Výstava ateliérových prací

Rozšíření divadla F. X. Šaldy v Liberci

Monika Markauskaite

Anotace

Divadlo se nachází v historickém centru města a je obklopeno významnými veřejnými budovami a prostory. Budova má velmi dobré předpoklady pro integraci komunit a rozšíření kulturního centra, které by fungovalo jako veřejný otevřený prostor. Tento projekt nabízí kontrast mezi novými a starými historickými formami - spojuje tradiční a současný divadelní koncept. Vycházím ze širších souvislostí města. Rychlý průmyslový rozvoj, který se odráží v designu budovy. Struktura organické fasády vytváří zvláštní pulzující atmosféru uvnitř i vně budovy. Hlavním cílem navrženého prostředí je vytvořit zážitek a postupně připravit diváky na představení.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka