S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Kultura se týká všech

Paola Andonegui

Anotace

Účelem projektu je rozšířit historické divadlo o současnou budovu. Díky své centrální poloze v centru Liberce se divadlo stane místem setkávání kulturního života celého kraje. S cílem zpochybnit představu komunity o tom, co by mělo být město a divadlo, bude nová budova dynamická a multifunkční. Budova se projeví jako nový živý organismus, ve kterém může umělec vystoupit a vytvořit skvělou atmosféru s hudbou a tancem. Tyto dvě nové budovy budou mít různé funkce (administrativní a umělecké) a budou propojeny mosty, kde uvidíte, co se obvykle děje za scénami, jako jsou tanečníci, hudebníci a pracovníci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.