přihláškou do hodin tělesné výchovy na webových stránkách ÚTVS.

Pokud nemáš tělesnou výchovu jako povinný předmět a chceš sportovat, můžeš si zapsat volitelnou tělesnou výchovu. Pro studenty 1. ročníku FA pořádá ÚTVS ve výukovém středisku Herbertov Kruh u Jilemnice seznamovací kurzy. Zde se seznámíš se svými budoucími spolužáky, získáš základní informace o studiu od oficiálního zástupce školy i užitečné neformální informace podané studentem a dobře se pobavíš při společném sportování. Podrobnější informace najdeš na stránce věnované letním kurzům.

Sportovní život na ČVUT doplňují vysokoškolské tělovýchovné jednoty VSK ČVUT Praha a VŠTJ Technika Praha strojní. V jejich sportovních oddílech nalezneš družstva a jednotlivce, kteří se zúčastňují pravidelných sportovních soutěží a dalších akcí pořádaných sportovními svazy sdruženými v ČSTV. Jejich výkonnostní úroveň jde od rekreační až po vrcholovou. Bližší informace o jejich činnosti získáš v ÚTVS ČVUT a na jeho webových stránkách.

Parkování

Budova FA je výborně přístupná městskou hromadnou dopravou (metro, tramvaje i autobusy), navíc si cestou od zastávky můžeš na jaře užít rozkvetlé sakury nebo si vypít dobrou kávu z kaváren poblíž Dejvické.

Pokud přesto potřebuješ dojet k fakultě autem, můžeš zaparkovat na placených zónách v Bechyňově ulici nebo (pokud ovšem přijedeš dostatečně brzo) zadarmo v části Kolejní ulice. Další možností je pak parkoviště přímo v naší budově, kde lze parkovat buď krátkodobě a platit hodinovou taxu (půl dne zhruba 50 Kč), nebo si zařídit předplatné. Více o cenách a systému placení najdeš na této stránce. Pozor, je potřeba se přihlásit na portál ČVUT (heslo jako do KOS).

K parkování kol jsou určeny stojany před budovou FA, kola do budovy nesmějí a ani parkování v garážích není zatím zřízeno.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.