Výstava ateliérových prací

Kultura se týká všech

Paola Andonegui

Anotace

Účelem projektu je rozšířit historické divadlo o současnou budovu. Díky své centrální poloze v centru Liberce se divadlo stane místem setkávání kulturního života celého kraje. S cílem zpochybnit představu komunity o tom, co by mělo být město a divadlo, bude nová budova dynamická a multifunkční. Budova se projeví jako nový živý organismus, ve kterém může umělec vystoupit a vytvořit skvělou atmosféru s hudbou a tancem. Tyto dvě nové budovy budou mít různé funkce (administrativní a umělecké) a budou propojeny mosty, kde uvidíte, co se obvykle děje za scénami, jako jsou tanečníci, hudebníci a pracovníci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Vladimír Soukenka